Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soutěž pana ZKUMAVKY FINÁLE 27.01.2015. Pokyny Odpovídejte pouze přeškrtnutím okénka se správnou odpovědí 1. otázka abcd.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soutěž pana ZKUMAVKY FINÁLE 27.01.2015. Pokyny Odpovídejte pouze přeškrtnutím okénka se správnou odpovědí 1. otázka abcd."— Transkript prezentace:

1 Soutěž pana ZKUMAVKY FINÁLE 27.01.2015

2 Pokyny Odpovídejte pouze přeškrtnutím okénka se správnou odpovědí 1. otázka abcd

3 Pokyny Otázky na bílém pozadí mají pouze 1 správnou odpověď

4 Pokyny Otázky na modrém pozadí mají více správných odpovědí. U těchto otázek se za správnou odpověď bod přičítá, za chybnou odečítá

5 Pokyny Pokud chcete odpověď zrušit a zvolit jinou, chybné políčko vybarvěte celé a přeškrtněte nové 1. otázka abcd

6 Pokyny Na poslední (čtrnáctou) otázku odpovězte zapsáním správné značky prvku

7 Pozor, připravte se, začínáme - teď!

8 1. V jádrech atomů se vyskytují částice a) protony b) elektrony c) neutrony d) donory

9 2. Krystalová voda se vyskytuje v a) ledovcích b) pevných srážkách c) modré skalici d) kyselině sírové

10 3. Alkalické kovy barví plamen typickou barvou. Sodík barví plamen a) modře b) zeleně c) žlutooranžově d) červeně

11 4. Oxidace je děj, při kterém dochází a) k přenosu elektronů b) k snížení oxidačního čísla c) k nárůstu oxidačního čísla d) k neutralizaci

12 5. Záření α je tvořeno a) fotony b) jádry helia c) elektrony d) protony

13 6. Kyslík vzniká při a) rozkladu peroxidu vodíku pomocí burelu jako katalyzátoru b) elektrolýze vody c) reakci hydroxidu sodného s kyselinou sírovou d) reakci sodíku s vodou

14 7. Hlavní složkou atmosféry (s největším zastoupením) je a) kyslík b) dusík c) Oxid uhličitý d) ozon

15 8. Minerální vody jsou a) Všechny podzemní vody b) Vody s obsahem přírodního CO 2 větším než 3 g/l c) S obsahem rozpuštěných minerálů minimálně 10 g/l d) S obsahem rozpuštěných minerálů minimálně 1,0 g/l

16 9. Jak se jmenují laboratorní pomůcky na obrázku a)Titrační baňky b)Erlenmayerovy baňky c)Destilační baňky d)Odměrné baňky

17 10. Jak se jmenují laboratorní pomůcky na obrázku a) Byrety b) Kapátka c) Pipety d) Odměrky

18 11. Jak se nazývá operace zobrazená na obrázku a)Byretování b)Pipetování c)Titrování d)Odměrná analýza

19 12. Co znamená uvedené označení na chemikálii a)Používejte ochranné rukavice b)Korozivní a žíravé látky c)Nesmí se ředit vodou d)Látky škodlivé zdraví

20 13. Slijeme kapaliny ze dvou kádinek a výsledná směs se ochladí, potom se určitě jedná o: a)Oxidačněredukční děj b)Endotermický děj c)Exotermický děj d)Atermický děj

21 14. Rozhodněte, která tvrzení o bílkovinách jsou pravdivá a)Jsou tvořeny aminokyselinami b)Jsou základní stavební hmotou živočišných tkání c)Jsou nejdůležitějším zdrojem energie pro živočichy d)Jsou tvořeny především C,O,H N

22 15. Určete, o jakou sloučeninu se jedná Sloučenina je za normálních podmínek plyn Jedná se o skleníkový plyn Velmi ochotně sublimuje Společně s vodou je konečným produktem oxidace organických látek Plyn se používá jako inertní atmosféra Na otázku odpovězte zapsáním názvu a vzorce

23 No a to je konec Vlastně ještě ne. Následuje řešení.

24 1. V jádrech atomů se vyskytují částice a) protony b) elektrony c) neutrony d) donory

25 2. Krystalová voda se vyskytuje v a) ledovcích b) pevných srážkách c) modré skalici d) kyselině sírové

26 3. Alkalické kovy barví plamen typickou barvou. Sodík barví plamen a) modře b) zeleně c) žlutooranžově d) červeně

27 4. Oxidace je děj, při kterém dochází a) k přenosu elektronů b) k snížení oxidačního čísla c) k nárůstu oxidačního čísla d) k neutralizaci

28 5. Záření α je tvořeno a) fotony b) jádry helia c) elektrony d) protony

29 6. Kyslík vzniká při a) rozkladu peroxidu vodíku pomocí burelu jako katalyzátoru b) elektrolýze vody c) reakci hydroxidu sodného s kyselinou sírovou d) reakci sodíku s vodou

30 7. Hlavní složkou atmosféry (s největším zastoupením) je a) kyslík b) dusík c) Oxid uhličitý d) ozon

31 8. Minerální vody jsou a) Všechny podzemní vody b) Vody s obsahem přírodního CO 2 větším než 3 g/l c) S obsahem rozpuštěných minerálů minimálně 10 g/l d) S obsahem rozpuštěných minerálů minimálně 1,0 g/l

32 9. Jak se jmenují laboratorní pomůcky na obrázku a)Titrační baňky b)Erlenmayerovy baňky c)Destilační baňky d)Odměrné baňky

33 10. Jak se jmenují laboratorní pomůcky na obrázku a) Byrety b) Kapátka c) Pipety d) Odměrky

34 11. Jak se nazývá operace zobrazená na obrázku a)Byretování b)Pipetování c)Titrování d)Odměrná analýza

35 12. Co znamená uvedené označení na chemikálii a)Používejte ochranné rukavice b)Korozivní a žíravé látky c)Nesmí se ředit vodou d)Látky škodlivé zdraví

36 14. Rozhodněte, která tvrzení o bílkovinách jsou pravdivá a)Jsou tvořeny aminokyselinami b)Jsou základní stavební hmotou živočišných tkání c)Jsou nejdůležitějším zdrojem energie pro živočichy d)Jsou tvořeny především C,O,H N

37 15. Určete, o jakou sloučeninu se jedná Sloučenina je za normálních podmínek plyn Jedná se o skleníkový plyn Velmi ochotně sublimuje Společně s vodou je konečným produktem oxidace organických látek Plyn se používá jako inertní atmosféra Na otázku odpovězte zapsáním názvu a vzorce Jedná se o CO 2 – oxid uhličitý

38 No a to je skutečně konec


Stáhnout ppt "Soutěž pana ZKUMAVKY FINÁLE 27.01.2015. Pokyny Odpovídejte pouze přeškrtnutím okénka se správnou odpovědí 1. otázka abcd."

Podobné prezentace


Reklamy Google