Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uhlík - více než 1 mil. uhlíkových sloučenin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uhlík - více než 1 mil. uhlíkových sloučenin"— Transkript prezentace:

1 Uhlík - více než 1 mil. uhlíkových sloučenin - tisíce z nich jsou esenciální - elementární uhlík – 3 alotropické formy – amorfní uhlík, grafit, diamant - oxidační číslo - -IV, -II, +II, +IV - 7 izotopů 10C – 16C, 12C a 13C jsou stabilní, C – poločas rozpadu 5726 let

2 Globální cyklus

3 Rozdíly mezi vodami

4 Vliv povodí - narušená povodí – vyšší odnos POC
- čím vyšší Q, tím vyšší odnos POC

5 Vliv povodí - čím vyšší produktivita, tím vyšší odnos TOC

6 Vliv povodí – vztah odtoku a koncentrace DOC

7 Rozdělení OM 0.45 µm

8 Rozdělení OM POM - CPOM – „coarse“ - >1mm - FPOM – „fine“ – 1mm-0.5µm DOM - huminy – nerozpustné - huminové kyseliny - fulvo kyseliny

9 Huminové látky Huminová kyselina Fulvokyseliny

10 Cyklus uhlíku v řekách hlavní přísun POC – listový opad z povodí
velký význam větších bezobratlých na rozkladu OM – jiná potravní struktura nízká fotosyntéza v dolních tocích – zastínění, turbidita – - převažuje respirace - detritus v řekách – CPOM, FPOM, DOM - allochtonní CPOM – největší přísun OM - transport po toku – říční kontinuum, dolní toky FPOM, DOM - nádrže, jezera - zadržení - DOM – vyplavovaná z půdních horizontů – záplavové nivy

11 Degradace OM v říčních sedimentech
komunikace s hyporeálem – přechodová zóna mezi řekou a podzemní vodou sorpce DOM na hydratované oxidy Al a Fe spirálování živin - vtoková část – přítomnost kyslíku - výtoková část – absence kyslíku

12 Shrnutí 1. části OM ve vodě je tvořena DOM a POM v poměru 6:1 – 10:1
žijící organismy tvoří malou část POC – většina odumřelá OM OM - nehumátové složky – nízkomolekulární sloučeniny sacharidy, bílkoviny, aminokyseliny, tuky, vosky, pigmenty labilní – rozklad - hodiny - huminové látky – vysoká molekulární hmotnost pomalý rozklad – dny - týdny - původ - POC - zůstává blízko místa vzniku v půdách rozklad – DOC- transport - DOC - allochtonní – C:N ~ 50:1 – tvrdá vegetace - autochtonní – C:N ~ 12:1 – řasy, sinice

13 … fyziologická přestávka 15 min. …

14 Koloběh uhlíku v jezeře přítok odtok uhlič. rovnováha UV fotosyntéza
respirace sedimentace dekompozice v sedimentu

15 Účinek UV většina energie – teplo
zbytek – excitace DOC – počátek fotochemických reakcí katalýza Fe zdroj živin a substrátu pro bakterie

16 Fotosyntéza, respirace
Světelná energie přenášena chlorofylem a (maxima 430 a 660 nm) a pomocnými pigmenty (-karoten, xantofyly, fykocyan…) - Typické hodnoty fotosyntézy: ~7 mg O2 (mg Chla)-1 E-1 m2 v nesaturovaných podmínkách, ~20 mg O2 (mg Chla)-1 h-1; respirace ~1-2 mg O2 (mg Chla)-1 h-1 (neboli 1/7 až 1/10 produkce) - Obecné faktory ovlivňující fotosyntézu: (i) světlo (saturované/nesaturované podmínky, fotoinhibice) (ii) teplota - Q10 pro fotosyntézu i respiraci ~2,2 (iii) přísun CO2 - působí selekci druhů (iv) hloubka míchání

17 Sedimentace T závislost - voda hustota funeling morfometrie
procesy na částicích: rozklad, sorpce

18 Rozklad v sedimentu Spotřeba kyslíku sedimentem

19 Anaerobní dekompozice OM v sedimentu
akceptor e- jiný než O2 procesy kvašení – nižší mastné kyseliny methanogeneze – NMK CH4 CO2+8H CH4+2H2O CH3COOH CH4+CO2 závislost na T vyšší T – roste význam oxidace vodíku upřednostnění drah – závisí na substrátu výskyt jakékoli oxidované sloučeniny – inhibice methanogeneze

20 Methanogeneze

21 Oxidace methanu chemicky – hydroxylové radikály
biologicky – oxiduje 90% produkce CH4 probíhá na hranici O2 v sedimentu vysoké koncentrace NH4 – inhibice oxidace CH4

22 Oxidace methanu

23 Potravní řetězce rozdíl v drahách autochtonní a allochtonní OM

24 malá biomasa a sedimentace
Trofie systémů rozdíl v drahách OM mezi oligo- a eutrofním systémem rychlý obrat živin malá biomasa a sedimentace v toku živin převažuje sedimentace a ukládání

25 Ontogeneze jezera zánik jezera – zazemnění


Stáhnout ppt "Uhlík - více než 1 mil. uhlíkových sloučenin"

Podobné prezentace


Reklamy Google