Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LJS, s. r.o. Zkušební laboratoř. Zkoušky na Multifunkčním zařízení TEMES fl. ai1 : Naše laboratoř provádí zkoušky těsnění na Multifunkčním zařízení TEMES.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LJS, s. r.o. Zkušební laboratoř. Zkoušky na Multifunkčním zařízení TEMES fl. ai1 : Naše laboratoř provádí zkoušky těsnění na Multifunkčním zařízení TEMES."— Transkript prezentace:

1 LJS, s. r.o. Zkušební laboratoř

2 Zkoušky na Multifunkčním zařízení TEMES fl. ai1 : Naše laboratoř provádí zkoušky těsnění na Multifunkčním zařízení TEMES fl. ai1 německé firmy AMTEC. Toto zařízení je schopno provádět zkoušky těsnění nejen dle různých norem jako ČSN EN 13555, DIN 28090, DIN 28091, DIN 3535, DIN 52913 a jiných, ale i dle specifických požadavků zákazníků při okolních a zvýšených teplotách do 450°C.

3

4 Cílem zkoušek je zjistit jednotlivé charakteristiky těsnění: Deformační: •Q smax nejvyšší utahovací tlak, který může působit na těsnění při udávaných teplotách bez jeho vybočení nebo poškození tlakem •E G směrnice odlehčovacího modulu těsnění stanovená z tloušťky regenerovaného těsnění mezi počátečním utahovacím tlakem a po odlehčení na třetinu tohoto počátečního utahovacího tlaku •P QR poměr utahovacích tlaků těsnění mezi zkompletovaným přírubovým šroubovým spojem před a po zatížení za provozní teploty •α – součinitel osové teplotní roztažnosti těsnění za provozních podmínek při utahovacím tlaku v osovém směru

5 Těsnící: •Q A utahovací tlak při montáži •Q min/L nejnižší utahovací tlak po montáži při okolní teplotě, který způsobí uzavření vnitřních kanálků drsností čel přírub a těsnění tak, aby při požadované třídě těsnosti L spoj odolával vnitřnímu zkušebnímu tlaku. •Q smin/L nejmenší utahovací tlak za provozních podmínek (tlaku a teplotě), aby byla požadovaná třída těsnosti L zachována při provozním tlaku

6 •Každá zkouška začíná zjištěním „Křivky stlačitelnosti“. Dle normy ČSN EN 13 555 tuto musí uvádět každá zpráva ze zkoušky. Jedná se o změnu tloušťky těsnění v závislosti na utahovacím tlaku. Ten roste stanovenou rychlostí závisející na materiálu těsnění. •Výstupy z našeho zařízení jsou grafická znázornění a závěrečné zhodnocení.

7 Grafy závislosti tloušťky těsnění na napětí:

8 nebo síle:

9 Závěrečné zhodnocení: Compression test (RT) - EN 13555 Test parameters Date :02.09.2009Name :PJ Test number :09-038Test rig :Ident Nr. 010364 Material :novaphit SSTC geometry:104.89 x 50.2 mmthickness:1.9mm raised faces:90 x 50 mmBatch number :Novaphit SSTC pre-load:1.0MPa Test temperature: 23°C gasket stress:228MPaheat rate:-K/min Conditioning: remarks:

10 Test results initial thickness:1865µmfinal thickness:1026µm th. decrease:840µmth. decrease:45.0%

11 Stanovení Q smax •Tato zkouška spočívá v zatížení těsnění utahovacím tlakem, případné zvýšení teploty na požadovanou hodnotu a provádění cyklů zatížení / odlehčení s časovými prodlevami 5minut. Cykly se provádí skokově až do selhání těsnění, do dosažení nejvyššího tlaku stanoveného výrobcem, nebo do dosažení nejvyššího zatížení našeho multifunkčního zařízení - 1000kN. •Výstupy z našeho zařízení jsou grafická znázornění a závěrečné zhodnocení.

12 Graf znázorňující průběh testu:

13 Graf znázorňující Q SMAX : V tomto případě je vyšší než 220MPa

14 Graf znázorňující kompresní křivku celého testu:

15 Závěrečné zhodnocení: Creep compression test (RT) - EN 13555 Test parameters Date :02.09.2009Name :PJ Test number :09-037Test rig :Ident Nr. 010364 Material :novaphit SSTC geometry:104.89 x 50.2 mmthickness:1.9mm raised faces:90 x 50 mmBatch number :Novaphit SSTC pre-load:1.0MPatest temperature:23°C gasket stress:228MPaheat rate:-K/min Conditioning:0 remarks:

16 Test results initial thickness:1871µmfinal thickness:1012µm th. decrease:859µmth. decrease:45.9%

17 •Z těchto naměřených hodnot lze stanovit směrnici odlehčovacího modulu těsnění E G pro jednotlivé utahovací tlaky. •Výstup z našeho zařízení je grafické znázornění a tabulka hodnot E G.

18 Graf znázorňující směrnici odlehčovacího modulu těsnění:

19 Směrnice odlehčovacího modulu těsnění E G - v tabulce: Modulus of elasticity - EN 13555 novaphit SSTC 104.89x50.2x1.871 mm Test number: 09-037 Test parameters Max. gasket stress: 220 MPa Test temperature: 25 °C Test results Gasket stress Modulus of elasticity MPa EN 13555 MPa 20 473 30 768 40 1097 50 1438 60 1814 80 2595 100 3457 120 4257 140 5157 160 6015 180 6878 200 7691 220 8212

20 Zkouška relaxace •Cílem této zkoušky je stanovit hodnotu P QR., který je další z parametrů charakteristik těsnění. •Zkušební postup sestává v zatížení těsnění na požadovaný utahovací tlak. Po prodlevě 5 minut se zvýší teplota na požadovanou hodnotu a udržuje se konstantní hodnotě po dobu 4 hodin. Po této době se odečte zatížení působící lisem a vypočte P QR. •Výstup z našeho zařízení je grafické znázornění a závěrečné zhodnocení.

21 Graf průběhu zkoušky:

22 Graf kompresní křivky:

23 Závěrečné zhodnocení: Creep relaxation test (EN13555) Ucpávková šňůra 160x148x5.57 mm Test number: 09-033 Test parameters Initial gasket stress Q i : 80.1MPa Test temperature T P : 40°C Time at T P : 3:59hh:mm Stiffness C:500kN/mm Test results Remaining gasket stress Q r : 60.2MPa Relaxation factor P QR (T P ):0.75

24 Zkouška těsnosti •U této zkoušky se stanovují hodnoty Q min(L) a Q smin(L) tak, že cyklicky zatěžujeme a odlehčujeme těsnění a vždy měříme množství netěsností při konkrétním utahovacím tlaku. Zkušebním plynem je dusík a naše zařízení měří množství úniků diferenciální metodou. •Výstup z našeho zařízení jsou grafická znázornění a závěrečné zhodnocení.

25 Graf znázorňující průběh zkoušky:

26 Graf prosaků: - v závislosti na napětí:

27 nebo stlačení:

28 Tabulkový výstup hodnot : Tightness ClassMinimum required gasket stress in assembly L Q min(L) MPa 0,126 0,0156 Actual test pressure:40bar Test temperature:25°C Medium:N2 Tightness ClassGasket stress in assemblyMinimum required gasket stress in service LQAQA Q Smin(L) MPa 0,016050 0,018021

29 Gas Leak Measurement (differential pressure) Závěrečné zhodnocení: Test parameters Date :09.07.2009Name :PJ Test number :09-040Test rig :Ident Nr. 010364 Material :novaphit SSTC geometry:104.89 x 50.2 mmthickness:1,9mm raised faces:90 x 50 mmBatch number :Novaphit SSTC pre-load:1,0MPatest temperature:23°C gasket stress:160MPaheat rate:-K/min Conditioning: remarks:

30

31

32 Více informací na: www.ljs.cz ljs@ljs.cz Konec prezentace


Stáhnout ppt "LJS, s. r.o. Zkušební laboratoř. Zkoušky na Multifunkčním zařízení TEMES fl. ai1 : Naše laboratoř provádí zkoušky těsnění na Multifunkčním zařízení TEMES."

Podobné prezentace


Reklamy Google