Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 HCI v kontextu kognitivní vědy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 HCI v kontextu kognitivní vědy."— Transkript prezentace:

1 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 HCI v kontextu kognitivní vědy

2 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 HCI HCI zkoumá, jak lidé navrhují, implementují, používají a hodnotí počítačová rozhraní a jaké jsou hlavní fenomény tohoto interaktivního vztahu HCI zkoumá, jak lidé navrhují, implementují, používají a hodnotí počítačová rozhraní a jaké jsou hlavní fenomény tohoto interaktivního vztahu interaktivní rozhraní zprostředkovávají nové rozdělení kognitivních úkolů mezi lidi a stroje interaktivní rozhraní zprostředkovávají nové rozdělení kognitivních úkolů mezi lidi a stroje

3 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 Obory s vlivem na HCI HCI je stejně jako informační věda průnikový obor HCI je stejně jako informační věda průnikový obor HCI ovlivňují počítačová věda, ergonomie, umění, design, psychologie, lingvistika, sociologie, filozofie, antropologie, fyziologie, umělá inteligence, inženýrské obory HCI ovlivňují počítačová věda, ergonomie, umění, design, psychologie, lingvistika, sociologie, filozofie, antropologie, fyziologie, umělá inteligence, inženýrské obory

4 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 HCI a informační věda HCI i IV - zájem o koncového uživatele HCI i IV - zájem o koncového uživatele HCI - uživatelské rozhraní, návrh a projektování informačních systémů HCI - uživatelské rozhraní, návrh a projektování informačních systémů IV – koncový U, jeho okolí, chování, inf. potřeby; aplikačně - U inf. služeb, zkoumání, koncepce a optimalizace služeb IV – koncový U, jeho okolí, chování, inf. potřeby; aplikačně - U inf. služeb, zkoumání, koncepce a optimalizace služeb uživatelské rozhraní – ovlivnilo zájem o vyhledávání v inf.systémech a EIZ typu bází dat (nové vyhl. prostředky a rozhraní v komunikaci klient – server) uživatelské rozhraní – ovlivnilo zájem o vyhledávání v inf.systémech a EIZ typu bází dat (nové vyhl. prostředky a rozhraní v komunikaci klient – server)

5 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 Informační věda orientuje se na lidské aspekty zpracování informací orientuje se na lidské aspekty zpracování informací vztahy mezi člověkem, informacemi a technologiemi v jejich společenském kontextu vztahy mezi člověkem, informacemi a technologiemi v jejich společenském kontextu

6 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 Kognitivní věda transdisciplinární věda transdisciplinární věda usiluje o pochopení procesu myšlení, učení a rozhodování usiluje o pochopení procesu myšlení, učení a rozhodování studium získávání a používání znalostí; zkoumá druhy znalostí, které tvoří základ poznávání a detaily kognitivních procesů; jejich počítačové modelování studium získávání a používání znalostí; zkoumá druhy znalostí, které tvoří základ poznávání a detaily kognitivních procesů; jejich počítačové modelování percepce, myšlení, učení, reprezentace znalostí, jazyk... ve vzájemné souvislosti percepce, myšlení, učení, reprezentace znalostí, jazyk... ve vzájemné souvislosti

7 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 Kognitivní věda - obory

8 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 Kognitivní hexagram

9 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 Kognitivní paradigma v IV přístupy inspirované kognitivní psychologií a kognitivní vědou přístupy inspirované kognitivní psychologií a kognitivní vědou pol. 80. let - kognitivní posun, vznik kognitivního rámce pol. 80. let - kognitivní posun, vznik kognitivního rámce základem psychologické studium lidského zpracování informací základem psychologické studium lidského zpracování informací 2 směry - uživatelský (inf. chování, vyhledávání inf.) a technologický (výzkum a tvorba praktických systémů - digitální knihovny a vyhledávací stroje), průsečíkem oblast interaktivního vyhledávání inf. 2 směry - uživatelský (inf. chování, vyhledávání inf.) a technologický (výzkum a tvorba praktických systémů - digitální knihovny a vyhledávací stroje), průsečíkem oblast interaktivního vyhledávání inf.

10 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 Kognitivní paradigma (2) přínos kognitivního přístupu: uživatelé se již nezkoumají jako skupina, ale jako jednotlivci a to v kontextu přínos kognitivního přístupu: uživatelé se již nezkoumají jako skupina, ale jako jednotlivci a to v kontextu kontext = všechny osobnostní, kognitivní, situační a systémové faktory, které ovlivňují chování U při hledání informací kontext = všechny osobnostní, kognitivní, situační a systémové faktory, které ovlivňují chování U při hledání informací nejdůležitější je kognitivní stav U nejdůležitější je kognitivní stav U

11 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 Kognitivní základy IV – konceptuální graf

12 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 Vzájemný vztah IV a KV teoretická východiska obou věd mají společné základy teoretická východiska obou věd mají společné základy –všeobecná teorie systémů L. Bertalanfyho –teorie informací C. Shannona –kybernetika N. Wienera –teorie syntaktických jazykových struktur N. Chomského –teorie zpracování informací A. Newella a H. Simona atd.

13 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 Vědní obory se vztahem k IV a KV umělá inteligence (zejm. expertní systémy a neuronové sítě) umělá inteligence (zejm. expertní systémy a neuronové sítě) human-computer interaction human-computer interaction kognitivní psychologie kognitivní psychologie neurodisciplíny neurodisciplíny lingvistika lingvistika kognitivní antropologie kognitivní antropologie bioinformatika bioinformatika

14 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 Vztah IV a KV - graf

15 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 Kognitivní modely znázorňují vliv a vztahy znalostních (kognitivních) struktur zúčastněných v přenosu informací a interakci při vyhledávání nebo které jsou začleněny do vyhledávacích systémů či zprostředkovatelů znázorňují vliv a vztahy znalostních (kognitivních) struktur zúčastněných v přenosu informací a interakci při vyhledávání nebo které jsou začleněny do vyhledávacích systémů či zprostředkovatelů model MEDIATOR, model kognitivní komunikace model MEDIATOR, model kognitivní komunikace

16 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 Souhrnný model interakcí při vyhledávání informací

17 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 Kognitivní aspekty vyhledávání kognitivní procesy – vnímání, pozornost, učení, paměť, myšlení, řeč, imaginace, sociální poznávání kognitivní procesy – vnímání, pozornost, učení, paměť, myšlení, řeč, imaginace, sociální poznávání kvantitativní a kvalitativní měření kognice, systémy zkoumající smyslové podněty (informační vizualizace, systémy rozpoznávání řeči), hypertext, jazyk jako kognitivní proces kvantitativní a kvalitativní měření kognice, systémy zkoumající smyslové podněty (informační vizualizace, systémy rozpoznávání řeči), hypertext, jazyk jako kognitivní proces

18 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 Aplikace kognitivních aspektů v IV KOGNITIVNÍ ASPEKT (proces) APLIKACE V LIS percepce komunikace člověk – počítač (HCI) myšlení hledání informací posuzování relevance výchova v oblasti informační gramotnosti výzkumné metody „myšlení nahlas“ učení, paměť vyhledávání informací uživatelské studie bibliografické instrukce a referenční práce reprezentace znalostí taxonomietezaury klasifikační schémata ontologie jazyk zpracování přirozeného jazyka skryté sémantické indexování vývoj řízených slovníků

19 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 Modely uživatele dialogové systémy založené na UI dialogové systémy založené na UI teoretický předpoklad - flexibilní odpovědi uživatelsky orientovaného dialogu jsou možné jen když systém obsahuje model uživatele teoretický předpoklad - flexibilní odpovědi uživatelsky orientovaného dialogu jsou možné jen když systém obsahuje model uživatele model by měl obsahovat vědomosti ohledně základních znalostí uživatele,jeho záměrech a plánech ve vztahu k úloze model by měl obsahovat vědomosti ohledně základních znalostí uživatele,jeho záměrech a plánech ve vztahu k úloze např. modely MONSTRAT a Mediator např. modely MONSTRAT a Mediator

20 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 Mentální modely uživatele mentální model - struktury poznatků, které si lidé vytvářejí za účelem pochopení a vysvětlení svých zkušeností, vnitřní reprezentace informací mentální model - struktury poznatků, které si lidé vytvářejí za účelem pochopení a vysvětlení svých zkušeností, vnitřní reprezentace informací důležité znát mentální modely, které U používá a informace strukturovat do podobných struktur důležité znát mentální modely, které U používá a informace strukturovat do podobných struktur

21 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 Vyhledávání trochu jinak (příklady) Tafiti http://www.tafiti.com/ Tafiti http://www.tafiti.com/http://www.tafiti.com/ Clusty http://clusty.com/ Clusty http://clusty.com/http://clusty.com/ KartOO http://www.kartoo.com/ KartOO http://www.kartoo.com/http://www.kartoo.com/ Grokker http://www.grokker.com/ Grokker http://www.grokker.com/http://www.grokker.com/ Mnemomap http://www.mnemo.org/ Mnemomap http://www.mnemo.org/http://www.mnemo.org/ Sidekiq http://www.sidekiq.com/ Sidekiq http://www.sidekiq.com/http://www.sidekiq.com/ AmazType http://amaztype.tha.jp/ AmazType http://amaztype.tha.jp/http://amaztype.tha.jp/

22 seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 Tafiti

23 Dotazy, připomínky? Děkuji za pozornost! Vera.Pilecka@ff.cuni.cz


Stáhnout ppt "Seminář HCI, ÚISK FF UK, 6.11.2007 HCI v kontextu kognitivní vědy."

Podobné prezentace


Reklamy Google