Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Horní cesty dýchací › Dutina nosní › Nasopharynx › Larynx  Dolní cesty dýchací › Trachea › Bronchy  Hlavní  Lobární  Segmentální  Bronchioly ›

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Horní cesty dýchací › Dutina nosní › Nasopharynx › Larynx  Dolní cesty dýchací › Trachea › Bronchy  Hlavní  Lobární  Segmentální  Bronchioly ›"— Transkript prezentace:

1

2  Horní cesty dýchací › Dutina nosní › Nasopharynx › Larynx  Dolní cesty dýchací › Trachea › Bronchy  Hlavní  Lobární  Segmentální  Bronchioly › Alveoly

3

4  Funkce › Výměna dýchacích plynů  O 2 pro biologickou oxidaci živin → tvorba ATP  Procesy › Ventilace › Distribuce › Difuze › Perfuze

5  Výměna vzduchu mezi zevním prostředím a alveolárním prostředím  Vyšetření ventilace › Spirometer  Křivka objem/čas › Statické objemy  VT, IRV, ERV, RV, VC, TLC, FRC, IC › Dynamické objemy  MV, MMV, FEV 1

6

7  TLC = VT + IRV + ERV + RV  VC = VT + IRV + ERV  IC = VT + IRV  FRC = ERV + RV  Anatomický mrtvý prostor › Část RS mimo alvelokapilární membránu  Fyziologický mrtvý prostor › Alveoly, které jsou ventilovány, ale nejsou perfundovány

8  Inspirium:expirium = 1:2  Dýchací svaly › Inspirační  Bránice  Mm. Intercostales externi › Exspirační  Mm. Intercostales interni  Mechanika dýchání › Nádech  Rozepětí hrudníku → pokles interpleurálního tlaku → nádech › Výdech  Retrakce hrudníku → vzestup interpleurálního tlaku → výdech

9  Výměna dýchacích plynů mezi alveolárním vzduchem a krví plicních kapilár difuzí  Závislost › Přímo úměrná  Difuzní ploše  Koncentračnímu gradientu › Nepřímo úměrná  Tloušťce AK membrány

10  AK jednotka › Alveolární epitel › Mezibuněčný prostor › Kapilární endotel  Surfaktant › Snižuje povrchové napětí alveolu

11

12  Nutritivní oběh › 1-2% minutového objemu  Funkční oběh › = malý plícní oběh  Nízkotlaký › PK → a. pulmonalis →→ kapiláry →→ vv. pulmonales → LS

13  Distribuce krevního průtoku › Westovy zóny  Průtok stopá od apexu plic k bazi  Stoupá hydrostatický tlak  Regulace perfuze › O 2 › Hypoxie vede k vazokonstrikci › Vysoký pO 2 vede k vazodilataci

14

15  Norma › V/Q = 1  Poruchy › V/Q nad 1, až nekonečno  Ventilace – ANO = alveolární mrtvý prostor  Perfuze – NE › V/Q pod 1, až 0  Ventilace – NE  Perfuze – ANO = venózní příměs

16  Chemická regulace › Centrální chemoreceptory  pCO 2, pH › Periferní receptory  pO 2  Nervová regulace › Inspirační x exspirační neurony › Hering-Breuerův reflex › Deflační reflex

17  Kašel › Podráždění receptorů › Hluboký nádech › Uzavřetá hlasivková štěrbina › Explozivní výdech  Kýchání › Obranný reflex HCD

18  Cheyneovo-Stokesovo  Biotovo  Kussmaulovo (acidotické)  Lapavé (gasping)

19  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lungs.gif http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lungs.gif  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/imagepa ges/1103.htm http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/imagepa ges/1103.htm  http://www.webmd.com/lung/how-we-breathe http://www.webmd.com/lung/how-we-breathe  http://www.ascendiahealth.com/pulmonary.html http://www.ascendiahealth.com/pulmonary.html  http://www.frca.co.uk/article.aspx?articleid=100023 http://www.frca.co.uk/article.aspx?articleid=100023  http://faculty.stcc.edu/AandP/AP/AP2pages/Units21t o23/respiration/alveolar.htm http://faculty.stcc.edu/AandP/AP/AP2pages/Units21t o23/respiration/alveolar.htm  http://didsom.webnode.cz/obehova-soustava/velky- a-maly-obeh/ http://didsom.webnode.cz/obehova-soustava/velky- a-maly-obeh/  http://www6.ufrgs.br/favet/imunovet/molecular_imm unology/lungs.html http://www6.ufrgs.br/favet/imunovet/molecular_imm unology/lungs.html


Stáhnout ppt " Horní cesty dýchací › Dutina nosní › Nasopharynx › Larynx  Dolní cesty dýchací › Trachea › Bronchy  Hlavní  Lobární  Segmentální  Bronchioly ›"

Podobné prezentace


Reklamy Google