Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 OB21-OP-STROJ-SPS-SVE-M-4-007
VENTILÁTORY OB21-OP-STROJ-SPS-SVE-M-4-007

3 VENTILÁTORY Jedním ze základních prvků prakticky každého větracího a klimatizačního systému je ventilátor * vzduchu Ventilátor je zařízení sloužící k dopravě : * plynů * spalin

4 Jedná se o rotační lopatkový stroj s širokým rozsahem použití .
VENTILÁTORY Jedná se o rotační lopatkový stroj s širokým rozsahem použití . Hlavními parametry ventilátorů jsou : celkový dopravní tlak, objemové množství vzduchu příkon.

5 VENTILÁTORY ROZDĚLENÍ VENTILÁTORŮ : PODLE SMĚRU PRŮTOKU VZDUCHU
Radiální ventilátory Axiální ventilátory Diagonální ventilátory Diametrální ventilátory PODLE CELKOVÉHO DOPRAVNÍHO TLAKU nízkotlaké   - Δp < 1000 Pa středotlaké  - Δp = 1000 až 3000 Pa vysokotlaké - Δp > 3000 Pa rovnotlaké přetlakové

6 VENTILÁTORY ROZDĚLENÍ VENTILÁTORŮ : PODLE POHONU PODLE POUŽITÍ
na přímo na spojku na řemen PODLE POUŽITÍ bytové ventilátory potrubní ventilátory nástřešní ventilátory ventilátory pro odvod tepla a kouře nevýbušné ventilátory kyselinovzdorné ventilátory

7 VENTILÁTORY Radiální ventilátory
Hlavními součástmi radiálního ventilátoru jsou : (1) oběžné kolo (2) sací hrdlo (3) výtlačné hrdlo (4) spirální skříň (5) elektromotor Součástí oběžného kola jsou lopatkové kanály, které při otáčení zajišťují nasávání vzduchu v axiálním směru a výtlak ve směru kolmém na osu rotace (odtud radiální). Úkolem spirální skříně je obdobně jako u difusoru, přeměna kinetické energie na energii tlakovou.

8 VENTILÁTORY Axiální ventilátory Axiální ventilátor se skládá :
(1) rotor (2) oběžné lopatky (3) plášť (4) elektromotor (5) příruby U axiálních ventilátorů proudí vzduch ve směru osy otáčení oběžného kola a používají se tam, kde je požadován velký průtok vzduchu bez vysokých nároků na dopravní tlak.

9 VENTILÁTORY Diagonální ventilátory Schéma a hlavní součásti
ventilátoru : (1) oběžné kolo (2) skříň ventilátoru (3) sací hrdlo (4) výtlačné hrdlo (5) elektromotor Diagonální ventilátor připomíná konstrukcí oběžného kola spíše radiální ventilátor, ve skutečnosti se jedná o přechod mezi axiálním a radiálním ventilátorem. Vzduch proudí do ventilátoru v axiálním směru, tedy ve směru osy rotace oběžného kola, avšak výtlak z ventilátoru je pod úhlem menším než 90°.

10 VENTILÁTORY Diametrální ventilátory Schéma diametrálního ventilátoru
(1) oběžné kolo (2) sací hrdlo (3) výtlačné hrdlo Ventilátor nasává vzduch na vnějším obvodu oběžného kola v sacím hrdle. Vzduch prochází příčně oběžným kolem a opět vystupuje na vnějším obvodu, odkud je dále vyfukován do výtlačného hrdla. Po obvodě oběžného kola jsou rozmístěny dopředu zahnuté lopatky. Šířka oběžného kola bývá 1 až 5-ti násobek vnějšího průměru oběžného kola. Celková účinnost tohoto typu ventilátoru bývá 0,45 až 0,55.

11 Další druhy ventilátorů:
VENTILÁTORY Další druhy ventilátorů: Spalinový ventilátor Střešní ventilátor Mobilní ventilátor Ventilátor do potrubí Teplovzdušný ventilátor

12 VLASTNOSTI VENTILÁTORŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKY
VENTILÁTORY VLASTNOSTI VENTILÁTORŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKY Objemový průtok vzduchu V Množství vzduchu, které je schopen ventilátor dopravit, určuje objemový průtok vzduchu V [m3/s], který je udáván zpravidla pro hustotu vzduchu ρ = 1,2 kg/m3. Pro různé druhy ventilátorů se objemový průtok vzduchu může pohybovat v širokém rozmezí hodnot od 0,015 m3/s až po cca 300 m3/s. Celkový dopravní tlak Δp Ventilátor musí zajistit průtok vzduchu sítí, což je vlastnost určená celkovým dopravním tlakem ventilátoru Δp [Pa]. Pro překonání tlakové ztráty potrubního systému a vřazených elementů (odporů) slouží statická složka tlaku. Výkon a příkon ventilátoru Výkon ventilátoru je dán součinem průtoku a celkového dopravního tlaku Příkon ventilátoru se stanoví z výkonu ventilátoru P a celkové účinnosti ηc, která je definována jako poměr mezi výkonem a příkonem ventilátoru.

13 VENTILÁTORY CHARAKTERISTIKY VENTILÁTORŮ
Na obrázku jsou znázorněny obecné charakteristiky ventilátoru, mezi něž patří: tlaková charakteristika - Δp = f (V) příkonová charakteristika - Pp = f (V) účinnostní charakteristika - ηc = f (V)

14 VENTILÁTORY Charakteristické křivky jsou určeny měřením a výrobce je udává v katalogovém listu ventilátoru. Obvykle jsou vlastnosti ventilátorů udávány pro určitý stav vzduchu (ρ = 1,2 kg/m3).

15 Použitá literatura BOLEK,A., KOCHMAN,J. aj. Části strojů
2. svazek vydání, Praha: SNTL, 1990 DOLEČEK,J., HOLOUBEK,Z., Strojnictví 1 pro SOU, 1. vydání Praha : SNTL, 1988 KŘÍŽ, R., Strojírenská konstrukce 1. 1. vydání, Praha: SNTL, 1986


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google