Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CH20-LABORATORNÍ SKLO A NÁŘADÍ Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CH20-LABORATORNÍ SKLO A NÁŘADÍ Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským."— Transkript prezentace:

1 CH20-LABORATORNÍ SKLO A NÁŘADÍ Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ Soubor prezentací: CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA

2 Chemická laboratoř dříve a dnes Obr. 1 Chemická laboratoř v 16. století • první chemické laboratoře – v egyptských chrámech kněží • v období ALCHYMIE - rozvoj laboratorní techniky Chemická laboratoř 16. století:

3 Ukázka „křivule“ Obr. 2 Křivule ÚKOL: Pokuste se odhadnout, k čemu se používala křivule vyobrazená na obrázku.

4 Školní chemická laboratoř v reálných podmínkách Obr. 3 Školní chemická laboratoř

5 Laboratorní sklo a nářadí I. LABORATORNÍ SKLO • technické = př. filtrační nálevka, dělicí nálevka, promývací baňka, odsávací baňka • varné = př. zkumavka, kádinka, varná baňka, frakční baňka, kuželová baňka, titrační baňka, chladič • odměrné = př. válec, pipeta, byreta, odměrná baňka

6 Laboratorní sklo a nářadí II. PORCELÁNOVÉ NÁDOBÍ • př. porcelánový kelímek, miska, navažovací lodička PLASTOVÉ NÁDOBÍ • př. plastová střička OSTATNÍ POMŮCKY A NÁŘADÍ • př. laboratorní stojan, kahan, varný kruh

7 Odměrné sklo „Na dolití“ (ozn. D nebo In) • např. odměrná baňka „Na vylití“(ozn. V nebo Ex) • např. byreta, pipeta Obr. 5 Byreta Obr. 4 Odměrná baňka

8 ÚLOHA Speciální druhy skla V laboratoři běžně najdete kádinky, varné baňky ad. s označením Simax. Na webové stránce http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/sklo.html prostudujte vlastnosti a složení takto označovaného skla. Připravte krátký referát se zjištěnými informacemi (rozsah 10 – 12 vět).

9 ÚLOHA Která kyselina (anorganická kyselina) nemůže být uchovávána ve skleněných nádobách, protože sklo rozpouští? Uveďte název a vzorec dané kyseliny. Zapište chemickou rovnicí rozpuštění skla danou kyselinou (pojmenujte produkty reakce).

10 Odměrný válec • Slouží k přibližnému odměřování kapalin. Jejich stupnice je kalibrovaná na dolitý objem při určité teplotě vyznačené na válci (obyčejně 20°C). Obr. 6 Odměrný válec

11 Kádinka • Slouží jako reakční nádoby, dále je můžeme použít k zahřívání kapalin, k rozpouštění látek. • Mohou být opatřeny stupnicí, která však slouží k orientačnímu zjištění objemu. Obr. 7 Kádinka Obr. 8 Kádinka

12 Zkumavka / držák na zkumavky Používají se k důkazům látek, orientačním pokusů, zkouškám rozpustnosti látek apod. Obr. 10 Zkumavka Obr. 9 Držák na zkumavky

13 Stojan na zkumavky Obr. 12 Stojan se zkumavkami Obr. 11 Stojan bez zkumavek

14 Varná baňka • Slouží ke směšování látek a jejich zahřívání. Obr. 13 Varná baňka Obr. 14 Varná baňka

15 Titrační baňka • Užívá se v analytické chemii. Obr. 15 Titrační baňka

16 Kuželová (Erlenmayerova) baňka • Mají běžné upotřebení jako kádinky. Obr. 16 Kuželová baňka Obr. 17 Kuželová baňka

17 Frakční baňka • Společně s chladičem se využívá k destilacím. tubus Obr. 18 Frakční baňka

18 Odměrná baňka • Používají se při přípravě roztoků přesně definované koncentrace. RYSKA Obr. 19 Odměrná baňka Obr. 20 Odměrná baňka

19 Odsávací zkumavka • Slouží např. k odsávání malých množství látek. Obr. 21 Odsávací zkumavka Obr. 22 Odsávací zkumavka – detail olivky Obr. 23 Odsávací zkumavka

20 Filtrační nálevka • Užívá se jich k filtraci kapalin nebo k nalévání kapalin do nádob s úzkým hrdlem. Obr. 24 Filtrační nálevka (hladká) Obr. 25 Filtrační nálevka Obr. 26 Filtrační nálevka (žebrovaná)

21 Dělící nálevka • Užívají se např. k oddělování dvou kapalin o různých hustotách. Obr. 27 Dělící nálevka (válcovitá) Obr. 29 Dělící nálevka - hruškovitá Obr. 28 Dělící nálevka (hruškovitá)

22 Byreta (s přímým kohoutem) • Užívá se v analytické chemii. Obr. 31 Byreta Obr. 30 Byreta Obr. 32 Byreta – detail kohoutu

23 Pipeta • Slouží k přesnému odměřování kapalin. Obr. 34 Pipeta Obr. 33 Nástavec na pipetu

24 Práce s pipetou (s využitím pipetovacího balónku • Na konec pipety nasaďte pipetovací balónek a ústí pipety ponořte do roztoku (z bezpečnostních důvodů musí být stále pipeta ponořena v roztoku ). • Nasajte kapalinu nad rysku označenou 0 cm 3. • Jemně uvolněte ukazovák, aby kapalina pomalu vytékala z pipety (na požadovaný objem – spodní okraj menisku se dotkne dané rysky). Držte vždy pipetu tak, aby ryska byla ve výši očí.

25 Hustoměr • Užívá se k určování hustoty kapalin. Obr. 35 Hustoměr

26 Chladič • Slouží ke kondenzaci par při chemických reakcích. Obr. 37 Chladič Chladič Obr. 36 Nástěnný destilační přístroj

27 Typy chladičů Obr. 38 Chladič (Liebigův sestupný) Obr. 39 Chladič (spirálový) Obr. 40 Chladič (kuličkový)

28 Kahan • Užívá se k zahřívání (tavení) látek. Obr. 41 Kahan plynový (Bunsenův) Obr. 42 Plynový kahan Obr. 43 Lihový kahan

29 Práce s kahanem • Uzavřete přívod vzduchu na kahanu. • Zapalte zápalku, otevřete přívod plynu a zápalku přiložte k ústí kahanu. • Po zapálení kahanu otevřete přívod vzduchu. Jestliže plamen přeskočí do trubice, je nutno kahan zhasnout, nechat vychladnout a znovu zapálit. přívod vzduchu na kahanu (prstenec) Obr. 44 Plynový kahan

30 Trojnožka • Slouží místo stojanu k zahřívání látek. Obr. 45 Trojnožka Obr. 46 Trojnožka

31 Laboratorní lžíce • Slouží k nabírání chemikálií. Vyrábí se z plastu, skla, porcelánu i nerezové oceli. Obr. 47 Laboratorní lžíce

32 Azbestová síťka • S využitím varného kruhu či trojnožky ji lze využít k zahřívání látek. Obr. 48 Azbestová síťka

33 Stojan (stativ) • Slouží k uchycení držáků, svorek, kruhů. Obr. 49 Stojan Obr. 50 Stojan s příslušenstvím

34 Držák („malý držák“) • Slouží k uchycení varné baňky, zkumavek ad. na stojanu. Obr. 51 Držák

35 Křížová svorka • Slouží k uchycení držáku, popř. železný kruh ke stojanu. Obr. 52 Křížová svorka

36 Varný (železný) kruh • Slouží při zahřívání látek. Obr. 53 Varný (železný) kruh

37 Držák k uchycení chladiče • Slouží k bezpečnému uchycení chladiče. Obr. 54 Držák na chladič – pohled zboku Obr. 55 Držák na chladič – pohled shora

38 Filtrační kruh • Slouží k upevnění filtrační nálevky při filtraci. Obr. 56 Filtrační kruh

39 Hodinové sklo • Slouží např. k přikrývání kádinek, nálevek apod. Obr. 57 Hodinové sklo

40 Petriho misky • Slouží k uchovávání krystalických látek. Obr. 58 Petriho misky (oddělené misky) Obr. 59 Petriho misky

41 Kapkovací deska • Slouží k důkazovým reakcím iontů (látek) v analytické chemii. Obr. 60 Kapkovací deska

42 Třecí miska s tloučkem • Slouží k rozmělňování pevných látek. Obr. 61 Třecí miska s tloučkem Obr. 62 Třecí miska s tloučkem

43 Odpařovací miska • Slouží k odpařování (zahušťování) roztoků. Obr. 63 Odpařovací miska (pohled shora) Obr. 64 Odpařovací miska (pohled zboku)

44 Reagenční láhev • Slouží k uchovávání kapalin. Obr. 66 Uložení reagenčních láhví Obr. 65 Reagenční láhev

45 Střička • Používá se k dávkování menších množství destilované vody, k oplachům apod. Obr. 67 Střička

46 Elektronické váhy • Slouží k navažování pevných látek. Obr. 68 Elektronické váhy Obr. 69 Moderní elektronické váhy

47 ÚLOHA Pojmenujte laboratorní pomůcky na obrázku A B C D

48 Příprava stojanu a pomůcek k práci • Upevňování svorky ke stojanu (svorkou upevníme ke stojanu držák, kruh) Křížovou svorku upevníme na stojan tak, aby otvor pro držák směřoval vzhůru. Poté upevníme držák nebo varný kruh ve svorce. • Upevnění baňky v držáku na stojanu Křížovou svorku upevníme na stojanu tak, aby otvor pro držák směřoval vzhůru (držák svorky upevním ale tak, aby šroub držáku směřoval vzhůru a byl dostupný pravé ruce. Správně a vhodně upevníme baňku v držáku ve vhodné výšce na stojanu (posunem křížové svorky po tyči stojanu).

49 Použité informační zdroje POŠTA, A. et al. Laboratorní technika a bezpečnost práce. Praha: SNTL, 1981. Obr 1. Chemická laboratoř v 16. století. [online]. [cit. 2012-05- 11]. Dostupné z: http://knarf.english.upenn.edu/Gifs/lab.html Obr. 50 Stojan s příslušenstvím. [online]. [cit. 2012-05-11]. Dostupné z: http://eshop.merci.cz/www/obrazky/velke/396551110100.jpg Obr 69. Váha RADVAQ XA/2Y. [online]. [cit. 2012-05-11]. Dostupné z: http://www.selva.cz/selva/eshop/1-1-Vahy/60-3-Analyticke-vahy/3/row

50 Použité informační zdroje Obr 4., 5., 7., 13., 16., 19., 23., 25., 27., 28., 31., 38., 39., 40., 42., 45., 62. – obrázky z programu ACD/ChemSketch 10.0 Ostatní veškeré obrázky (fotografie) byly pořízeny autorem A. Chupáčem.

51 Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "CH20-LABORATORNÍ SKLO A NÁŘADÍ Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským."

Podobné prezentace


Reklamy Google