Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názvosloví anorganických sloučenin – české a latinské

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názvosloví anorganických sloučenin – české a latinské"— Transkript prezentace:

1 Názvosloví anorganických sloučenin – české a latinské
Pavla Balínová

2 Něco na rozcvičení  MgH2 m) manganistan draselný
HBrO n) dekahydrát hydrogenuhličitanu sodného Al2(SO4) o) síran draselno-hlinitý WF p) chlorid-hydroxid hořečnatý MnS2 KIO4 NH4OH Ba(ClO3)2 NaHSO3 K2CrO4 NH4NO2 H2SiO3

3 Peroxidy (O1-)2- vazba -O-O- 2 peroxid vodíku peroxid lithný
peroxid sodný peroxid hořečnatý peroxid barnatý

4 Peroxosloučeniny kyselina sírová → kyselina peroxosírová H2SO4 H2SO5
kyselina peroxodisírová H2S2O8

5 Hydráty solí Počet molekul rozpouštědla se vyjádří číselnou předponou (z řečtiny). Název sloučeniny se uvádí ve 2. pádu. CuSO4 x 5 H2O pentahydrát síranu měďnatého CaSO4 x ½ H2O hemihydrát síranu vápenatého CaHPO4 x 2H2O dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého

6 Podvojné soli Kationty
Názvy kationtů se uvádějí v pořadí rostoucích ox. čísel. Při stejném ox. čísle rozhoduje abecední pořadí symbolů prvků. Na2Mg(CO3) uhličitan disodno-hořečnatý KMgF fluorid draselno-hořečnatý NaNH4HPO hydrogenfosforečnan sodno-amonný ● Anionty Ve vzorcích i názvech se anionty uvádějí v abecedním pořadí symbolů prvků. AlO(OH) oxid-hydroxid hlinitý Ca2F2(SO4) difluorid-síran vápenatý

7 Latinské mezinárodní názvosloví (lékopisné)
Pro pojmenování sloučenin dle latinského mezinárodního názvosloví je nutné znát latinské názvy prvků → viz. periodická tabulka Př. vodík = hydrogenium uhlík = carboneum kyslík = oxygenium draslík = kalium sodík = natrium vápník = calcium ……………….

8 OXIDY Platí stejná pravidla pro všechny oxidační stupně:
(nás.)-název prvku ve 2. pádu-i + (nás.)-oxidum CaO Calcii oxidum CuO Cupri oxidum Cu2O Dicupri oxidum Mn2O3 Dimangani trioxidum N2O5 Dinitrogenii pentaoxidum CO2 Carbonei dioxidum

9 PEROXIDY H2O2 Hydrogenii peroxidum Na2O2 Natrii peroxidum
název prvku(2. pád)-i + peroxidum H2O2 Hydrogenii peroxidum Na2O2 Natrii peroxidum Li2O2 Lithii peroxidum MgO2 Magnesii peroxidum

10 HYDROXIDY a) jeden oxidační stav název prvku ve 2. pádu-i + hydroxidum
LiOH Lithii hydroxidum NaOH Natrii hydroxidum KOH Kalii hydroxidum b) dva oxidační stavy (2 možné způsoby pojmenování) b 1. název prvku ve 2. pádu-i + (nás.)-hydroxidum b 2. název prvku ve 2. pádu-osi (pro nižší ox.č.) + hydroxidum -i (pro vyšší ox. č.) + hydroxidum Fe(OH)2 Ferri dihydroxidum / Ferrosi hydroxidum Fe(OH)3 Ferri trihydroxidum / Ferri hydroxidum

11 BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY
Acidum + hydro-základ názvu prvku (aniontu)-icum HCl Acidum hydrochloricum HBr Acidum hydrobromicum HI Acidum hydroiodicum H2S Acidum hydrosulfuricum HCN Acidum hydrocyanicum

12 SOLI BEZKYSLÍKATÝCH KYSELIN
a) jeden oxidační stupeň kationtu název kationtu ve 2. pádu-i + základ názvu aniontu-idum NaF Natrii fluoridum KCl Kalii chloridum ZnS Zinci sulfuridum (Zinci sulfidum) KBr Kalii bromidum b) více oxidačních stupňů kationtu název prvku ve 2. pádu-osi (nižší ox. č.) + základ názvu aniontu-idum -i (vyšší ox. č.) Hg2Cl2 Hydrargyrosi chloridum HgCl2 Hydrargyri chloridum

13 OXOKYSELINY a) jeden oxidační stupeň Acidum + základ názvu prvku-icum
H2CO3 Acidum carbonicum H3BO3 Acidum boricum b) 2 oxidační stupně Acidum + základ názvu prvku – osum (nižší ox. st.) - icum (vyšší ox. st.) HNO2 Acidum nitrosum H2SO3 Acidum sulfurosum HNO3 Acidum nitricum H2SO4 Acidum sulfuricum

14 OXOKYSELINY - pokračování
c) více oxidačních stupňů HClO Acidum hypochlorosum (nejnižší o. č.) HClO Acidum chlorosum (nižší o. č.) HClO Acidum chloricum (vyšší o. č.) HClO Acidum (hy)perchloricum (nejvyšší o. č.)

15 SOLI OXOKYSELIN prvek(2. pád)-osi + základ názvu aniontu-is (nižší ox. č.) -i as (vyšší ox. č.) CaSO3 Calcii sulfis CaSO4 Calcii sulfas Na2CO3 Natrii carbonas (pouze 1 ox. st.) KClO Kalii hypochloris (Cl1+) NaClO2 Natrii chloris (Cl3+) AgClO3 Argenti chloras (Cl5+) KClO Kalii perchloras (Cl7+) CuClO Cuprosi hypochloris Cu(ClO)2 Cupri hypochloris

16 HYDROGENSOLI prvek(2. pád)-i + (nás.)-hydrogeno-název soli kyseliny
NaHCO3 Natrii hydrogenocarbonas K2HPO4 Kalii hydrogenophosphas KH2PO4 Kalii dihydrogenophosphas

17 THIOKYSELINY A JEJICH SOLI
Acidum + thio-anion kyseliny H2S2O3 Acidum thiosulfuricum prvek(2.pád)-i + thio-název příslušné soli Na2S2O3 Natrii thiosulfas

18 PODVOJNÉ SOLI a) 2 kationty
prvek(2. pád)-i + prvek(2. pád)-i + název příslušné soli KLiSO4 Kalii lithii sulfas KMgF3 Kalii magnesii fluoridum b) 2 anionty prvek(2. pád)-i + (nás.) název příslušné soli + (nás.) název příslušné soli Cu3(CO3)2F2 Cupri carbonas fluoridum

19 HYDRÁTY SOLÍ název soli + (nás.)-hydricus (masculinum)
-hydricum (neutrum) NaClO4 x H2O Natrii perchloras monohydricus MgCl2 x 6 H2O Magnesii chloridum hexahydricum ! Na2S2O3 x 5 H2O Natrii thiosulfas pentahydricus


Stáhnout ppt "Názvosloví anorganických sloučenin – české a latinské"

Podobné prezentace


Reklamy Google