Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rotační pohyb – kinematika a dynamika Výkon pro rotaci P = M k. ω úhlová rychlost ω = π. n / 30 [ s -1 ] frekvence otáčení n [ min -1 ] výkon P [ W ] pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rotační pohyb – kinematika a dynamika Výkon pro rotaci P = M k. ω úhlová rychlost ω = π. n / 30 [ s -1 ] frekvence otáčení n [ min -1 ] výkon P [ W ] pro."— Transkript prezentace:

1 Rotační pohyb – kinematika a dynamika Výkon pro rotaci P = M k. ω úhlová rychlost ω = π. n / 30 [ s -1 ] frekvence otáčení n [ min -1 ] výkon P [ W ] pro stanovení krouticího momentu M k = 9550. P / n P [ kW ] n [ min -1 ] M k [ N. m ] kinetická energie rotujících částí E k = 0,5. J. ω 2 hmotový osový moment setrvačnosti J = m. r stř 2 pro kotouč bez otvoru J = 0,5. m. R 2 R je vnější průměr kotoučer stř je střední průměr prstence rozběh konstantním krouticím momentem (podobně brždění) při konstantním zrychlení M k = J. ω / t vložená kinetická energie při rozběhu (konst. zrychlení) analogicky uvolněná energie při brždění E k = 0,5. M k. ω. t při brždění se energie mění v teplo rozptýlené do okolí – nutnost zajistit chlazení třecích brzd Funkce setrvačníku v pohonu kinetická energie setrvačníku doplňuje energii při změnách hnacího nebo odebíraného krouticího momentu J. ( ω 1 – ω 2 ) = ΔM k. t

2 Motory Motory slouží jako pohonné jednotky pro mechanismy. Charakteristika motoru udává závislost krouticího momentu M k na frekvenci otáčení n. Tato závislost je podle typu motoru strmá, plochá apod. S ohledem na charakter odebíraného krouticího momentu musí být pohon vybaven např. spojkou, převodem aj. Motory pohonů elektromotory spalovací motory rotační hydromotory Elektromotory (nejčastější)  indukční (asynchronní)  stejnosměrné sériové momentová charakteristika asynchronní motor

3 Charakteristika rotačního hydromotoru závislost krouticího momentu M k [ N. m ] na frekvenci otáčení n [ min -1 ] průtočné množství výkon účinnost krouticí moment a tlak

4 Motory Charakteristika spalovacího motoru Charakteristika sériového elektromotoru Charakteristiky motorů v provozní oblasti M k, n asynchronní – strmá (malý pokles otáček pro zvětšení odporu M k ) sériový elektromotor – plochá (velký pokles otáček pro zvětšení odporu M k ) spalovací motor – plochá (velký pokles otáček pro zvětšení odporu M k ) rotační hydromotor – naprosto plochá (jiný způsob regulace M k změnou tlaku p) Charakteristika (momentová) je závislost krouticího momentu na frekvenci otáčení

5 Hřídelové spojky Spojení souosých hřídelů – s nepřesnostmi (různoběžnost, mimoběžnost podle možností výroby a montáže) Spojky podle možností trvalého nebo přerušovaného spojení pevné výsuvné pojistné (omezující) Spojky podle možnosti vzájemného natočení ve směru rotace hřídelů nulové zkroucení zkroucení podle zatížení M k Spojky dávající trvalé spojení  pevné  pružné  poddajné  klouby Spojky výsuvné  zubové axiální a radiální  třecí (s plochou rovina, válec, kužel)  rozběhové třecí rozběhové a hydrodynamické  volnoběžky pružné spojky umožňují zkroucení hřídelů navzájem, poddajné větší úchylky vzájemné polohy

6 Pružné spojky hydrodynamická spojka

7 Spojky pružné a poddajné Pružné spojky dovolují vzájemné pootočení hřídelů podle jejich osy rotace (pružné deformace) vyrovnávají skoky hodnoty přenášeného krouticího momentu M k Poddajné spojky dovolují spojení hřídelů s osami různoběžnými a mimoběžnými. Klouby jsou určeny pro velké rozdíly v polohách os hřídelů. Pružné elementy pružných a poddajných spojek jsou z pružinové oceli, pryžové nebo kombinované. Pružná Hardy spojka Pružné spojky (tlumící) s čepy a silentbloky Hardy spojka spojky s vlnovcem Poddajné spojky (vyrovnávací)  Oldhamova spojka  spojky zubové  klouby a kloubové hřídele Pružné spojky často fungují i jako poddajné (vyrovnávací).

8 Spojka OldhamovaSpojka Oldhamova Spojka Oldhamova Spojka zubová radiální Spojka vlnovcová Spojka s pryžovou obručí Periflex

9 Homokinetické klouby

10 Hookův kloub – nerovnoměrná rychlost otáčení výstupu proto se používá ve dvojici (zrcadlové uspořádání), rychlost se vyrovnává Homokinetické klouby (stejnoběžné) se rozšířily s používáním předního náhonu u osobních automobilů Homokinetický kloub s kuličkami princip stejnoběžných kloubů opření v rovině souměrnosti homokinet. kloub Aero (2x Hookův zrcadlově) čepy uložené v jehlových ložiskách, použití tzv. „kamenů“

11

12 Výsuvné spojky Výsuvné spojky jsou zubové (axiální, radiální) nebo třecí (s třecími plochami válec, kužel, rovina). Krouticí moment přenášejí třením – třecí síla F je dána součinem přítlačné síly N a součinitele tření f. Krouticí moment spojkou přenášený M k je součinem třecí síly F a poloměru R, na kterém leží. Ovládání výsuvných spojek je mechanické, hydraulické, elektromagnetické. Třecí spojky výsuvné mohou pracovat i jako třecí brzdy nebo jako spojky pojistné (omezující). M k = N. f. R Lamelová spojka OrtlinghausElektromagnetická spojkaZubová elektromagnetická spojka Spojky výsuvné třecí spojky výsuvné zubové Třecí spojky suché mokré (s mazivem) spojky elektromagnetické kroužkové bezkroužkové

13 hydrodynamické spojky zubová spojka Spojky rozběhové automaticky spojí hřídele po dosažení určité frekvence otáčení – jsou třecí nebo obsahují tekuté, případně práškové médium, směs apod. Volnoběh – spojka pro pouze jeden smysl otáčení (třecí nebo západkové). rozběhová spojka odstředivá spojkaC = m. r. ω 2 = N M k = N. f. d / 2

14 Brzdy Brzdy podle principu mechanické třecí hydrodynamické elektrické indukční Mechanické brzdy třecí čelisťové bubnové vnější čelisťové bubnové vnitřní kuželové kotoučové lamelové pásové Materiál třecích ploch obložení obsahující asbest obložení neobsahující asbest litina, ocel Elektrické brzdy umožňují rekuperaci (návrat) elektrické energie do sítě Třecí a hydrodynamické brzdy mění pohybovou energii v teplo, které se rozptyluje do okolí

15 Schéma jeřábové brzdy čelisťové se 2 vnějšími čelistmi hřídel bubnu není zatěžován radiálními silami v klidu zabržděno silou pružiny buben kovový, čelisti s obložením M k = F n. f. R F n = F 2.b. c / ( a. d ) F 2 = F. l / e

16 Konstrukční řešení jeřábové brzdy čelisťové se 2 vnějšími čelistmi, ovládání elektrohydraulické

17 ovládání brzdy hydraulické třecí plochy rovinné kotouč kovový, čelist s obložením při brždění působí na ložiska kotouče radiální síla Kotoučová brzda vozidla

18 Pásová brzda G ocelový pás s přinýtovanými destičkami s obložením (f = 0,35) litinový brzdový buben přítlačná síla vyvolána závažím nebo pružinou (síla G) silou je zatěžován i hřídel bubnu a jeho ložiska brzdy zvedacích zařízení i vozidel (na hřídeli náhonu) silný brzdný účinek, až blokování

19 Brzdy výtahů, zdrže, omezovače rychlosti Zdrže brzdí na přímočarém vedení výtahové kabiny, okamžitý účinek při překročení přípustné rychlosti. Spojeno se značným rázem – silný třecí účinek (třecí západka, drážkové tření). Omezovače rychlosti – obdoba odstředivé rozběhové spojky. Pokud jsou lana, na kterých je zavěšena kabina výtahu, zatížena, je zdrž uvolněna. V případě uvolnění lan je zdrž automaticky uvedena v činnost – pružiny tlačí na čelist, která je přitlačena klínem k přímočarému svislému vedení kabiny (podobně jako v upnutí ploché zkušební tyčky v trhačce). Výtahová zdrž třecí západka klínová zdrž pružina tlačí západku do kontaktu při tahu v lanech aretována západka

20 Volnoběžné spojky (volnoběžky) Přenos krouticího momentu je možný jen pro jeden směr otáčení. Hnaný hřídel může předbíhat hnací hřídel. kuličky západky válečky a jehly třecí západky šroubové třecí  axiální  radiální Volnoběh :

21 Volnoběhy


Stáhnout ppt "Rotační pohyb – kinematika a dynamika Výkon pro rotaci P = M k. ω úhlová rychlost ω = π. n / 30 [ s -1 ] frekvence otáčení n [ min -1 ] výkon P [ W ] pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google