Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPRACOVAL: zdravotnický záchranář pprap. Jaroslav Duchoň

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPRACOVAL: zdravotnický záchranář pprap. Jaroslav Duchoň"— Transkript prezentace:

1 ZPRACOVAL: zdravotnický záchranář pprap. Jaroslav Duchoň
BLS RESUSCITACE ZPRACOVAL: zdravotnický záchranář pprap. Jaroslav Duchoň

2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
Prvotní ošetření je nejdůležitější fází. Neodkladná resuscitace je soubor postupů k docílení co nejrychlejší obnovy dostatečného spontánního oběhu okysličené krve v organismu při jeho zástavě. Podporujeme či nahrazujeme základní životní funkce: OBĚH, DÝCHÁNÍ a tím i druhotně VĚDOMÍ.

3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
Selhání jedné základní životní funkce je v rychlém sledu následováno poruchou funkcí zbývajících a proto musí být resuscitace jedné či všech skutečně neodkladná.

4 GUIDELINES 2005 BLS PREFERUJE : Kvalita a jednoduchost KPR
Rychlá frekvence kompresí Minimalizace přerušení v průběhu srdeční masáže Časová minimalizace mezi vznikem a zahájením Časná defibrilace AED (obr.1, 2, 3, 4)

5 OBECNÉ POJMY Průtok krve mozkem: 750ml/min při 2% C.T. hmotnosti.
Kardiální příčina: 82,5% z zástav v Evropě. Fibrilace komor: 80% Nekardiální příčina: Plicní příčina: 4,3%. CMP: 2,2%. Externí příčina: Traumata: 3,1% Asfyxie: 2,12% Předávkování: 4,9% !Okamžitá KPR zvyšuje naději na přežití 2-3 krát! Každá minuta bez resuscitace snižuje přežití o 10-15% KPR prováděná laiky snižuje prognózu přežití o 3-4%

6 OBECNÉ PRINCIPY V BLS ŘETĚZ PŘEŽITÍ DOSPĚLÁ OSOBA: Diagnóza
Tísňové volání Základní KPR AED defibrilace DÍTĚ: Eliminace příčiny Pozn. použití AED běžně u dětí starších 8 let. Nové generace AED i u dětí starších 1 roku.

7 OBECNÉ PRINCIPY V BLS ! TENTO POSTUP PLATÍ PRO DOSPĚLOU OSOBU !
1. BEZPEČNOST ZACHRÁNCE (Obličejová resuscitační rouška obr.1) 2. ZJIŠTĚNÍ STAVU VĚDOMÍ (oslovení/zatřesení/reakce na bolest) 3. PŘIVOLÁNÍ DALŠÍHO ZACHRÁNCE 4. UVOLNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST A ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ DÝCHÁNÍ Postižený dýchá a je v bezvědomí: Rautekova zotavovací poloha (Recovery position) Postižený nedýchá: tel:155/112 // srdeční masáž a umělé dýchání z plic do plic. 5. ZAHÁJENÍ NEPŘÍMÉ SRDEČNÍ MASÁŽE V POMĚRU 30:2 Obr.1 ! TENTO POSTUP PLATÍ PRO DOSPĚLOU OSOBU !

8 ZÁKLADNÍ NEODKLADNÁ RESUSCITACE
Jedná se o kroky A,B,C kdy: A – AIRWAY (zajištění dýchacích cest) B – BREATHING AND VENTILATION (kontrola dýchání a umělá plicní ventilace) C – CIRCULATION (zajištění krevního oběhu)

9 ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST
AIRWAY ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST V civilním sektoru se tento krok nazývá „AIRWAY CONTROL“/“AIRWAY OPENED“. Záklon hlavy bez zbytečné hyperextenze krční páteře a předsunutí dolní čelisti.

10 AIRWAY OBECNÁ CHARAKTERISTIKA:
Dýchací cesty rozdělujeme na HORNÍ a DOLNÍ. Jakékoli poranění horních či dolních dýchacích cest může ohrozit ventilaci plic a tím způsobit MOZKOVOU HYPOXII. Dýchací cesty musí být průchodné, když průchodnost dýchacích cest je třeba neustále sledovat a udržovat.

11 ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST ( AIRWAY MANAGEMENT )
ROZPOZNÁNÍ PROBLÉMU: Položení otázky: Co se vám stalo? Nesporná a přiměřená odpověď = dýchací cesty jsou volné, dýchání je v normálu (mozková perfúze přiměřená). Neschopnost postiženého odpovědět = neprůchodnost dýchacích cest, nedostatečné dýchání (změněná úroveň vědomí). ! Zraněný, který si odmítá lehnout a zaujímá polohu v sedě si reflexivně snaží udržet své dýchací cesty volné a zajistit si dostatečné dýchání !

12 ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST BEZ POMŮCEK
OTEVŘENÍ A VYČIŠTĚNÍ ÚST Při zvýšeném svalovém tonu uvolnění hmatem pomocí zkřížených prstů umístěných na „premoláry“(obr. 1). Uvolnění dýchacích cest pomocí DVOJITÉHO MANÉVRU (obr. 2) Při podezření na poranění dolní čelisti pouze její předsunutí JAW THRUST. Při posunutí zlomeniny horní nebo dolní čelisti tahem obou ukazováků za tvrdé patro posuňte čelist dopředu. Odstranění cizích předmětů pouze viditelných a pevných (pokud tvoří překážku pro umělé dýchání) Kvalitně upevněné náhrady ponecháváme v dutině ústní Obr. 1 Obr. 2

13 ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST ( AIRWAY MANAGEMENT )
ALGORYTMUS V ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Závažnost je vyjádřena velikostí cizího tělesa a stavem vědomí MÍRNÁ ZÁVAŽNOST (postižený je při vědomí a kašle) Vybízíme jej ke kašli v předklonu s oporou STŘEDNÍ ZÁVAŽNOST (postižený je při vědomí) 5 úderů mezi lopatky-opakovat Při neúspěchu 5x Heimlichův manévr a 5x úder mezi lopatky VYSOKÁ ZÁVAŽNOST (opakovaný neúspěch a bezvědomí) Zahájení KPR

14 ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST BEZ POMŮCEK
Obr. 1 ODSTRANĚNÍ CIZÍCH PŘEDMĚTŮ HEIMLICHŮV MANÉVR: v poloze postiženého v sedě nebo ve stoje (obr. 1, 2), či v poloze v leže (obr. 5) i v leže na boku. Kontraindikace: těhotné ženy, obézní a děti. ÚDER DO ZAD: u malých dětí použijeme úder otevřenou plochou dlaně se vsunutým ukazováčkem do úst (obr. 3, 4) a u dospělých jedinců pak úder pěstí do mezilopatkové oblasti (obr. 6). !V BLS se odstraňují pouze viditelné pevné objekty! Obr. 2

15 Obr. 5 HEIMLICHŮV MANÉVR – POLOHA V LEŽE

16 Obr. 6 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA – ÚDER PĚSTÍ DO MEZILOPATKOVÉ OBLASTI

17 Obr. 3 UMÍSTĚNÍ UKAZOVÁČKU DO ÚST NOVOROZENCE/KOJENCE

18 Obr. 4 JEMNÉ ÚDERY DO MEZILOPATKOVÉ OBLASTI OTEVŘENOU DLANÍ

19 ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST ( AIRWAY MANAGEMENT )
VYŠETŘENÍ POHLEDEM Centrální cyanóza Neklid postiženého či neobvyklá tichost Pohyby hrudníku Neklid a úzkost Spontánně zaujímaná poloha Zatahování mezižeberních prostor a jugula Chybějící nebo jednostranné pohyby hrudníku

20 ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST ( AIRWAY MANAGEMENT )
VYŠETŘENÍ POSLECHEM Nepřirozené zvuky ( chrapot, klokotání a bublání ) Schopnost/neschopnost pacienta mluvit Neslyšné dýchání při úplné obstrukci dýchacích cest

21 ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST ( AIRWAY MANAGEMENT )
VYŠETŘENÍ POHMATEM Vyšetřujeme stabilitu hrudní stěny Krepitace úlomků Podkožní emfyzém Chybění vydechovaného proudu vzduchu z úst, který je možno cítit na tvářích vyšetřující osoby Postavení trachey ve střední poloze

22 ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST ( AIRWAY MANAGEMENT )
SHRNUTÍ Laik vyhodnocuje dýchání postiženého podle pohybů hrudníku a vydechovaného vzduchu, který slyší nebo cítí na svých tvářích a podle toho ukládá postiženého do Rautekovy zotavovací polohy nebo zahajuje KPR. Pokud postižný nedýchá nebo dýchá nedostatečně smí laik zahájit KPR.

23 „BREATHING and VENTILATION“
VARIANTY UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE DÝCHÁNÍ Z PLIC DO PLIC ÚSTY DÝCHÁNÍ Z PLIC DO PLIC NOSEM DÝCHÁNÍ Z PLIC DO PLIC ÚSTY I NOSEM

24 ALGORITMUS V „BREATHING and VENTILATION“
UMĚLÉ DÝCHÁNÍ Provádíme po zprůchodnění dýchacích cest správnou polohou zajištěnou DVOJITÝM MANÉREM. Před samotným započetím umělého dýchání je nutno posoudit úroveň spontánního dýchání. V BLS laik posuzuje nedostatečné dýchání jako bezdeší Primární dechová zástava ( tonutí, cévní příhody, obstrukce dýchacích cest, předávkování léky, zásah elektrickým proudem) je za různě dlouhou dobu následována poruchou vědomí a zhruba do 4-5 minut i srdeční zástavou. !POZOR NA „GASPING“ 40% (lapavé dechy-není dýchání)!

25 „BREATHING and VENTILATION“
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI UPV Zdlouhavá/váhavá diagnostika Nezajištěné/neuvolněné dýchací cesty Nedostatečný záklon hlavy/otevření úst Nedostatečná ventilace Nerozpoznané rozpětí žaludku

26 „BREATHING and VENTILATION“
ALGORITMUS DÝCHÁNÍ Z PLIC DO PLIC ÚSTY Uložení postiženého do polohy na zádech. DVOJITÝ MANÉVR nebo JAW THRUST, CHIN LIFT. Zneprůchodnění nosu, nádech a rychlé vdechnutí po dobu jedné sekundy. Počet vdechů/minutu je zhruba 10. Zmenšení vdechovaného objemu vzduchu (běžný nádech). Kontrola pohybů hrudníku. Při nedostatečném dýchání opětovná kontrola dutiny ústní a dýchacích cest.

27 „BREATHING and VENTILATION“
INDIKACE DÝCHÁNÍ Z PLIC DO PLIC NOSEM Indikace při orofaciálních poraněních. Indikace při svalových spasmech. Indikace při nemožnosti obemknout pevně ústa postiženého. Indikace při tonutí.

28 „BREATHING and VENTILATION“
ALGORITMUS DÝCHÁNÍ Z PLIC DO PLIC NOSEM Uložení postiženého do polohy na zádech. Záklon hlavy. Zabránění úniku vzduchu ústy. Obemknutí nosu postiženého ústy zachránce. Plynulejší vdechování, nežli je u předchozího typu.

29 „BREATHING and VENTILATION“
ALGORITMUS DÝCHÁNÍ Z PLIC DO PLIC ÚSTY i NOSEM Nezbytnost při resuscitaci nejmenších pacientů. Ústa zachránce pevně obemknou ústa i nos postiženého. Vdechujeme pouze vzduch z dutiny ústní. ! Tyto postupy je možno doplnit o SELLICKŮV HMAT! Kontraindikován u nauzey, zvracení a poranění krku.

30 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
CIRCULATION OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Pokud je srdeční zástava primární, je do sekund doprovázena poruchou vědomí a do 90 sekund zástavou dechu. Umělý oběh je nutno zajistit u pacienta bez hmatné pulsace na: a. carotis; a. femoralis; a. brachialis; a. axillaris (diagnostikují pouze profesionálové). V BLS puls nehmatáme pokud indikujeme, že postižený dýchá nedostatečně nebo nedýchá. K náhradě krevního oběhu poslouží při zástavě srdeční činnosti NEPŘÍMÁ SRDEČNÍ MASÁŽ v poměru 30:2 a to napříč celým věkovým spektrem.

31 CIRCULATION NEPŘÍMÁ SRDEČNÍ MASÁŽ
25-30% účinnost oproti normálnímu srdečnímu výkonu. Zajištění dostatečné efektivity. Správné polohování postiženého. Použití správné techniky zevní srdeční masáže. Správné určení místa pro zevní srdeční masáž. Nepřetržité provádění zevní srdeční masáže. Dodržování dostatečně vysoké frekvence stlačování. Stlačování sterna s dostatečnou intenzitou.

32 CIRCULATION POUŽITÍ SPRÁVNÉ TECHNIKY NEPŘÍMÉ SRDEČNÍ MASÁŽE
Horní končetiny zachránce jsou propnuté v loktech. Ruce jsou navzájem propletené a dotýkají se sterna pouze patkami dlaní (obr. 1) Dominantní ruka se pokládá na hrudní kost jako první. Obr. 1

33 SPRÁVNÉ URČENÍ MÍSTA PRO ZEVNÍ SRDEČNÍ MASÁŽ
CIRCULATION Obr. 1 SPRÁVNÉ URČENÍ MÍSTA PRO ZEVNÍ SRDEČNÍ MASÁŽ U dospělých i u dětí ruce umístíme přibližně na střed hrudní kosti-sterna (obr. 1, 2). Obr. 2

34 NEPŘETRŽITÉ PROVÁDĚNÍ ZEVNÍ SRDEČNÍ MASÁŽE
CIRCULATION NEPŘETRŽITÉ PROVÁDĚNÍ ZEVNÍ SRDEČNÍ MASÁŽE Po provedení 30 kompresí hrudní kosti zevní srdeční masáž nepřerušujeme, ale provedení 2 vdechů probíhá současně se stlačováním sterna po třicáté kompresi.

35 DODRŽOVÁNÍ DOSTATEČNĚ VYSOKÉ FREKVENCE STLAČOVÁNÍ
CIRCULATION DODRŽOVÁNÍ DOSTATEČNĚ VYSOKÉ FREKVENCE STLAČOVÁNÍ Počet stlačení se zvýšil na 100 kompresí/minutu (ideální 12O kompresí). Přibližně 2 stlačení za 1 sekundu.

36 STLAČOVÁNÍ STERNA S DOSTATEČNOU INTENZITOU
CIRCULATION STLAČOVÁNÍ STERNA S DOSTATEČNOU INTENZITOU Hloubka kompresí hrudní kosti je okolo 4-5 cm (třetina výšky hrudníku). Po stlačení necháme navrátit hrudník do původní pozice. Z postiženého nesmíme sejmout ruce. Poměr kompresí a dekompresí hrudní kosti je 1:1. Pozn. výkonnost při jednom zachránci klesá přibližně za 1 minutu.

37 RESUSCITACE DĚTÍ NOVOROZENCI a DĚTI DO 1 ROKU
Eliminujeme příčinu ( většinou cizí předmět ). Hlavičku příliš nezakláníme. Provádíme dýchání z plic do plic ústy a nosem. Můžeme zahájit 5-ti vdechy. Masáž v polovině sterna ukazováčkem a prostředníkem nebo dvěma palci v poměru 30:2 (obr. 1, 2 ). DĚTI OD 1 ROKU DO PUBERTY Poměr kompresí v polovině sterna a počtu vdechů je 30:2. ! PLATÍ POUZE V PŘÍTOMNOSTI 2 PROFESIONÁLNÍCH ZACHRÁNCŮ! Masáž dolní třetiny sterna ukazováčkem a prostředníkem nebo dvěma palci v poměru 3:1. Poměr kompresí v polovině sterna a počtu vdechů je 15:2 ve dvou zachráncích. Obr. 1 Obr. 2

38 OTÁZKY?


Stáhnout ppt "ZPRACOVAL: zdravotnický záchranář pprap. Jaroslav Duchoň"

Podobné prezentace


Reklamy Google