Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je třeba vědět při návrhu přírubového spoje podle TA-Luft a VDI 2440 Jiří Lukavský, ČVUT v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je třeba vědět při návrhu přírubového spoje podle TA-Luft a VDI 2440 Jiří Lukavský, ČVUT v Praze."— Transkript prezentace:

1

2 Co je třeba vědět při návrhu přírubového spoje podle TA-Luft a VDI 2440 Jiří Lukavský, ČVUT v Praze

3 Požadavky na velikost netěsností dle nových zákonů ČR, TA-Luft, VDI 2440  při přetlaku 1 bar helia, utahovacím tlaku 30 MPa, teplotě 200°nebo 250° C a za dále uvedených podmínek nemá překročit množství netěsností  1.10 -4 mbar.l /s.m  1.10 -5 kPa.l / s.m  zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. + nařízení vlády č 350 až 354/2002 Sb. pro emisní limity + vyhlášky MŽP č.355 a 356/2002 Sb. i se seznamem znečišťujících látek  TA-Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) – stav 24.7.2002  VDI 2440, 200-11:Emmisionsminderung…..

4 Certifikát TÜV  splňuje podmínky TA Luft na množství netěsností  splňuje podmínky pro bezpečnost proti vystřelení

5 Docílené utahovací tlaky v normalizovaných přírubových spojích podle DN a PN – 80% ní využití meze kluzu

6 Přehled utahovacích tlaků pro VP, GR a TF těsnění

7 Dosahované netěsnosti u měkkých materiálů  vláknitopryžové: aramid 0,1-0,6 mg/s.m vlákna: sklo, keramika, uhlík 0,1 mg/s.m a nižší s vysokým obsahem uhlíku jako plniva-méně než 0,1 mg/s.m  expandovaný grafit: čistota 98% C: 0,1 mg/s.m čistota 99,75%: až 0,001 mg/s.m  PTFE: čistý: 0,01 mg/s.m a nižší expandovaný: 0,01 mg/s.m plněný: 0,01 mg/s.m a nižší lepších hodnot dosahují kombinované materiály a kovová těsnění

8 Měření netěsností  dle DIN 3535 je směrná hodnota V/t=1 cm 3 /min dusíku na  90/50 mm při p i = 40 bar a q = 30 MPa  hmotnostní vyjádření dle DIN 28090 pro stejný rozměr a N 2 ( N2 =1,25mg/cm 3 ) – přetlaková zkouška  L = 1,25/(60..0,07)=0,0947 ~0,1 mg/(s.m) a tuto hodnotu lze přepočítat na jiný DN (střední těsnicí průměr), příp. na jinou těsněnou látku (viskozitu)  jednotky ve vakuové technice – (vakuová zkouška) lusec/m (mbar.l/s.m) – dle VDI 2440 10 -4 mbar.l/s.m – viz poznámka dále – měření = hmotový spektrometr  těkavé emise – koncentrace ppm - > 10 4 ppm (koncentrace 0.01) =netěsný zdroj; 10 4 až 10 3 ppm = emitující zdroj; < 10 3 těsný zdroj – dle EPA 21 – pro měření plamenové ionizační detektory

9 Přepočet netěsností z dusíku na jiný plyn

10 Proč nelze jednoduše srovnat výsledky tlakové a vakuové zkoušky ?  tlaková zkouška umožňuje měřit pouze v oblasti laminárního proudění netěsnosti (model: kapiláry, kde L/d je menší než 1)  množství netěsnosti m=[M. .n.r 4 /(R.T.16. .L)].(p i 2 -p e 2 )  vakuová zkouška je většinou zaměřena na oblast vyšší těsnosti – oblast difúzního proudění (zde je L/d mnohem větší než 1)  množství netěsností m = [(4.n.r 3 /3.L).(2. .M/R.T)].  p  výsledky obou zkoušek lze jen obtížně srovnat ! !

11 Postup měření podle VDI 2440 tisícinové hodinky měrný šroub vnitřní prostor tlakový snímač těsnění výplň vytápění

12 Postup měření dle VDI 2440/VDI 2220  po utažení spoje na 30 MPa zahřát spoj na 200° příp. 250° C a držet na teplotě 16 h  ochladit na teplotu okolí  zatížit vnitřním přetlakem 1 bar (40 bar) a naplnit heliem  měřit netěsnosti hmotovým spektrometrem v závislosti na čase (různý průběh podle materiálu těsnění) – min. 48 h

13 Vliv různých veličin pro nalezení nejvhodnějšího těsnění pro dané podmínky  materiál těsnění (pro daný p i a T) 1) v rámci PN 40 2) nad PN 40  vliv čistoty materiálu těsnění (GR) nebo u (VP) množství vláken, pojiv a plniv)  vliv poměru b/h – vliv tloušťky těsnění  teplotní roztažnost, tepelná vodivost  tlaková stálost (relaxace napětí: 50 MPa, 300° C, 16 h )

14 Těsnicí materiály  vláknitopryžové materiály – FA  expandovaný grafit – GR  teflon PTFE – TF a) virginální – čistý TF b) expandovaný eTF c) plněný pTF  slída – SL  kombinované materiály - MK  kovové materiály - K

15 Složení VP- materiálů VLÁKNA:POJIVA:PLNIVA: celulózaNBR (100° C)křída aramidSBR (110° C) mastek uhlíkEPDM (140° C)grafit aj. skloFPM (250° C) POMOCNÉ PROSTŘEDKY minerályaj.vulkanizátory azbest(chrysotil,krokydoli t) urychlovače

16 Složení azbestových a bezazbestových vláknitopryžových materiálů  AT:  vlákna: 70 – 90%  pojiva: 10 – 15%  plniva: 5 – 15%  pomocné prostředky: 1 – 5%  AZBEST BAT: vlákna: 5 – 50% pojiva: 10 – 30% plniva: 40 – 80% pomocné prostředky: 1 – 7% BEZAZBEST

17 Vliv azbestu:  NEBEZPEČÍ (zejména u anorganických vláken = azbest aj.)-zákony, zákoník práce KARCINOGENNÍ jsou:  délky vláken l > 5 µm  průměry vláken d < 3 m a l/d > 3 : 1  Index karcinogenity = odolnost vlákna v plicní kapalině =  = biorozpusnost

18 Poznámky k výběrovým řízením  každé těsnění by mělo mít certifikát TÜV nebo Lloyd, potvrzující, že parametry uváděné v prospektech firmy skutečně odpovídají – jde především o max. provozní tlak a teplotu  cena těsnění není rozhodující – nižší cena může ukazovat, že materiál použitý pro těsnění není kvalitní a nemá potřebné složení např. vláken, pryže a plniv; u expandovaného grafitu to bývá nižší hustota, než je proklamovaná v dodávce  zásadně nelze očekávat stejnou bezpečnost, provozní spolehlivost a komfort u Trabanta a např. u Mercedesa:  to je notoricky známé a přesto u těsnění se otázka bezpečnosti, životnosti a provozní spolehlivosti zanedbává – zásadně se neprovádí kalkulace nákladů !


Stáhnout ppt "Co je třeba vědět při návrhu přírubového spoje podle TA-Luft a VDI 2440 Jiří Lukavský, ČVUT v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google