Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soubor prezentací: CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soubor prezentací: CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA"— Transkript prezentace:

1 Soubor prezentací: CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA
CH20-LABORATORNÍ SKLO A NÁŘADÍ Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/ s názvem „Podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na gymnáziu Komenského v Havířově“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Chemická laboratoř dříve a dnes
první chemické laboratoře – v egyptských chrámech kněží v období ALCHYMIE - rozvoj laboratorní techniky Chemická laboratoř století: Obr. 1 Chemická laboratoř v 16. století

3 Ukázka „křivule“ Obr. 2 Křivule ÚKOL: Pokuste se odhadnout, k čemu se
používala křivule vyobrazená na obrázku.

4 Školní chemická laboratoř v reálných podmínkách
Obr. 3 Školní chemická laboratoř

5 Laboratorní sklo a nářadí I.
technické = př. filtrační nálevka, dělicí nálevka, promývací baňka, odsávací baňka varné = př. zkumavka, kádinka, varná baňka, frakční baňka, kuželová baňka, titrační baňka, chladič odměrné = př. válec, pipeta, byreta, odměrná baňka

6 Laboratorní sklo a nářadí II.
PORCELÁNOVÉ NÁDOBÍ př. porcelánový kelímek, miska, navažovací lodička PLASTOVÉ NÁDOBÍ př. plastová střička OSTATNÍ POMŮCKY A NÁŘADÍ př. laboratorní stojan, kahan, varný kruh

7 Odměrné sklo „Na dolití“ (ozn. D nebo In) „Na vylití“(ozn. V nebo Ex)
např. odměrná baňka „Na vylití“(ozn. V nebo Ex) např. byreta, pipeta Obr. 4 Odměrná baňka Obr. 5 Byreta

8 ÚLOHA Speciální druhy skla
V laboratoři běžně najdete kádinky, varné baňky ad. s označením Simax. Na webové stránce prostudujte vlastnosti a složení takto označovaného skla. Připravte krátký referát se zjištěnými informacemi (rozsah 10 – 12 vět).

9 ÚLOHA Která kyselina (anorganická kyselina) nemůže být uchovávána ve skleněných nádobách, protože sklo rozpouští? Uveďte název a vzorec dané kyseliny. Zapište chemickou rovnicí rozpuštění skla danou kyselinou (pojmenujte produkty reakce).

10 Odměrný válec Slouží k přibližnému odměřování kapalin. Jejich stupnice je kalibrovaná na dolitý objem při určité teplotě vyznačené na válci (obyčejně 20°C). Obr. 6 Odměrný válec

11 Kádinka Slouží jako reakční nádoby, dále je můžeme použít k zahřívání kapalin, k rozpouštění látek. Mohou být opatřeny stupnicí, která však slouží k orientačnímu zjištění objemu. Obr. 7 Kádinka Obr. 8 Kádinka

12 Zkumavka / držák na zkumavky
Používají se k důkazům látek, orientačním pokusů, zkouškám rozpustnosti látek apod. Obr. 9 Držák na zkumavky Obr. 10 Zkumavka

13 Stojan na zkumavky Obr. 11 Stojan bez zkumavek
Obr. 12 Stojan se zkumavkami

14 Varná baňka Slouží ke směšování látek a jejich zahřívání.
Obr. 13 Varná baňka Obr. 14 Varná baňka

15 Titrační baňka Užívá se v analytické chemii. Obr. 15 Titrační baňka

16 Kuželová (Erlenmayerova) baňka
Mají běžné upotřebení jako kádinky. Obr. 16 Kuželová baňka Obr. 17 Kuželová baňka

17 Frakční baňka Společně s chladičem se využívá k destilacím. tubus
Obr. 18 Frakční baňka

18 Odměrná baňka Používají se při přípravě roztoků přesně definované koncentrace. RYSKA Obr. 19 Odměrná baňka Obr. 20 Odměrná baňka

19 Odsávací zkumavka Slouží např. k odsávání malých množství látek.
Obr. 22 Odsávací zkumavka – detail olivky Obr. 23 Odsávací zkumavka Obr. 21 Odsávací zkumavka

20 Filtrační nálevka Užívá se jich k filtraci kapalin nebo k nalévání kapalin do nádob s úzkým hrdlem. Obr. 25 Filtrační nálevka Obr. 26 Filtrační nálevka (žebrovaná) Obr. 24 Filtrační nálevka (hladká)

21 Dělící nálevka Užívají se např. k oddělování dvou kapalin o různých hustotách. Obr. 28 Dělící nálevka (hruškovitá) Obr. 27 Dělící nálevka (válcovitá) Obr. 29 Dělící nálevka - hruškovitá

22 Byreta (s přímým kohoutem)
Užívá se v analytické chemii. Obr. 30 Byreta Obr. 31 Byreta Obr. 32 Byreta – detail kohoutu

23 Pipeta Slouží k přesnému odměřování kapalin.
Obr. 33 Nástavec na pipetu Obr. 34 Pipeta

24 Práce s pipetou (s využitím pipetovacího balónku
Na konec pipety nasaďte pipetovací balónek a ústí pipety ponořte do roztoku (z bezpečnostních důvodů musí být stále pipeta ponořena v roztoku ). Nasajte kapalinu nad rysku označenou 0 cm3. Jemně uvolněte ukazovák, aby kapalina pomalu vytékala z pipety (na požadovaný objem – spodní okraj menisku se dotkne dané rysky) Držte vždy pipetu tak, aby ryska byla ve výši očí.

25 Hustoměr Užívá se k určování hustoty kapalin. Obr. 35 Hustoměr

26 Chladič Slouží ke kondenzaci par při chemických reakcích .
Obr. 36 Nástěnný destilační přístroj Chladič Obr. 37 Chladič

27 Typy chladičů Obr. 38 Chladič (Liebigův sestupný) Obr. 39 Chladič
(spirálový) Obr. 40 Chladič (kuličkový)

28 Kahan Užívá se k zahřívání (tavení) látek.
Obr. 41 Kahan plynový (Bunsenův) Obr. 42 Plynový kahan Obr. 43 Lihový kahan

29 Práce s kahanem Uzavřete přívod vzduchu na kahanu.
Zapalte zápalku, otevřete přívod plynu a zápalku přiložte k ústí kahanu. Po zapálení kahanu otevřete přívod vzduchu. Jestliže plamen přeskočí do trubice, je nutno kahan zhasnout, nechat vychladnout a znovu zapálit. přívod vzduchu na kahanu (prstenec) Obr. 44 Plynový kahan

30 Trojnožka Slouží místo stojanu k zahřívání látek. Obr. 45 Trojnožka

31 Laboratorní lžíce Slouží k nabírání chemikálií. Vyrábí se z plastu, skla, porcelánu i nerezové oceli. Obr. 47 Laboratorní lžíce

32 Azbestová síťka S využitím varného kruhu či trojnožky ji lze využít k zahřívání látek. Obr. 48 Azbestová síťka

33 Stojan (stativ) Slouží k uchycení držáků, svorek, kruhů.
Obr. 49 Stojan Obr. 50 Stojan s příslušenstvím

34 Držák („malý držák“) Slouží k uchycení varné baňky, zkumavek ad. na stojanu. Obr. 51 Držák

35 Křížová svorka Slouží k uchycení držáku, popř. železný kruh ke stojanu. Obr. 52 Křížová svorka

36 Varný (železný) kruh Slouží při zahřívání látek.
Obr. 53 Varný (železný) kruh

37 Držák k uchycení chladiče
Slouží k bezpečnému uchycení chladiče. Obr. 54 Držák na chladič – pohled zboku Obr. 55 Držák na chladič – pohled shora

38 Filtrační kruh Slouží k upevnění filtrační nálevky při filtraci.
Obr. 56 Filtrační kruh

39 Hodinové sklo Slouží např. k přikrývání kádinek, nálevek apod.
Obr. 57 Hodinové sklo

40 Petriho misky Slouží k uchovávání krystalických látek.
Obr. 58 Petriho misky (oddělené misky) Obr. 59 Petriho misky

41 Kapkovací deska Slouží k důkazovým reakcím iontů (látek) v analytické chemii. Obr. 60 Kapkovací deska

42 Třecí miska s tloučkem Slouží k rozmělňování pevných látek.
Obr. 61 Třecí miska s tloučkem Obr. 62 Třecí miska s tloučkem

43 Odpařovací miska Slouží k odpařování (zahušťování) roztoků.
Obr. 63 Odpařovací miska (pohled shora) Obr. 64 Odpařovací miska (pohled zboku)

44 Reagenční láhev Slouží k uchovávání kapalin. Obr. 65 Reagenční láhev
Obr. 66 Uložení reagenčních láhví

45 Střička Používá se k dávkování menších množství destilované vody, k oplachům apod. Obr. 67 Střička

46 Elektronické váhy Slouží k navažování pevných látek.
Obr. 68 Elektronické váhy Obr. 69 Moderní elektronické váhy

47 ÚLOHA Pojmenujte laboratorní pomůcky na obrázku
D C

48 Příprava stojanu a pomůcek k práci
Upevňování svorky ke stojanu (svorkou upevníme ke stojanu držák, kruh) Křížovou svorku upevníme na stojan tak, aby otvor pro držák směřoval vzhůru. Poté upevníme držák nebo varný kruh ve svorce. Upevnění baňky v držáku na stojanu Křížovou svorku upevníme na stojanu tak, aby otvor pro držák směřoval vzhůru (držák svorky upevním ale tak, aby šroub držáku směřoval vzhůru a byl dostupný pravé ruce. Správně a vhodně upevníme baňku v držáku ve vhodné výšce na stojanu (posunem křížové svorky po tyči stojanu).

49 Použité informační zdroje
POŠTA, A. et al. Laboratorní technika a bezpečnost práce. Praha: SNTL, 1981. Obr 1. Chemická laboratoř v 16. století. [online]. [cit ]. Dostupné z: Obr. 50 Stojan s příslušenstvím. [online]. [cit ]. Dostupné z: Obr 69. Váha RADVAQ XA/2Y. [online]. [cit ]. Dostupné z:

50 Použité informační zdroje
Obr 4., 5., 7., 13., 16., 19., 23., 25., 27., 28., 31., 38., 39., 40., 42., 45., 62. – obrázky z programu ACD/ChemSketch 10.0 Ostatní veškeré obrázky (fotografie) byly pořízeny autorem A. Chupáčem.

51 Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/ s názvem „Podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na gymnáziu Komenského v Havířově“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Soubor prezentací: CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA"

Podobné prezentace


Reklamy Google