Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření úhlů 1. Záměrná přímka – spojnice bodů S a P Vodorovný směr – směr průsečnice svislé roviny proložené bodem S a P a vodorovné roviny proložené.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření úhlů 1. Záměrná přímka – spojnice bodů S a P Vodorovný směr – směr průsečnice svislé roviny proložené bodem S a P a vodorovné roviny proložené."— Transkript prezentace:

1 Měření úhlů 1

2 Záměrná přímka – spojnice bodů S a P Vodorovný směr – směr průsečnice svislé roviny proložené bodem S a P a vodorovné roviny proložené bodem S Vodorovný úhel ω – úhel sevřený průsečnicemi svislých rovin  1 (proložená bodem S a P 1 ),  2 (proložená bodem S a P 2 ) a vodorovné roviny  2

3 Svislý úhel ε – úhel ve svislé rovině  měřený od průsečnice s vodorovnou rovinou ke spojnici bodů S a P. - výškový (nad vodorovnou rovinou), znaménko + (ε 1 ) - hloubkový (pod vodorovnou rovinou), znaménko  (ε 2 ) Zenitový úhel z – úhel ve svislé rovině  měřený od svislice ke spojnici bodů S a P 3

4 Měřicí jednotky 1° = (π/180) rad 1 g = (π /200) rad Plný úhelPravý úhel Oblouková míra 2 π π /2 Šedesátinná 360° 90° Setinná 400 gon = 400 g 100 gon = 100 g 4

5 Teodolity = přístroje, které se používají na měření úhlů Dělení teodolitů podle konstrukce: optickomechanické elektronické – většinou mají ještě vestavěný dálkoměr (tzv. totální stanice) 5

6 Dělení teodolitů podle přesnosti: minutové (stavební) – nejmenší dílek je 1 nebo 2 minuty (šedesátinné nebo setinné) vteřinové – nejmenší dílek je 1 nebo 2 vteřiny (šedesátinné nebo setinné) triangulační – nejpřesnější, lze číst desetiny vteřiny 6

7 Optickomechanické teodolity 7

8 Čtecí pomůcka – odhadová stupnice (mřížka) 8

9 Příprava teodolitu na měření horizontace  vertikální osa teodolitu V je svislá centrace  osa V prochází stanoviskem postup centrace a horizontace viz cvičení 9

10 Osy teodolitu Z – záměrná osa V – vertikální osa H – vodorovná osa (točná osa dalekohledu) L – osa libely 10

11 Osové podmínky teodolitu 1.L  V 2.Z  H 3.H  V Splnění těchto podmínek je třeba u přístroje vyzkoušet a případně provést opravu (rektifikaci). 11

12 ad 1. postup zkoušky viz cvičení Tato chyba se nevyloučí měřením ve 2 polohách dalekohledu. ad 2. není-li splněno  kolimační chyba vyloučí se měřením ve 2 polohách dalekohledu. ad 3. není-li splněno  úklonná chyba vyloučí se měřením ve 2 polohách dalekohledu. 12

13 Konstrukční chyby teodolitu excentricita záměrné roviny Pokud záměrná rovina neprochází osou V, vyloučí se měřením ve 2 polohách excentricita alhidády Pokud V neprochází středem vodorovného kruhu nestejnoměrné dělení vodorovného kruhu Její vliv se sníží opakovaným měřením vodorovného úhlu vždy na jiném místě kruhu (měření ve více skupinách) 13

14 Chyby z nepřesného postavení přístroje a cíle nesprávná horizontace přístroje nesprávná centrace přístroje nesprávná centrace cíle nepevné postavení přístroje Tyto chyby nelze vyloučit měřickou metodou. 14

15 Chyby způsobené měřičem chyba v cílení Závisí na vlastnostech dalekohledu, cíle, stavu ovzduší a schopnostech měřiče. chyba ve čtení Závisí na velikosti nejmenšího dílku stupnice, odečítací pomůcce, rozlišovacích schopnostech oka. 15

16 Měření vodorovného úhlu v 1 skupině 16

17 Postup 1. poloha dalekohledu P 1 P 2 proložit dalekohled 2. poloha dalekohledu P 2 P 1 17

18 18

19 Měření vodorovných úhlů v 1 skupině s uzávěrem 19

20 Měření zenitových úhlů Vodorovný úhel je rozdíl dvou směrů odečtených na vodorovném kruhu při záměře na levý a pravý cíl. Zenitový úhel se získá zaměřením jednoho směru a odečtením na vertikálním kruhu, druhým směrem je základní směr, tj, směr svislice (vertikální osa horizontovaného přístroje). 20

21 Při měření zenitových úhlů se při sklápění dalekohledu otáčí svislý kruh, ale odečítací značky (indexy) zůstávají pevné a při odečtení by měly být ve vodorovné poloze. Správnou polohu indexů zajišťuje indexová libela – u starších přístrojů kompenzátor – pracuje automaticky 21

22 Při měření zenitových úhlů musí být splněny osové podmínky teodolitu. Navíc musí být splněna podmínka, že vodorovné záměře musí na svislém kruhu odpovídat čtení 100 g. Není-li tato podmínka splněna, přístroj má indexovou chybu. Tato chyba se vyloučí měřením v obou polohách dalekohledu a zavedením početní opravy. 22

23 Měření zenitového úhlu v 1 skupině 23

24 Pokud teodolit nemá indexovou chybu, pak z 1 + z 2 = 400 g Pokud přístroj indexovou chybu má, jsou jí zatížena čtení v obou polohách dalekohledu a platí z 1 + z 2 = 400 g + 2i a správný zenitový úhel z = z 1 – i 24

25 25

26 Elektronické teodolity napájeny proudem z vestavěných nebo externích baterií měřené hodnoty se zobrazují v digitální formě na displeji přesnější přístroje mají vestavěný kompenzátor polohy osy V oprava indexové chyby může být zaváděna do měřených hodnot automaticky v řadě případů lze proto měřit pouze v 1. poloze dalekohledu 26

27 měřená data mohou být ukládána na paměťová média tlačítky lze ovládat řadu funkcí, např. nastavení libovolné hodnoty vodorovného kruhu do požadovaného směru, volbu úhlových jednotek, volbu zobrazení zenitových nebo svislých úhlů některé přístroje umožňují vkládání popisných nebo číselných informací některé přístroje jsou motorizované a umožňují samočinné cílení přístroje 27


Stáhnout ppt "Měření úhlů 1. Záměrná přímka – spojnice bodů S a P Vodorovný směr – směr průsečnice svislé roviny proložené bodem S a P a vodorovné roviny proložené."

Podobné prezentace


Reklamy Google