Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

… báje a pověsti hvězdné oblohy. Vstupte do světa mýtů, bájí a pověstí. Projděte se hvězdnou oblohou. Poznejte příběhy, které se váží k některým znamením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "… báje a pověsti hvězdné oblohy. Vstupte do světa mýtů, bájí a pověstí. Projděte se hvězdnou oblohou. Poznejte příběhy, které se váží k některým znamením."— Transkript prezentace:

1

2 … báje a pověsti hvězdné oblohy. Vstupte do světa mýtů, bájí a pověstí. Projděte se hvězdnou oblohou. Poznejte příběhy, které se váží k některým znamením zvěrokruhu. Jen tak …

3 Ryby Kdysi dávno se procházela Afrodita (Venuše) se svým synem Erótem po b ř ehu ř eky Eufratu. Náhle se p ř ed nimi objevil obr Tyfón. M ě l sto hlav dra č í, psí i lidské podoby a ni č il vše, na č p ř išel.

4 Vyd ě šena bohyn ě sko č ila se svým synem do vln ř eky a prom ě nila se v rybu. Tyfóna pozd ě ji p ř emohl Zeus, ale ne úpln ě. Zchromil ho bleskem a uv ě znil pod horu Etnu na Sicílii. Na památku této události je ryba zv ěč n ě na na no č ní obloze.

5 Beran Souhv ě zdí zobrazuje legendu o výprav ě Iasona za zlatým rounem. Beran se zlatým rounem byl dar boha Herma, aby chránil Frixa a Hellé, d ě ti bohyn ě oblak ů Nephelé.

6 Býk Podle ř eckých bají se Zeus, když cht ě l unést Európu, prom ě nil ve sn ě hobílého býka a vmísil se do královských stád. Európa si krotkého býka brzy oblíbila. Jednou se na n ě ho posadila. Býk rychle opustil stádo, sko č il do mo ř e a odplaval až na ostrov Krétu.

7 Blíženci Blíženci Kastor a Pollux byli Diovi synové. Matkou jim byla spartská královna Leda. Helena, kv ů li které pozd ě ji vypukla trojská válka byla jejich sestra.

8 Brat ř i se zú č astnili plavby Argonaut ů za zlatým rounem do Kolchidy. Jednou vypukla strašlivá bou ř e a plavci již stráceli nad ě ji. Orfeus za č al hrát na svou kouzelnou harfu a bou ř e naráz ustala. Na č elech Kastora a Poluxe se rozzá ř ily jasné hv ě zdy. Námo ř nici je od té doby pokládají za své ochránce.

9 Rak Souhv ě zdí p ř ipomíná velkého kraba, který pomáhal Hyd ř e v boji proti Héraklovi. Když se krab zakousl Héraklovi do nohy, st ř elil po n ě m Hérakluv pomocník Loláos šípem a dob ř e mí ř enou ranou kraba usmrtil. Bohyn ě Héra, která n ě m ě la Hérakla ráda p ř enesla kraba na oblohu.

10 Lev Delfská v ě štkyn ě Pýthie poradila Herkulovi aby vstoupil do služeb mykénského krále a udob ř il si na n ě j rozhn ě vanou bohyni Héru. Ten uposlechl. Prvním královským úkolem bylo zabít lva, který žil v blízkých horách (Nemeje). Herkules jej našel ve sluji, omrá č il kyjem a zardousil. Král se velmi pod ě sil jednak ze lva tak i z Herkulovy síly.

11 Panna V dob ě zlatého v ě ku na Zemi (p ř ed otev ř ením Pando ř iny sk ř í ň ky) nikdo neznal zákony a sám od sebe ctil právo a v ě rnost. Tehdy sestoupila mezi lidi bohyn ě spravedlnosti a po ř ádku Astraia, dcera Diova. U č ila lidi znát ř ád.

12 Potom však lidé poznali nemoce, sobeckost, válku a bohové opustili Zemi. Poslední z ů stala Astraia v nad ě ji, že se jí ješt ě poda ř í odvrátit Di ů v hn ě v a zkázu lidstva. Nakonec i ona Zemi opustila a odebrala se mezi ostatní bohy.

13 Váhy Jsou symbolem podzimní rovnodennosti a udávaly rolník ů m č as osevu ozimy. Jedná se o velmi staré souhv ě zdí známé nejen v antice a Egypt ě, ale též ind ů m a č í ň an ů m.

14 Štír Ob ř ího štíra bohyn ě Héra vypustila z podzemí, aby usmrtil lovce Orióna. Orión byl zdatný lovec a zdálo se, že vyhubí všechnu zv ěř a navíc se Hé ř e vysmíval.

15 St ř elec Kentaurové, nap ů l lidé a nap ů l kon ě žili až na malé výjimky jako barba ř i. Jen málo jich bylo naklon ě no lidem. A z t ě ch jeden vynalezl lukost ř elbu a za své zásluhy byl za ř azen mezi souhv ě zdí jako St ř elec.

16 Kozoroh Bohem pastý řů, les ů, polí a stád byl Pan. Protože svým vzhledem nahán ě l strach, chodil rad ě ji sám a hrál na píš ť alu. M ě l rád hudbu i tanec a za jasných nocí hrál nymfám k tanci. Pan byl symbolem klidné pohody a p ř ece se ho lidé báli (panický strach).

17 Vodná ř Všechny staré civilizace spojovali toto souhv ě zdí s vodou. V antice p ř edstavovalo souhv ě zdí boha Dia, který lije proud vody na zem, aby potrestal h ř íšné lidstvo.

18 Krásný a pohodový den a pohled na no č ní oblohu p ř eji práv ě dnes … Z


Stáhnout ppt "… báje a pověsti hvězdné oblohy. Vstupte do světa mýtů, bájí a pověstí. Projděte se hvězdnou oblohou. Poznejte příběhy, které se váží k některým znamením."

Podobné prezentace


Reklamy Google