Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Rosice, okres Chrudim

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Rosice, okres Chrudim"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Rosice, okres Chrudim
Rosice 97, Rosice; IČO: ; tel.: ; Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Každý je jedinečný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název vzdělávacího materiálu: Oxidy - Magnetit, cínovec, smolinec, rutil Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): 11, (III/2, sada A) Autor materiálu: Marek Odstrčil Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a příroda, Přírodopis, Přírodopis, 9. ročník Klíčová slova: Mineralogický systém, nerosty, magnetit, magnetovec, cínovec, kasiterit, smolinec, uraninit, rutil. Anotace: Žáci se seznámí s nejdůležitějšími vlastnostmi a příklady využití magnetitu, cínovce, smolince a rutilu. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: Datum: Třída: 9. Ověřil: Marek Odstrčil Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál byl ověřen ve výuce a proveden o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

2 Mineralogický systém IV. Oxidy
Magnetovec (magnetit), cínovec (kasiterit), smolinec (uraninit), rutil Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

3 Magnetovec (magnetit)
Složení: oxid železa, Fe3O4 Vlastnosti: je nejstarší známou látkou s magnetickými vlastnostmi Výskyt: Švédsko (Kiruna), Rusko (Ural – Magnitogorsk) Použití: nejkvalitnější železná ruda (obsahuje až 72% Fe) Zajímavost: V čedičových kopcích (např. Říp) je obsaženo takové množství, které vychyluje magnetickou střelku kompasu. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

4 Magnetovec (magnetit)
[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hematite-Magnetite jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnetite jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

5 Magnetovec (magnetit)
[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnetite.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

6 Cínovec (kasiterit) Složení: oxid cíničitý, SnO2
Výskyt: Krušné hory (Cínovec, Krupka); nejbohatší naleziště cínu na světě je v Yunanu v Číně, pochází odtud víc než polovina celé světové produkce Použití: ruda cínu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

7 [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
Cínovec (kasiterit) [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cassiterite jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cassiterite4.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

8 Cínovec (kasiterit) [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cassiterite.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

9 Smolinec (uraninit) Složení: oxid uraničitý, UO2
Barva: černá, smolně lesklý (odtud název smolinec) Vlastnosti: je radioaktivní Výskyt: Jáchymov, Dolní Rožínka, Příbramsko (Bytíz) Použití: nejdůležitější ruda uranu a radia Využití uranu: palivové články do jaderných elektráren, lékařství (ozařování), vojenství (jaderné hlavice, ochuzený uran jako střelivo), dříve k výrobě uranových barev. Zajímavost: V rudě Jáchymovského smolince objevili roku 1898 Pierre a Marie Curie radium. Také hélium bylo poprvé izolováno ze smolince. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

10 Smolinec (uraninit) [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uraninite-usa32abg.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uraninite-mm15b.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

11 Rutil Složení: oxid titaničitý, TiO2 Použití: ruda titanu, drahý kámen
Využití titanu: V kosmických technologiích a leteckém průmyslu. V běžném každodenním životě se s titanem můžeme setkat například jako s materiálem pro výrobu luxusních náramkových hodinek nebo částí šperků. Používá se těž na výrobu golfových holí a speciálního nádobí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

12 [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
Rutil [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2rutyl,_Madagaskar_S_Spirifer.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rutile jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

13 Rutil (odrůda sagenit) v křemenu
[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quartz-Rutile-rhqtz-28a.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gem.rutile.600pix.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

14 Rutil (odrůda sagenit) v křemenu
[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quartz-Rutile-tmu05b.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

15 Kontrolní otázky Který nerost je nejkvalitnější železnou rudou?
Správná odpověď: Magnetovec (magnetit) Jaký prvek objevili roku 1898 Pierre a Marie Curie v rudě Jáchymovského smolince? Správná odpověď: Radium Rudou kterého kovu je rutil? Správná odpověď: Titanu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

16 Použité zdroje Zdroje tištěné: Zdroje elektronické:
Mineralogie pro školy [online]. [cit ]. Dostupné na www: <http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/magnetit.html>. Mineralogie pro školy [online]. [cit ]. Dostupné na www: <http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/kasiterit.html>. Mineralogie pro školy [online]. [cit ]. Dostupné na www: <http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/uraninit.html>. Mineralogie pro školy [online]. [cit ]. Dostupné na www: <http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/rutil.html>. Magnetit - Wikipedie [online]. [cit ]. Dostupné na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetovec>. Kasiterit - Wikipedie [online]. [cit ]. Dostupné na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Kasiterit>. Uraninit - Wikipedie [online]. [cit ]. Dostupné na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Smolinec>. Rutil - Wikipedie [online]. [cit ]. Dostupné na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Rutil>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnetite.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hematite-Magnetite jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnetite jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

17 Použité zdroje Zdroje tištěné: Zdroje elektronické:
[cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cassiterite4.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cassiterite.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cassiterite jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uraninite-usa32abg.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uraninite-mm15b.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2rutyl,_Madagaskar_S_Spirifer.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rutile jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gem.rutile.600pix.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quartz-Rutile-rhqtz-28a.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quartz-Rutile-tmu05b.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.


Stáhnout ppt "Základní škola Rosice, okres Chrudim"

Podobné prezentace


Reklamy Google