Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

17.1 Soli - jejich vznik a názvosloví Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Autor:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "17.1 Soli - jejich vznik a názvosloví Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Autor:"— Transkript prezentace:

1 17.1 Soli - jejich vznik a názvosloví Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Autor: Mgr. Petra Křivánková Soli Názvosloví

2 17.2 Co již víme? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Dvouprvkové sloučeniny – oxidy, sulfidy, halogenidy → SOLI Oxid křemičitý - výroba skla Oxid křemičitý - výroba skla Oxid hlinitý - drahokamy Oxid hlinitý - drahokamy Oxid železitý - výroba železa Oxid železitý - výroba železa Chlorid sodný - kuchyňská sůl Chlorid sodný - kuchyňská sůl

3 17.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Co jsou soli? Soli – dvou a víceprvkové sloučeniny Soli – většinou pevné krystalické látky Soli – v roztoku a tavenině vedou el. proud Vznik solí NaOH + H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + H 2 O Neutralizace – kyselina a hydroxid Zn + H 2 SO 4 → ZnSO 4 + H 2 Reakce – kov a kyselina 2Na + Cl 2 → 2NaCl Reakce – kov a nekov AgNO 3 + NaCl → AgCl + NaNO 3 Reakce – roztoků dvou solí

4 17.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Tvorba vzorce z názvu -dusičnan vápenatý -natý +II -dusičnan odvozen od kyseliny dusičné HNO 3 -dusičnan zapíšeme NO 3 - -dusičnan má náboj mínus – byl odštěpen jeden kation vodíku -nyní zapíšeme kation vápenatý a anion dusičnanu dohromady Ca +II NO 3 - -sloučenina musí být elektroneutrální - NO 3 - musí být 2x -Ca +II (NO 3 ) 2 - → Ca(NO 3 ) 2 Tvorba názvu ze vzorce -máme vzorec Fe 2 (SO 4 ) 3 -celkový náboj soli je nulový, doplníme oxidační číslo kationtu a náboj aniontu -Fe 2 III (SO 4 ) 3 -2 -Fe III – kation železitý -(SO 4 ) -2 – odvozeno od kyseliny, která měla dva vodíky – H 2 SO 4 – kyselina sírová – sůl → síran -dáme dohromady název – název aniontu a název kationtu -síran železitý NÁZVOSLOVÍ SOLÍ

5 17.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie CaO + CO 2 → AgNO 3 + KI → H 2 SO 4 + Fe → AgNO 3 + CaCl 2 → HCl + Ni → AgNO 3 + NaCl → Fe 2 O 3 + CO 2 → AgNO 3 + Na 2 SO 4 → CaO + CO 2 → AgNO 3 + KI → H 2 SO 4 + Fe → AgNO 3 + CaCl 2 → HCl + Ni → AgNO 3 + NaCl → Fe 2 O 3 + CO 2 → AgNO 3 + Na 2 SO 4 → Uhličitan draselný Síran hořečnatý Dusičnan chloristý Manganistan boritý Fosforečnan měďný Bromičnan osmičelý K 2 SO 3 LiNaO Mg(IO 3 ) 2 Al 2 (SO 4 ) 3 KMnO 4 NaNO 2 Uhličitan draselný Síran hořečnatý Dusičnan chloristý Manganistan boritý Fosforečnan měďný Bromičnan osmičelý K 2 SO 3 LiNaO Mg(IO 3 ) 2 Al 2 (SO 4 ) 3 KMnO 4 NaNO 2 Doplň chemické rovnice. Doplň vzorce a názvy sloučenin. CaCO 3 AgI + KNO 3 FeSO 4 + H 2 2AgCl + Ca(NO 3 ) 2 NiCl 2 + H 2 AgCl + NaNO 3 Fe 2 (CO 3 ) 2 Ag 2 SO 4 + 2NaNO 3 2 22 3 2 K 2 CO 3 MgSO 4 Cl(NO 3 ) 7 B(MnO 4 ) 3 CuPO 3 Os(BrO 3 ) 8 K 2 CO 3 MgSO 4 Cl(NO 3 ) 7 B(MnO 4 ) 3 CuPO 3 Os(BrO 3 ) 8 Siřičitan draselný Sodnan lithný Jodičnan hořečnatý Síran hlinitý Manganistan draselný Dusitan sodný Siřičitan draselný Sodnan lithný Jodičnan hořečnatý Síran hlinitý Manganistan draselný Dusitan sodný

6 17.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 2HNO 3 + CaO → 2Ca(NO 3 ) 2 + H 2 O Reakce – kyselina a oxid Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 + H 2 O Reakce – hydroxid a oxid Hydrogensoli -mají nenahrazené atomy vodíku -jejich počet se udává předponou hydrogen- (dihydrogen, trihydrogen...) -hydrogenuhličitan amonný -anion odvozen od kyseliny uhličité s ponecháním jednoho vodíku HCO 3 - -kation amonný má vzorec NH 4 + -NH 4 HCO 3 Hydrogensoli -mají nenahrazené atomy vodíku -jejich počet se udává předponou hydrogen- (dihydrogen, trihydrogen...) -hydrogenuhličitan amonný -anion odvozen od kyseliny uhličité s ponecháním jednoho vodíku HCO 3 - -kation amonný má vzorec NH 4 + -NH 4 HCO 3 Hydráty solí -obsahují v krystalové struktuře vodu -jejich počet vyjadřujeme předponami mono, di, trihydrát … -FeSO 4. 7H 2 O -nejprve určíme název soli – síran železnatý -má 7 molekul vody – heptahydrát -heptahydrát síranu železnatého Hydráty solí -obsahují v krystalové struktuře vodu -jejich počet vyjadřujeme předponami mono, di, trihydrát … -FeSO 4. 7H 2 O -nejprve určíme název soli – síran železnatý -má 7 molekul vody – heptahydrát -heptahydrát síranu železnatého

7 17.7 CLIL Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemistry Salts ionic compounds that result from the neutralization reaction of an acid and a base exist in many different colours Orange Potassium dichromate Black Manganese dioxide Blue Chalcanthite

8 17.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.Co vzniká při reakci kyseliny a kovu? a/ oxid a voda b/ sůl a vodík c/ sůl a voda d/ oxid a vodík 3. Co je neutralizace, co vzniká? a/ reakce 2 kyselin, oxid b/ reakce 2 hydroxidů, sůl c/ reakce K a H, oxid d/ reakce K a H, sůl 5. Vzorec uhličitanu boritého je: a/ BrCO 3 b/ BCO 3 c/ B 2 (CO 3 ) 3 d/ B(CO 3 ) 3 2.Vzorec síranu jodistého je: a/ JSO 4 b/ I 2 SO 4 c/ I 2 (SO 4 ) 7 d/ I(SO 4 ) 7 4. Název této soli Cu(NO 3 ) 2 je: a/ dusitan měďný b/ dusičnan měďnatý c/ dusnan měděný d/ dusičnatan měďnatý 6. K 3 PO 4 je vzorec pro: a/ fosforečnan draselný b/ fosforitan draselný c/ fosforečnan křemičitý d/ fosfornan křemíku 1.b 2.c 3.d 4.b 5.c 6.a Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie

9 17.9 Použité zdroje, citace 1.http://media2.picsearch.com/is?Z8tf1nxHwi6aRRs2kn5MXlw4_DsVGFqsA9kHXsTF4HEhttp://media2.picsearch.com/is?Z8tf1nxHwi6aRRs2kn5MXlw4_DsVGFqsA9kHXsTF4HE 2.http://media2.picsearch.com/is?5j03MMhv6oPY1JfZvUK7zaJDKryKrWhx2bizvPDfKL4http://media2.picsearch.com/is?5j03MMhv6oPY1JfZvUK7zaJDKryKrWhx2bizvPDfKL4 3.http://media5.picsearch.com/is?B45TDGzjuSrVlTWewheBZXirqjKOYRTyiSTiRuuJMDUhttp://media5.picsearch.com/is?B45TDGzjuSrVlTWewheBZXirqjKOYRTyiSTiRuuJMDU 4.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Chalcanthite-cured.JPG/330px-Chalcanthite- cured.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Chalcanthite-cured.JPG/330px-Chalcanthite- cured.JPG 5.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Potassium-dichromate-sample.jpg/220px- Potassium-dichromate-sample.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Potassium-dichromate-sample.jpg/220px- Potassium-dichromate-sample.jpg 6.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Manganese-dioxide-sample.jpg/220px- Manganese-dioxide-sample.jpg 7.Obrázky z databáze klipart 1.http://media2.picsearch.com/is?Z8tf1nxHwi6aRRs2kn5MXlw4_DsVGFqsA9kHXsTF4HEhttp://media2.picsearch.com/is?Z8tf1nxHwi6aRRs2kn5MXlw4_DsVGFqsA9kHXsTF4HE 2.http://media2.picsearch.com/is?5j03MMhv6oPY1JfZvUK7zaJDKryKrWhx2bizvPDfKL4http://media2.picsearch.com/is?5j03MMhv6oPY1JfZvUK7zaJDKryKrWhx2bizvPDfKL4 3.http://media5.picsearch.com/is?B45TDGzjuSrVlTWewheBZXirqjKOYRTyiSTiRuuJMDUhttp://media5.picsearch.com/is?B45TDGzjuSrVlTWewheBZXirqjKOYRTyiSTiRuuJMDU 4.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Chalcanthite-cured.JPG/330px-Chalcanthite- cured.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Chalcanthite-cured.JPG/330px-Chalcanthite- cured.JPG 5.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Potassium-dichromate-sample.jpg/220px- Potassium-dichromate-sample.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Potassium-dichromate-sample.jpg/220px- Potassium-dichromate-sample.jpg 6.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Manganese-dioxide-sample.jpg/220px- Manganese-dioxide-sample.jpg 7.Obrázky z databáze klipart

10 AutorMgr. Petra Křivánková Období07 – 12/2011 Ročník9. ročník Klíčová slovaSoli, neutralizace, hydrogensoli, hydráty AnotacePrezentace popisující vznik – názvosloví solí. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 17.10 Anotace


Stáhnout ppt "17.1 Soli - jejich vznik a názvosloví Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Autor:"

Podobné prezentace


Reklamy Google