Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 VENTILÁTORY OB21-OP-STROJ-SPS-SVE-M-4-007

3 VENTILÁTORY Jedním ze základních prvků prakticky každého větracího a klimatizačního systému je ventilátor * vzduchu Ventilátor je zařízení sloužící k dopravě : * plynů * spalin

4 VENTILÁTORY Jedná se o rotační lopatkový stroj s širokým rozsahem použití Jedná se o rotační lopatkový stroj s širokým rozsahem použití. Hlavními parametry ventilátorů jsou : celkový dopravní tlak, celkový dopravní tlak, objemové množství vzduchu objemové množství vzduchu příkon. příkon.

5 VENTILÁTORY ROZDĚLENÍ VENTILÁTORŮ : 1.PODLE SMĚRU PRŮTOKU VZDUCHU Radiální ventilátoryRadiální ventilátory Axiální ventilátoryAxiální ventilátory Diagonální ventilátoryDiagonální ventilátory Diametrální ventilátoryDiametrální ventilátory 2.PODLE CELKOVÉHO DOPRAVNÍHO TLAKU Radiální ventilátoryRadiální ventilátory –nízkotlaké - Δp < 1000 Pa –středotlaké - Δp = 1000 až 3000 Pa –vysokotlaké - Δp > 3000 Pa Axiální ventilátoryAxiální ventilátory –rovnotlaké –přetlakové

6 VENTILÁTORY ROZDĚLENÍ VENTILÁTORŮ : 3.PODLE POHONU na přímona přímo na spojkuna spojku na řemenna řemen 4.PODLE POUŽITÍ bytové ventilátorybytové ventilátory potrubní ventilátorypotrubní ventilátory nástřešní ventilátorynástřešní ventilátory ventilátory pro odvod tepla a kouřeventilátory pro odvod tepla a kouře nevýbušné ventilátorynevýbušné ventilátory kyselinovzdorné ventilátorykyselinovzdorné ventilátory

7 VENTILÁTORY Radiální ventilátory Hlavními součástmi radiálního ventilátoru jsou : (1) oběžné kolo (1) oběžné kolo (2) sací hrdlo (2) sací hrdlo (3) výtlačné hrdlo (3) výtlačné hrdlo (4) spirální skříň (4) spirální skříň (5) elektromotor (5) elektromotor Součástí oběžného kola jsou lopatkové kanály, které při otáčení zajišťují nasávání vzduchu v axiálním směru a výtlak ve směru kolmém na osu rotace (odtud radiální). Úkolem spirální skříně je obdobně jako u difusoru, přeměna kinetické energie na energii tlakovou.

8 VENTILÁTORY Axiální ventilátory Axiální ventilátor se skládá : (1) rotor (2) oběžné lopatky (3) plášť (4) elektromotor (5) příruby U axiálních ventilátorů proudí vzduch ve směru osy otáčení oběžného kola a používají se tam, kde je požadován velký průtok vzduchu bez vysokých nároků na dopravní tlak.

9 VENTILÁTORY Diagonální ventilátory Schéma a hlavní součásti ventilátoru : (1) oběžné kolo (1) oběžné kolo (2) skříň ventilátoru (2) skříň ventilátoru (3) sací hrdlo (3) sací hrdlo (4) výtlačné hrdlo (4) výtlačné hrdlo (5) elektromotor (5) elektromotor Diagonální ventilátor připomíná konstrukcí oběžného kola spíše radiální ventilátor, ve skutečnosti se jedná o přechod mezi axiálním a radiálním ventilátorem. Vzduch proudí do ventilátoru v axiálním směru, tedy ve směru osy rotace oběžného kola, avšak výtlak z ventilátoru je pod úhlem menším než 90°.

10 VENTILÁTORY Diametrální ventilátory Schéma diametrálního ventilátoru (1) oběžné kolo (1) oběžné kolo (2) sací hrdlo (2) sací hrdlo (3) výtlačné hrdlo (3) výtlačné hrdlo Ventilátor nasává vzduch na vnějším obvodu oběžného kola v sacím hrdle. Vzduch prochází příčně oběžným kolem a opět vystupuje na vnějším obvodu, odkud je dále vyfukován do výtlačného hrdla. Po obvodě oběžného kola jsou rozmístěny dopředu zahnuté lopatky. Šířka oběžného kola bývá 1 až 5-ti násobek vnějšího průměru oběžného kola. Celková účinnost tohoto typu ventilátoru bývá 0,45 až 0,55.

11 VENTILÁTORY Další druhy ventilátorů: Střešní ventilátor Spalinový ventilátor Teplovzdušný ventilátor Mobilní ventilátor Ventilátor do potrubí

12 VENTILÁTORY VLASTNOSTI VENTILÁTORŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKY Objemový průtok vzduchu V Množství vzduchu, které je schopen ventilátor dopravit, určuje objemový průtok vzduchu V [m3/s], který je udáván zpravidla pro hustotu vzduchu ρ = 1,2 kg/m3. Pro různé druhy ventilátorů se objemový průtok vzduchu může pohybovat v širokém rozmezí hodnot od 0,015 m3/s až po cca 300 m3/s. Celkový dopravní tlak Δp Ventilátor musí zajistit průtok vzduchu sítí, což je vlastnost určená celkovým dopravním tlakem ventilátoru Δp [Pa]. Pro překonání tlakové ztráty potrubního systému a vřazených elementů (odporů) slouží statická složka tlaku. Výkon a příkon ventilátoru Výkon ventilátoru je dán součinem průtoku a celkového dopravního tlaku Příkon ventilátoru se stanoví z výkonu ventilátoru P a celkové účinnosti ηc, která je definována jako poměr mezi výkonem a příkonem ventilátoru.

13 VENTILÁTORY CHARAKTERISTIKY VENTILÁTORŮ Na obrázku jsou znázorněny obecné charakteristiky ventilátoru, mezi něž patří: – tlaková charakteristika - Δp = f (V) – příkonová charakteristika - Pp = f (V) – účinnostní charakteristika - ηc = f (V)

14 VENTILÁTORY Charakteristické křivky jsou určeny měřením a výrobce je udává v katalogovém listu ventilátoru. Obvykle jsou vlastnosti ventilátorů udávány pro určitý stav vzduchu (ρ = 1,2 kg/m3).

15 Použitá literatura BOLEK,A., KOCHMAN,J. aj. Části strojůBOLEK,A., KOCHMAN,J. aj. Části strojů 2. svazek. 5. vydání, Praha: SNTL, 1990 DOLEČEK,J., HOLOUBEK,Z., Strojnictví 1 pro SOU, 1. vydání Praha : SNTL, 1988DOLEČEK,J., HOLOUBEK,Z., Strojnictví 1 pro SOU, 1. vydání Praha : SNTL, 1988 KŘÍŽ, R., Strojírenská konstrukce 1.KŘÍŽ, R., Strojírenská konstrukce 1. 1. vydání, Praha: SNTL, 1986


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google