Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztahy mezi průtokem krve, odporem cévního řečiště a tlakem krve heslo: fyziologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztahy mezi průtokem krve, odporem cévního řečiště a tlakem krve heslo: fyziologie."— Transkript prezentace:

1 Vztahy mezi průtokem krve, odporem cévního řečiště a tlakem krve fyziologie@centrum.cz heslo: fyziologie

2 Základní pojmy Tok krve – způsoben tlakovým gradientem, který je generován srdcem. Periferní odpor – síla působící proti toku krve v cévách (je nutno ji překonat pro zachování krevního toku)

3 Základní pojmy – pokrač. Celkový periferní odpor = součet odporů všech paralelních okruhů dohromady Pro paralelní obvody 1/R = 1/R 1 + 1/R 2 + …+ 1/R n Sériové obvody R = R 1 + R 2 + …………+R n

4 Podíl složek cévního systému na celkovém odporu řečiště Cévy pružníku ………..cca 19% Rezistenční cévy …….cca 47% Kapiláry ……………….cca 27% Kapacitní cév …………cca 7% To je především aorta a další tepny elastického typu Tím jsou myšleny předevšímarterie svalového typu, jejichž stěna obsahuje svalovinu, která omezuje roztažení cévy Řeč je o žilách, jejichž stěna je vzhledem k tenké svalové vrstvě snadno roztažitelná

5 Variabilní orgánový průtok Nutnost regulace spotřeby kyslíku jednotlivými orgány v různých situacích Jaký je princip regulace krevního průtoku orgány ??

6 Analogie elektrickým proudem Ohmův zákon I = U/R Q = ∆P/R Průtok krve [ ml.s -1 ] Rozdíl tlaků na začátku a na konci cévy Periferní odpor [Pa.ml -1 ]

7 Poiseullův – Hagenův zákon Q = ∆P. πr 4 / 8ηl Poloměr průsvitu cévyViskozitaDélka cévy

8 Pozor! Poiseullův – Hagenův platí pro ustálené laminární proudění v rigidní trubici. nelze použít kvantitativně !

9 Tedy… Q = ∆P/R Q = ∆P. πr 4 / 8ηl ∆P/R = ∆P. πr 4 / 8ηl R = 8.η.l / π.r 4

10 …a tedy R = 8.η.l / π.r 4

11 …a tedy R = 8.η.l / π. r 4 Organismus uskutečňuje změnu průtoku krve orgány prostřednictvím změny lumen cévy

12 Co z toho plyne… Čím menší lumen cévy, tím větší odpor Čím větší odpor, tím menší průtok ( p = konst.) I malá změna lumen, způsobí velkou změnu v odporu -> v průtoku R = 8.η.l / π.r 4 Q = ∆P/R

13 Viskozita [η] …čili éta Definována jako odpor kapaliny kladený síle, která se ji snaží rozpohybovat Závisí na hematokrytu

14 Charakteristika toku krve 1) Laminární proudění – směr toku všech vrstev krve v cévě je rovnoběžný s dlouhou osou cévy cévakrev

15 Charakteristika toku krve – pokrač. 2) Turbulentní proudění – krev proudí cévou ve směrech,které svírají s dlouhou osou cévy různé úhly včetně pravého Obrázek z ultrasonografického vyšetření a. carotis interna. Zde významná stenóza 70%. Barevný a dopplerovský mód.

16 Důsledky turbulentního proudění Vznik vírů změny tokových charakteristik (odpor kladený krevnímu toku je zvětšen o tzv. rigidní odpor) riziko poškození cévní stěny Turbulentní proudění je hlučné – způsobuje šelesty I turbulentní proudění je v některých případech fyziologické - konkrétně v aortě

17 Reynoldsovo číslo Re = r. v. ρ / η poloměr cévyrychlost proudění specifická hmotnost krve viskozita Je-li Re > 200, objevují se ojedinělé turbulence. Při Re > 1000 je proudění plně turbulentní

18 Mají menší cévy pevnější stěnu?? Cévyr [mm]h [mm]p [mm Hg]T [N / m] Aorta 12 2100 173 Artérie 0,5 – 3 0,390 24 Aterioly 0,01 – 0,1 0,0360 0,48 Kapiláry 0,003 0,00130 0,016 Venuly 0,01 – 0,025 0,00220 0,027 Vény 0,75 – 7,5 0,515 1 V.cava 17 1,510 21 100/2=50 90/0,3=300 60/0,03=2000 30/0,001=30000

19 Ne, díky „Laplaceovi“ Napětí = síla/průřez K = (r / p). d Tahové zatížení proto klesá v tenkých cévách podstatně výrazněji než TK. Proto mohou i tenké stěny arteriol a kapilár dobře odolat ještě relativně vysokému tlaku krve. napětí stěn poloměr válce tloušťka stěny tlak Aorta: K=(12/1OO)*2=0,24 Kapilára: K=(0,003/30)*0,001=0,0000001

20 Shrnutí Hlavním principem regulace průtoku krve je změna odporu řečiště Odpor klesá se 4.mocninou poloměru cévy 2 typy proudění – laminární – turbulentní Ve většině případů jsou turbulence patologií Laplaceův zákon vysvětluje odolnost tenkostěnných cév proti humorálnímu tlaku

21 Zdroje Lékařská fyziologie – Trojan a kol.,Grada Přehled lékařské fyziologie – Ganong, Avicenum Memorix – Fyziologie – Schmidt,Scientia Medica Atlas fyziologie člověka – Silbernagl,Despopoulos, Avicenum Poznámky k přednáškám z fyziologie – Ústav fyziologie 2.LF UK Neurosonologie – kolektiv autorů, Galén

22 Děkuji za pozornost

23

24 Ještě k viskozitě: velké cévy – vysoký hematokryt i η cévy s d < 500μm – η neklesá přímoúměrně s hematokrytem…. … proč??? ….protože platí tzv. Fahraeusův – Lindquistův efekt plazma erytrocyty céva


Stáhnout ppt "Vztahy mezi průtokem krve, odporem cévního řečiště a tlakem krve heslo: fyziologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google