Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BRUSEL Ia Tomáš Břicháček Seminář ČAK 27. 11. 2014 Spotřebitelské smlouvy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BRUSEL Ia Tomáš Břicháček Seminář ČAK 27. 11. 2014 Spotřebitelské smlouvy."— Transkript prezentace:

1 BRUSEL Ia Tomáš Břicháček Seminář ČAK 27. 11. 2014 Spotřebitelské smlouvy

2 - kapitola 2 oddíl 4 (čl. 17 až 19)

3 Rozsah působnosti koupě movitých věcí na splátky půjčka návratnou ve splátkách nebo jiný úvěrový obchod určený k financování koupě takových movitých věcí podnikatel působí v ČS spotřebitelova bydliště n. se zaměřuje na tento ČS spadá-li smlouva do rozsahu této činnosti podnikatele MIMO zůstávají přepravní smlouvy (!) (kromě kombinace doprava + ubytování)

4 Rozsah působnosti smlouva uzavřena s osobou, která provozuje profesionální nebo podnikatelské činnosti v členském státě, v němž má spotřebitel bydliště, nebo pokud se jakýmkoli způsobem taková činnost na tento členský stát nebo na několik členských států včetně tohoto členského státu zaměřuje, a smlouva spadá do rozsahu těchto činností

5 Rozsah působnosti podnikatel provozuje podnikatelskou činnost v ČS, v němž má spotřebitel bydliště, nebo taková činnost jakýmkoli způsobem na tento členský stát nebo na několik členských států včetně tohoto členského státu zaměřuje ---------------------- a ------------------------------ smlouva spadá do rozsahu této činnosti TYTO PODMÍNKY SE TÝKAJÍ JEN PODNIKATELE (!)

6 Působení ve státě

7 Jiné zaměření

8 Spojené věci C-585/08 a C-144/09 Pammer a Hotel Alpenhof (2011) C-190/11 Mühlleitner (2012) C ‑ 218/12 Emrek (2013) judikatura SDEU

9 Kdy smlouva spadá do rozsahu činnosti

10 Podstata ochrany spotřebitel zvýhodněn oproti obecným jurisdikčním pravidlům jak v pozici žalobce, tak v pozici žalovaného

11 Spotřebitel - žalobce u soudů ČS, kde má podnikatel bydliště (popř. provozovnu, nemá-li bydliště v některém ČS a spor se týká jejího provozu) jedná-li se o spor vyplývající z provozování pobočky, zastoupení nebo jiné provozovny, u soudu místa, kde se tyto složky nacházejí u soudu místa, kde má bydliště spotřebitel, a to bez ohledu na bydliště druhé strany (čl. 18 odst. 1 se uplatní bez ohledu na místo bydliště žalovaného) kde může žalovat podnikatele

12 Spotřebitel - žalovaný pouze u soudů členského státu, v němž má spotřebitel bydliště (tím není dotčeno právo podat vzájemnou žalobu u soudu, u něhož byla podle tohoto oddílu podána původní žaloba) kde může být žalován

13 Omezená volba soudu Od uvedených pravidel ochranné soudní příslušnosti je možné se odchýlit pouze dohodou 1) uzavřenou po vzniku sporu, 2) umožňující spotřebiteli zahájit řízení také u jiných soudů než těch, které vyplývají z ochranné úpravy, nebo 3) uzavřenou mezi spotřebitelem a jeho smluvním partnerem, kteří mají v době uzavření smlouvy bydliště nebo obvyklý pobyt v témže členském státě, jestliže tato dohoda zakládá příslušnost soudů tohoto členského státu, ledaže by taková dohoda nebyla podle práva tohoto členského státu přípustná.

14 Ochrana v režimu čl. 26 Soud před uznáním své příslušnosti podle čl. 26 odst. 1 ověří, že žalovaný je informován o svém právu namítat nepříslušnost soudu a o účincích, které vyvolá jeho účast nebo neúčast v řízení před soudem.

15 Ochrana v rámci uznávání a výkonu Důvodem pro odepření uznání a výkonu je, vydal-li rozhodnutí nepříslušný soud a tím došlo k porušení ochranných pravidel příslušnosti pro spotřebitelské smlouvy, je-li žalovaným spotřebitel (čl. 45 odst. 1, písm. e)


Stáhnout ppt "BRUSEL Ia Tomáš Břicháček Seminář ČAK 27. 11. 2014 Spotřebitelské smlouvy."

Podobné prezentace


Reklamy Google