Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybavení školní chemické laboratoře

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybavení školní chemické laboratoře"— Transkript prezentace:

1 Vybavení školní chemické laboratoře
Experimenty ve výuce chemie I

2 Laboratorní stoly Dostatečně velké a stabilní
Nehořlavý povrch, odolný proti teplu a běžným chemikáliím Vybavit stoly přítokem a odtokem vody a přívodem elektrického proudu (méně důležité, ale praktické) – v každé laboratoři ale musí být výlevka (odpovídající počet dle počtu míst) a umyvadlo nezávislé na výlevce (umyvadlo ≠ výlevka)

3 Laboratorní stoly Při práci u laboratorního stolu stojíme (aby bylo v nebezpečí možno rychle ustoupit) Výška stolu cm Dostatečný prostor na práci

4 Skříně a police Uskladnění nádob a přístrojů (odděleně)
Dostatečnou velikost Vhodný materiál (kovové prvky z nerezu, masiv, kvalitní lamino) – chemicky a tepelně (není nezbytné) odolný materiál, odolný i proti vodě, nejlépe volit vhodnou povrchovou úpravu (nesmí „hnít“), odolný proti hoření (při uskladnění hořlavin) Musí být velmi stabilní, nejlépe přišroubovaný ke zdi

5 Skříně a police Při uskladňování myslet!!! - např. není vhodné ukládat dle abecedy (např. vedle sebe kyanid draselný a kyselina sírová – při převrhnutí vznikne nepříjemná nehoda) Trezor, zamykatelný – více klíčů, evidence chemikálií dle zákona Volit vhodné nádobí (zásobní láhve na roztoky, prachovnice na pevné látky, nepoužívat obaly od potravin na chemikálie!!! Ukládat ve vhodné výšce (např. kyselinu sírovou není vhodné mít v horních policích)

6 Digestoř Existují typy
s odtahem (výkonnější, vhodnější, dražší na pořízení (nutno odtahovat ven – otvor do zdi) s filtrem (méně výkonné, dražší a provoz (výměna filtru) Co největší s vhodným motorem (aby zvládl odsávat celý prostor digestoře), podobné požadavky jako na stoly (odolné hořlavinám, chemikáliím) Experimenty je třeba plánovat tak, aby to velikost digestoře a počet studentů/žáků umožňovaly Nic není odolné na 100% - vhodné používat podložky (kovové, keramické –“pekáč“, dlaždičky)

7 Destilační přístroje Je vhodné jej mít, nakupování bývá drahé
S destilovanou vodou je třeba šetřit, používat jen tam, kde je to nutné Existuje mnoho typů Destilační přístroj jednostupňový Destilační přístroje vícestupňové Čím více stupňů, tím lépe Zdroj vody – obvykle voda z vodovodu Neodstraní se těkavé organické látky Vysoké náklady na spotřebu el. energie

8 Iontoměniče Pracují na principu výměny iontů, dočištění je založeno na principu osmózy Hůře se odstraňují organické látky!!! Existuje mnoho typů Pozor zdroj vody je z vodovodu, nutno filtrovat iontoměnič je třeba měnit osmotickou membránu je třeba měnit zvýšené náklady na výměnu

9 Chladnička a mraznička
Není to nutné, ale praktické Některé chemikálie nelze bez nich uchovávat – pozor na některé hořlaviny Zvýšená spotřeba energie Zdroj ledu Není nutné, aby šlo o specializované laboratorní přístroje, lze využít „klasické z obchodu“ Teplota obvykle – lednička 5-8 °C, mraznička cca – 20 °C Nelze v nich uchovávat společně potraviny a chemikálie (kontrola) Pozor na alkohol na pracovišti

10 Myčka nádobí Není nutná, ale jde o praktického pomocníka (pokud nedonutíme žáky, aby nádobí myli) Nádobí je vhodné před umístěním do myčky opláchnout, zvláště jedná-li se o korozivní chemikálie Opět není nutné, aby šlo o specializované laboratorní zařízení (ale obvykle je klasická myčka náchylnější korozi) Myčky na destilovanou vodu (drahé) Musíme počítat, že nádobí umyté v myčce je kontaminováno chemikáliemi z mycích prostředků (detergenty, ionty ze solí) – pro analytickou chemii a citlivější experimenty je nutné nádobí opláchnout min. 3x destilovanou vodou

11 Speciální nádoby na odpady
Pevné celistvé stěny z vhodného materiálu dle typu odpadu, nepropustné dno V zásadě 3 typy Na vodné roztoky obsahující jedovaté látky Chlorovaná rozpouštědla Ostatní rozpouštědla Vhodný objem Mít zpracován systém likvidace (jak, kdy, kde, kdo, kam?)

12 Běžné odpady Třídění Sklo (nevhazovat sklo silně kontaminované chemikáliemi) Plasty (nevhazovat plasty kontaminované chemikáliemi) Papír (nevhazovat papír kontaminovaný chemikáliemi) Pozor na likvidaci nebezpečných chemikálií (fosfor vhozený do koše s papírem koš jistě zapálí, sodík nevhazujeme do odpadu s vodou atd.)

13 Lékárnička Dobře vybavit
Neexpirovaný obvazový materiál, různé typy obvazů – tlakový obvaz, obinadlo, náplasti Léky působící proti účinku chemikálií (např. proti těžkým kovům komplexující roztok, neutralizační roztoky atd.) – dle vybavení laboratoře a prováděným experimentům – před každým experimentem si rozmyslet, zda při poranění budeme moci provést první pomoc Desinfekce (iodisol, manganistan) Rouška Masti proti popáleninám Léky proti bolesti (Ale!!! zjistit si kontraindikace ve třídě u žáků) Tel. číslo na nejbližší pohotovost

14 Ochranné pomůcky Pláště (náhradní)
Ochranné brýle (pro všechny žáky ve třídě) Obličejové štíty (dostatečný počet) Ochranné rukavice (chirurgické + rukavice na kyseliny a zásady)

15 Požární bezpečnost Hasicí přístroje (vhodné, ne všechno lze hasit vším, např. na el. proud nelze použít vodní, na potraviny halový), obvykle se používá práškový nebo halový – nutno zajistit pravidelnou kontrolu Hasící rouška – speciální nehořlavá tkanina Vše na viditelném a dobře dostupném místě

16 Sada nářadí Kladivo, kleště, šroubováky (křížový, plochý, šestihran), různé plíšky, francouzský klíč, sikovky, pár drátů (klasika, např. CYKY), vodováha, brusný papír atd. Voltmetr, ampérmetr

17 Další pravidla Součástí laboratoře je i chemický sklad (bývá to i chem. kabinet) Platí stejná pravidla jako pro laboratoř (nejíst, nepít, v lednici neuchovávat potraviny atd.)

18 Chemické nádobí Chemické sklo – odolné působení většiny chemikálií a tepla Chemický plast – také odolný, pozor na odolnost proti teplu a chenmikáliím (záleží na materiálů), horší propustnost světla Porcelán – glazovaný, neglazovaný – také odolný většině chemikálií, u tepla pozor na praskání (špatné jsou skokové změny) Ostatní pomůcky (kovové, dřevěné, korkové, speciální materiály) … - zejména pro sestavování aparatur, části odolné proti teplu, ostré části (korkovrt, šroubovák) atd.

19 Při sestavování aparatur …
Neporušené sklo (pozor na ostré hrany) Pozor na napětí při upevňování (praskání skla) – vše musí být pevné a stabilní, ale bez tlaku – rozumné utahování Skleněné součásti upevňujeme většinou do laboratorních svorek a držáků (kov, plast) a do stojanů (kov) – musí být stabilní Volíme vhodné objemy nádobí a všech dalších částí (svorky, stojany, trubice, hadice,…)

20 Při sestavování aparatur …
Aparatura musí těsnit (vhodný průměr hadic, zátky, promývačky) Aparatura musí být čistá, sestavená účelově a vkusně, pozor na podkládání baněk a dalších částí (nepřípustné!!!) Celkově musí aparatura odpovídat své funkci (i didaktické) a všem základním normám a předpisům vztahujícím se k hygieně a bezpečnosti práce

21 Základní chemické nádobí
Varné sklo, sklo (vždy různé objemy), zřídka v plastu) Zkumavka, těžkotavitelná zkumavka, odsávací zkumavka, alonž, kádinka ( ml), titrační baňka (ploché dno), varná baňka (kulaté dno), frakční baňka, kuželová baňka (Erlenmayerova), destilační baňka (srdcovka, kapička, …), chladič (kuličkový, spirálový, zpětný), U-trubice (elektrolýza, příprava plynů)

22 Základní chemické nádobí
Technické sklo (může být i v plastu) Dělící nálevka (příprava plynů, dělení látek) střička, promývací baňka, promývačka (jímání plynů, čištění plynů, likvidace, sušení), váženka (odvažování, práce s malými množstvími látek, uchovávání chem.), odsávací baňka (práce za nízkého tlaku, filtrace), vývěva (nízký tlak), nálevka (více velikostí, filtrace, příprava roztoků, doplňování kapalin, např. do byrety), prachovnice, reagenční láhev (nutno i plastové), exsikátor – sušení látek, tyčinky – různá velikost a průměry (míchání roztoků), trubičky, různá velikost a průměry, různě ohnuté či umět ohnout (pro aparatury)

23 Základní chemické nádobí
Odměrné sklo Pipeta (odměřování roztoků), byreta (odměřování roztoků, titrační analýza), válec (odměřování objemů), odměrné baňky (příprava roztoků dané koncentrace) - vše o více velikostech Pipeta (10, 20, 25, 100 ml), dělené i nedělené Byreta (min. 25 ml) Válec (5, 10, 50, 100, 250, 500, 1000 ml) Odměrné baňky (50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000 ml)

24 Základní chemické nádobí a pomůcky
Porcelán Odpařovací miska (zahuštění roztoků a krystalizace – různé velikosti), porcelánový kelímek (žíhání), třecí miska s tloučkem (dvě velikosti, přiměřené – rozmělňování pevných látek), Büchnerova nálevka (filtrace za sníženého tlaku) – náhrada - frida

25 Základní chemické nádobí a pomůcky
Ostatní pomůcky Stavba aparatur (stojany či specializované stojánky, svorky, kruhy, držáky) Trojnožka, síťka s keramickou vložkou (zahřívání nádob) Trojhran (zahřívání kelímků) Chemické kleště (přenášení horkého nádobí) Držák na zkumavky (zahřívání) Lžička na chemikálie (plastové, nerez – otázka ceny), špachtle, malé lžičky, kombinované – navažování a nabírání látek Gumové a korkové zátky, korkovrt – utěsňování aparatur, uzavírání nádob, dělaní otvorů do zátek, zábrusové zátky (zábrusové nádobí – utěsnění nádoby; plastové a skleněné) Automatické pipety + špičky, pasteurovy pipety (skleněné a plastové) – odměřování kapalin Různé menší nádoby na chemikálie Platinový drátek, měděná spirála, rozprašovač

26 Základní chemické nádobí a pomůcky
Umývání nádobí Kartáče a štětky (různé velikosti), mýdlo, jar

27 Základní chemické nádobí
Nádobí používat k danému účelu popř. komentovat (tzn. neodměřovat pro analýzu v kádince, nepřidávat 5 ml kyseliny o přibližné koncentraci pipetou atd.) Malá databáze nádobí je na


Stáhnout ppt "Vybavení školní chemické laboratoře"

Podobné prezentace


Reklamy Google