Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Archivace dat Střední odborná škola Otrokovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Archivace dat Střední odborná škola Otrokovice"— Transkript prezentace:

1 Archivace dat Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Hubáček. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika 1 DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /3 Autor Ing. Miroslav Hubáček Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Gu-IKT/1-3/19 Název DUM Archivace dat Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 28-52-H/01 Obor vzdělávání Gumař-plastikář Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 15 – 16 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem; náplň: Uchovávání dat, rizika ztráty dat, technické prostředky pro zálohování a archivaci Vybavení, pomůcky Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule Klíčová slova Archivace, zálohování, záznamová média, prostředky pro archivaci a zálohování Datum

3 Archivace dat Náplň výuky Objasnění pojmu nakládání s daty Archivace
Zálohování Prostředky pro úschovu dat

4 Archivace dat informace v jakékoliv podobě nabývají stále většího významu existuje mnoho analogií mezi informacemi a penězi peníze i data musí být v neustálém pohybu, aby jejich hodnota neklesala na rozdíl od financí je často nutné a velmi důležité informace uschovávat po dlouhou dobu v nezměněné podobě problémy s dlouhodobým uchováváním dat se odehrávají ve třech rovinách samotná média se zapsanými daty degradují a časem se stávají nečitelnými po nějaké době chybí hardware, který by umožnil je přehrát mění se formáty souborů, takže si nové počítačové programy se starými soubory neumí poradit

5 Objasnění pojmů vznikají elektronické archívy dat
při jejich úschově rozeznáváme dva základní způsoby nakládání s daty zálohování a archivaci Pojmy záloha a archív záloha tvoří pojistku před havárií zálohujeme proto, abychom byli schopni rychle obnovit plně funkční stav systému těsně před jeho zkolabováním archív představuje data uložená na bezpečném místě, která jsou určena k pozdějšímu použití životnost archívu se počítá na desítky let zálohu využijeme buď ze dne na den, maximálně s odstupem několika měsíců

6 Zálohování a archivace
pod tímto pojmem rozumíme vytváření bezpečnostní kopie dat nebo celého operačního systému v případě havárie počítače tak lze obnovit stav, který existoval těsně před vznikem poruchy Archivace představuje především shromažďování informací pro případné pozdější použití předpokládáme i nasazení technologií pro rychlé vyhledávání a třídění výsledků pro práci s archivem pak bude nejdůležitější jeho uspořádání, dlouhodobá spolehlivost a vysoká trvanlivost

7 Zálohování a archivace
rozdíl mezi zálohováním a archivací spočívá v tom, že při zálohování vzniká kopie dat, data zůstávají na stejném místě, zatímco kopie je přesunuta na jiné úložiště při archivaci nevzniká kopie dat, ale data jsou odsouvána na jiné, dlouhodobé úložiště Obr. 1: Archivace dat

8 Požadavky na archivační systém
archivace musí zapadat do jednotného systému správy dat archivace musí být definována v potřebném rozsahu pro práci v různých prostředích i mezi různými platformami archivace může být propojena s procesy zálohování, případně se může stát jejich přímou součástí do procesu archivace budou zařazeny všechny oblasti správy dat, ve kterých již existuje nebo hrozí nadměrný objem dat vybraná archivační technologie by měla zajistit možnost přenosu archivů ze starších typů médií na nově pořízené celky nad konkrétní datovou oblastí bude pravidelně spouštěna kontrola na splnění podmínek archivace a následně dojde k přesunu vybraných dat do archivu

9 Požadavky na archivační systém
četnost přístupu rovněž stanoví požadavky na rychlost odezvy při požadavku uživatele na přístup do archivu zálohování lokálních dat na pracovních stanicích přístup k archívu možnost postupného nárůstu objemu přenášených dat Obr. 2: Systém archivace dat

10 Technické prostředky pro úschovu dat
periferie vhodné pro archivaci jednotky magnetooptických disků jednotky optických disků CD nebo DVD jednotky pro média s jedním možným zápisem WORM – Write Once Read Many společným požadavkem těchto prostředků je rychlý přístup k požadovaným informacím snadná manipulovatelnost skladovatelnost velmi důležitým požadavkem je trvanlivost záznamu při volbě archivačního zařízení hraje důležitou roli předpokládaná zpětná kompatibilita, popřípadě možnost budoucí automatické konverze na jiný, modernější formát

11 Plánování zálohování plán obnovy dat musí být pravidelně aktualizován, aby odpovídal aktuálnímu stavu systému obnova dat je sice podstatnou, ale nikoliv jedinou nutnou činností je dobré znát umístění médií s poslední zálohou a heslo, kterým bývá záloha chráněna je nutné mít dokonalý záznam o provedených zálohách a vědět, co obnovit lze a co nikoliv obnova dat po havárii je velmi stresující všechny chyby, které při tom uděláme, mohou způsobit oddálení opětovného spuštění fungujícího systému z toho důvodu preferujeme automatizaci zálohování dat

12 Automatizace úschovy dat
odstraňuje nespolehlivý lidský faktor zabezpečuje správné výměny médií pravidelně provádí naplánované akce dokumentuje všechny prováděné činnosti hlídá technický stav médií a mechanik stará se o údržbu technických zařízeni pravidelně informuje o výsledku činnosti nezbytnou součástí dobrých archivačních systémů je podpora páskových a optických knihoven pro snížení pravděpodobnosti zničení zdroje i úložiště dat je nutné umístění archívu na bezpečné místo, nejlépe do místnosti serverů

13 Kontrolní otázky: Proč řešíme problematiku úschovy dat v počítači?
Jaký je rozdíl mezi zálohováním a archivací? Jaké jsou technické prostředky? Proč je dobré provádět zálohování dat podle předem stanoveného plánu?

14 Seznam obrázků: Obr. 1: Archivace dat. In: Cheops – správci IT [online] [vid ]. dostupné z: Obr. 2: Systém archivace dat. In: IT systém [online] [vid ]. dostupné z:

15 Seznam použité literatury:
[1] Zálohování dat. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online] [cit ]. Dostupné z: [2] Zálohování a archivace dat. In: IT systém [online] [cit ]. dostupné z: [3] Rozdíl mezi archivací a zálohováním. In: Zálohování.net [online] [cit ]. dostupné z:

16 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Archivace dat Střední odborná škola Otrokovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google