Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uhlík - více než 1 mil. uhlíkových sloučenin - tisíce z nich jsou esenciální - elementární uhlík – 3 alotropické formy – amorfní uhlík, grafit, diamant.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uhlík - více než 1 mil. uhlíkových sloučenin - tisíce z nich jsou esenciální - elementární uhlík – 3 alotropické formy – amorfní uhlík, grafit, diamant."— Transkript prezentace:

1 Uhlík - více než 1 mil. uhlíkových sloučenin - tisíce z nich jsou esenciální - elementární uhlík – 3 alotropické formy – amorfní uhlík, grafit, diamant - oxidační číslo - -IV, -II, +II, +IV - 7 izotopů 10 C – 16 C, 12 C a 13 C jsou stabilní, 14 C – poločas rozpadu 5726 let

2 Globální cyklus

3 Rozdíly mezi vodami

4 Vliv povodí - narušená povodí – vyšší odnos POC - čím vyšší Q, tím vyšší odnos POC

5 Vliv povodí - čím vyšší produktivita, tím vyšší odnos TOC

6 Vliv povodí – vztah odtoku a koncentrace DOC

7 Rozdělení OM 0.45 µm

8 Rozdělení OM POM- CPOM – „coarse“ - >1mm - FPOM – „fine“ – 1mm-0.5µm DOM- huminy – nerozpustné - huminové kyseliny - fulvo kyseliny

9 Huminové látky Fulvokyseliny Huminová kyselina

10 Cyklus uhlíku v řekách - hlavní přísun POC – listový opad z povodí - velký význam větších bezobratlých na rozkladu OM – jiná potravní struktura - nízká fotosyntéza v dolních tocích – zastínění, turbidita – - převažuje respirace - detritus v řekách – CPOM, FPOM, DOM - allochtonní CPOM – největší přísun OM - transport po toku – říční kontinuum, dolní toky FPOM, DOM - nádrže, jezera - zadržení - DOM – vyplavovaná z půdních horizontů – záplavové nivy

11 Degradace OM v říčních sedimentech - komunikace s hyporeálem – přechodová zóna mezi řekou a podzemní vodou - sorpce DOM na hydratované oxidy Al a Fe - spirálování živin - vtoková část – přítomnost kyslíku - výtoková část – absence kyslíku

12 Shrnutí 1. části - OM ve vodě je tvořena DOM a POM v poměru 6:1 – 10:1 - žijící organismy tvoří malou část POC – většina odumřelá OM - OM- nehumátové složky – nízkomolekulární sloučeniny sacharidy, bílkoviny, aminokyseliny, tuky, vosky, pigmenty labilní – rozklad - hodiny - huminové látky – vysoká molekulární hmotnost pomalý rozklad – dny - týdny - původ - POC - zůstává blízko místa vzniku v půdách rozklad – DOC- transport - DOC - allochtonní – C:N ~ 50:1 – tvrdá vegetace - autochtonní – C:N ~ 12:1 – řasy, sinice

13 … fyziologická přestávka 15 min. …

14 Koloběh uhlíku v jezeře přítok odtok uhlič. rovnováha UV fotosyntéza respirace sedimentace dekompozice v sedimentu

15 Účinek UV většina energie – teplo zbytek – excitace DOC – počátek fotochemických reakcí katalýza Fe zdroj živin a substrátu pro bakterie

16 Fotosyntéza, respirace Světelná energie přenášena chlorofylem a (maxima 430 a 660 nm) a pomocnými pigmenty (  -karoten, xantofyly, fykocyan…) - Typické hodnoty fotosyntézy: ~7 mg O 2 (mg Chla) -1 E -1 m 2 v nesaturovaných podmínkách, ~20 mg O 2 (mg Chla) -1 h -1 ; respirace ~1-2 mg O 2 (mg Chla) -1 h -1 (neboli 1/7 až 1/10 produkce) - Obecné faktory ovlivňující fotosyntézu: (i) světlo (saturované/nesaturované podmínky, fotoinhibice) (ii) teplota - Q10 pro fotosyntézu i respiraci ~2,2 (iii) přísun CO2 - působí selekci druhů (iv) hloubka míchání

17 Sedimentace T závislost - voda hustota funeling morfometrie procesy na částicích: rozklad, sorpce

18 Rozklad v sedimentu Spotřeba kyslíku sedimentem

19 Anaerobní dekompozice OM v sedimentu akceptor e - jiný než O 2 procesy kvašení – nižší mastné kyseliny methanogeneze – NMK CH 4 CO 2 +8H CH 4 +2H 2 O CH 3 COOHCH 4 +CO 2 závislost na T vyšší T – roste význam oxidace vodíku upřednostnění drah – závisí na substrátu výskyt jakékoli oxidované sloučeniny – inhibice methanogeneze

20 Methanogeneze

21 Oxidace methanu - chemicky – hydroxylové radikály - biologicky – oxiduje 90% produkce CH 4 probíhá na hranici O 2 v sedimentu vysoké koncentrace NH 4 – inhibice oxidace CH 4

22 Oxidace methanu

23 Potravní řetězce rozdíl v drahách autochtonní a allochtonní OM

24 Trofie systémů rozdíl v drahách OM mezi oligo- a eutrofním systémem rychlý obrat živin malá biomasa a sedimentace v toku živin převažuje sedimentace a ukládání

25 Ontogeneze jezera zánik jezera – zazemnění


Stáhnout ppt "Uhlík - více než 1 mil. uhlíkových sloučenin - tisíce z nich jsou esenciální - elementární uhlík – 3 alotropické formy – amorfní uhlík, grafit, diamant."

Podobné prezentace


Reklamy Google