Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekosystém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekosystém."— Transkript prezentace:

1 Ekosystém

2 Co je to ekosystém? Ekosystém Fungování Hranice
Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza Otevřený systém Ekosystém Hmota Energie

3 Složky a procesy ekosystému
Anorganické látky Organické látky Živé organismy - Producenti - Konzumenti - Dekompozitoři Procesy Produkce Dekompozice Potravní řetězce Tok energie Koloběhy látek Autoregulační procesy Stabilizační procesy

4 Fotosyntéza Vstup energie do ekosystému
Vznik energeticky bohatých sloučenin 6 CO2 + 6 H2O + energie C6H12O6 + 6 O2 Rostliny typu C3 ( kyselina 3-fosfoglycerová) Rostliny typu C4 ( kyselina oxaloctová, jablečná, asparagová) Rostliny typu CAM Fotoautotrofní baktérie Chemoautotrofní baktérie

5 Produktivita a produkce
Primární Sekundární Hrubá Čistá Primární produkce souše Primární produkce oceánů

6 Primární konzument (K1) Sekundární konzument (K2)
Potravní řetězce Primární konzument (K1) Sekundární konzument (K2) Producent (P) Řetězce - Predátorské - Parazitické - Dekompoziční Trofická síť Dekompozitor

7 Tok energie ekosystémem
Otevřené systémy Termodynamické zákony Energetická bilance ekosystému Q = Iv + Ii – Ie – Ex + Im – T ± H – F – R F – R = 0 ekosystém v rovnováze F > R narůstá biomasa, ekosystém v rozvoji F < R ubývá biomasa, degradace

8 Cesty toku energie P K Dodatková energie Respirace (10-75 %)
Predátoři Parazité Patogeny Dekompozitoři Býložravci Parazité Patogeny Dekompozitoři FAR (2-10 %) P K nevyužito (94-99 %) nevyužito neasimilováno (10-90 %) Dodatková energie

9 Ekologické pyramidy Pyramidy - početnosti - biomasy - energie K2-n
K1 – býložravci P – zelené rostliny

10 Dekompozice organické hmoty
Půda Na dně vod Humifikace (humus) Mineralizace Saprofágní konzumenti Mikroorganismy Rychlost dekompozice × produkce

11 Koloběhy látek – biogeochemické cykly
Interní – uvnitř ekosystémů Externí – přesahují hranice ekosystémů Globální – v celozemském měřítku Antropogenní vlivy Cyklus – vody, uhlíku, dusíku, fosforu

12 Stabilita ekosystému Rovnováha × stabilita Rezistence × resilience
destabilizace stav systému lokální rezistence globální rezistence resilience nestabilita

13 Důležité ekosystémy Les Louka Pole Rybník Řeka

14 Fungování přirozeného a antropogenního ekosystému
Antropogenní vstupy, vnější regulace Teplo Teplo Sluneční záření Sluneční záření Přírodní ekosystém (autoregulace) Agroekosystém (potlačená autoregulace) Úroda Přirozený import a export hmoty Přirozený import a export hmoty

15 Vegetační pásma - zonobiomy
Bioregion Závislost na makroklimatu - vzdálenost od rovníku - kontinentalita Tundra Tajga Opadavý les Step Polopoušť a poušť Neopadavé porosty

16 Azonální společenstva - pedobiomy
Specifické půdní podmínky Odchylka od zonálního uspořádání Slaniska Rašeliniště Písčiny Skály

17 Výškové členění – orobiomy – vegetační stupně
Vliv mezo- a mikroklimatu V rámci zonobiomů Dubový Bukodubový Dubobukový Bukový Jedlobukový Smrkojedlobukový Smrkový Klečový Alpínský Planární (nížinný) Kolinní (pahorkatinný) Suprakolinní (kopcovitý) Submontánní (podhorský) Montánní (horský) Supramontánní (středohorský) Subalpínský (klečový)


Stáhnout ppt "Ekosystém."

Podobné prezentace


Reklamy Google