Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vojtěch Kubiš, Martin Šturc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vojtěch Kubiš, Martin Šturc"— Transkript prezentace:

1 Vojtěch Kubiš, Martin Šturc
Radium 88Ra Vojtěch Kubiš, Martin Šturc

2 Obecně Protonové číslo 88 Elektronová konfigurace 88Ra[86Rn]: 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 Relativní atomová hmotnost 226,0254 Elektronegativita (Allred a Rochow) 0,97 Elektronegativita (Pauling) 0,90 Teplota tání (1013 hPa) °C (973, ,15 K) Teplota varu (1013 hPa) °C (1973, ,15 K) Hustota kg/m3 Oxidační číslo II Skupenské teplo tání 8,5 kJ∙mol-1 Skupenské teplo odpařování 113 kJ ∙ mol-1 Registrační číslo CAS

3 Vlastnosti stříbrobílý kov
radioaktivní (vyzařuje silné α, β i γ záření) reaktivní (na vzduchu se ihned pokrývá vrstvou nitridu) nejčastějším izotopem je 226Ra (poločas rozpadu je 1600 let) karcinogenní, nahromadění v těle může způsobit rakovinu kostí

4 Marie Curie-Skłodowská
Historie objeven 1898 Marií Curie-Skłodowskou ve smolinci z Jáchymova izolován roku 1911 elektrolýzou chloridu radnatého název z latinského „radius“ (paprsek) Marie Curie-Skłodowská

5 Výskyt ve všech uranových nerostech (velký výskyt uranových ložisek v USA, Austrálii) hlavně ve smolinci – těžil se v Jáchymově, v současnosti se těží v Kongu a v oblasti Velkých jezer v Kanadě smolinec z Jáchymova

6 Výroba elektrolýzou chloridu radnatého (RaCl2) anoda: 2Cl-  Cl2 + e-
katoda: Ra2+ + 2e- → Ra následnou destilací se získává čisté radium ročně se vyrobí několik gramů radia

7 Sloučeniny nitrid radnatý – Ra3N2 oxid radnatý – RaO
chlorid radnatý – RaCl2 hydroxid radnatý – Ra(OH)2 fluorid radnatý – RaF2 bromid radnatý – RaBr2 jodid radnatý – RaI2 uhličitan radnatý – RaCO3 dusičnan radnatý – Ra(NO3)2 síran radnatý – RaSO4

8 Využití fluorescenční barvy (velmi radioaktivní) – používaly se do hodinek a do leteckých přístrojů pro noční lety produkce radonu pro léčení rakoviny a dalších chorob bylo používáno jako zdroj neutronů většinou nahrazeno méně nebezpečnými radioizotopy (60Co) transmutace (jaderná přeměna) prvků

9 Zdroje Mikulčák Jiří a kol. Matematické, fyzikální a chemické TABULKY & VZORCE pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, s. ISBN Mikulčák, Jiří a kol. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. 4. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. Radium – Periodic Table of Elements: Los Alamos National Laboratory [online] , [cit ]. URL < Periodic Table of Elements – ELEMENT: RADIUM [online]. 2003, [cit ]. URL < Radium – Chemicool Periodic Table [online] , [cit ]. URL < Periodická Tabulka (Czech Periodic Table) [online] , [cit ]. URL < Radium – Wikipedie [online] , [cit ]. URL < Radium – Wikipedia [online] , [cit ]. URL < STRAKA, Jan. Periodická tabulka prvků [online] , [cit ]. URL < WebElements Periodic Table of Elements | Radium [online] , [cit ]. URL <


Stáhnout ppt "Vojtěch Kubiš, Martin Šturc"

Podobné prezentace


Reklamy Google