Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztahy mezi průtokem krve, odporem cévního řečiště a tlakem krve

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztahy mezi průtokem krve, odporem cévního řečiště a tlakem krve"— Transkript prezentace:

1 Vztahy mezi průtokem krve, odporem cévního řečiště a tlakem krve
heslo: fyziologie

2 Tok krve – způsoben tlakovým gradientem, který je generován srdcem.
Základní pojmy Tok krve – způsoben tlakovým gradientem, který je generován srdcem. Periferní odpor – síla působící proti toku krve v cévách (je nutno ji překonat pro zachování krevního toku)

3 Základní pojmy – pokrač.
Celkový periferní odpor = součet odporů všech paralelních okruhů dohromady Pro paralelní obvody 1/R = 1/R1 + 1/R2 + …+ 1/Rn Sériové obvody R = R1 + R2 + …………+Rn

4 Podíl složek cévního systému na celkovém odporu řečiště
To je především aorta a další tepny elastického typu Cévy pružníku ………..cca 19% Rezistenční cévy …….cca 47% Kapiláry ……………….cca 27% Kapacitní cév …………cca 7% ghghgh Tím jsou myšleny předevšímarterie svalového typu, jejichž stěna obsahuje svalovinu, která omezuje roztažení cévy Řeč je o žilách, jejichž stěna je vzhledem k tenké svalové vrstvě snadno roztažitelná

5 Variabilní orgánový průtok
Nutnost regulace spotřeby kyslíku jednotlivými orgány v různých situacích Jaký je princip regulace krevního průtoku orgány ??

6 Analogie elektrickým proudem
Ohmův zákon I = U/R Q = ∆P/R Rozdíl tlaků na začátku a na konci cévy Periferní odpor [Pa.ml-1] Průtok krve [ ml.s-1]

7 Poiseullův – Hagenův zákon
Q = ∆P. πr4 / 8ηl Poloměr průsvitu cévy Viskozita Délka cévy

8 Pozor! Poiseullův – Hagenův platí pro ustálené laminární proudění v rigidní trubici. nelze použít kvantitativně !

9 R = 8 .η .l / π .r4 Tedy… Q = ∆P/R Q = ∆P. πr4 / 8ηl
∆P/R = ∆P. πr4 / 8ηl R = 8 .η .l / π .r4

10 …a tedy R = 8 .η .l / π .r4

11 …a tedy R = 8 .η .l / π .r4 Organismus uskutečňuje změnu průtoku krve orgány prostřednictvím změny lumen cévy

12 R = 8 .η .l / π .r4 Co z toho plyne…
Čím menší lumen cévy, tím větší odpor Q = ∆P/R Čím větší odpor, tím menší průtok ( p = konst.) I malá změna lumen, způsobí velkou změnu v odporu -> v průtoku

13 Viskozita [η] …čili éta
Definována jako odpor kapaliny kladený síle, která se ji snaží rozpohybovat Závisí na hematokrytu

14 Charakteristika toku krve
1) Laminární proudění – směr toku všech vrstev krve v cévě je rovnoběžný s dlouhou osou cévy krev céva

15 Charakteristika toku krve – pokrač.
2) Turbulentní proudění – krev proudí cévou ve směrech,které svírají s dlouhou osou cévy různé úhly včetně pravého Obrázek z ultrasonografického vyšetření a. carotis interna. Zde významná stenóza 70%. Barevný a dopplerovský mód.

16 Důsledky turbulentního proudění
I turbulentní proudění je v některých případech fyziologické - konkrétně v aortě Důsledky turbulentního proudění Vznik vírů změny tokových charakteristik (odpor kladený krevnímu toku je zvětšen o tzv. rigidní odpor) riziko poškození cévní stěny Turbulentní proudění je hlučné – způsobuje šelesty

17 Reynoldsovo číslo Re = r. v. ρ / η
Je-li Re > 200, objevují se ojedinělé turbulence. Při Re > 1000 je proudění plně turbulentní Reynoldsovo číslo Re = r. v. ρ / η viskozita poloměr cévy rychlost proudění specifická hmotnost krve

18 Mají menší cévy pevnější stěnu??
r [mm] h [mm] p [mm Hg] T [N / m] Aorta 12 2 100 173 Artérie 0,5 – 3 0,3 90 24 Aterioly 0,01 – 0,1 0,03 60 0,48 Kapiláry 0,003 0,001 30 0,016 Venuly 0,01 – 0,025 0,002 20 0,027 Vény 0,75 – 7,5 0,5 15 1 V.cava 17 1,5 10 21 100/2=50 90/0,3=300 60/0,03=2000 30/0,001=30000

19 Ne, díky „Laplaceovi“ Napětí = síla/průřez K = (r / p) . d
Aorta: K=(12/1OO)*2=0,24 Kapilára: K=(0,003/30)*0,001=0, Ne, díky „Laplaceovi“ Napětí = síla/průřez K = (r / p) . d tloušťka stěny napětí stěn poloměr válce tlak Tahové zatížení proto klesá v tenkých cévách podstatně výrazněji než TK. Proto mohou i tenké stěny arteriol a kapilár dobře odolat ještě relativně vysokému tlaku krve.

20 Shrnutí Hlavním principem regulace průtoku krve je
změna odporu řečiště Odpor klesá se 4.mocninou poloměru cévy 2 typy proudění – laminární – turbulentní Ve většině případů jsou turbulence patologií Laplaceův zákon vysvětluje odolnost tenkostěnných cév proti humorálnímu tlaku

21 Zdroje Lékařská fyziologie – Trojan a kol.,Grada
Přehled lékařské fyziologie – Ganong, Avicenum Memorix – Fyziologie – Schmidt,Scientia Medica Atlas fyziologie člověka – Silbernagl,Despopoulos, Avicenum Poznámky k přednáškám z fyziologie – Ústav fyziologie 2.LF UK Neurosonologie – kolektiv autorů, Galén

22 Děkuji za pozornost

23

24 Ještě k viskozitě: … proč???
velké cévy – vysoký hematokryt i η cévy s d < 500μm – η neklesá přímoúměrně s hematokrytem…. … proč??? céva plazma erytrocyty ….protože platí tzv. Fahraeusův – Lindquistův efekt


Stáhnout ppt "Vztahy mezi průtokem krve, odporem cévního řečiště a tlakem krve"

Podobné prezentace


Reklamy Google