Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potrubní technika Podle přepravovaného média patří do oblasti:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potrubní technika Podle přepravovaného média patří do oblasti:"— Transkript prezentace:

1 Potrubní technika Podle přepravovaného média patří do oblasti:
Zařízení potrubní techniky představují: vodovody a rozvodné sítě kalovody a kanalizace (a sítě) ropovody parovody plynovody technologická zařízení chemického průmyslu technologická zařízení elektráren aj. rozvody stlačeného vzduchu aj. spoje potrubí a závěsy potrubí uzavírky aj. (armatury) kompenzátory (dilatace) filtrační zařízení zásobníky (nádrže, tanky) čerpadla, kompresory, akumulátory měřicí a regulační technika Podle provedení a materiálu jsou potrubí Podle tlaku a teploty jsou potrubí litinová hrdlová ocelová svařovaná přírubová ocelová se spoji závity z litého čediče, kameniny, eternitu hrdlová aj. plastová svařovaná, lepená (PE, polyetylen, PP, PVC aj.) měděná a mosazná pájená chladicí nízkotlaká (voda, vzduch) středotlaká (plyn) vysokotlaká (voda, olej, pára) Hydraulický ráz při uzavírání dlouhých potrubí (vodní zámek). Přeprava tekutin – ekonomické hledisko (cisternová přeprava x produktovody).

2 Základy proudění tekutin
Rovnice kontinuity (spojitosti) průtočné množství Q [ m3. s-1 ] tlak p [ Pa ] Zákon zachování hmoty – pro kapaliny (nestlačitelné) Q = A1 . v1 = A2 . v ρ = konst pro plyny Q . ρ = konst ρ = f ( p, T ) rychlost v [ m . s-1 ] plocha průřezu A [ m2 ] hustota ρ [ kg . m-3 ] stavová rovnice plynu p . ρ-1 = R . T vzduch R = 287 J .kg-1 . K-1 teplota T [ K ] Energetická bilance grav. zrychlení g = 9,81 m . s-2 tlak p1 [ Pa ] rychlost v1 [ m . s-1 ] Zákon zachování energie – pro kapaliny (Bernoulliho rovnice) energie polohová, tlaková, kinetická, ztráty h1 + p1 / ( ρ . g ) + v12 / ( 2 . g ) + hztr = konst. rovnice obsahující součet energií jednotky objemu kapaliny byla krácena součinem (ρ.g)

3 Zákon zachování energie pro plyny
součet energií tlakové, kinetické, tepelné a rozptýlené do okolí (ztrát) se nemění Charakter proudění v potrubí Reynoldsovo číslo Re = d . v . ρ / η laminární turbulentní Re je bezrozměrné kritérium průměr potrubí d [ m ] rychlost v [ m . s-1 ] dynamická viskozita η [ Pa . s ] mez pro laminární proudění Re < 2320 rozložení rychlosti v potrubí při laminárním a turbulentním proudění ztráty při turbulentním proudění stoupají se čtvercem rychlosti 4 . Q průměr potrubí (vnitřní) d pro přepravované množství Q [ m3.s-1] d = π . v voda v = 1 až 3 m . s η = 0,00101 Pa . s tloušťka stěny potrubí s pro vnitřní tlak p s = d . p / (2 . σD ) dovolené namáhání σD je třeba volit dle materiálu i technologie výroby (svařované roury) analogie Ohmova a Kirchhoffových zákonů Δp = Q . Rh Σ Qi = Σ Δp = Σ ( Q . Rh )

4 Tepelné a tlakové ztráty a dilatace
přepravované médum o vyšší teplotě než je teplota okolí chladne tepelnými ztrátami potrubí se prodlužuje a zkracuje při změnách teploty média produktovody musí být izolovány a vybaveny kompenzátory ztráty tlaku třením – laminární úměrné rychlosti v a viskozitě η -- turbulentní úměrné čtverci rychlosti v2 dilatace změnou teploty – roztažnost oceli α = K-1 ( pro 100 m a 20°C dilatace 36 mm ) dilatace Δl = α . l0 . Δt koeficienty λ pro výpočet tlakové ztráty laminární proudění λ = 64 / Re = 64 . η / ( v . d . ρ ) turbulentní proudění λ = 0,316 . ( Re) -1/4 ztrátová výška hztr hztr = λ . l . v2 / ( 2 . d . g ) Δp = ρ . g . hztr ztráta tlaku Δp

5 Ztráty místními odpory
místní odpory jsou odpory průtoku skrze uzavírky, změny průřezu, změny směru (kolena) aj. ztrátová výška je hztr = ξ . v2 / ( 2 . g ) Rozložení rychlosti laminární proudění - parabolické, turbulentní - malá změna uvnitř, strmý spád při okrajích Potrubí uložená v zemi ochrana proti korozi ochrana proti vedení bludných elektrických proudů a následné elektrokorozi vyrovnávání dilatací a sesuvů přehled o dispozici uložení (mapy, plány, hledání místa vedení) Evidenční data o potrubí druh média, jeho tlak a teplota provedení potrubí (parametry, materiál, druh spojů, vyrovnávání dilatací aj.) uložení – hloubka, podloží, zásyp, označení na povrchu aj.

6 Spoje potrubí a jejich těsnění
Těsnění plochá hrdlové přírubové závitové svary, pájené a lepené spoje obsahující azbest (klingerit) neosahující asbest (keramzit) pryžová, plastová kovová (Cu, Pb, Al) Přírubové spoje ocelových svařovaných rour plynovody, parovody, horkovody

7 Hrdlové spoje rour Roury litinové, PP (polypropylenové), PVC, kameninové, eternitové aj. Těsnění konopným provazcem a vlitím olova nebo asfaltu, cementu, klínový pryžový uzávěr aj. Vodovody, kanalizace, nízký tlak, sedání zeminy.

8 HRDLOVÉ ROURY A TVAROVKY
Provedení tvárná litina železobeton, eternit kamenina, tavený čedič plast (PVC, polyethylen, polypropylen aj.) Typy kolena odbočky T-kusy a kříže redukce, přesuvky aj.

9 Závitové spoje potrubí
Požívá se trubkový závit a kuželový trubkový závit a spojovací tvarovky (fitinky) temperovaná litina bezešvé závitové trubky s vnějším kuželovým trubkovým závitem, tvarovky s vnitřním trub. závitem nátrubek kříž odbočka T oblouk koleno redukované koleno vsuvka šroubení šroubení nárožní šroubení nárožní šroubení

10 Závitnice pro řezání trubkových závitů při montáži ocelových potrubí spojovaných tvarovkami se závitem (fitinky)

11 Různé typy šroubení Pro spoje trubek menších průměrů (ocelové, měděné, mosazné) jsou užívána strojírenská šroubení rozvody maziva v mazacích soustavách, přívody kapalného paliva spalovacích motorů aj.

12 Kompezátory dilatace potrubí
kompensátor s pružným pryžovým vlnovcem Provedení kompenzátoru deformační tvaru U apod. ucpávkové s pružnými prvky kompenzátor tvaru U ucpávkový kompenzátor

13 Tvarovky (fitinky) pro spoje potrubí
pro závitové spoje (temperovaná litina, mosaz) pro svařené nebo lepené spoje (PE, PP, PVC novodur) při montáži se řeže závit na koncích trubek těsní se konopím a fermeží při montáži se svařuje tlakem obě části jsou elektricky odporově předehřáty

14 Plastová potrubí Materiál – polypropylen (PP), novodur (PVC), polyetylen (PE) Při uložení v zemi jim nehrozí koroze – proto jsou používány pro vodovody, plynovody aj.

15 Uzavírky potrubí Typy kohouty ventily šoupata klapky Třmenový ventil

16 Průmyslové šoupátko Zpětná klapka

17 Jednocestný kohout kuželový
další armatury – pojistné ventily, vypouštěcí kohouty, regulační a redukční ventily

18 koule KULOVÝ KOHOUT pohled čtvrtinový řez

19 moderní pákové baterie pro vodovodní
naklápění a otáčení pro ovládání průtoku a směšování tzv. kartuše (vlastní uzavírka) jemné drážkování pro otáčení - průtok moderní pákové baterie pro vodovodní výpustní ventil

20 Vzduchotechnika (větrání a vytápění)
Vzduchotechnika slouží k úpravám vzduchu v obytných a jiných prostorách a znamená také přepravu většího množství vzduchu při tlacích blízkých barometrickému tlaku a teplotě okolo 20°C potrubí vzduchotechniky jsou plechová s úpravou odolnou korozi nebo plastová

21 Proudění par a plynů První hlavní věta termodynamická Změny stavu
„dodané množství tepla způsobí zvýšení vnitřní energie a vykoná práci“ ΔQ = ΔU + L vykonaná práce je L = ∫ p . dV dV = dm / ρ zvýšení vnitřní energie znamená zvýšení teploty T a tlaku p a změnu hustoty ρ Změny stavu izotermická (konst. T) izobarická (konst. p) izochorická (konst. V) adiabatická (nulové přivedené nebo odvedené teplo ΔQ) polytropická Přestup tepla při proudění plynů a směsí par a plynů (tepelné výměníky).

22 PAROVOD

23 PAROVOD

24 Plynovod

25 Plynovod


Stáhnout ppt "Potrubní technika Podle přepravovaného média patří do oblasti:"

Podobné prezentace


Reklamy Google