Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec."— Transkript prezentace:

1

2 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: Conditionals I VI. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 14. září 2012 PhDr. et Bc. Miroslava Chroboková Tematická oblast: Číslo šablony: Číslo materiálu: II/2 Anglický jazyk – V. – VIII. ročník osmiletého a 1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia VY_32_INOVACE_AJ.S1.17

3 Anotace: Opakovací materiál a doplňovací materál pro žáky 6. ročníku osmiletého gymnázia. V dřívějších ročnících se žáci seznámili s podmínkovými souvětími reálnými (first conditional) a nereálnými přítomnými (second conditional). Po jejich procvičení přistupujeme k doplnění obecných podmínkových souvětí (zero conditional). Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Aj

4 CONDITIONALS ARE CLAUSES IN STATEMENTS WHICH EXPRESS CIRCUMSTANCES ON WHICH THE ACTION OR STATE OF THE MAIN SENTENCE OCCURS.

5 Aj ZERO CONDITIONAL Pattern Example IF + PRESENT SIMPLE + PRESENT SIMPLE If he asks me, I always help him.

6 Aj General meaning = whenever he asks me … More examples: If it rains we always stay at home. We walk our dog every evening even if it rains. She never speaks with people if she doesn't know them. If you are happy, I am happy, too. If I have a big lunch, it makes me sleepy. If you mix yellow and blue, you get green. ZERO CONDITIONAL

7 Aj ZERO CONDITIONAL Exercise I: Match idea in A with a suitable idea in B AB If I get a headache,they die. I feel terrible,it makes me feel nervous. If I drink too much coffee,if you don't take enough exercise. If flowers don't get any water,I usually take some aspirin. You put on weight,If I don't get 8 hours´ sleep at night.

8 Aj ZERO CONDITIONAL Exercise II: express in English Jestliže mám čas, chodím do posilovny. Jestliže chci hubnout, nesmím se přejídat. Zůstávám doma (ze školy), jestliže mám horečku nad 37,5°C. Jestliže nemám peníze, musím chodit pěšky. Jestliže se bojíš psů, nemůžeš je cvičit.

9 Aj FIRST CONDITIONAL Pattern: Example: If + present simple + will + present infinitive If he asks me, I will help him.

10 Aj FIRST CONDITIONAL Note: It is also called OPEN condition because it is still possible in the future. General meaning = Perhaps he will ask me and then I will help him, otherwise I won't. More examples: If it rains, I will stay at home. (so I will not go anywhere in the rain) If you don't study hard, you won't pass the exam. (work harder to pass the exam) What will you do if you win a lot of money? (there is a slight possibility you will get the money) They won't meet him if they leave today. (it means that he will come tomorrow. To see him they will have to stay overnight and wait for him.) If the rain doesn't stop soon, there'll be floods again. (There is a danger of floods in near future because of the rain going on and on.)

11 Aj FIRST CONDITIONAL Exercise I: Match idea in A with a suitable idea in B A B I will introduce you to my sister you will enjoy the film better. They won´t recognize you if she comes. If you start a new job soon if you look for them at the internet. You will learn more details if you change your hair colour and cut. If you read the book first you will get a promotion next year.

12 Aj SECOND CONDITIONAL Pattern: Example: If + past simple + would + present infinitive If he asked me, I would help him.

13 Aj SECOND CONDITIONAL Note: It is also called CLOSED PRESENT condition as it is not fulfilled in the present General meaning = I am not helping him now because there is no request for my help. More examples: She would not fall asleep if she were worried. I would invite you to a nice restaurant if there were any. We wouldn´t leave now if we felt we were welcome here. If I weren´t careful, I would be falling on the pavement all the time.

14 Aj SECOND CONDITIONAL Exercise I: Match idea in A with a suitable idea in B A B I would tell you about the accident If I didn't have to. I wouldn´t do it I would take her for a cycling trip. If you didn´t disturb me all the time if she spoke more slowly. I would understand her better if I knew anything about it. If she weren´t ill I would enjoy the film very much.

15 Aj SECOND CONDITIONAL Exercise II: fill in the correct form of the verbs in brackets: You ……… so tired if you ……… more. (not be, relax) He ……… more money if he ……… at the weekends. (earn, work) If she ……… closer, she ……… us more often. (live, visit) If you ……… all the time, you ……… what I have just explained. (not be chatting, understand) The burglars ……… to break in their house if they ……… a big dog. (not dare, keep)

16 Aj SECOND CONDITIONAL Exercise III: transfer into statements with the second conditional. Keep the meaning precisely. I am not happy because you are not here. The ice cream is melting because you don´t keep it in the freezer. There´s no snow in the mountains and that´s why we are not going for a skiing trip. She is in trouble because her car doesn´t work. The walls are too thin and that´t why I can hear every word from the neighbours. I am sick because he drives awfully. She feels lonely because nobody talks to her.

17 Zjištění získaných znalostí 1.Jak se významově liší Zero a First Conditionals? 2.Jak se formálně liší Zero a First Conditionals? 3.Jak se tvoří Second Conditional? 4.Kdy používáme Second Conditional? 5.Uveďte příklady vět s využitím všech tří typů souvětí. Aj

18 Zdroje použitých materiálů Dokument byl vytvořen bez pomoci odborné literatury.


Stáhnout ppt "Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec."

Podobné prezentace


Reklamy Google