Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_13 Název materiálu: Vazba „be going to“ Tematická oblast: Angličtina 2. ročník – strojírenské obory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_13 Název materiálu: Vazba „be going to“ Tematická oblast: Angličtina 2. ročník – strojírenské obory."— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_13 Název materiálu: Vazba „be going to“ Tematická oblast: Angličtina 2. ročník – strojírenské obory Anotace:Vazba „be going to“ je jednou z možností vyjádření budoucnosti v angličtině. Prezentace slouží k výkladu této vazby. Cílem práce je vytvořit podpůrný materiál pro výuku studentů tříletých učebních oborů. Očekávaný výstup: Žák dovede vytvořit vazbu „be going to“, dovede vytvořit otázku a zápor. Je schopen ji správně používat. Klíčová slova: budoucnost, vazba „be going to“, otázka, zápor Metodika: Zpracovaný materiál slouží k výkladu vazby „be going to“. Prezentace může být rozeslána žákům elektronicky nebo ji lze prezentovat elektronicky ve výuce. Obor: tříleté učební obory Ročník: 2. Autor: Ing. Petr Kašpar Zpracováno dne: 20.1. 2013 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Vazba „be going to“

3 Vazba „be going to“ - použití Vazba „be going to“ je jednou z možností vyjádření budoucnosti. Vazba vyjadřuje: - záměr, odhodlání - předpověď (na základě daných okolností)

4 Vazba „be going to“ - použití - záměr, odhodlání I am going to watch TV. Budu se dívat na televizi. She is going to visit him. Ona ho navštíví. We are going to think about it. Budeme o tom přemýšlet.

5 Vazba „be going to“ - použití - předpověď It is going to be nice weather. Bude hezké počasí. They are going to need our help. Oni budou potřebovat naši pomoc. It is going to be good. To bude dobré

6 Vazba „be going to“ - tvoření Sloveso „be“ se časuje a za částicí „to“ následuje významové sloveso. I am going to study. – Já budu studovat. You are going to work. – Ty budeš pracovat. He (she) is going to play. – On (ona) bude hrát. We are going to drink. – My se napijeme. They are going to have lunch. – Oni budou obědvat.

7 Vazba „be going to“ - zápor Protože základem vazby je sloveso „be“ tvoří se zápor jako u slovesa „be“, tzn. přidáním not. I am not going to study. – Já nebudu studovat. You are not going to work. – Ty nebudeš pracovat. He (she) is not going to play. – On (ona) nebude hrát. We are not going to drink. – My se nenapijeme. They are not going to have lunch. – Oni nebudou obědvat.

8 Vazba „be going to“ - otázka Otázka se tvoří jako u slovesa „be“, tzn. prohozením podmětu s tvarem slovesa „be“. Are you going to help me? Pomůžeš mi? Is he going to visit us? Navštíví nás? Are they going to travel to London? Budou cestovat do Londýna

9 Vazba „be going to“ – krátké odpovědi V krátkých odpovědích se používá sloveso „be“. Are you going to live in Prague? Budeš žít v Praze? Yes, I am. – Ano, budu. No, I am not. – Ne, nebudu. Is he going to ask the teacher? Zeptá se učitele? Yes, he is. – Ano, zeptá se. No, he isn´t. – Ne, nezeptá se.


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_13 Název materiálu: Vazba „be going to“ Tematická oblast: Angličtina 2. ročník – strojírenské obory."

Podobné prezentace


Reklamy Google