Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

,,OP Rybářství v poločase a vize akvakultury po roce 2014“ VÝROČNÍ KONFERENCE Minipivovar U Medvídků6.12.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ",,OP Rybářství v poločase a vize akvakultury po roce 2014“ VÝROČNÍ KONFERENCE Minipivovar U Medvídků6.12.2011."— Transkript prezentace:

1 ,,OP Rybářství v poločase a vize akvakultury po roce 2014“ VÝROČNÍ KONFERENCE Minipivovar U Medvídků

2 Pokrok v implementaci OP Rybářství Ing. Renáta Komiková

3 Cíle Operačního programu Rybářství  udržení stávající produkce sladkovodních ryb v ČR  zlepšení investičních možností výrobních a zpracovatelských podniků  snížení vlivu činností v odvětví rybářství na životní prostředí a podpora produkčních metod šetrných k životnímu prostředí  podpora modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a technologií  zlepšení jakosti a rozšíření sortimentu výrobků ze sladkovodních ryb  modernizace zpracovatelských kapacit

4 Finanční rámec Operačního programu Rybářství  alokace 27,1 milionu EUR z EFF na období 2007 – 2013  podíl ČR na celkovém finančním objemu EFF je 0,6 % - přes 4,3 mld. EUR  podíl ČR na objemu EFF pro cíl Konvergence je 0,8 % - necelých 3,3 mld. EUR  na dotacích pro OP Rybářství může ČR vyplatit cca 887,8 mil. Kč

5 Provádění OP Rybářství  nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu  nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007–,,implementační nařízení“  usnesením vlády č. 854/2007 schválen,,Národní strategický plán pro oblast rybářství na období “  usnesením vlády č. 855/2007 dne 25. července 2007 schválen Operační program Rybářství

6 Úspěchy Operačního programu Rybářství  pokrytí 78 % alokace vydanými Rozhodnutími o poskytnutí dotace  pokrytí 43 % alokace dotacemi již vyplacenými  splnění pravidla N + 2 pro rok 2009  úspěšné naplňování cíle ve zvýšení spotřeby sladkovodních ryb prostřednictvím kampaně Ryba domácí Díky dostatečné absorpční kapacitě a čerpání prostředků z EFF ČR předkládá a obhajuje své vize o příštím programovacím období po roce 2013.

7 OP Rybářství Prioritní osa 2 Akvakultura, vnitrozemský rybolov, zpracování produktů rybolovu a akvakultury, jejich uvádění na trh Prioritní osa 3 Opatření společného zájmu Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osy OP Rybářství

8  Opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury  Opatření 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí  Opatření 2.3. Opatření v oblasti zdraví zvířat  Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh Prioritní osa 2

9  Opatření 3.1. Společné činnosti  Opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin  Opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně  Opatření 3.4. Pilotní projekty Prioritní osa 3

10  Technická pomoc záměr a) příprava, monitorování, řízení, hodnocení, publicita, kontrola a audit OP Rybářství Prioritní osa 5

11 Dotační výzvy OP Rybářství výzva: červen 2008 – opatření 2.1. a 2.4., 3.3 a) 2. výzva: říjen 2008 – opatření 3.1. a 3.3. b) výzva:únor 2009 – opatření 2.1. a výzva: červen 2009 – opatření výzva: únor 2010 – opatření 2.1., 2.4., 3.1. a), 3.3. b) 6.výzva: červen 2010 – opatření 3.1. a), 3.2. b) 7. výzva: říjen 2010 – opatření výzva: únor 2011 – opatření 2.1., 2.4., 3.1. a), 3.3. b) a e) 9. výzva: březen-duben 2011 – opatření výzva: červen 2011 – opatření výzva: – opatření 3.1.a), 3.3.b), 3.3.e) a 3.4. a) Kontinuální příjem: opatření 5.1.

12 Současná implementace OP Rybářství Již zahájená opatření  2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury  2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí  2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh  3.1. Společné činnosti  3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin  3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně  3.4. Pilotní projekty  5.1. Technická pomoc

13 Implementační systém OP Rybářství

14 Po realokaci cca 80 mil. Kč z prioritní osy 3 do prioritní osy 2 bude poměr mezi osou 2 a 3 53% : 42%. Rozdělení finančních prostředků mezi prioritní osy prioritní osa rozdělení finančních prostředků v % z celku celkem v mil. Kč z EFF v mil. Kč ze stát. rozpočtu ČR v mil. Kč 2 Akvakultura, vnitrozemský rybolov, zpracování produktů rybolovu a jejich uvádění na trh 44390,6292,997,7 3 Opatření společného zájmů51452,8339,6113,2 5 Technická pomoc544,433,311,1 Celkem100887,8665,9221,9

15 OP Rybářství – celkový přehled za období celkový součet – údaje v ks = počet projektů zaregistrované Žádosti vydaná Rozhodnutí proplacené Žádosti o platbu (projekty) osa 2 celkem osa 3 celkem202*15671 osa 5 celkem22207 CELKEM * Zaregistrované Žádosti do prioritní osy 3 jsou uvedeny včetně 11. kola příjmu Žádostí o dotaci.

16 OP Rybářství – celkový přehled za období celkový součet – údaje v tis. Kč zaregistrované Žádosti vydaná Rozhodnutí proplacené Žádosti o platbu (projekty) osa 2 celkem osa 3 celkem * osa 5 celkem CELKEM * Zaregistrované Žádosti do prioritní osy 3 jsou uvedeny včetně 11. kola příjmu Žádostí o dotaci.

17 OP Rybářství – celkový přehled za období alokace na celé období celkový přehled k údaje v tis. Kč v tis. Kč * ) zaregistrované Žádosti zareg. Žádosti/ alokace (v %) vydaná Rozhodnutí vydaná Rozhodnutí/ alokace (v %) proplacené ŽOP proplacené ŽOP/alokace (v %) osa % % % osa % % % osa **57 %22 284**50 % % CELKEM % % % * průměrný měsíční kurz ECB platný pro měsíc říjen 2011= 24,563 Kč / 1€ ** U dvou projektů z TP v současné době probíhá administrace a není dosud vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

18 OP Rybářství – celkový přehled za období údaje v ks (počet projektů) zaregistrované Žádosti o dotaci ukončené administrace před vydáním Rozhodnutí ukončené administrace po vydání Rozhodnutí vydaná Rozhodnutí nepodpořené projekty (bez vydaného Rozhodnutí) osa osa osa CELKEM

19 OP Rybářství – celkový přehled za období

20 údaje v tis. Kč zaregistrované Žádosti o dotaci ukončené administrace před vydáním Rozhodnutí ukončené administrace po vydání Rozhodnutí vydaná Rozhodnutí nepodpořené projekty (bez vydaného Rozhodnutí) osa osa osa CELKEM

21 Závazky, platby, refundace a certifikace za období v Kč osyopatření zaregistrované projekty veř. zdroje vydané Rozhodnutí veř. zdroje předfinancované projekty veř. zdroje refundované projekty podíl EFF certifikované projekty veř. zdroje celkem celkem celkem CELKEM

22 Závazky, platby, refundace a certifikace za období v ks osyopatření zaregistrované projekty veř. zdroje vydané Rozhodnutí veř. zdroje předfinancované projekty veř. zdroje refundované projekty podíl EFF certifikované projekty veř. zdroje celkem celkem celkem CELKEM

23 Srovnání s alokací v Kč alokace na celé období celkový přehled za období údaje v Kč v Kč * ) zaregistrované Žádosti vydaná Rozhodnutí proplacené ŽOP Refundované projekty podíl EFF Certifikované projekty osa osa osa CELKEM *) průměrný měsíční kurz ECB platný pro měsíc říjen 2011= 24,563 Kč / 1€

24 Důvody ukončení administrace projektů ( – ) důvodpočet chybná registrace14 po supervizi12 nedoplnění ŽOD32 nepřijatelnost2 stažení ŽOD žadatelem25 po administr. kontrole42 ostatní8 CELKEM135

25 Čerpání dotace dle velikosti podniku - počet vydaných Rozhodnutí Pouze prioritní osa 2 ( – ) opatřenízáměrcelkem velikost podniku mikromalýstřednívelký osa 2 celkem celkem a b c d e celkem a b50014

26 Čerpání dotace dle velikosti podniku - počet vydaných Rozhodnutí Pouze prioritní osa 2 ( – )

27 Čerpání dotace dle velikosti podniku - vydaná Rozhodnutí v tis. Kč Pouze prioritní osa 2 ( – ) opatřenízáměrcelkem velikost podniku mikromalýstřednívelký osa 2 celkem celkem a b c d e celkem a b

28 Počet ukončených administrací po vydání Rozhodnutí – dle velikosti podniku Pouze prioritní osa 2 ( – ) opatřenízáměrcelkem velikost podniku mikromalýstřednívelký osa 2 celkem celkem a93150 b11000 c74300 d00000 e celkem21100 a21100 b00000

29 Ukončené administrace po vydání Rozhodnutí dle velikosti podniku v tis. Kč Pouze prioritní osa 2 ( – ) opatřenízáměrcelkem velikost podniku mikromalýstřednívelký osa 2 celkem celkem a b c d00000 e celkem a b00000

30 Přehled úspěšnosti žadatelů – dle počtu podaných Žádostí o dotaci ( – ) údaje v ks Žádosti o dotaci zaregistrovanéukončené*"živé" vydaná Rozhodnutí % úspěšnosti osa 2 celkem % osa 3 celkem % osa 5 celkem % CELKEM % * ukončené před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace

31 Výsledky Operačního programu Rybářství v roce 2011

32 OP Rybářství v roce 2011 – celkový přehled ( – ) Žádosti o dotaci zaregistrovanéukončené vydaná Rozhodnutí proplacené osyv tis. Kčv ksv tis. Kčv ksv tis. Kčv ksv tis. Kčv ks osa 2 celkem osa 3 celkem * osa 5 celkem * CELKEM * 2 projekty z Technické pomoci a projekt Ryba domácí byl již také částečně předfinancován v roce Do celkového počtu proplacených projektů rok 2011 jsou tyto projekty znovu započteny.

33 OP Rybářství v roce 2011 – celkový přehled v tis. Kč ( – )

34 OP Rybářství v roce 2011 – celkový přehled – PO 2 ( – ) Žádosti o dotaci zaregistrovanéukončenévydaná Rozhodnutíproplacené záměrv tis. Kčv ksv tis. Kčv ksv tis. Kčv ksv tis. Kčv ks 2.1. a b c d e celkem a celkem a b celkem

35 OP Rybářství v roce 2011 – celkový přehled – PO 3 a PO 5 ( – ) Žádosti o dotaci zaregistrovanéukončenévydaná Rozhodnutíproplacené záměrv tis. Kčv ksv tis. Kčv ksv tis. Kčv ksv tis. Kčv ks 3.1. a b celkem b celkem a b e celkem a celkem a b c celkem CELKEM

36 K bylo refundováno do příjmové kapitoly MZe Kč tj ,50 EUR prostředků EU (EFF) Refundace prostředků EU do kapitoly MZe

37 Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v EUR ,86 Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v Kč podíl v EUR EFF ,17 ČR ,69 podíl v Kč EFF ČR Provedeny čtyři certifikace za období od do

38 Proběhla pátá certifikace OP Rybářství za období od do Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v EUR ,66 Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v Kč podíl v EUR EFF ,33 ČR ,33 podíl v Kč EFF ČR

39 Certifikováno podílu EFF celkem v EUR ,50 Certifikováno podílu EFF celkem v Kč podíl v EUR EFF ,50 N + 2 bez započtení záloh hranice pro splnění N+2 = v EUR EFF ,50 N + 2 splněno Pravidlo N+2 se započtením záloh bylo splněno již v srpnu byla zaslána pátá průběžná platba do EK a tím bylo splněno Pravidlo N+2 bez započtení záloh

40

41 Specifické problémy OP rybářství  Ohrožení přirozené populace ryb ve vodních tocích v České republice kormoránem velkým.  Akvaenviromentální opatření v prioritní ose 2, kde se přihlásili pouze tři žadatelé o dotaci s devíti rybníky a do další administrace postoupili dva žadatelé o dotaci se šesti rybníky o celkové katastrální ploše 8,7 ha.  Monitorování: Více než 90 % žadatelů z OP Rybářství má v předmětu podnikání i jiné odvětví než sladkovodní akvakulturu, tudíž nelze vypočítat přidanou hodnotu pouze za odvětví rybářství. Žadatel přidanou hodnotu vykazuje za všechny oblasti svého podnikání.

42 Informovanost a propagace OP Rybářství  prezentace OP Rybářství – výroční mezinárodní výstava Země živitelka  příprava informačních materiálů (brožury, letáky, výroční zprávy, pravidla pro žadatele)  pravidelné zasedání Monitorovacího výboru dvakrát ročně  Výroční konference v rámci OP Rybářství –

43 Transparentnost  webové stránky  vydaná Rozhodnutí, předfinancované projekty – názvy příjemců, názvy operací, veřejné zdroje  odkaz: obdobi/opatreni-osy-ii/; obdobi/opatreni-osy-iii

44 Revize OP Rybářství  Příprava Návrhu revize OP Rybářství: květen – 18. srpen 2011  Navrhované změny v OP Rybářství byly schváleny na 8. zasedání Monitorovacího výboru: 9. června 2011  Zaslání finální, revidované verze OP Rybářství Národnímu orgánu pro koordinaci  Návrh revize OP Rybářství byl předložen ke schválení Monitorovacímu výboru prostřednictvím procedury „per rollam“.  Předložení Návrhu revize OP Rybářství k posouzení dopadů změn OP Rybářství na hodnocení koncepce SEA Ministerstvem životního prostředí  Návrh revize OP Rybářství byl odeslán do EK: 17. října 2011  ŘO OP Rybářství obdržel dopis o přípustnosti revidovaného OP Rybářství: 25. října 2011  EK posoudí revizi OP Rybářství v předpokládaném termínu do konce roku 2011

45 Operační program Rybářství v roce 2012

46 Připravovaná opatření v roce 2012  12. kolo – 21. – (Portál farmáře bude otevřen od ) opatření 3.3.e)  13. kolo – červen opatření 2.1., 2.4., 3.1. c), 3.2. b)  14. kolo – říjen opatření 3.3. b), 3.4., 3.1.b)  kontinuální příjem – opatření 3.3. a), 5.1.

47 AQUA 2012  mezinárodní vědecká konference s doprovodným programem  téma: Globální akvakultura – zabezpečení naší budoucnosti  jedinečná událost v odvětví akvakultury v ČR  1. – 5. září 2012 v Kongresovém centru v Praze  pořadatelé: Evropská akvakulturní společnost a Světová akvakulturní společnost  partner za ČR: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

48 Příprava účasti MZe na AQUA 2012  projev ministra zemědělství při zahájení a převzetí záštity  všeobecná propagace ryb a rybářství v pěti stáncích na doprovodné výstavě  financování z opatření 3.3., záměr e) OP Rybářství  kulatý stůl na téma Zdravá výživa a kapr

49 Budoucnost akvakultury a OP Rybářství – Ing. Renáta Komiková

50 Nové programovací období (1)  Kolegium Evropské komise přijalo balíček legislativních návrhů reformy Společné rybářské politiky a tím byl završen reformní proces, který začal v dubnu roku 2009 představením Zelené knihy o SRP.  Reforma SRP zdůrazňuje roli akvakultury jako významného producenta v oblasti zabezpečení zdravých a kvalitních potravin pro obyvatele EU.  EK navrhuje v tzv. „Rozpočtu pro Evropu 2020” pro nový EMFF a pro Regionální organizace pro řízení rybolovu (RFMO) celkovou alokaci 6,5 mld. EUR (navýší se z 4,3 mld. EUR) na období (bude ještě předmětem jednání o budoucí podobě víceletého finančního rámce).

51 Nové programovací období (2)  V OP Rybářství je velmi vysoká absorpční kapacita, tj. zaregistrované Žádosti o dotaci převyšují téměř o 200 % alokované finanční zdroje ( EUR, tj. cca 892 mil Kč). V případě zařazení investic do rybochovných zařízení v Nařízení o EMFF by byl ŘO tedy schopen v příštím programovacím období pokrýt až dvojnásobnou alokaci finančních prostředků.  Procento podílu alokovaných finančních zdrojů pro jednotlivé členské státy závisí na mnoha faktorech jako jsou např.: velikost sektoru, kvalita nasbíraných dat, průběh čerpání finančních prostředků v předchozím období aj.  ŘO na základě jednání s EK usiluje o vyšší finanční alokaci pro období  Nový právní předpis o Evropském námořním a rybářském fondu vstoupí v platnost

52 Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu pro období Evropská komise 2. prosince 2011 navrhla nový fond pro námořní a rybářskou politiku EU na období let 2014–2020: European Maritime and Fisheries Fund  Hlavní změny oproti stávajícímu Nařízení  Zaměření na „zelenou akvakulturu“ formou kompenzačních plateb pro rybáře za snížení intenzity chovu ryb → proti hlavnímu cíli zvýšení konkurenceschopnosti.  Nejsou zařazeny investice do rybochovných zařízení kromě odbahňování, cílem ŘO je zařazení těchto investic zpět do Nařízení.  Snížení míry dotace z 60 na 50 %, cílem ŘO je udržení dotace na stávajících 60 % a 100% dotace na činnosti společného zájmů (vysazování úhoře, propagační kampaň).  Míra kofinancování je navržena v poměru 75:25, cílem ŘO je zajištění stejné míry spolufinancování jako u Struktur. fondů EU, tj. 85:15.  ŘO navrhuje poskytnutí 100 % dotace na odbahňování rybníků.  Zaměření na malé a střední podniky.  Velká podpora vzdělávání, vývoje a přenosu technologií.  Bude zřízena Pracovní skupina pro přípravu nového programového období

53  8. – seminář EK ke strategické debatě – diskuze k naplňování národních strategických plánů ČS  Podkladem pro debatu - výsledky střednědobého hodnocení jednotlivých ČS, dotazník zaslaný EK ČS  ŘO OP Rybářství vypracoval odpovědi na dotazník, které konzultoval s dalšími partnery Strategická debata

54 Pokračování kampaně v roce Ing. Renáta Komiková

55 „Návrh dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich v období 2012 – 2015“ - příprava veřejné zakázky

56  Rozpočet: 62 mil. Kč  Veřejná zakázka (VZ) – vyhlášení dvoukolově  V prvním kole bude v rámci VZ vysoutěžen předmět zakázky - komunikační strategie  V druhém kole bude vysoutěžen dodavatel na realizaci komunikační kampaně. Základní informace k veřejné zakázce

57  První veřejná zakázka:  Plánované vyhlášení VZ: prosinec 2011  Účel VZ: vysoutěžit návrh komunikační strategie  Druhá veřejná zakázka:  Plánované vyhlášení VZ: prosinec 2011/leden 2012  Účel VZ: vysoutěžit dodavatele na realizaci dlouhodobé komunikační kampaně  Délka trvání projektu: od podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem do června 2015 Harmonogram

58 / Dotace / OP Rybářství Děkuji za Vaši milou pozornost.


Stáhnout ppt ",,OP Rybářství v poločase a vize akvakultury po roce 2014“ VÝROČNÍ KONFERENCE Minipivovar U Medvídků6.12.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google