Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527 Název projektu: Každý je jedinečný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název vzdělávacího materiálu:Oxidy - Magnetit, cínovec, smolinec, rutil Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada):11, (III/2, sada A) Autor materiálu:Marek Odstrčil Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a příroda, Přírodopis, Přírodopis, 9. ročník Klíčová slova: Mineralogický systém, nerosty, magnetit, magnetovec, cínovec, kasiterit, smolinec, uraninit, rutil. Anotace: Žáci se seznámí s nejdůležitějšími vlastnostmi a příklady využití magnetitu, cínovce, smolince a rutilu. Materiál byl vytvořen (datum, období):16. 9. 2011 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál byl ověřen ve výuce a proveden o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Ověření ve výuce:Datum: 8. 11. 2011Třída: 9.Ověřil: Marek Odstrčil

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Mineralogický systém IV. Oxidy Magnetovec (magnetit), cínovec (kasiterit), smolinec (uraninit), rutil

3 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Magnetovec (magnetit)  Složení: oxid železa, Fe 3 O 4  Vlastnosti: je nejstarší známou látkou s magnetickými vlastnostmi  Výskyt: Švédsko (Kiruna), Rusko (Ural – Magnitogorsk)  Použití: nejkvalitnější železná ruda (obsahuje až 72% Fe)  Zajímavost: V čedičových kopcích (např. Říp) je obsaženo takové množství, které vychyluje magnetickou střelku kompasu.

4 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Magnetovec (magnetit) [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

5 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Magnetovec (magnetit) [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

6 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Cínovec (kasiterit)  Složení: oxid cíničitý, SnO 2  Výskyt: Krušné hory (Cínovec, Krupka); nejbohatší naleziště cínu na světě je v Yunanu v Číně, pochází odtud víc než polovina celé světové produkce  Použití: ruda cínu

7 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Cínovec (kasiterit) [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www:. [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Cínovec (kasiterit) [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www:.

9 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Smolinec (uraninit)  Složení: oxid uraničitý, UO 2  Barva: černá, smolně lesklý (odtud název smolinec)  Vlastnosti: je radioaktivní  Výskyt: Jáchymov, Dolní Rožínka, Příbramsko (Bytíz)  Použití: nejdůležitější ruda uranu a radia  Využití uranu: palivové články do jaderných elektráren, lékařství (ozařování), vojenství (jaderné hlavice, ochuzený uran jako střelivo), dříve k výrobě uranových barev.  Zajímavost: V rudě Jáchymovského smolince objevili roku 1898 Pierre a Marie Curie radium. Také hélium bylo poprvé izolováno ze smolince.

10 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Smolinec (uraninit) [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

11 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Rutil  Složení: oxid titaničitý, TiO 2  Použití: ruda titanu, drahý kámen  Využití titanu: V kosmických technologiích a leteckém průmyslu. V běžném každodenním životě se s titanem můžeme setkat například jako s materiálem pro výrobu luxusních náramkových hodinek nebo částí šperků. Používá se těž na výrobu golfových holí a speciálního nádobí.

12 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Rutil [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www:. [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

13 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Rutil (odrůda sagenit) v křemenu [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Public Domain na www:. [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

14 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Rutil (odrůda sagenit) v křemenu [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

15 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Kontrolní otázky  Který nerost je nejkvalitnější železnou rudou? Správná odpověď: Magnetovec (magnetit)  Jaký prvek objevili roku 1898 Pierre a Marie Curie v rudě Jáchymovského smolince? Správná odpověď: Radium  Rudou kterého kovu je rutil? Správná odpověď: Titanu

16 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Použité zdroje Zdroje tištěné: Zdroje elektronické:  Mineralogie pro školy [online]. [cit. 2011-09-16]. Dostupné na www:.http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/magnetit.html  Mineralogie pro školy [online]. [cit. 2011-09-16]. Dostupné na www:.http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/kasiterit.html  Mineralogie pro školy [online]. [cit. 2011-09-16]. Dostupné na www:.http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/uraninit.html  Mineralogie pro školy [online]. [cit. 2011-09-16]. Dostupné na www:.http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/rutil.html  Magnetit - Wikipedie [online]. [cit. 2011-09-16]. Dostupné na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetovec  Kasiterit - Wikipedie [online]. [cit. 2011-09-16]. Dostupné na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Kasiterit  Uraninit - Wikipedie [online]. [cit. 2011-09-16]. Dostupné na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Smolinec  Rutil - Wikipedie [online]. [cit. 2011-09-16]. Dostupné na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Rutil  [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnetite.jpg  [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hematite-Magnetite-180698.jpg  [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnetite-118736.jpg

17 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Použité zdroje Zdroje tištěné: Zdroje elektronické:  [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cassiterite4.jpg  [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cassiterite.jpg  [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cassiterite-271449.jpg  [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uraninite-usa32abg.jpg  [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uraninite-mm15b.jpg  [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2rutyl,_Madagaskar_S_Spirifer.jpg  [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rutile-48306.jpg  [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Public Domain na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gem.rutile.600pix.jpg  [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quartz-Rutile-rhqtz-28a.jpg  [cit. 2011-09-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quartz-Rutile-tmu05b.jpg


Stáhnout ppt "Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527."

Podobné prezentace


Reklamy Google