Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dekompresní hemikraniectomie u pacientů s maligním ischemickým mozkovým infarktem. Michal Bar David Školoudík Neurologická klinika FN Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dekompresní hemikraniectomie u pacientů s maligním ischemickým mozkovým infarktem. Michal Bar David Školoudík Neurologická klinika FN Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Dekompresní hemikraniectomie u pacientů s maligním ischemickým mozkovým infarktem. Michal Bar David Školoudík Neurologická klinika FN Ostrava

2 Maligní mozkový infarkt 1-10 % všech mozkových infarktů Mezi 2-5 dnem, pozdní rekanalizace střední mozkové tepny (M1 úseku) Mortalita mezi 60-90% u neoperovaných pacientů Nejasná kriteria k operaci

3

4

5 Maligní mozkový infarkt 2004 systematická review 12 studií 129 operovaných pacientů Benefit pro pacienty do 50 let (smrt nebo těžký hendikep) 32 % mladých pacientů Rankin 5-6 80 % pacientů nad 50 let Rankin 5-6 Stroke.2004;35:539.

6 Destiny, Decimal, Hamlet 2007 pooled analýza 3 studií P.M. Rothwell Hypotézy v roce 2004 při stanovení protokolu studií: 80% Mortalita u pacientů s maligní mozkovou ischemii (bez intervence) Konzervativní léčba neefektivní 50% teritoria ACM a více- predikce vzniku maligní ischemie + density sign Žádná randomizovaná studie nebyla v minulosti provedena Lancet Neurol 2007;6:215-22.

7 Destiny, Decimal, Hamlet Vstupní kriteria Věk 18-60 let NIHSS >15 Porucha vědomí (skóre 1 u položky 1b) CT nález 50% a více teritoria cévy nebo 145ml/3 na DWI MR Vstup do studie 45 hodin od vzniku MI (operace do 48 hodin) IS (osobní nebo zástupce) Lancet Neurol 2007;6:215-22.

8

9

10 Destiny, Decimal, Hamlet Vylučující kriteria mRS>= 2 před současným MI Kontralaterální ischemie Hemorhagická transformace (PH 2 a více) Očekávaná délka života <3 roky Kontraindikace CA Těhotenství Lancet Neurol 2007;6:215-22.

11 Destiny, Decimal, Hamlet Hemicraniectomie – nejméně 12cm, (vždy zahrnující F,T,P kost) Primární outcome – Rankin 0-4 versus 5-6 Sekundární outcome Rankin 0-3 versus 4-6 po jednom roce od operace Lancet Neurol 2007;6:215-22.

12 Destiny, Decimal, Hamlet Výsledky Statická analýza, Mann Whitney U test ARRs, ORs, 95% CI Podskupiny pod 50 let, do 24 hodin, s fatickou poruchou Celkem 93 pacientů Lancet Neurol 2007;6:215-22.

13 Destiny, Decimal, Hamlet Výsledky : Celkem 93 pacientů Primární outcome : ARR 50.3% NNT 2 Sekundární outcome 22.7% NNT4 Lepší výsledky u pacientů do 50 let Lancet Neurol 2007;6:215-22.

14 Destiny, Decimal, Hamlet Limitace studie – observer bias (chirurgické procedury) Heterogenita souboru (statisticky nevýznamná) Nebyly analyzovány CT nálezy – zejména velikost ischemie v cm2 Lancet Neurol 2007;6:215-22.

15 Indikační kriteria guidelines pro indikaci operace Věk 18-60 let NIHSS >15 Porucha vědomí (skóre 1 u položky 1b) CT nález 50% a více teritoria cévy nebo 145ml/3 na DWI MR Operace do 48 hodin (do 24 hodin)

16 Kontraindikační kriteria Rankin >= 2 před CMP Oboustranná fixovaná dilatace pupil Kontralaterální ischemie nebo jiná léze, která by mohla ovlivnit výsledný outcome Parenchymální hemorhagická transformace >= stupně 2 Souběžné závažné onemocnění (zkrácení doby života na dobu kratší než 3 roky Známá koagulopathie nebo krvácivá choroba

17 Závěr Dekompresní hemicraniectomie u pacientů s maligním infarktem v povodí střední mozkové tepny snižuje mortalitu a zvyšuje počet nezávislých pouze u pacientů indikovaných k operaci na základě přísných indikačních kritérií!!!

18 Indikátory mortality u pacientů s dekompresní hemicraniectomií P05 Retrospektivní celonárodní studie Sběr dat ze všech neurochirurgických pracovišť v ČR Zjistit indikátory mortality Srovnat výsledný klinický stav pacientů operovaných dle indikačních kriterií studie Hamlet a ostatních

19 Indikátory mortality u pacientů s dekompresní hemicraniectomií 1. Demografické údaje : věk, pohlaví 2. Rizikové faktory před vznikem CMP : hypertenze, hyperlipidemie, diabetes mellitus, ICHS, kouření. 3. Doba od vzniku CMP k operaci v hodinách. 4. NIHSS v době indikace operace (v den operace)

20 Indikátory mortality u pacientů s dekompresní hemicraniectomií 5. Velikost ischemického ložiska v cm3 zjištěné planimetrickou metodou v den operace. 6. Velkost přetlaku střední čáry na CT snímku v den operace. 7.Výsledný klinický stav zjištěný pomocí mRankinovi škály v době propuštění z nemocnice.

21 Výsledky 13 neurochirurgických pracovištích v CR z celkového počtu 14 dotázaných. Demografická data byla následující: 25 mužů, 11 žen, věk 52±11, NIHSS skóre median 23 (25. a 75. percentil: 16-30, min a max: 13-30), objem ischemie 315±81cm3 (min-max:202-470), čas k operaci medián 48 hodin (25. a 75. percentil: 26-53 hod, min a max: 8-192 hod). Počet pacientů s příznivým výsledným stavem byl v našem souboru numericky nižší než v publikovaných studií (mRS 53 %versus 75%). V jednorozměrné regresní analýze byly věk a pohlaví asociovány (p<0.1) s příznivým výsledným stavem, ve vícerozměrném modelu nicméně nebyl identifikován žádný nezávislý parametr jako signifikantní.

22 Výsledky V České republice jsou pacienti operováni v horším klinickém stavu, za delší dobu a ve vyšším věku než byly pacienti v publikovaných studiích. V České republice je nezbytné změnit doporučení pro léčbu mozkového infarktu tak, aby pacienti byli léčeni v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky.

23 Závěr Nový doporučený postup léčby, sjednotit indikační kriteria ve spolupráci s neurochirugickou společností Včasná indikace sloužící k záchraně soběstačnosti pacienta ne pouze jeho života Ke stanovení užitečnosti předoperačního CT ke stratifikaci rizika jsou nezbytné další studie.

24 Děkuji za pozornost Autoři : Bar M1, Mikulík R3, Czerny D2, Školoudik D1,LipinaR2, Klečka L4, Juran V5, Mraček J6,Vondráčková D7, Chrastina J8, Hrabálek L9, Brzezny R10. P05 1.neurologická klinika FN Ostrava, 2.Ústav radiodiagnostický FN Ostrava, 3.neurologická klina FN USA Brno, 4.neurologické odd. MěN Ostrava-Fifejdy, 5.neurochirurgická klinika FN Brno Bohunice, 6.neurochirurgické odd.FN Plzeň, 7.neurologické odd.nemocnice Na Homolce, 8.neurochirurgická klinika FN USA Brno, 9.neurochirurgická klinika FN Olomouc,10.neurochirugická klinika FN Motol Poděkování za spolupráci : V.Beneš ÚVN Praha Střešovice, M.Filip Baťova nemocnice Zlín, J.Náhlovský HradecKrálové, M.Sameš Ústí nad Labem, J.Fiedler České Budějovice


Stáhnout ppt "Dekompresní hemikraniectomie u pacientů s maligním ischemickým mozkovým infarktem. Michal Bar David Školoudík Neurologická klinika FN Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google