Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA TOXICKÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH 1. OVZN Vendula Fedrová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA TOXICKÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH 1. OVZN Vendula Fedrová."— Transkript prezentace:

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA TOXICKÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH 1. OVZN Vendula Fedrová

2 T OXICKÁ LÁTKA Může vyvolat škodlivý účinek Závislost na dávce Dávka Množství látky, které se dostane do organismu, tedy je absorbováno

3 C IZORODÉ LÁTKY Přecházejí z prostředí do potravin Vznikají v souvislosti S nesprávnou technologií při výrobě Nesprávným transportem Při chybném skladování

4 PŮSOBENÍ CIZORODÝCH LÁTEK NA LIDSKÝ ORGANISMUS Mohou se nepříznivě uplatňovat v metabolických procesech. Mohou narušovat optimální působení stravy Některé přímo vyvolávají nádorové bujení Důležitou skupinu tvoří látky, které sice nevyvolávají tvorbu nádorů přímo, ale snižují imunitu

5 ÚČINKY CIZORODÝCH LÁTEK Mohou ovlivnit zdravotní stav obyvatelstva Mohou se nepříznivě uplatňovat v metabolických procesech v organismu Mohou zasahovat do průběhu imunitních reakcí V elmi závažný dopad pro člověka mají jejich pozdní účinky

6 C IZORODÉ LÁTKY Anorganické – zejména toxické kovy Olovo – Pb Kadmium - Cd Rtuť – Hg Arsen - As Hliník – Al Dusičnany Organické látky Polychlorované bifenyly /PCB/ Chlorované dioxiny Estery kyseliny ftalové Polycyklické aromatické uhlovodíky Heterocyklické am i ny Mykotoxiny

7 OLOVO - P b Expozice Okolí metalurgických závodů Z glazur a smaltů nádob Z obalové techniky

8 KADMIUM - C d Expozice Okolí chemických a metalurgických závodů Působení na organismus Kumuluje se v játrech a ledvinách Karcinogen Nutričně toxikologické působení spočívá v inhibici selenu a zinku Ovlivňuje aktivitu trombocytů Narušuje antioxidační ochranu organismu Narušuje hormonální funkce

9 RTUŤ - H g Nerozhoduje jen množství, ale i forma Netoxická, pokud nedojde k její metylaci v trávicím traktu Japonský záliv Minamata

10 ARSEN - A s Prokázané karcinogenní účinky Toxičtější je anorganická forma Zasahuje do metabolických pochodů v organismu Součást některých pesticidů

11 HLINÍK - A l Používá se k úpravě pitné vody Uvolňování z aluminiových nádob Dáván do souvislosti s Alzheimerovou chorobou

12 D USIČNANY Vyskytují ve vodě, v zelenině, v menším množství v uzeném mase a v uzeninách Průmyslová hnojiva Samy o sobě netoxické v organismu se redukují na dusitany

13 ORGANICKÉ LÁTKY POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY ( PCB ) Teplovodní média Součást nátěrových hmot ( nátěry žlabů, silážních jam ) Výroba v 70.letech zastavena Persistence PCB v prostředí je dosud vysoká

14 C HLOROVANÉ DIOXINY Uplatňují se v metabolických pochodech Narušují kostní dřeň Vyvolávají změny na sliznici bronchů a různých vývodů Působí imunotoxicky

15 E STERY KYSELINY FTALOVÉ Významné kontaminanty Vyskytují se v ovzduší, vodě, půdě, potravinách a plastických hmotách Jejich příjem do organismu je nepříznivě ovlivněn konzumací balených potravin

16 P OLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY Do potravního řetězce se dostávají jednak z prostředí, jednak vznikají v rámci technologickém procesu Jsou prokázanými karcinogeny Tvoří se při spalování organického materiálu

17 H ETEROCYKLICKÉ AMÍNY Vytváří se v průběhu tepelné úpravy potravin s obsahem živočišných bílkovin Patří mezi „promutageny“

18 M YKOTOXINY Metabolické produkty mikroskopických vláknitých hub Ochratoxin A Aflatoxin Aflatoxin B1

19 D ĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA TOXICKÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH 1. OVZN Vendula Fedrová."

Podobné prezentace


Reklamy Google