Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názvosloví anorganických sloučenin – české a latinské Pavla Balínová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názvosloví anorganických sloučenin – české a latinské Pavla Balínová."— Transkript prezentace:

1 Názvosloví anorganických sloučenin – české a latinské Pavla Balínová

2 Něco na rozcvičení a)MgH 2 m) manganistan draselný b)HBrO n) dekahydrát hydrogenuhličitanu sodného c)Al 2 (SO 4 ) 3 o) síran draselno-hlinitý d)WF 6 p) chlorid-hydroxid hořečnatý e)MnS 2 f)KIO 4 g)NH 4 OH h)Ba(ClO 3 ) 2 i)NaHSO 3 j)K 2 CrO 4 k)NH 4 NO 2 l)H 2 SiO 3

3 Peroxidy (O 1- ) 2- vazba -O-O- 2 Př. peroxid vodíku peroxid lithný peroxid sodný peroxid hořečnatý peroxid barnatý

4 Peroxosloučeniny kyselina sírová → kyselina peroxosírová H 2 SO 4 H 2 SO 5 kyselina peroxodisírová H 2 S 2 O 8

5 Hydráty solí Počet molekul rozpouštědla se vyjádří číselnou předponou (z řečtiny). Název sloučeniny se uvádí ve 2. pádu. CuSO 4 x 5 H 2 O pentahydrát síranu měďnatého CaSO 4 x ½ H 2 O hemihydrát síranu vápenatého CaHPO 4 x 2H 2 O dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého

6 Podvojné soli Kationty Názvy kationtů se uvádějí v pořadí rostoucích ox. čísel. Při stejném ox. čísle rozhoduje abecední pořadí symbolů prvků. Na 2 Mg(CO 3 ) 2 uhličitan disodno-hořečnatý KMgF 3 fluorid draselno-hořečnatý NaNH 4 HPO 4 hydrogenfosforečnan sodno-amonný ● Anionty Ve vzorcích i názvech se anionty uvádějí v abecedním pořadí symbolů prvků. AlO(OH) oxid-hydroxid hlinitý Ca 2 F 2 (SO 4 ) difluorid-síran vápenatý

7 Latinské mezinárodní názvosloví (lékopisné) Pro pojmenování sloučenin dle latinského mezinárodního názvosloví je nutné znát latinské názvy prvků → viz. periodická tabulka Př. vodík = hydrogenium uhlík = carboneum kyslík = oxygenium draslík = kalium sodík = natrium vápník = calcium ……………….

8 OXIDY Platí stejná pravidla pro všechny oxidační stupně: (nás.)-název prvku ve 2. pádu-i + (nás.)-oxidum CaO Calcii oxidum CuO Cupri oxidum Cu 2 O Dicupri oxidum Mn 2 O 3 Dimangani trioxidum N 2 O 5 Dinitrogenii pentaoxidum CO 2 Carbonei dioxidum

9 PEROXIDY název prvku (2. pád) -i + peroxidum H 2 O 2 Hydrogenii peroxidum Na 2 O 2 Natrii peroxidum Li 2 O 2 Lithii peroxidum MgO 2 Magnesii peroxidum

10 HYDROXIDY a) jeden oxidační stav název prvku ve 2. pádu-i + hydroxidum LiOH Lithii hydroxidum NaOH Natrii hydroxidum KOH Kalii hydroxidum b) dva oxidační stavy (2 možné způsoby pojmenování) b 1. název prvku ve 2. pádu-i + (nás.)-hydroxidum b 2. název prvku ve 2. pádu-osi (pro nižší ox.č.) + hydroxidum -i (pro vyšší ox. č.) + hydroxidum Fe(OH) 2 Ferri dihydroxidum / Ferrosi hydroxidum Fe(OH) 3 Ferri trihydroxidum / Ferri hydroxidum

11 BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY Acidum + hydro-základ názvu prvku (aniontu)-icum HCl Acidum hydrochloricum HBr Acidum hydrobromicum HI Acidum hydroiodicum H 2 S Acidum hydrosulfuricum HCN Acidum hydrocyanicum

12 SOLI BEZKYSLÍKATÝCH KYSELIN a) jeden oxidační stupeň kationtu název kationtu ve 2. pádu-i + základ názvu aniontu-idum NaF Natrii fluoridum KCl Kalii chloridum ZnS Zinci sulfuridum (Zinci sulfidum) KBr Kalii bromidum b) více oxidačních stupňů kationtu název prvku ve 2. pádu-osi (nižší ox. č.) + základ názvu aniontu-idum -i (vyšší ox. č.) Hg 2 Cl 2 Hydrargyrosi chloridum HgCl 2 Hydrargyri chloridum

13 OXOKYSELINY a) jeden oxidační stupeň Acidum + základ názvu prvku-icum H 2 CO 3 Acidum carbonicum H 3 BO 3 Acidum boricum b) 2 oxidační stupně Acidum + základ názvu prvku – osum (nižší ox. st.) - icum (vyšší ox. st.) HNO 2 Acidum nitrosum H 2 SO 3 Acidum sulfurosum HNO 3 Acidum nitricum H 2 SO 4 Acidum sulfuricum

14 OXOKYSELINY - pokračování c) více oxidačních stupňů HClO Acidum hypochlorosum (nejnižší o. č.) HClO 2 Acidum chlorosum (nižší o. č.) HClO 3 Acidum chloricum (vyšší o. č.) HClO 4 Acidum (hy)perchloricum (nejvyšší o. č.)

15 SOLI OXOKYSELIN prvek (2. pád) -osi + základ názvu aniontu-is (nižší ox. č.) -i -as (vyšší ox. č.) CaSO 3 Calcii sulfis CaSO 4 Calcii sulfas Na 2 CO 3 Natrii carbonas (pouze 1 ox. st.) KClO Kalii hypochloris (Cl 1+ ) NaClO 2 Natrii chloris (Cl 3+ ) AgClO 3 Argenti chloras (Cl 5+ ) KClO 4 Kalii perchloras (Cl 7+ ) CuClO Cuprosi hypochloris Cu(ClO) 2 Cupri hypochloris

16 HYDROGENSOLI prvek (2. pád) -i + (nás.)-hydrogeno-název soli kyseliny NaHCO 3 Natrii hydrogenocarbonas K 2 HPO 4 Kalii hydrogenophosphas KH 2 PO 4 Kalii dihydrogenophosphas

17 THIOKYSELINY A JEJICH SOLI Acidum + thio-anion kyseliny H 2 S 2 O 3 Acidum thiosulfuricum prvek (2.pád) -i + thio-název příslušné soli Na 2 S 2 O 3 Natrii thiosulfas

18 PODVOJNÉ SOLI a) 2 kationty prvek (2. pád) -i + prvek (2. pád) -i + název příslušné soli KLiSO 4 Kalii lithii sulfas KMgF 3 Kalii magnesii fluoridum b) 2 anionty prvek (2. pád) -i + (nás.) název příslušné soli + (nás.) název příslušné soli Cu 3 (CO 3 ) 2 F 2 Cupri carbonas fluoridum

19 HYDRÁTY SOLÍ název soli + (nás.)-hydricus (masculinum) -hydricum (neutrum) NaClO 4 x H 2 O Natrii perchloras monohydricus MgCl 2 x 6 H 2 O Magnesii chloridum hexahydricum ! Na 2 S 2 O 3 x 5 H 2 O Natrii thiosulfas pentahydricus


Stáhnout ppt "Názvosloví anorganických sloučenin – české a latinské Pavla Balínová."

Podobné prezentace


Reklamy Google