Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Primárně progresivní sclerosis multiplex

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Primárně progresivní sclerosis multiplex"— Transkript prezentace:

1 Primárně progresivní sclerosis multiplex
Pavel Štourač Neurologická klinika MU a FN Brno

2 Primárně progresivní sclerosis multiplex
progresivní průběh od počátku onemocnění občasná plateau přechodná, malá zlepšení jsou možná relaps - remitentní průběh - 90% sekundárně - progresivní průběh - 60% primárně - progresivní průběh % progresivně - relabující průběh - (vyjímečně)

3 Typy průběhu sclerosis multiplex

4 PP- SM přirozený průběh onemocnění
počátek onemocnění - 40 roků poměr ženy vs. muži - 1:1 variabilní průběh 25% - EDSS 6,0 po 7,5 letech průběhu 25% - chůze bez opory EDSS < 6,0 po 25 letech Tremlett et al.Neurology 2005 Kremenchutsky et al. Brain 2006 Confavreuax et al.Brain 2006

5 PP- MS a RR - MS populace dle počátku onemocnění a pohlaví

6 PP- MS - klinický obraz 40 let a více muži x ženy 1:1
tendence k progresi v jednom FS stupeň progrese obdobný jako u SP- SM paraparéza - 83% hemiparéza - 6% mozečkový syndrom - 9% kmenový syndrom - 1% postižení zraku - 1% kognitivní funkce -1% Magnims Stevenson et al 2000

7 Iniciální příznaky PPMS vs. RRMS

8 Mezinárodní diagnostická kriteria
relativně malá, ale významná podskupina PP MS diagnostická náročnost - nepřítomnost atak potenciálně důležitý model progrese onemocnění významná individuální variabilita progrese onemocnění po 1 rok (retro i prospektivně) nejméně 2 z následujících kriterií: pozitivní MR mozku (9 a více T2 nebo 4 a více T2 + pozitivní VEP) pozitivní MR míchy (2 a více fokálních T2 lézí) pozitivní nález v likvoru (IgG OP, index IgG )

9 Prognostické faktory PP MS
PP MS (n - 552) EDSS - 14 roků (medián) průměrný věk - 58,6 (medián) 25% - EDSS ,8 roků 25%- EDSS roků iniciální senzitivní příznaky a nižší věk počátku onemocnění predikovaly lepší prognózu (EDSS 6) 9% PPMS - benigní průběh EDSS<3 po 10 letech Koch et al.2009

10 Zobrazovací metody - prediktivní role MR

11 Zobrazovací metody - prediktivní role MR

12 Atrofie mozku u PP MS

13 MAGNIMS 10 - leté sledování (n-145), (n-101,70%) EDSS
42% PP MS (< 5 roků) Gd+ ložisko na iniciálním skenu MTR (magnetisation transfer ratio) šedé hmoty mozkové a T2 lesion load v bílé hmotě jsou nejvýznamnější prediktory disability u PP MS

14 Vyšetření likvoru

15 Léčba PP- MS interferon- beta glatiramer acetát mitoxanthrone
pulsy steroidů rituximab natalizumab FTY- 720, kladribin transplantace kostní dřeně

16 Interferon β-1a PPMS PPMS (n-50), věk 25-59 > 2 MR léze +OP / + VEP
EDSS 2,0-7,0 trvání 2 roky dávka 30μg a 60 μg /týdně placebo

17 Interferon β-1a PPMS - výsledky
EDSS - ns MSFC - ns MR - T2,T1, LL - ns BPF, plocha C míchy - ns

18 Interferon β-1b PPMS (2004) PP MS (n-49) věk 18 - 65 roků EDSS 3,0-7,0
2 roky 250 μg IFNβ-1b placebo

19 Interferon β-1b PPMS - výsledky
EDSS - ns IFNβ1- b % placebo % T2,T1,MSFC (p<0.05) BPF, plocha C míchy - ns Parametry QoL - ns

20 GA v léčbě PPMS (2007) PPMS (n-993) věk 50,4 EDSS 3,0-6,5
trvání 3 roky GA 20mg denně s.c. placebo primární cíl - ovlivnění EDSS - ns

21 Rituximab v léčbě PPMS PPMS (n-439)
FS (pyramidová dráha >2 , postižení chůze) + CSF EDSS 2 roky 1000 mg Rituximab iv(2x) / 6 měsíců placebo

22 Rituximab v léčbě PPMS EDSS p - 0,14 Rituximab 30,2% progrese
placebo ,2% progrese T2 objem p<0,001 atrofie ns MSFC p-0,08

23 PPMS PPMS - není účinná kauzální léčba (EDSS)
PPMS - léčba symptomatická (Fampridine SR ) a jiné parciální prediktivní hodnota MR a klinických příznaků rovnoměrné postižení mužů a žen začátek onemocnění - 40 let věku


Stáhnout ppt "Primárně progresivní sclerosis multiplex"

Podobné prezentace


Reklamy Google