Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekosystém. Co je to ekosystém? Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza Ekosystém Hmota Energie Otevřený systém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekosystém. Co je to ekosystém? Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza Ekosystém Hmota Energie Otevřený systém."— Transkript prezentace:

1 Ekosystém

2 Co je to ekosystém? Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza Ekosystém Hmota Energie Otevřený systém

3 Složky a procesy ekosystému Složky Anorganické látky Organické látky Živé organismy - Producenti - Konzumenti - Dekompozitoři Procesy Produkce Dekompozice Potravní řetězce Tok energie Koloběhy látek Autoregulační procesy Stabilizační procesy

4 Fotosyntéza Vstup energie do ekosystému Vznik energeticky bohatých sloučenin 6 CO 2 + 6 H 2 O + energie C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 Rostliny typu C3 ( kyselina 3-fosfoglycerová) Rostliny typu C4 ( kyselina oxaloctová, jablečná, asparagová) Rostliny typu CAM Fotoautotrofní baktérie Chemoautotrofní baktérie

5 Produktivita a produkce Produkce Primární Sekundární Hrubá Čistá Primární produkce souše Primární produkce oceánů

6 Potravní řetězce Producent (P) Primární konzument (K 1 ) Sekundární konzument (K 2 ) Dekompozitor Řetězce - Predátorské - Parazitické - Dekompoziční Trofická síť

7 Tok energie ekosystémem Otevřené systémy Termodynamické zákony Energetická bilance ekosystému Q = Iv + Ii – Ie – Ex + Im – T ± H – F – R F – R = 0 ekosystém v rovnováze F > R narůstá biomasa, ekosystém v rozvoji F < R ubývá biomasa, degradace

8 Cesty toku energie PK FAR Býložravci Parazité Patogeny Dekompozitoři Respirace (10-75 %) Predátoři Parazité Patogeny Dekompozitoři Respirace (30-99 %) nevyužito (94-99 %) nevyužito neasimilováno (10-90 %) (2-10 %) Dodatková energie

9 Ekologické pyramidy Pyramidy - početnosti - biomasy - energie P – zelené rostliny K1 – býložravci K2-n

10 Dekompozice organické hmoty Půda Na dně vod Saprofágní konzumenti Mikroorganismy Humifikace (humus) Mineralizace Rychlost dekompozice × produkce

11 Koloběhy látek – biogeochemické cykly Interní – uvnitř ekosystémů Externí – přesahují hranice ekosystémů Globální – v celozemském měřítku Antropogenní vlivy Cyklus – vody, uhlíku, dusíku, fosforu

12 Stabilita ekosystému Rovnováha × stabilita Rezistence × resilience resilience globální rezistence lokální rezistence nestabilita rezistenceresiliencedestabilizace stav systému

13 Důležité ekosystémy Les Louka Pole Rybník Řeka

14 Fungování přirozeného a antropogenního ekosystému Přírodní ekosystém (autoregulace) Agroekosystém (potlačená autoregulace) Antropogenní vstupy, vnější regulace Sluneční záření Přirozený import a export hmoty Teplo Úroda Sluneční záření

15 Biom Vegetační pásma - zonobiomy Bioregion Závislost na makroklimatu - vzdálenost od rovníku - kontinentalita Tundra Tajga Opadavý les Step Polopoušť a poušť Neopadavé porosty

16 Biom Azonální společenstva - pedobiomy Specifické půdní podmínky Odchylka od zonálního uspořádání Slaniska Rašeliniště Písčiny Skály

17 Biom Výškové členění – orobiomy – vegetační stupně Vliv mezo- a mikroklimatu V rámci zonobiomů 1.Planární (nížinný) 2.Kolinní (pahorkatinný) 3.Suprakolinní (kopcovitý) 4.Submontánní (podhorský) 5.Montánní (horský) 6.Supramontánní (středohorský) 7.Subalpínský (klečový) 1.Dubový 2.Bukodubový 3.Dubobukový 4.Bukový 5.Jedlobukový 6.Smrkojedlobukový 7.Smrkový 8.Klečový 9.Alpínský


Stáhnout ppt "Ekosystém. Co je to ekosystém? Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza Ekosystém Hmota Energie Otevřený systém."

Podobné prezentace


Reklamy Google