Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LJS, s. r.o. Zkušební laboratoř

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LJS, s. r.o. Zkušební laboratoř"— Transkript prezentace:

1 LJS, s. r.o. Zkušební laboratoř

2 Zkoušky na Multifunkčním zařízení TEMES fl. ai1 :
Naše laboratoř provádí zkoušky těsnění na Multifunkčním zařízení TEMES fl. ai1 německé firmy AMTEC. Toto zařízení je schopno provádět zkoušky těsnění nejen dle různých norem jako ČSN EN 13555, DIN 28090, DIN 28091, DIN 3535, DIN a jiných, ale i dle specifických požadavků zákazníků při okolních a zvýšených teplotách do 450°C.

3

4 Cílem zkoušek je zjistit jednotlivé charakteristiky těsnění:
Deformační: Qsmax nejvyšší utahovací tlak, který může působit na těsnění při udávaných teplotách bez jeho vybočení nebo poškození tlakem EG směrnice odlehčovacího modulu těsnění stanovená z tloušťky regenerovaného těsnění mezi počátečním utahovacím tlakem a po odlehčení na třetinu tohoto počátečního utahovacího tlaku PQR poměr utahovacích tlaků těsnění mezi zkompletovaným přírubovým šroubovým spojem před a po zatížení za provozní teploty α – součinitel osové teplotní roztažnosti těsnění za provozních podmínek při utahovacím tlaku v osovém směru

5 Těsnící: QA utahovací tlak při montáži Qmin/L nejnižší utahovací tlak po montáži při okolní teplotě, který způsobí uzavření vnitřních kanálků drsností čel přírub a těsnění tak, aby při požadované třídě těsnosti L spoj odolával vnitřnímu zkušebnímu tlaku. Qsmin/L nejmenší utahovací tlak za provozních podmínek (tlaku a teplotě), aby byla požadovaná třída těsnosti L zachována při provozním tlaku

6 Každá zkouška začíná zjištěním „Křivky stlačitelnosti“
Každá zkouška začíná zjištěním „Křivky stlačitelnosti“. Dle normy ČSN EN 13 555 tuto musí uvádět každá zpráva ze zkoušky. Jedná se o změnu tloušťky těsnění v závislosti na utahovacím tlaku. Ten roste stanovenou rychlostí závisející na materiálu těsnění. Výstupy z našeho zařízení jsou grafická znázornění a závěrečné zhodnocení.

7 Grafy závislosti tloušťky těsnění na napětí:

8 nebo síle:

9 Závěrečné zhodnocení:
Compression test (RT) - EN 13555 Test parameters Date : Name : PJ Test number : 09-038 Test rig : Ident Nr Material : novaphit SSTC geometry: x 50.2 mm thickness: 1.9 mm raised faces: 90 x 50 mm Batch number : Novaphit SSTC pre-load: 1.0 MPa Test temperature: 23 °C gasket stress: 228 heat rate: - K/min Conditioning: remarks:

10 Test results initial thickness: 1865 µm final thickness: 1026
th. decrease: 840 45.0 %

11 Stanovení Qsmax Tato zkouška spočívá v zatížení těsnění utahovacím tlakem, případné zvýšení teploty na požadovanou hodnotu a provádění cyklů zatížení / odlehčení s časovými prodlevami 5minut. Cykly se provádí skokově až do selhání těsnění, do dosažení nejvyššího tlaku stanoveného výrobcem, nebo do dosažení nejvyššího zatížení našeho multifunkčního zařízení kN. Výstupy z našeho zařízení jsou grafická znázornění a závěrečné zhodnocení.

12 Graf znázorňující průběh testu:

13 Graf znázorňující QSMAX: V tomto případě je vyšší než 220MPa

14 Graf znázorňující kompresní křivku celého testu:

15 Závěrečné zhodnocení:
Creep compression test (RT) - EN 13555 Test parameters Date : Name : PJ Test number : 09-037 Test rig : Ident Nr Material : novaphit SSTC geometry: x 50.2 mm thickness: 1.9 mm raised faces: 90 x 50 mm Batch number : Novaphit SSTC pre-load: 1.0 MPa test temperature: 23 °C gasket stress: 228 heat rate: - K/min Conditioning: remarks:

16 Test results initial thickness: 1871 µm final thickness: 1012
th. decrease: 859 45.9 %

17 Z těchto naměřených hodnot lze stanovit směrnici odlehčovacího modulu těsnění EG pro jednotlivé utahovací tlaky. Výstup z našeho zařízení je grafické znázornění a tabulka hodnot EG.

18 Graf znázorňující směrnici odlehčovacího modulu těsnění:

19 Směrnice odlehčovacího modulu těsnění EG - v tabulce:
Modulus of elasticity - EN 13555 novaphit SSTC 104.89x50.2x1.871 mm Test number: Test parameters Max. gasket stress: MPa Test temperature: °C Test results Gasket stress Modulus of elasticity   MPa EN MPa

20 Zkouška relaxace Cílem této zkoušky je stanovit hodnotu PQR., který je další z parametrů charakteristik těsnění. Zkušební postup sestává v zatížení těsnění na požadovaný utahovací tlak. Po prodlevě 5 minut se zvýší teplota na požadovanou hodnotu a udržuje se konstantní hodnotě po dobu 4 hodin. Po této době se odečte zatížení působící lisem a vypočte PQR. Výstup z našeho zařízení je grafické znázornění a závěrečné zhodnocení.

21 Graf průběhu zkoušky:

22 Graf kompresní křivky:

23 Závěrečné zhodnocení:
Creep relaxation test (EN13555) Ucpávková šňůra 160x148x5.57 mm Test number: Test parameters Initial gasket stress Qi: 80.1 MPa Test temperature TP: 40 °C Time at TP: 3:59 hh:mm Stiffness C: 500 kN/mm Test results Remaining gasket stress Qr: 60.2 MPa Relaxation factor PQR (TP): 0.75

24 Zkouška těsnosti U této zkoušky se stanovují hodnoty Qmin(L) a Qsmin(L) tak, že cyklicky zatěžujeme a odlehčujeme těsnění a vždy měříme množství netěsností při konkrétním utahovacím tlaku. Zkušebním plynem je dusík a naše zařízení měří množství úniků diferenciální metodou. Výstup z našeho zařízení jsou grafická znázornění a závěrečné zhodnocení.

25 Graf znázorňující průběh zkoušky:

26 Graf prosaků: - v závislosti na napětí:

27 nebo stlačení:

28 Tabulkový výstup hodnot :
Actual test pressure: 40 bar Test temperature: 25 °C Medium: N2 Tightness Class Minimum required gasket stress in assembly L Qmin(L) MPa 0,1 26 0,01 56 Tightness Class Gasket stress in assembly Minimum required gasket stress in service L QA QSmin(L) MPa 0,01 60 50 80 21

29 Závěrečné zhodnocení:
Gas Leak Measurement (differential pressure) Test parameters Date : Name : PJ Test number : 09-040 Test rig : Ident Nr Material : novaphit SSTC geometry: x 50.2 mm thickness: 1,9 mm raised faces: 90 x 50 mm Batch number : Novaphit SSTC pre-load: 1,0 MPa test temperature: 23 °C gasket stress: 160 heat rate: - K/min Conditioning: remarks:

30

31

32 Konec prezentace Více informací na:


Stáhnout ppt "LJS, s. r.o. Zkušební laboratoř"

Podobné prezentace


Reklamy Google