Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registra č ní č íslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Š ablona III/2VY_32_INOVACE_667.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registra č ní č íslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Š ablona III/2VY_32_INOVACE_667."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registra č ní č íslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Š ablona III/2VY_32_INOVACE_667

2 Vzd ě lávací oblast:Fyzikální vzd ě lávání Tematická oblast:Speciální teorie relativity P ř edm ě t:Fyzika Výsti ž ný popis zp ů sobu vyu ž ití, p ř ípadn ě metodické pokyny: Objasnění relativistického skládání rychlostí na příkladech Klí č ová slova:Relativistické skládání rychlostí Druh u č ebního materiálu:prezentace Jméno autora:Mgr. Monika Klapková T ř ída/ro č ník:IV. Datum vytvo ř ení:15.11.2012

3 Speciální teorie relativity Důsledky STR kinematické Relativistické skládání rychlostí

4 Relativistické skládání rychlostí Relativistické skládání rychlostí Relativistický vztah pro skládání rychlostí se od klasického vztahu značně liší. Uvažujme inerciální vztažnou soustavu S´ pohybující se vzhledem k jiné inerciální vztažné soustavě rychlostí v, tak že osy x a x´ splývají, viz obrázek: V soustavě S´ nechť se pohybuje těleso nebo částice stálou rychlostí u´ v prvním případě ve směru osy x´ nebo ve druhém případě proti směru osy x´. Rychlost u tohoto tělesa nebo částice vzhledem k soustavě S je pak dána vztahy: nebo

5 Relativistické skládání rychlostí Příklad 1: Relativistické skládání rychlostí Příklad 1: Těleso se pohybuje vzhledem k soustavě S´ rychlostí souhlasně orientovanou s osou x, stejnou rychlostí v se pohybuje soustava S´vzhledem k soustavě S. Určete rychlost tělesa vzhledem k soustavě S a) podle klasického principu skládání rychlostí. b) podle relativistického principu skládání rychlostí.

6 Řešení příkladu 1: a) Podle klasického skládání rychlostí by byla vzájemná rychlost hmotných bodů. Výpočet podle klasického principu skládání je zjevně nesprávný, neboť rychlost žádného hmotného tělesa nemůže překročit rychlost světla. b) Rychlost podle relativistického principu skládání rychlostí určíme ze vzorce Výsledná rychlost 0,96c je opět menší než rychlost světla ve vakuu v souladu se speciální teorií relativity.

7 Relativistické skládání rychlostí Příklad 2: Soustava S´se vzhledem k soustavě S pohybuje rychlostí o velikosti V soustavě S´se pohybuje částice rychlostí o velikosti tak, že vektory a jsou rovnoběžné. Jakou rychlost částice zjistí pozorovatel v soustavě S, jestliže vektory a mají a) souhlasný směr b) opačný směr?

8 Řešení příkladu 2: Rychlost v obou případech podle relativistického principu skládání rychlostí určíme ze vzorce: a) Pozorovatel v soustavě S zjistí, že částice bude mít rychlost b) Pozorovatel v soustavě S zjistí, že částice bude mít rychlost Znaménko mínus znamená, že směr rychlosti částice bude stejný jako vektor rychlosti

9 Literatura a zdroje: Bartuška K.: Kapitoly ze speciální teorie relativity, SPN, Praha, 1991 Bartuška K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV, Prometheus, Praha, 2000 Soukup V., Veselý J.: Maturitní otázky fyzika, Fragment, 2007 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vztazna_soustava. png


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registra č ní č íslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Š ablona III/2VY_32_INOVACE_667."

Podobné prezentace


Reklamy Google