Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiří Lukavský, ČVUT v Praze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiří Lukavský, ČVUT v Praze"— Transkript prezentace:

1 Jiří Lukavský, ČVUT v Praze
Co je třeba vědět při návrhu přírubového spoje podle TA-Luft a VDI 2440 Jiří Lukavský, ČVUT v Praze

2 Požadavky na velikost netěsností dle nových zákonů ČR, TA-Luft, VDI 2440
při přetlaku 1 bar helia, utahovacím tlaku 30 MPa, teplotě 200°nebo 250° C a za dále uvedených podmínek nemá překročit množství netěsností mbar.l /s.m kPa.l / s.m zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. + nařízení vlády č 350 až 354/2002 Sb. pro emisní limity + vyhlášky MŽP č.355 a 356/2002 Sb. i se seznamem znečišťujících látek TA-Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) – stav VDI 2440, :Emmisionsminderung…..

3 Certifikát TÜV splňuje podmínky TA Luft na množství netěsností
splňuje podmínky pro bezpečnost proti vystřelení

4 Docílené utahovací tlaky v normalizovaných přírubových spojích podle DN a PN – 80% ní využití meze kluzu

5 Přehled utahovacích tlaků pro VP, GR a TF těsnění

6 Dosahované netěsnosti u měkkých materiálů
vláknitopryžové: aramid 0,1-0,6 mg/s.m vlákna: sklo, keramika, uhlík 0,1 mg/s.m a nižší s vysokým obsahem uhlíku jako plniva-méně než 0,1 mg/s.m expandovaný grafit: čistota 98% C: 0,1 mg/s.m čistota 99,75%: až 0,001 mg/s.m PTFE: čistý: 0,01 mg/s.m a nižší expandovaný: 0,01 mg/s.m plněný: 0,01 mg/s.m a nižší lepších hodnot dosahují kombinované materiály a kovová těsnění

7 Měření netěsností dle DIN 3535 je směrná hodnota V/t=1 cm3/min dusíku na  90/50 mm při pi = 40 bar a q = 30 MPa hmotnostní vyjádření dle DIN pro stejný rozměr a N2 (N2=1,25mg/cm3) – přetlaková zkouška L = 1,25/(60..0,07)=0,0947 ~0,1 mg/(s.m) a tuto hodnotu lze přepočítat na jiný DN (střední těsnicí průměr), příp. na jinou těsněnou látku (viskozitu) jednotky ve vakuové technice – (vakuová zkouška) lusec/m (mbar.l/s.m) – dle VDI mbar.l/s.m – viz poznámka dále – měření = hmotový spektrometr těkavé emise – koncentrace ppm - > 104 ppm (koncentrace 0.01) =netěsný zdroj; 104 až 103 ppm = emitující zdroj; < 103 těsný zdroj – dle EPA 21 – pro měření plamenové ionizační detektory

8 Přepočet netěsností z dusíku na jiný plyn

9 Proč nelze jednoduše srovnat výsledky tlakové a vakuové zkoušky ?
tlaková zkouška umožňuje měřit pouze v oblasti laminárního proudění netěsnosti (model: kapiláry, kde L/d je menší než 1) množství netěsnosti m=[M..n.r4/(R.T.16..L)].(pi2-pe2) vakuová zkouška je většinou zaměřena na oblast vyšší těsnosti – oblast difúzního proudění (zde je L/d mnohem větší než 1) množství netěsností m = [(4.n.r3/3.L).(2..M/R.T)].p výsledky obou zkoušek lze jen obtížně srovnat ! !

10 Postup měření podle VDI 2440
tlakový snímač tisícinové hodinky těsnění měrný šroub výplň vnitřní prostor vytápění

11 Postup měření dle VDI 2440/VDI 2220
po utažení spoje na 30 MPa zahřát spoj na 200° příp. 250° C a držet na teplotě 16 h ochladit na teplotu okolí zatížit vnitřním přetlakem 1 bar (40 bar) a naplnit heliem měřit netěsnosti hmotovým spektrometrem v závislosti na čase (různý průběh podle materiálu těsnění) – min. 48 h

12 materiál těsnění (pro daný pi a T)
Vliv různých veličin pro nalezení nejvhodnějšího těsnění pro dané podmínky materiál těsnění (pro daný pi a T) 1) v rámci PN 40 2) nad PN 40 vliv čistoty materiálu těsnění (GR) nebo u (VP) množství vláken, pojiv a plniv) vliv poměru b/h – vliv tloušťky těsnění teplotní roztažnost, tepelná vodivost tlaková stálost (relaxace napětí: 50 MPa, 300° C, 16 h )

13 vláknitopryžové materiály – FA expandovaný grafit – GR
Těsnicí materiály vláknitopryžové materiály – FA expandovaný grafit – GR teflon PTFE – TF a) virginální – čistý TF b) expandovaný eTF c) plněný pTF slída – SL kombinované materiály - MK kovové materiály - K

14 azbest(chrysotil,krokydolit)
Složení VP- materiálů VLÁKNA: POJIVA: PLNIVA: celulóza NBR (100° C) křída aramid SBR (110° C) mastek uhlík EPDM (140° C) grafit aj. sklo FPM (250° C) POMOCNÉ PROSTŘEDKY minerály aj. vulkanizátory azbest(chrysotil,krokydolit) urychlovače

15 Složení azbestových a bezazbestových vláknitopryžových materiálů
vlákna: 70 – 90% pojiva: 10 – 15% plniva: 5 – 15% pomocné prostředky: 1 – 5% AZBEST BAT: vlákna: 5 – 50% pojiva: 10 – 30% plniva: 40 – 80% pomocné prostředky: 1 – 7% BEZAZBEST

16 Vliv azbestu: NEBEZPEČÍ (zejména u anorganických vláken = azbest aj.)-zákony, zákoník práce KARCINOGENNÍ jsou: délky vláken l > 5 µm průměry vláken d < 3 mm a l/d > 3 : 1 Index karcinogenity = odolnost vlákna v plicní kapalině = = biorozpusnost

17 Poznámky k výběrovým řízením
každé těsnění by mělo mít certifikát TÜV nebo Lloyd, potvrzující, že parametry uváděné v prospektech firmy skutečně odpovídají – jde především o max. provozní tlak a teplotu cena těsnění není rozhodující – nižší cena může ukazovat, že materiál použitý pro těsnění není kvalitní a nemá potřebné složení např. vláken, pryže a plniv; u expandovaného grafitu to bývá nižší hustota, než je proklamovaná v dodávce zásadně nelze očekávat stejnou bezpečnost, provozní spolehlivost a komfort u Trabanta a např. u Mercedesa: to je notoricky známé a přesto u těsnění se otázka bezpečnosti, životnosti a provozní spolehlivosti zanedbává – zásadně se neprovádí kalkulace nákladů !


Stáhnout ppt "Jiří Lukavský, ČVUT v Praze"

Podobné prezentace


Reklamy Google