Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Strojírenství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Strojírenství"— Transkript prezentace:

1 Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Strojírenství
Zdroje Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Strojírenství Název předmětu: Strojírenství Název a ID tématu: UvP_STROJ_ST2 Potrubí a armatury Zpracoval(a): Ing. Josef Martinák

2 Potrubí rozlišujeme podle těchto hledisek:
Zdroje Potrubí rozlišujeme podle těchto hledisek: Podle látky (vodní, parní, plynové...) Podle tlaku na potrubí (vysokotlaké, nízkotlaké, vakuové) Podle materiálu trub Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje.

3 Zdroje Požadavky na potrubí Má být pevně uloženo, musí být zaručena dilatace (tepelné roztažení) Možnost vkládat do potrubí regulační a uzavírací armatury Musí být nepropustné (aby neklesl tlak v potrubí, neunikla dopravovaná látka) Proti úniku teploty protékající látky se opatřuje tepelně izolačním obalem Chránit zevnitř i zvenku proti chemickým vlivům Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje.

4 Druhy těsnění Utěsnění hrdla – konopným dehtovaným provazem
Zdroje Druhy těsnění Utěsnění hrdla – konopným dehtovaným provazem Zalití olovem Utěsnění hrdlové trouby Kolínka Kolínka redukovaná Oblouky Odbočky T Kříže nátrubky Finitky Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje.

5 Spojování trub a trubek
Zdroje Rozebíratelně se trubky spojují šroubením Závitové spojení trubky s přírubami Spojení trub s přírubami nýtováním Příruba s trubkou svařováním Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Zleva: šroubení, závitová příruba, příruba nýtovaná Příruba přivařovaní a – plochá, b – s krkem

6 Uzavírání konce potrubí zaslepovací přírubou
Zdroje Zapuštěné těsnění Vnitřním přetlakem by měkké těsnění mohlo být vytlačeno, proto je zapuštěno Uzavírání konce potrubí zaslepovací přírubou Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje.

7 Dilatační vložky umožňují prodloužení teplem (poddajné uložení trub)
Zdroje Dilatační vložky umožňují prodloužení teplem (poddajné uložení trub) Dilatační ucpávková vložka Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Dilatační vlnovcová vložka Dilatační kus U se záhyby

8 Přírubové litinové trubky V přírubách jsou otvory pro spojování šrouby
Zdroje Přírubové litinové trubky V přírubách jsou otvory pro spojování šrouby Skleněné trubky Použití v lékařství, v potravinářském průmyslu Spojení objímkami se šrouby Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje.

9 Uzavírací součásti Kohout uzavírá průtok kuželkou
Zdroje Uzavírací součásti Kohout uzavírá průtok kuželkou Klapka uzavírá průtok otočnou deskou, plně netěsní, používá se k regulaci průtoku Ventil uzavírá průtok talířem, dosedá na sedlo Šoupátko uzavírá průtok deskou zvanou srdce. Ztráta tlaku při průtoku čerpadlem je nepatrná. Použití – potrubí střední a velké světlosti Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje.

10 Zpětná klapka Látka protéká jedním směrem
Zdroje Zpětná klapka Látka protéká jedním směrem Při změně směru toku, klapka průtok uzavře Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje.

11 Určení světlosti potrubí
Zdroje Počítá se z rovnice pro průtok potrubím Potom bude světlost Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. d – vnitřní průměr potrubí v – střední rychlost proudění Qm – hmotnostní průtok Q – objemový průtok ρ – hustota proudící kapaliny A – průřez potrubí

12 Určení světlosti potrubí
Zdroje Dilatace potrubí je změna délky a průměru potrubí vlivem změny teploty. Změna teploty Δt způsobí změnu délky potrubí: Δl0 = l0 . α . Δt l0 – délka potrubí při teplotě t0 α – střední hodnota součinitele délkové roztažnosti amteriálu Příklad: Vypočítejte tepelnou dilataci ocelového potrubí dlouhého 30 m. Potrubím proudí pára o teplotě 200 °C, okolní vzduch má teplotu 15 °C. Pro ocel je α = 1, K-1 Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje.

13 Fitinky Zdroje Textová stránka
MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Armatury fitinky mosaz. Neumanns s.r.o. Aramutury [online] [cit ]. Dostupné z:

14 Seznam použitých zdrojů
Zdroje Seznam použitých zdrojů 1. KŘÍŽ, Rudolf a kol. Stavba a provoz strojů I. Části strojů. Praha: SNTL, L13-C2-V-43f/25559. 2. Konstruování strojních součástí. Vysoké učení technické v Brně. Brno: VUTIUM, ISBN Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje.


Stáhnout ppt "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Strojírenství"

Podobné prezentace


Reklamy Google