Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Určeno pro bakalářské a magisterské studijní obory Zdravotně sociální, Pedagogické a Zemědělské fakulty prof. Ing. Václav Řehout, CSc. Genetické patologické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Určeno pro bakalářské a magisterské studijní obory Zdravotně sociální, Pedagogické a Zemědělské fakulty prof. Ing. Václav Řehout, CSc. Genetické patologické."— Transkript prezentace:

1 Určeno pro bakalářské a magisterské studijní obory Zdravotně sociální, Pedagogické a Zemědělské fakulty prof. Ing. Václav Řehout, CSc. Genetické patologické stavy - abnormální karyotypy

2 Všechny chorobné stavy způsobené změnou (mutací) genetické informace Genetické patologické stavy

3 DLE HMOTNÉ PODSTATY Monogenní Chromozomové aberace Multifaktoriální (polygenní) Třídění DLE BUNĚČNÉ ÚROVNĚ genetické poruchy somatických buněk mitochondriální genetické choroby Genetické patologické stavy

4 1/50 novorozenců má vrozenou poruchu (genetické i negenetické etiologie) 1/100 má monogenní chorobu 1/200 nese chromozomální aberaci Frekvence výskytu Genetické patologické stavy

5 30% hospitalizovaných dětí v nemocnici je z důvodu genetické choroby 33% prenatální úmrtnosti mají na svědomí genetické choroby 30-45% úmrtnosti kojenců je podmíněno geneticky 60% lidí je v průběhu života postihnuto geneticky podmíněnou chorobou Frekvence výskytu Genetické patologické stavy

6 vznikají mutací genů jednoduchá mendelistická dědičnost s typem dědičnosti: - recesivním - dominantním - pohlavně vázanou asi 1% populace nese tento typ choroby celkem asi 30 000 lokusů strukturálních genů dosud popsáno asi 10 000 lokusů s výskytem patologických alel tj. asi každý třetí gen je patologický ( v roce 1980 jich bylo známo asi 2000) teoretický předpoklad je mnohem vyšší Monogenní choroby Genetické patologické stavy

7 podle typu dědičnosti podle substrátu, jehož metabolismus ovlivňují, proto také metabolické choroby Monogenní choroby – třídění Genetické patologické stavy - vady metabolismu cukrů - vady metabolismu lipidů - vady metabolismu aminokyselin - vady metabolismu bílkovin (enzymopatie, hemoglobonopatie, atd.) - vady metabolismu ostatních láek

8 Schema metabolické poruchy Genetické patologické stavy Normální gen Genový produkt Normální koncentrace gen. produktu Normální fenotyp Defektní gen Defektní genový produkt Změněná koncentrace gen. produktu Genetická choroba

9 Substrát - fenylalanin Genetické patologické stavy Defekt genu pro produkci fenylalaninhydroxylázy Neaktivní fenylalaninhydroxylázy Hromadění fenylalaninu v krvi (poškození nerv. systému, oligofrenie, ekzémy, charakteristický zápach moče po myších atd.)

10 Početní anomálie: -např. trisomie ch. č. 21Dawnův syndrom Klinefelterův syndrom XXY muž Turnerův syndrom X 0 žena Choroby podmíněné anomálií chromozomů Genetické patologické stavy Změněný fenotyp nositele anomálie

11 Choroby podmíněné anomálií chromozomů Genetické patologické stavy Strukturální anomálie (chromozomové aberace) : Fenotyp velmi proměnlivý od charakteru aberace – na jakém chromozomu, jak velký přesun, jak rozsáhlá delece apod.

12 Podmíněné větším počtem genů -často za spoluúčasti prostředí G + E = P Např. krevní tlak, inteligence, psychické poruchy apod. -bez spoluúčasti prostředí Např. polydaktylie, vrozené vady srdce, arteroskleroza, aj. Multifaktoriální (polygenní) choroby Genetické patologické stavy

13 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 KLINICKÉ APLIKACE GENETIKY - PŘEHLED Předpokládaný rozsah genetické a enviromentální podmíněnosti chorob na podkladě odhadů heritability. HERITABILITA (%) EnviromentálníGenetická Enviromentální Genetická Schizofrenie Astma Atopický ekzem Ischemická choroba srdeční Arteroskleroza Žaludeční vřed Vrozené srdeční vady Obezita Plodnost (neplodnost) Otravy, trauma, infekce Tuberkuloza Albinismus, „levičáctví“, tvary nosu a uší, rozštěp rtu a patra

14 Genetické poruchy somatických buněk Genetické patologické stavy Mitochondriální choroby (mutace v somatických buňkách) Jsou příčinou: -stárnutí, autoimunitních poruch, rakovinných procesů (mutace DNA v mitochondriích) jsou příčinou: -změny poruch nervového systému, svalů, ledvin, srdce, růstu, aj. typický pro ně je maternální typ dědičnosti

15 Abnormální karyotypy VCA Vrozené Chromozomální Anomálie

16 Abnormální karyotypy Diagnostika chromozomálních aberací stanovení karyotypu a jeho vyhodnocení indikováno tehdy, je-li podezření na genetickou chorobu: - výskyt příslušného syndromu u daného jedince - vysoký věk matky – nad 35 let - poruchy gravidity - opakované potraty - genetická choroba, chromozomová aberace u rodičů - v rodině se již narodilo dítě s chromozomální odchylkou - v séru matky nález biochemických markerů (např. choriový gonadotropin – HCG) u nenarozených jedinců: amniocentéza nebo biopsie plodu

17 Mitoza – metafáze

18 Karyotyp člověka

19 Karyotyp trisomie 21

20 Změny struktury, tvaru a počtu chromozomů Abnormální karyotypy Syndrom je soubor příznaků charakterizující určitou chorobu Podmiňují onemocnění označovaná obecně jako syndromy

21 Polyploidie - násobky celé sady chromozomů - vznikají endomitózou (dělení chromozomů bez rozdělení buňky Změny v počtu chromozomů Abnormální karyotypy Aneuploidie - změna počtu jednotlivých chromozomů - vznikají poruchou mitózy (nondisjunkcí, anafází lag)

22 typy chromozomových aberací: Vznikají jako důsledek zlomů na chromozomech, vzniku fragmentů a podle jejich charakteru a osudu se rozlišují jednotlivé typy chromozomových aberací: Změny struktury a tvaru chromozomů (aberace) Abnormální karyotypy Intrachromozomální: např. multiplikace – zmnožení fragmentu – zmnožení genet. informace – zmnožení genového produktu – nekoordinované množení buněk – zhoubný nádor Interchromozomální: např. translokace – přesun, nikoliv ztráta genet. informace – gen do jiného regulačního mechanismu – patologický genový produkt

23 Chromozómové aberácie v mitózach z periférnej krvi u pacientky so xeroderma pigmentosum: dicentrické chromozómy, acentrické fragmenty,

24 Chromozómové aberácie v mitózach z periférnej krvi u pacientky so xeroderma pigmentosum: -prstencovitý chromozom

25 Chromozómové aberácie v mitózach z periférnej krvi u pacientky so xeroderma pigmentosum: b-chromatínový zlom, v kratším raménku chromozomu č. 1,

26 Nese je 0,21 % novorozenců 0,14 % dívek 0,14 % dívek 0,27 % chlapců 0,27 % chlapců Anomálie pohlavních chromozomů Abnormální karyotypy

27 X chybění jednoho ze dvou X chromozomů ženy Turnerův syndrom (monosomie X) Abnormální karyotypy Typy anomálií a jejich frekvence v populaci - infertilita - mentální retardace - nízký vzrůst - absence sekundárních pohlavních znaků - degenerace ovarií - aj. 0,08/1000 porodů

28 Turnerův syndrom (monosomie X) Abnormální karyotypy Typy anomálií a jejich frekvence v populaci

29 Supersamice (trisomie X) Abnormální karyotypy Typy anomálií a jejich frekvence v populaci XXX jeden chromozom X navíc u ženy - snížená inteligence - často schizofrenie - někdy neplodnost - poruchy menstruace a klimakteria 0,5/1000 porodů

30 Klinefelterův syndrom Abnormální karyotypy Typy anomálií a jejich frekvence v populaci XXY jeden chromozom X navíc u muže - podobnost Downovu syndromu ale normální vzrůst - mentální retardace - infertilita - eunuchoidní vzhled 1,0/1000 porodů

31 Klinefelterův syndrom Abnormální karyotypy Typy anomálií a jejich frekvence v populaci

32 13-ročný pacient s Klinefelterovým syndrómom a karyotypom 47XXY

33 Supersamec (polysomie Y) Abnormální karyotypy Typy anomálií a jejich frekvence v populaci XYY jeden chromozom Y navíc u muže - nadprůměrná výška - plodnost zachována - agresivita - zločinnost 0,8/1000 porodů

34 Monosomie 0,6 % Trisomie47,5 % Strukturální přestavby52,0 % Početní zastoupení VCA u živě narozených dětí Abnormální karyotypy Z porovnání obou tabulek vyplývá že strukt. přestavby jsou jen v nízkém procentu příčinou spontánních potratů.

35 Na 1000 živě narozených dětí Trisomie 211,2Downův syndrom Trisomie 180,2Edwardsův syndrom Trisomie 130,1Patauův syndrom (delece na 5. chr.0,05Syndrom kočičího křiku) Frekvence nejčastějších trisomií Abnormální karyotypy

36 Počet na 1000 narozených dětí (otec v podstatě neovlivňuje) Závislost VCA na věku matky Abnormální karyotypy u 20 letých matek 1 u 30 letých matek 1,5 u 36 letých matek 7 u 40 letých matek 15 u 45 letých matek50

37 stanovení karyotypu a jeho vyhodnocení indikováno tehdy, je-li podezření na genetickou chorobu: Diagnostika chromozomálních aberací Abnormální karyotypy - výskyt příslušného syndromu u daného jedince - vysoký věk matky – nad 35 let - poruchy gravidity - opakované potraty - genetická choroba, chromozomová aberace u rodičů - v rodině se již narodilo dítě s chromozomální odchylkou - v séru matky nález biochemických markerů (např. choriový gonadotropin – HCG) u nenarozených jedinců: amniocentéza nebo biopsie plodu

38 Monosomie19 % Trisomie51 % Triploidie18 % Teraploidie 6% Strukturální přestavby 6% Početní zastoupení VCA ve spontánních potratech Abnormální karyotypy

39 Fenotypový projev chrom. aberací = špička ledovce

40 Teratogeneze a teratologie

41

42

43

44


Stáhnout ppt "Určeno pro bakalářské a magisterské studijní obory Zdravotně sociální, Pedagogické a Zemědělské fakulty prof. Ing. Václav Řehout, CSc. Genetické patologické."

Podobné prezentace


Reklamy Google