Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imunotoxické riziko potravin Iva Vlčková Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imunotoxické riziko potravin Iva Vlčková Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích 2011."— Transkript prezentace:

1 Imunotoxické riziko potravin Iva Vlčková Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích 2011

2 Toxikologie nauka o škodlivých a nežádoucích účincích látek na živé organismy a ekosystémy, o mechanismech těchto účinků, analýze škodlivin a interpretaci výsledků, prevenci i léčbě otrav má řadu disciplín zaměřených na konkrétní tox. účinky nebo na konkrétní obory lidské činnosti – např. obecná tox., speciální tox., experimentální tox., klinická tox., analytická tox., průmyslová t., soudní t., vojenská t., neurotox., imunotox., epidemiologická tox., predikční tox. Atd. všechny sloučeniny jsou jedy, záleží pouze na dávce pozor na bioakumulaci

3 Imunita funkce imunitního systému je závislá na přívodu nutričních látek (nadbytek / nedostatek) ovlivnění humorální i buněčné imunity cestou interakcí látky s buňkami imunit. systému, ovlivněním aktivity buněk imunitního systému, změnami v proliferaci a diferenciaci buněk imunit. systému. imunomodulační projevy potravin ve smyslu zvyšování i snižování schopnosti imunitní odpovědi

4 Imunotoxikologie imunitní systém člověka je ovlivňován řadou faktorů imunotoxicitu vykazuje celá řada látek, to vede ke snížení imunity populace a k rozvoji civilizačních chorob závažné je působení xenobiotik a dalších látek v těhotenství vznik atopií snížení imunity – imunosuprese – nesprávná či nedostatečná fce zvýšení imunity - alergie

5 Legislativa Vyhl. 288/2004 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků.... – čl. 4.1. Imunotoxicita – změny hmotnosti či histolog. vyš. lymfoid. org., kostní dřeně, leukocytů, se posoudí potřeby dalších zkoušek Směrnice komise 2009/120/ES, týkající se humánních léčivých přípravků – čl. 4.1. Zvláštní požadavky na všechny léčivé přípravky pro moderní terapii – použití modelů pro studie imunogenity a imunotoxicity Vyhl. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví – příloha 4. A – identifikace nebezpečnosti a vybrané kapitoly z toxikologie...

6 Imunomodulace nasyc. MK – prostaglandiny, leukotrieny, lokální zánětlivá reakce, vyvolávají horečku, ↓aktivita NK buněk a fagocytů i T-lymfocytů, potlačování autoimunitních reakcí bílkoviny – ↓ buň. i látkových pochodů spec. i nespec. imunity, zadržení prvního útoku agens vit. A – fce vitaminu, pokožka, sliznice, lymfocyty, NK buňky vit. E – ovlivnění humorální složku, ↓ hladiny IgG a IgM vit. C vit. B1 vit. B2 vit. B6 niacin biotin kys. listová kys. pangamová kys. pantotenová

7 nedostatek zinku – zhoršení lymfatické tkáně, atrofie thymu hořčík – ↓ hladiny imunoglobulinů., IgE ale stoupá, ↓ schopnost opsonizace a chemotaxe měď – ↓ počet T-buněk, ↓protinádorová odezva, ↓fce NK buněk selen železo olovo kadmium rtuť

8 intoxikace mykotoxiny - hl. aflatoxiny, chron. působení, ovliv. buněčnou imunitu estery kys. ftalové herbicidy benzen, PAH, PCB, výfukové plyny naftových motorů - ↓ proliferace B- i T-lymfocytů, redukce rezistence k infekcím, deprese dřeně azbest dioxiny ozon interakce mezi prvky - např. vznik volných radikálů, ↓tvorba a aktivita neutrofil. granulocytů a makrofágů pozor na synergické působení některých látek atd....

9 Alergie alergeny – jsou antigeny na které imunitní systém přehnaně reaguje bílkoviny, nízkomolekulové látky anor. i org. povahy, které se mohou na bílkoviny vázat – přírodní látky, léky, chemikálie, průmyslové produkty, ionty kovů, přípravky z běžného života, potraviny, atd. první setkání – senzibilizace – vytvoření protilátek druhé setkání – provokující expozice - alergická reakce

10 Testování toxicity nejčastěji hodnocení toxicity dle testů na zvířatech, na alternativních modelech nebo podle počítačového modelování popsáno cca 10 mil. látek, testování dalších je finančně a časově náročné před použitím je třeba mít dostatek informací o látce samotné i o ev. technolog. postupu výroby nebo zpracování a to i s meziprodukty (LD50, Noael, Loael, PEL, NPK, atd.)

11 Testování imunotoxicity testy na imunotoxicitu nejsou normami vyžadovány test odpovědi humorálního syst. (B-lymfocyty, tvořené protilátky reagují s antigenem) a buněčné imun. (T-lymfocyty, fagocytóza) testy zahrnují váhu a morfologii lymfat. orgánů, odpověď na mitogeny (indukce mitózy) a antigeny, vybrané in vitro testy hematologické, kožní, atd.

12 Literatura Turek B, et al., Nutriční toxikologie, Brno: institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1994, 123 s Reichrtová E, Palkovičová Ľ, Čižnár P, a kol., Expozícia znečišťujúcim látkam v prostredí počas gravidity a výskyt alergie u nejmenších detí, Alergie, 2003, suppl 2 Krčmová I, Faktory, které mohou u predisponovaných jedinců ovlivňovat vnímavost k rozvoji astmatu, Alergie, 2003, suppl 2, 29 – 33 Hrudková M, Fiala Z, Borská L, Novosad J, Smolej L, Účinky polycyklických aromatických uhlovodíků na kostní dřeň, Acta Medica, 2004, supp 47, č. 2, 75 - 81 Sladká J, Nutrice a toxicita, Medicína, 1999, 7, str 8 [on-line] dostupné z www.zdrava- rodina.cz Fusek J, Měrka V, Nebezpečné herbicidy, Vojenské zdravotnické listy, 2003, č. 6, 262 - 272 Bartůňková J, Potravinové alergie, Vesmír, 1998, 77, 11, str 612 [on-line] dostupné z www.vesmir.cz www.vesmir.cz

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Imunotoxické riziko potravin Iva Vlčková Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google