Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLICNÍ PODDAJNOST, POVRCHOVÉ NAPĚTÍ PLIC, ODPORY KLADENÉ DÝCHÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLICNÍ PODDAJNOST, POVRCHOVÉ NAPĚTÍ PLIC, ODPORY KLADENÉ DÝCHÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 PLICNÍ PODDAJNOST, POVRCHOVÉ NAPĚTÍ PLIC, ODPORY KLADENÉ DÝCHÁNÍ
PLICNÍ PODDAJNOST, POVRCHOVÉ NAPĚTÍ PLIC, ODPORY KLADENÉ DÝCHÁNÍ Tereza Grézlová, 2.roč., 2.LF

2 ZÁKLADNÍ POJMY A JEJICH CHARAKTERISTIKA
Ventilace - výměna plynů mezi okolím a alveoly - rytmické změny tlaku (alveolárního) Tlaky - Pi interpleurální (negativní) - PA alveolární (negativní x pozitivní) - Patm atmosferický (barický) (pozitivní)

3 MECHANISMUS VDECHU A VÝDECHU
Kittnar, O.: Fyziologické regulace ve schématech. Grada. Praha 2000

4 VÝDECH PODROBNĚJI Pasivní děj (ale usilovný výdech aktivní - expirační svaly) - retrakční síly → zmenšení alveolů - elasticita plicní tkáně ! stupeň plicní elasticity určuje sílu, kterou musí inspirační svaly vynaložit při vdechu

5 Síťovitá struktura kolagenních vláken
ELASTICITA PLIC

6 PODDAJNOST Klinický význam má poddajnost plic
Poddajnost (compliance) je míra roztažnosti nebo-li ochota plic přizpůsobit se změnám hrudního koše Jednotka v l . kPa-1 Rozdíl tlaku intrapleurálního a alveolárního

7 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PODDAJNOST PLIC
1) Elasticita plicní tkáně 2) Povrchové napětí alveolů na rozhraní mezi alveolárním vzduchem a alveolární výstelkou

8 GRAF PODDAJNOSTI Herget, J.: Skripta- fysiologie dýchání.

9 ANALÝZA GRAFU PODDAJNOSTI
1) Nejvyšší compliance ve středních hodnotách tlaku a objemu 2) Nízká compliance Malý objem plic- nutná velká změna tlaku k otevření alveolů Velký objem plic- zvětšení objemu plic o stejnou hodnotu je nutná větší změna intrapleurálního tlaku, tzn. větší svalová síla

10 POVRCHOVÉ NAPĚTÍ PLIC Povrchové napětí je síla na povrchu tekutiny, která vede ke snižování povrchu na minimum, tzn. do tvaru koule p tlak uvnitř alveolu ST povrchové napětí r poloměr alveolu Laplaceův zákon

11

12

13

14 SURFAKTANT Napětí snižuje surfaktant- směs fosofolipidů a lipoproteinů; povrchově aktivní látka produkovaná pneumocyty II. řádu Zabraňuje kolapsu malých alevolů v závislosti na velikosti alveolu, snižuje compliance

15 ODPOR KLADENÝ DÝCHÁNÍ → spotřeba práce
1) Odpor proudění vzduchu v dýchacích cestách (80%) ↑ viskozita vdechovaného vzduchu ↑ délka dýchacích cest ↓ průměr- r4 2)Tření struktur plic a hrudníku (20%) ODPOR KLADENÝ DÝCHÁNÍ → spotřeba práce 1) Odpor proudění vzduchu v dýchacích cestách (80%) ↑ viskozita vdechovaného vzduchu ↑ délka dýchacích cest ↓průměr r4 2)Tření struktur plic a hrudníku (20%)

16 ODPOR V DÝCHACÍCH CESTÁCH PODROBNĚJI
Závisí na 1) průsvitu bronchů a bronchiolů 2) rychlosti proudu vzduchu

17 PRŮSVIT DÝCHACÍCH CEST
Kittnar, O.: Fyziologické regulace ve schématech. Grada. Praha 2000

18 KLINICKÝ VÝZNAM Atelektáza
Nevzdušné kolabované alveoly (obstrukce DC, nedostatek surfaktantu, nádor, pneumothorax) RDS (Respiratory distress syndrom) Kolaps alveolů (nedostatek surfaktantu); nezralí novorozenci

19 KLINICKÝ VÝZNAM Plicní fibróza
Ztlušťování stěny alveolu, ↓ compliance, ↑nádechové úsilí Plicní emfyzém (rozedma plic) Poškození plicní tkáně (příliš vzduchu ), ↑compliance; kuřáci Herget, J.: Skripta- fysiologie dýchání.

20 SHRNUTÍ Compliance- míra roztažnosti plic; měření jícnovou sondou („balónkem“) Faktory ovlivňující plicní compliance Klinika Kittnar, O.: Fyziologické regulace ve schématech. Grada. Praha 2000

21 Děkuji za pozornost

22 LITERATURA Herget, J.: Skripta- fysiologie dýchání.
Navrátil, L.: Medicínský biofyzika. Grada. Praha 2005 Kittnar, O.: Fyziologické regulace ve schématech. Grada. Praha 2000 Ganong, W.: Přehled lékařské fyziologie. H&H. Praha 1999 Trojan, S.: Lékařská fyziologie. Grada. Praha 2003 Javorka, K.: Plicní surfaktant. Vesmír /11 Šulc, J.: Plicní elasticita. [Autor neznámý]: Marihuana škodí plicím mnohem více než cigarety. Vokurka, M.: Patofyziologie dýchacího systému. biokyb.lf1.cuni.cz/wiki/_media/vyuka/patofyziologie_respiracniho_systemu. doc%3Fid%3Dvyuka%253Acvut_- _fel_bioinzenyri%26cache%3Dcache+poddajnost+plic&cd=10&hl=cs&ct=cl nk&gl=cz


Stáhnout ppt "PLICNÍ PODDAJNOST, POVRCHOVÉ NAPĚTÍ PLIC, ODPORY KLADENÉ DÝCHÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google