Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

: Základy psaní (proč a jak) Robert Zbíral

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ": Základy psaní (proč a jak) Robert Zbíral"— Transkript prezentace:

1 9.11. 2009: Základy psaní (proč a jak) Robert Zbíral
Úvod do studia : Základy psaní (proč a jak) Robert Zbíral

2 Úvod do studia práva? PROCHÁZKA, Antonín. V Boji za ústavnost: Ze vzpomínek bývalého ústavního soudce. Brno: CDK, ISBN

3 Cíl dalších tří přednášek:
POKUSIT SE SEZNÁMIT VÁS SE ZÁKLADY PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ

4 Důvod A (objektivní): Proč to není zbytečné? chcete dokončit studium
nemáte chuť zařadit se do „panteonu slavných“

5 Proč to není zbytečné? Důvod B (objektivní):
od roku 2009 všechny práce volně přístupné na internetu Portál UP- STAG- kvalifikační práce vizitka každého studenta vizitka fakulty (bude se kontrolovat)

6 Proč to není zbytečné? Důvod C (reálný): psaní prace = řešení problému
pochopení zadání (tématu) vyhledání relevantních informací zpracování informací jasný a stručný písemný projev vyžadováno vyčerpání zadání originalita řešení vše patří k obecně uplatnitelným dovednostem

7 Studijní literatura ZBÍRAL, Robert. Praktická příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, ISBN

8 vše jakoby jednoduché, ale proč tak špatné výsledky?
Východiska pro psaní vše jakoby jednoduché, ale proč tak špatné výsledky? chci tomu věnovat úsilí, myslím si, že mé snažení má smysl mohu tomu věnovat čas zkušenosti dělají mistra

9 Plagiarismus (plagiátorství)
definice: „Každý případ, kdy se autor kvalifikační práce vědomě, ať už přímo nebo nepřímo, za jakýmkoliv účelem, uchýlí k publikované nebo nepublikované práci, části práce nebo myšlence někoho jiného s cílem vyvolat dojem, že jde o autorovu vlastní práci nebo myšlenku.“ velmi široké vymezení úplné převzetí cizího díla převzetí určitých částí bez přiznání zdroje „vymýšlení“ zdrojů základní obrana: vždy přiznat zdroj, ze kterého jste informaci (myšlenku, údaj atd.) převzali

10 Boj proti plagiarismu díky internetu a informační revoluci jeden z největších problémů vysokého školství dá se odhalit? zkušený hodnotitel pozná téměř vždy počítačové nástroje (Theses, Odevzdej) obhajoby studentů: „Nevěděl jsem, že to není povoleno.“ „Zapomněl jsem, že je to citace něčeho jiného.“ „Ztratil jsem zdroj.“ „Přidal jsem několik vlastních slov.“ „Použil jsem jen pár slov/vět z mnoha.“ „Autor je již mrtev.“

11 Jak a proč citovat systém přímých a nepřímých citací, obecně známé informace formální náležitosti citování (metoda a norma) účelem citací není trápit studenty navázání na předchozí výzkum potřeba poznat, co o tomtéž napsal někdo před vámi potvrzení vlastní argumentace opřete svá tvrzení o jiné autory kontrola původu textu zabrání vám opsat jeden zdroj rozšíření obzoru čtenáře odkážete ho na další, možná pro něj zajímavá díla

12 Slepé uličky text zcela bez citací
plagiarismus nebo zbytečnost možné jen jako esej, úvaha, nikoliv odborná práce text bez citací a se seznamem literatury na konci stejné jako výše nikdo neví, odkud se která část textu bere vždy je možné dohledat, odkud která část textu pochází text s málo citacemi a dlouhým seznamem literatury stejné jako předchozí co necituji v textu nemá cenu dávat do seznamu literatury

13 Cesta k napsání dobré práce
než začnete co píšu: analytická práce- téma rozebrat ze všech stran, nabídnout vlastní řešení, postupovat nestranně argumentační práce- mám jasný názor a ten obhajuji, cílem přesvědčit popisné práce- shromáždit informace, není třeba se kriticky vymezovat k obsahu pro koho píšu ani pro lidstvo, ani pro hodnotitele nepodceňovat čtenáře výběr tématu je vhodné k němu mít vztah obecná/specifická témata a délka práce nikdy není třeba mít obavu z nenaplnění předepsaného obsahu

14 Cesta k napsání dobré práce
vím o čem píšu? (základní informace) jestli ne, nutné načerpat rozdíl mezi základními informacemi a odbornou prací vyhledávání zdrojů a jejich zpracování klíčová fáze, množství zdrojů přímo ovlivňuje kvalitu volba vlastního systému zpracování vytváření podrobnější osnovy samotné psaní stále provázané se studiem zdrojů (zpětné ovlivnění) piště jasně a jednoduše finalizace práce nechat odležet a znovu přečíst formální úprava 21. století

15 Hrozby reálné i smyšlené
hned na počátku musím být expert na danou oblast musím mít vše přečteno o dané problematice než začnu psát musím vědět hned co chci v práci dokázat musím mít geniální myšlenku jak vše pojmout při psaní musím použít vše co jsem přečetl uvedení příkladu je ztrátou cenného místa (adaptováno z manuálu Michala Bobka)

16 Několik obecných doporučení
proces psaní si dobře rozvrhněte zvýšené úsilí nezajistí obvykle výsledek každá práce vypráví příběh! má počátek, průběh a konec napomůže zvolená metodologie (chronologie, komparace) udržujte úroveň analýzy neopakujte se zbytečně složitost a komplexnost není výhodou pohled na problematiku tvoříte vy s pomocí zdrojů, ne naopak!

17 Cesty k zakončení kurzu
možnost A: seminární práce téma: volné po schválení mojí maličkostí délka práce: 2000 slov +/- 5 % počet použitých odborných zdrojů: minimálně 12 metoda: vše v poznámkách pod čarou norma citací ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 odevzdání elektronicky na 1. termín 15. února 2010 limit 75 % každý má tři pokusy (tj. dvě vrácení)

18 Cesty k zakončení kurzu
možnost B: test termíny budou vyvěšeny na stránkách předmětu (celkem 4) každý má tři pokusy formát testu pět otázek ve stylu řešení problému (10 bodů) pět otázek a, b, c, d či krátká doplňovačka (5 bodů) jedna citace (dána předloha a úkolem je vytvořit citaci dle normy ČSN) (5 bodů) limit 14 bodů z 20 vše bude vycházet z látky obsažené v „Příručce“


Stáhnout ppt ": Základy psaní (proč a jak) Robert Zbíral"

Podobné prezentace


Reklamy Google