Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

,,OP Rybářství v poločase a vize akvakultury po roce 2014“ VÝROČNÍ KONFERENCE Minipivovar U Medvídků6.12.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ",,OP Rybářství v poločase a vize akvakultury po roce 2014“ VÝROČNÍ KONFERENCE Minipivovar U Medvídků6.12.2011."— Transkript prezentace:

1 ,,OP Rybářství v poločase a vize akvakultury po roce 2014“ VÝROČNÍ KONFERENCE Minipivovar U Medvídků6.12.2011

2 Pokrok v implementaci OP Rybářství 2007 - 2013 Ing. Renáta Komiková

3 Cíle Operačního programu Rybářství  udržení stávající produkce sladkovodních ryb v ČR  zlepšení investičních možností výrobních a zpracovatelských podniků  snížení vlivu činností v odvětví rybářství na životní prostředí a podpora produkčních metod šetrných k životnímu prostředí  podpora modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a technologií  zlepšení jakosti a rozšíření sortimentu výrobků ze sladkovodních ryb  modernizace zpracovatelských kapacit

4 Finanční rámec Operačního programu Rybářství  alokace 27,1 milionu EUR z EFF na období 2007 – 2013  podíl ČR na celkovém finančním objemu EFF je 0,6 % - přes 4,3 mld. EUR  podíl ČR na objemu EFF pro cíl Konvergence je 0,8 % - necelých 3,3 mld. EUR  na dotacích pro OP Rybářství může ČR vyplatit cca 887,8 mil. Kč

5 Provádění OP Rybářství  nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu  nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007–,,implementační nařízení“  usnesením vlády č. 854/2007 schválen,,Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007-2013“  usnesením vlády č. 855/2007 dne 25. července 2007 schválen Operační program Rybářství 2007 - 2013

6 Úspěchy Operačního programu Rybářství  pokrytí 78 % alokace vydanými Rozhodnutími o poskytnutí dotace  pokrytí 43 % alokace dotacemi již vyplacenými  splnění pravidla N + 2 pro rok 2009  úspěšné naplňování cíle ve zvýšení spotřeby sladkovodních ryb prostřednictvím kampaně Ryba domácí Díky dostatečné absorpční kapacitě a čerpání prostředků z EFF ČR předkládá a obhajuje své vize o příštím programovacím období po roce 2013.

7 OP Rybářství Prioritní osa 2 Akvakultura, vnitrozemský rybolov, zpracování produktů rybolovu a akvakultury, jejich uvádění na trh Prioritní osa 3 Opatření společného zájmu Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osy OP Rybářství

8  Opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury  Opatření 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí  Opatření 2.3. Opatření v oblasti zdraví zvířat  Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh Prioritní osa 2

9  Opatření 3.1. Společné činnosti  Opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin  Opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně  Opatření 3.4. Pilotní projekty Prioritní osa 3

10  Technická pomoc záměr a) příprava, monitorování, řízení, hodnocení, publicita, kontrola a audit OP Rybářství Prioritní osa 5

11 Dotační výzvy OP Rybářství 2007 - 2013 2008 1. výzva: červen 2008 – opatření 2.1. a 2.4., 3.3 a) 2. výzva: říjen 2008 – opatření 3.1. a 3.3. b) 2009 3. výzva:únor 2009 – opatření 2.1. a 2.4. 4. výzva: červen 2009 – opatření 3.4. 2010 5. výzva: únor 2010 – opatření 2.1., 2.4., 3.1. a), 3.3. b) 6.výzva: červen 2010 – opatření 3.1. a), 3.2. b) 7. výzva: říjen 2010 – opatření 3.4. 2011 8. výzva: únor 2011 – opatření 2.1., 2.4., 3.1. a), 3.3. b) a e) 9. výzva: březen-duben 2011 – opatření 2.2. 10. výzva: červen 2011 – opatření 3.2. 11. výzva: 25.10. – 7.11.2011- opatření 3.1.a), 3.3.b), 3.3.e) a 3.4. a) Kontinuální příjem: opatření 5.1.

12 Současná implementace OP Rybářství Již zahájená opatření  2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury  2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí  2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh  3.1. Společné činnosti  3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin  3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně  3.4. Pilotní projekty  5.1. Technická pomoc

13 Implementační systém OP Rybářství

14 Po realokaci cca 80 mil. Kč z prioritní osy 3 do prioritní osy 2 bude poměr mezi osou 2 a 3 53% : 42%. Rozdělení finančních prostředků mezi prioritní osy prioritní osa rozdělení finančních prostředků v % z celku celkem v mil. Kč z EFF v mil. Kč ze stát. rozpočtu ČR v mil. Kč 2 Akvakultura, vnitrozemský rybolov, zpracování produktů rybolovu a jejich uvádění na trh 44390,6292,997,7 3 Opatření společného zájmů51452,8339,6113,2 5 Technická pomoc544,433,311,1 Celkem100887,8665,9221,9

15 OP Rybářství – celkový přehled za období 1. 1. 2007 - 31. 10. 2011 celkový součet – údaje v ks = počet projektů zaregistrované Žádosti vydaná Rozhodnutí proplacené Žádosti o platbu (projekty) osa 2 celkem1 044528299 osa 3 celkem202*15671 osa 5 celkem22207 CELKEM1 268704377 * Zaregistrované Žádosti do prioritní osy 3 jsou uvedeny včetně 11. kola příjmu Žádostí o dotaci.

16 OP Rybářství – celkový přehled za období 1. 1. 2007 - 31. 10. 2011 celkový součet – údaje v tis. Kč zaregistrované Žádosti vydaná Rozhodnutí proplacené Žádosti o platbu (projekty) osa 2 celkem 1 383 451456 616219 696 osa 3 celkem 245 680*214 144160 010 osa 5 celkem 25 28422 2844 860 CELKEM 1 654 415693 044384 566 * Zaregistrované Žádosti do prioritní osy 3 jsou uvedeny včetně 11. kola příjmu Žádostí o dotaci.

17 OP Rybářství – celkový přehled za období 1. 1. 2007 - 31. 10. 2011 alokace na celé období celkový přehled k 31.10.2011 údaje v tis. Kč v tis. Kč * ) zaregistrované Žádosti zareg. Žádosti/ alokace (v %) vydaná Rozhodnutí vydaná Rozhodnutí/ alokace (v %) proplacené ŽOP proplacené ŽOP/alokace (v %) osa 2390 6151 383 451354 %456 616117 %219 69656 % osa 3452 758245 68054 %214 14447 %160 01035 % osa 544 38825 284**57 %22 284**50 %4 86011 % CELKEM887 7611 654 415186 %693 04478 %384 56643 % * průměrný měsíční kurz ECB platný pro měsíc říjen 2011= 24,563 Kč / 1€ ** U dvou projektů z TP v současné době probíhá administrace a není dosud vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

18 OP Rybářství – celkový přehled za období 1. 1. 2007 - 31. 10. 2011 údaje v ks (počet projektů) zaregistrované Žádosti o dotaci ukončené administrace před vydáním Rozhodnutí ukončené administrace po vydání Rozhodnutí vydaná Rozhodnutí nepodpořené projekty (bez vydaného Rozhodnutí) 2.1.9319319489349 2.2.93006 2.4.104723958 3.1.49242522 3.2.8910880 3.3.2400204 3.4.40312314 5.1.2200202 osa 2104410321528413 osa 32026515640 osa 52200202 CELKEM1 26810926704455

19 OP Rybářství – celkový přehled za období 1. 1. 2007 - 31. 10. 2011

20 údaje v tis. Kč zaregistrované Žádosti o dotaci ukončené administrace před vydáním Rozhodnutí ukončené administrace po vydání Rozhodnutí vydaná Rozhodnutí nepodpořené projekty (bez vydaného Rozhodnutí) 2.1.1 067 985146 56537 097404 263517 157 2.2.1 00844300565 2.4.314 45927 19813 99852 353234 908 3.1.27 1807471 24914 48311 951 3.2.20 92560020 8651 3.3.155 96200155 517445 3.4.41 6123 4051 02023 27914 928 5.1.25 2840022 2843 000 osa 21 383 451174 20551 095456 616752 630 osa 3245 6804 2112 269214 14427 325 osa 525 2840022 2843 000 CELKEM1 654 415178 41753 364693 044782 955

21 Závazky, platby, refundace a certifikace za období 1.1. 2007 - 31. 10. 2011 v Kč osyopatření zaregistrované projekty veř. zdroje vydané Rozhodnutí veř. zdroje předfinancované projekty veř. zdroje refundované projekty podíl EFF certifikované projekty veř. zdroje 2 2.1.1 067 984 821404 262 857195 415 915140 692 801150 416 906 2.2.1 007 9070000 2.4.314 458 76852 352 76424 279 87516 145 63915 277 571 celkem 21 383 451 496456 615 621219 695 790156 838 440165 694 477 3 3.1.27 180 19814 482 893828 496621 371532 453 3.2.20 925 32920 864 7857 933 8695 950 4017 933 869 3.3.155 962 227155 517 027140 802 17995 766 51890 565 488 3.4.41 612 00023 279 00010 445 8407 834 3782 681 745 celkem 3245 679 754214 143 705160 010 384110 172 668101 713 555 55.1.25 284 26622 284 2664 860 0433 645 0311 768 172 celkem 525 284 26622 284 2664 860 0433 645 0311 768 172 CELKEM1 654 415 516693 043 592384 566 217270 656 139269 176 204

22 Závazky, platby, refundace a certifikace za období 1.1. 2007 - 31. 10. 2011 v ks osyopatření zaregistrované projekty veř. zdroje vydané Rozhodnutí veř. zdroje předfinancované projekty veř. zdroje refundované projekty podíl EFF certifikované projekty veř. zdroje 2 2.1.931489281273227 2.2.90000 2.4.10439181411 celkem 21 044528299287238 3 3.1.4925553 3.2.898843 3.3.2420121110 3.4.402311 3 celkem 3202156717059 55.1.2220776 celkem 52220776 CELKEM1 268704377364303

23 Srovnání s alokací v Kč alokace na celé období celkový přehled za období 1. 1. 2007 - 31. 10. 2011 údaje v Kč v Kč * ) zaregistrované Žádosti vydaná Rozhodnutí proplacené ŽOP Refundované projekty podíl EFF Certifikované projekty osa 2390 615 1461 383 451 496456 615 621219 695 790156 838 440165 694 477 osa 3452 758 455245 679 754214 143 705160 010 384110 172 668101 713 555 osa 544 388 09225 284 26622 284 2664 860 0433 645 0311 768 172 CELKEM887 761 6931 654 415 516693 043 592384 566 217270 656 139269 176 204 *) průměrný měsíční kurz ECB platný pro měsíc říjen 2011= 24,563 Kč / 1€

24 Důvody ukončení administrace projektů (1. 1. 2007 – 31. 10. 2011) důvodpočet chybná registrace14 po supervizi12 nedoplnění ŽOD32 nepřijatelnost2 stažení ŽOD žadatelem25 po administr. kontrole42 ostatní8 CELKEM135

25 Čerpání dotace dle velikosti podniku - počet vydaných Rozhodnutí Pouze prioritní osa 2 (1. 1. 2007 – 31. 10. 2011) opatřenízáměrcelkem velikost podniku mikromalýstřednívelký osa 2 celkem5281791571848 2.1.celkem4891761491622 a322641101462 b6765200 c68322970 d169160 e 6730 2.4.celkem3938226 a3438212 b50014

26 Čerpání dotace dle velikosti podniku - počet vydaných Rozhodnutí Pouze prioritní osa 2 (1. 1. 2007 – 31. 10. 2011)

27 Čerpání dotace dle velikosti podniku - vydaná Rozhodnutí v tis. Kč Pouze prioritní osa 2 (1. 1. 2007 – 31. 10. 2011) opatřenízáměrcelkem velikost podniku mikromalýstřednívelký osa 2 celkem456 613189 737134 662122 3339 881 2.1.celkem404 261181 393110 554110 9541 359 a202 72550 56455 16095 6421 359 b52 19547 7474 44800 c126 66377 38541 3787 9000 d3 0681 1011501 8170 e19 6104 5969 4195 5950 2.4.celkem52 3538 34424 10711 3798 523 a44 3928 34424 10711 283658 b7 96100967 865

28 Počet ukončených administrací po vydání Rozhodnutí – dle velikosti podniku Pouze prioritní osa 2 (1. 1. 2007 – 31. 10. 2011) opatřenízáměrcelkem velikost podniku mikromalýstřednívelký osa 2 celkem219750 2.1.celkem198650 a93150 b11000 c74300 d00000 e20200 2.4.celkem21100 a21100 b00000

29 Ukončené administrace po vydání Rozhodnutí dle velikosti podniku v tis. Kč Pouze prioritní osa 2 (1. 1. 2007 – 31. 10. 2011) opatřenízáměrcelkem velikost podniku mikromalýstřednívelký osa 2 celkem51 09525 67623 8661 5530 2.1.celkem37 09719 07816 4671 5530 a3 7041 5755761 5530 b1 052 000 c27 35216 45110 90100 d00000 e4 9900 00 2.4.celkem13 9986 5997 39900 a13 9986 5997 39900 b00000

30 Přehled úspěšnosti žadatelů – dle počtu podaných Žádostí o dotaci (1. 1. 2007 – 31. 10. 2011) údaje v ks Žádosti o dotaci zaregistrovanéukončené*"živé" vydaná Rozhodnutí % úspěšnosti osa 2 celkem104410394152856 % osa 3 celkem202619615680 % osa 5 celkem220 2091 % CELKEM1 268109115970461 % * ukončené před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace

31 Výsledky Operačního programu Rybářství v roce 2011

32 OP Rybářství v roce 2011 – celkový přehled (1. 1. 2011 – 31. 10. 2011) Žádosti o dotaci zaregistrovanéukončené vydaná Rozhodnutí proplacené osyv tis. Kčv ksv tis. Kčv ksv tis. Kčv ksv tis. Kčv ks osa 2 celkem334 67229070 99333127 70615291 094123 osa 3 celkem48 274994 410732 70670100 22761* osa 5 celkem10 43610009 12993 0923* CELKEM393 38239975 40340169 541231194 413187 * 2 projekty z Technické pomoci a projekt Ryba domácí byl již také částečně předfinancován v roce 2010. Do celkového počtu proplacených projektů rok 2011 jsou tyto projekty znovu započteny.

33 OP Rybářství v roce 2011 – celkový přehled v tis. Kč (1. 1. 2011 – 31. 10. 2011)

34 OP Rybářství v roce 2011 – celkový přehled – PO 2 (1. 1. 2011 – 31. 10. 2011) Žádosti o dotaci zaregistrovanéukončenévydaná Rozhodnutíproplacené záměrv tis. Kčv ksv tis. Kčv ksv tis. Kčv ksv tis. Kčv ks 2.1. a110 64914215 3171455 9969841 08168 2.1. b55 509446 87347 0451314 19720 2.1. c144 0246347 9931147 2251421 13218 2.1. d1 266500 51 3096 2.1. e9 7149009 70593 7353 2.1. celkem321 16226370 18329121 23713981 454115 2.2. a1 008944330000 2.2. celkem1 008944330000 2.4. a12 5021836716 468136 3745 2.4. b0000003 2663 2.4. celkem12 5021836716 468139 6408

35 OP Rybářství v roce 2011 – celkový přehled – PO 3 a PO 5 (1. 1. 2011 – 31. 10. 2011) Žádosti o dotaci zaregistrovanéukončenévydaná Rozhodnutíproplacené záměrv tis. Kčv ksv tis. Kčv ksv tis. Kčv ksv tis. Kčv ks 3.1. a11 645221 88055 63265613 3.1. b6 5577000000 3.1. celkem18 202291 88055 63265613 3.2. b12 714450012 714457 93443 3.2. celkem12 714450012 714457 93443 3.3. a00000080 9341 3.3. b1 93410001 48863523 3.3. e497100 100 3.3. celkem2 43111001 985781 2864 3.4. a14 928142 530212 3751210 44611 3.4. celkem14 928142 530212 3751210 44611 5.1. a8 7717008 96473 0923 5.1. b1 5001000000 5.1. c165200 200 5.1. celkem10 43610009 12993 0923 CELKEM393 38239975 40340169 541231194 413187

36 K 31.10.2011 bylo refundováno do příjmové kapitoly MZe 270 656 139 Kč tj. 10 963 127,50 EUR prostředků EU (EFF) Refundace prostředků EU do kapitoly MZe

37 Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v EUR 10 840 584,86 Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v Kč 269 176 204 podíl v EUR EFF 8 130 436,17 ČR 2 710 148,69 podíl v Kč EFF 201 882 093 ČR 67 294 111 Provedeny čtyři certifikace za období od 1.1.2007 do 31.5.2011

38 Proběhla pátá certifikace OP Rybářství za období od 1.6.2011 do 31.10.2011 Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v EUR 3 776 922,66 Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v Kč 91 698 749 podíl v EUR EFF 2 832 691,33 ČR 944 231,33 podíl v Kč EFF 68 774 046 ČR 22 924 703

39 Certifikováno podílu EFF celkem v EUR 10 963 127,50 Certifikováno podílu EFF celkem v Kč 270 656 139 podíl v EUR EFF 10 963 127,50 N + 2 bez započtení záloh hranice pro splnění N+2 = 10 580 186 v EUR EFF 382 941,50 N + 2 splněno Pravidlo N+2 se započtením záloh bylo splněno již v srpnu 2011. 1.12. 2011 byla zaslána pátá průběžná platba do EK a tím bylo splněno Pravidlo N+2 bez započtení záloh

40

41 Specifické problémy OP rybářství  Ohrožení přirozené populace ryb ve vodních tocích v České republice kormoránem velkým.  Akvaenviromentální opatření v prioritní ose 2, kde se přihlásili pouze tři žadatelé o dotaci s devíti rybníky a do další administrace postoupili dva žadatelé o dotaci se šesti rybníky o celkové katastrální ploše 8,7 ha.  Monitorování: Více než 90 % žadatelů z OP Rybářství má v předmětu podnikání i jiné odvětví než sladkovodní akvakulturu, tudíž nelze vypočítat přidanou hodnotu pouze za odvětví rybářství. Žadatel přidanou hodnotu vykazuje za všechny oblasti svého podnikání.

42 Informovanost a propagace OP Rybářství  prezentace OP Rybářství – výroční mezinárodní výstava Země živitelka  příprava informačních materiálů (brožury, letáky, výroční zprávy, pravidla pro žadatele)  pravidelné zasedání Monitorovacího výboru dvakrát ročně  Výroční konference v rámci OP Rybářství – 6.12.2011

43 Transparentnost  webové stránky www.eAgri.cz  vydaná Rozhodnutí, předfinancované projekty – názvy příjemců, názvy operací, veřejné zdroje  odkaz: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na- obdobi/opatreni-osy-ii/; http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na- obdobi/opatreni-osy-iii

44 Revize OP Rybářství  Příprava Návrhu revize OP Rybářství: květen – 18. srpen 2011  Navrhované změny v OP Rybářství byly schváleny na 8. zasedání Monitorovacího výboru: 9. června 2011  Zaslání finální, revidované verze OP Rybářství Národnímu orgánu pro koordinaci  Návrh revize OP Rybářství byl předložen ke schválení Monitorovacímu výboru prostřednictvím procedury „per rollam“.  Předložení Návrhu revize OP Rybářství k posouzení dopadů změn OP Rybářství na hodnocení koncepce SEA Ministerstvem životního prostředí  Návrh revize OP Rybářství byl odeslán do EK: 17. října 2011  ŘO OP Rybářství obdržel dopis o přípustnosti revidovaného OP Rybářství: 25. října 2011  EK posoudí revizi OP Rybářství v předpokládaném termínu do konce roku 2011

45 Operační program Rybářství v roce 2012

46 Připravovaná opatření v roce 2012  12. kolo – 21. – 27. 2. (Portál farmáře bude otevřen od 7.2. 2012) opatření 3.3.e)  13. kolo – červen opatření 2.1., 2.4., 3.1. c), 3.2. b)  14. kolo – říjen opatření 3.3. b), 3.4., 3.1.b)  kontinuální příjem – opatření 3.3. a), 5.1.

47 AQUA 2012  mezinárodní vědecká konference s doprovodným programem  téma: Globální akvakultura – zabezpečení naší budoucnosti  jedinečná událost v odvětví akvakultury v ČR  1. – 5. září 2012 v Kongresovém centru v Praze  pořadatelé: Evropská akvakulturní společnost a Světová akvakulturní společnost  partner za ČR: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

48 Příprava účasti MZe na AQUA 2012  projev ministra zemědělství při zahájení a převzetí záštity  všeobecná propagace ryb a rybářství v pěti stáncích na doprovodné výstavě  financování z opatření 3.3., záměr e) OP Rybářství  kulatý stůl na téma Zdravá výživa a kapr

49 Budoucnost akvakultury a OP Rybářství – 2014 + Ing. Renáta Komiková

50 Nové programovací období 2014+ (1)  Kolegium Evropské komise přijalo 13.7.2011 balíček legislativních návrhů reformy Společné rybářské politiky a tím byl završen reformní proces, který začal v dubnu roku 2009 představením Zelené knihy o SRP.  Reforma SRP zdůrazňuje roli akvakultury jako významného producenta v oblasti zabezpečení zdravých a kvalitních potravin pro obyvatele EU.  EK navrhuje v tzv. „Rozpočtu pro Evropu 2020” pro nový EMFF a pro Regionální organizace pro řízení rybolovu (RFMO) celkovou alokaci 6,5 mld. EUR (navýší se z 4,3 mld. EUR) na období 2014 - 2020 (bude ještě předmětem jednání o budoucí podobě víceletého finančního rámce).

51 Nové programovací období 2014+ (2)  V OP Rybářství je velmi vysoká absorpční kapacita, tj. zaregistrované Žádosti o dotaci převyšují téměř o 200 % alokované finanční zdroje (36 142 234 EUR, tj. cca 892 mil Kč). V případě zařazení investic do rybochovných zařízení v Nařízení o EMFF by byl ŘO tedy schopen v příštím programovacím období pokrýt až dvojnásobnou alokaci finančních prostředků.  Procento podílu alokovaných finančních zdrojů pro jednotlivé členské státy závisí na mnoha faktorech jako jsou např.: velikost sektoru, kvalita nasbíraných dat, průběh čerpání finančních prostředků v předchozím období aj.  ŘO na základě jednání s EK usiluje o vyšší finanční alokaci pro období 2014+.  Nový právní předpis o Evropském námořním a rybářském fondu vstoupí v platnost 1. 1. 2014.

52 Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu pro období 2014+ Evropská komise 2. prosince 2011 navrhla nový fond pro námořní a rybářskou politiku EU na období let 2014–2020: European Maritime and Fisheries Fund  Hlavní změny oproti stávajícímu Nařízení  Zaměření na „zelenou akvakulturu“ formou kompenzačních plateb pro rybáře za snížení intenzity chovu ryb → proti hlavnímu cíli zvýšení konkurenceschopnosti.  Nejsou zařazeny investice do rybochovných zařízení kromě odbahňování, cílem ŘO je zařazení těchto investic zpět do Nařízení.  Snížení míry dotace z 60 na 50 %, cílem ŘO je udržení dotace na stávajících 60 % a 100% dotace na činnosti společného zájmů (vysazování úhoře, propagační kampaň).  Míra kofinancování je navržena v poměru 75:25, cílem ŘO je zajištění stejné míry spolufinancování jako u Struktur. fondů EU, tj. 85:15.  ŘO navrhuje poskytnutí 100 % dotace na odbahňování rybníků.  Zaměření na malé a střední podniky.  Velká podpora vzdělávání, vývoje a přenosu technologií.  Bude zřízena Pracovní skupina pro přípravu nového programového období 2014+.

53  8. – 9.12.2011 - seminář EK ke strategické debatě – diskuze k naplňování národních strategických plánů ČS  Podkladem pro debatu - výsledky střednědobého hodnocení jednotlivých ČS, dotazník zaslaný EK ČS  ŘO OP Rybářství vypracoval odpovědi na dotazník, které konzultoval s dalšími partnery Strategická debata

54 Pokračování kampaně v roce 2012 - 2015 Ing. Renáta Komiková

55 „Návrh dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich v období 2012 – 2015“ - příprava veřejné zakázky

56  Rozpočet: 62 mil. Kč  Veřejná zakázka (VZ) – vyhlášení dvoukolově  V prvním kole bude v rámci VZ vysoutěžen předmět zakázky - komunikační strategie  V druhém kole bude vysoutěžen dodavatel na realizaci komunikační kampaně. Základní informace k veřejné zakázce

57  První veřejná zakázka:  Plánované vyhlášení VZ: prosinec 2011  Účel VZ: vysoutěžit návrh komunikační strategie  Druhá veřejná zakázka:  Plánované vyhlášení VZ: prosinec 2011/leden 2012  Účel VZ: vysoutěžit dodavatele na realizaci dlouhodobé komunikační kampaně  Délka trvání projektu: od podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem do června 2015 Harmonogram

58 www.eAgri.cz / Dotace / OP Rybářství Děkuji za Vaši milou pozornost.


Stáhnout ppt ",,OP Rybářství v poločase a vize akvakultury po roce 2014“ VÝROČNÍ KONFERENCE Minipivovar U Medvídků6.12.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google