Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Strojírenství Název předmětu: Strojírenství Název a ID tématu: UvP_STROJ_ST2 Potrubí a armatury Zpracoval(a): Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Strojírenství Název předmětu: Strojírenství Název a ID tématu: UvP_STROJ_ST2 Potrubí a armatury Zpracoval(a): Ing."— Transkript prezentace:

1 Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Strojírenství Název předmětu: Strojírenství Název a ID tématu: UvP_STROJ_ST2 Potrubí a armatury Zpracoval(a): Ing. Josef Martinák

2 Potrubí rozlišujeme podle těchto hledisek: Podle látky (vodní, parní, plynové...) Podle tlaku na potrubí (vysokotlaké, nízkotlaké, vakuové) Podle materiálu trub 2

3 Požadavky na potrubí Má být pevně uloženo, musí být zaručena dilatace (tepelné roztažení) Možnost vkládat do potrubí regulační a uzavírací armatury Musí být nepropustné (aby neklesl tlak v potrubí, neunikla dopravovaná látka) Proti úniku teploty protékající látky se opatřuje tepelně izolačním obalem Chránit zevnitř i zvenku proti chemickým vlivům 3

4 Druhy těsnění 4 Utěsnění hrdlové trouby Utěsnění hrdlové trouby Finitky Finitky Kolínka Kolínka redukovaná Oblouky Odbočky T Kříže nátrubky Utěsnění hrdla – konopným dehtovaným provazem Zalití olovem

5 Spojování trub a trubek 5 Rozebíratelně se trubky spojují šroubením Závitové spojení trubky s přírubami Spojení trub s přírubami nýtováním Příruba s trubkou svařováním Zleva: šroubení, závitová příruba, příruba nýtovaná Příruba přivařovaní a – plochá, b – s krkem

6 Zapuštěné těsnění Vnitřním přetlakem by měkké těsnění mohlo být vytlačeno, proto je zapuštěno Uzavírání konce potrubí zaslepovací přírubou 6

7 Dilatační vložky umožňují prodloužení teplem (poddajné uložení trub) 7 Dilatační ucpávková vložka Dilatační vlnovcová vložka Dilatační kus U se záhyby

8 8 Přírubové litinové trubky V přírubách jsou otvory pro spojování šrouby Skleněné trubky Použití v lékařství, v potravinářském průmyslu Spojení objímkami se šrouby

9 Uzavírací součásti 9 Kohout uzavírá průtok kuželkou Klapka uzavírá průtok otočnou deskou, plně netěsní, používá se k regulaci průtoku Ventil uzavírá průtok talířem, dosedá na sedlo Šoupátko uzavírá průtok deskou zvanou srdce. Ztráta tlaku při průtoku čerpadlem je nepatrná. Použití – potrubí střední a velké světlosti

10 Zpětná klapka 10 Látka protéká jedním směrem Při změně směru toku, klapka průtok uzavře

11 Určení světlosti potrubí 11 Počítá se z rovnice pro průtok potrubím Potom bude světlost d – vnitřní průměr potrubí v – střední rychlost proudění Q m – hmotnostní průtok Q – objemový průtok ρ – hustota proudící kapaliny A – průřez potrubí

12 Určení světlosti potrubí 12 Dilatace potrubí je změna délky a průměru potrubí vlivem změny teploty. Změna teploty Δt způsobí změnu délky potrubí: Δl 0 = l 0. α. Δt l 0 – délka potrubí při teplotě t 0 α – střední hodnota součinitele délkové roztažnosti amteriálu Příklad: Vypočítejte tepelnou dilataci ocelového potrubí dlouhého 30 m. Potrubím proudí pára o teplotě 200 °C, okolní vzduch má teplotu 15 °C. Pro ocel je α = 1,2. 10 -5 K -1

13 Fitinky 13 Armatury fitinky mosaz. Neumanns s.r.o. Aramutury [online]. 2007 [cit. 2013-07-23]. Dostupné z: http://neumanns.cz/armatury-fitinky-mosaz.php

14 Seznam použitých zdrojů 1. KŘÍŽ, Rudolf a kol. Stavba a provoz strojů I. Části strojů. Praha: SNTL, 1977. L13-C2-V-43f/25559. 2. Konstruování strojních součástí. Vysoké učení technické v Brně. Brno: VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-2629-0. 14


Stáhnout ppt "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Strojírenství Název předmětu: Strojírenství Název a ID tématu: UvP_STROJ_ST2 Potrubí a armatury Zpracoval(a): Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google