Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MARKETINGOVÝ MIX 1. POJEM MARKETINGOVÝ MIX 2. PRODUKT 3. PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY 4. PACKAGE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MARKETINGOVÝ MIX 1. POJEM MARKETINGOVÝ MIX 2. PRODUKT 3. PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY 4. PACKAGE."— Transkript prezentace:

1 MARKETINGOVÝ MIX 1. POJEM MARKETINGOVÝ MIX 2. PRODUKT 3. PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY 4. PACKAGE

2 1.Pojem marketingový mix je mnoho způsobů jak uspokojit potřeby zákazníků výrobek se liší úrovní kvality, balení, velikostí, reklamou, prodejem…… tzn. existuje mnoho faktorů, které tvoří výrobek jako celek = mnoho rozhodnutí Existuje systém, který nám pomůže uspořádat všechna tato rozhodnutí a zjednoduší výběr marketingového mixu??

3 4 P Výhodné zredukovat všechny proměnné faktory - marketingového mixu do čtyř základních skupin: Product (výrobek) Place (místo) Promotion (propagace) Price (cena)

4 Další složky marketingového mixu Příprava package Zpracování programů – tvoření package People – lidé Kooperace – partnership Procesy Physical evidence – v komunálním marketingu – představuje viditelné prvky města např. příroda, parkoviště, vnitřní uspořádání apod. První dva body bývají zahrnuty do produktu

5 Úkol marketingového mixu Vyvinout výrobek, který uspokojuje cílové zákazníky, najít cestu, jak jej k nim dopravit, použít propagaci, abychom jim sdělili, že jej pro ně máme a udat cenu, kterou budou ochotni zaplatit. Správný výrobek za správnou cenu na správném místě ve správný čas.

6

7

8 2. Produkt produkt (nabídka nebo řešení) = cokoli, co může nabídnuto zákazníkovi, aby byla uspokojena jeho potřeba nebo přání. Může se skládat až ze tří složek: Fyzický výrobek, zboží, Služby Myšlenky V marketingu je produkt pojímán v širším smyslu než v běžném životě

9 Základní výrobek Použitelný výrobek Očekávaný výrobek Rozšířen ý výrobek Potencionální výrobek

10 „Základní výrobek – Jádro produktu“: poukazuje na „fyzickou“ (u služby se musíme dostat na vyšší stupeň abstrakce při jejím zhmotnění) existenci produktu, mohl by vyřešit zákazníkův problém například (v souvislosti s dopravou je třeba zmínit Neoddělitelnost spojení s infrastrukturou, například silniční síť a automobilová doprava, dá se konstatovat, že infrastruktura je součástí produktu odvětví dopravy

11 příkladem základního výrobku může být přeprava osob a existence silnice z Tábora do Prahy

12 Použitelný výrobek je produkt v takové podobě, v níž je pro uspokojení zákazníkova problému použitelný V dopravě - (plus nezbytná silnice), příkladem použitelného produktu (uvažujme osobní silniční přepravu Praha – Tábor) představuje např. autobus a přesná, bezpečná…přeprava rychlá, pravidelná ).

13 Očekávaný výrobek produkt v podobě, jak si jej cílový trh představuje – v našem příkladu(Praha- Tábor) dálkový autobus s pohodlnými sedačkami, rychlíkovým jízdním řádem apod. (pohodlnější přeprava)

14 Rozšířený výrobek znamená doplnění produktu o navazující produkty či služby. V našem případě může jít o nabídku nápojů, existenci WC v autobuse, pouštění videa, klimatizaci, možnost připojení k internetu, telefon apod. (přeprava + řešení dalšího problému).

15 Potencionální výrobek představuje řešení ještě neexistujících potřeb zákazníka (které budou marketingovými nástroji generovány z jeho přání) – může se jednat například o poly-autobus, který bude rozložitelný na samostatná vozidla, jež bude přepravovat do konečných destinací apod

16 Produktem mohou být jak: hmotné výrobky (potraviny,stroje,polotovary), tak i služby (restaurace, přeprava, pojištění, vzdělávání, zdravotnictví) Není důležité, jak vidí produkt producent, ale jak ho vidí zákazník!!

17 Produkt = Zboží či Služba Zboží (výrobek) – je fyzická (hmotná) věc, můžeme ji vidět a dotýkat se, vyzkoušet ji apod. Služba – činnost, kterou dělá jedna strana pro druhou -nelze si ji nechat uschovat apod. - nehmotná Mnoho výrobků je kombinací služeb a zboží: např. Firma Shell – benzín a úvěrová karta

18 Zboží – se nejdříve vyrábí a pak prodává Služba – často je nejdříve prodána a pak teprve vytvořena - hůře se slaďuje nabídka a poptávka - např. telefonní operátoři – provoz ve špičce a mimo špičku - musí být obvykle realizovány za přítomnosti zákazníka

19 Specifické vlastnosti výrobků Kvalita výrobků Provedení výrobků – doplňky Styl a design výrobků Doprovodné služby Obal výrobků Značka výrobků Značkování výrobků

20 Kvalita produktů Z hlediska marketingu znamená schopnost uspokojit potřeby nebo požadavky spotřebitele Např. výrobek z mnoha přednostmi či lepšími vlastnostmi není nejkvalitnějším výrobkem, jestliže se nevyznačuje takovými vlastnostmi, které cílový trh požaduje nebo potřebuje.

21 Doprovodné služby Dodání – jak je služba dodána zákazníkovi Instalace – jak je výrobek umístěn na místě Zákaznická instruktáž – školení zaměstnanců o správném používání Poradenské služby Opravy – kvalita opravárenských služeb

22 Komponenty výrobků/služba Každá firma poskytuje svůj sortiment služeb a výrobků – tvořeny z jasně viditelných komponentů a to: Chování zaměstnanců – vzhled, uniformy atd. Exterier budov Vybavení Vývěsní štít Kontakty se zákazníky a ostatní veřejností

23

24

25

26 Spotřebitelské třídy výrobků - jsou založeny na tom: - jak spotřebitel uvažuje o daném produktu - jak jej nakupuje

27 Výrobky denní spotřeby - nakupují se rychle s malým úsilím - spotřebitel je potřebuje a není ochoten strávit mnoho času a úsilí na jejich nákup - kupují se bez přemýšlení, rutině - Dále je můžeme členit na výrobky: - Běžné - Nárazové - Nepředvídaný nákup

28 Běžné - nakupují se pravidelně ze zvyku - vyžadují max. vystavení - zaslouží si rozsáhlou distribuci při nízkých nákladech - jsou u nich důležité značky (snižují úsilí potřebné k nákupu, podporují opakovaný nákup)

29 Impulzivní – náhlý nákup - kupují se jako neplánovaný nákup – jakožto náhlá a silná potřeba výrobek koupit - zákazník se rozhodne tyto výrobky koupit, když je spatří - vyžadují maximální vystavení, rozsáhlou distribuci, zajištění vhodného umístění - Např: prodavač zmrzliny na pláži

30 Výrobky pro náhlý nákup v nouzi - kupují se v okamžiku, kdy je potřeba dostatečně velká – tj. nouze - Např: odtahová služba, non-stop potraviny - Za tyto výrobky se platí více, ale zákazníkovy to nevadí.

31 Nákupní výrobky - Zákazník si o nich myslí, že stojí za ten čas a námahu je srovnávat s výrobky konkurence - Homogenní - v podstatě stejné – zákazník požaduje nejnižší cenu (ledničky, televize pračky, auta) - Heterogenní – odlišné – zákazník prověřuje kvalitu (nábytek, oblečení, nádobí, fotografické přístroje) - kvalita a úprava jsou důležitější než cena

32 Zvláštní výrobky - též speciální - zákazník vyvine zvláštní úsilí, aby je nalezl (vypátral) - Jakékoli značkové výrobky, na nichž spotřebitelé trvají podle jména

33 Neviděné výrobky - výrobky, které potencionální zákazníci zatím nechtějí, nebo o nich nevědí, že si je mohou koupit - Nové neviděné výrobky – revoluční – zákazník výrobek nezná (high tech výrobky, elektronika…..) - Pravidelně neviděné – zůstávají neviděny, ale nepatří mezi nikdy nekupované (náhrobní kameny, encyklopedie, životní pojištění)

34 3.PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY 1. Instalace – základní prostředky – výrobky dlouhodobé spotřeby – nakupování složitější 1. Budovy 2. Strojní vybavení apod. 2. Příslušenství – krátkodobé kapitálové prostředky – nakupování jednodušší 1. Nástroje 2. Kopírovací stroje 3. Elektrické vozíky apod.

35 3.Suroviny Jsou nákladovými položkami V procesu se spotřebovávají Trhy se zemědělskými komoditami Trhy s přírodními surovinami

36 4.Komponenty součástky Nákladové položky Jsou součásti konečného produktu Patří zde např.: Spotřební materiál – šrouby, matice, podložky Látky, cement, baterie do aut apod.

37 5.Pomocný a provozní materiál Nestává se součásti finálního výrobku Nákup nemusí být tak zodpovědný Rozdělení do 3 skupin: Údržba – žárovky, Opravy – filtry, podpěry při opravě Operační materiál – mazací oleje, brusný papír,svorky apod.

38 6.Odborné služby Většinou nákladové položky Jejich výběr vyžaduje důkladné zvažování Patří jsem např.: Doprava Účetnictví Služby reklamní agentury apod.

39 VÝROBNÍ SORTIMENT  šíře výrobního sortimentu  hloubka výrobního sortimentu  důvody změny sortimentu  konkurence  snaha o získání místa na prodejním pultě  výrobek nebude úspěšný na pořád  tzv. kanibalizace výrobku

40 ZNAČKA - produktu chápána jako řetězec: představ, asociací, pocitů a emocí v hlavě spotřebitele vyvolaných právě určitou značkou. Z hlediska marketingové komunikace ve vidění značky převládá spíše odraz značky v očích cílové skupiny,

41 Značka – znamená: Používání jména, pojmu, symbolu, tvaru nebo kombinací těchto prvků K identifikaci výrobků Patří jsem jméno značky – slovo, písmeno, skupina slov ochranné známky – právnický termín zaregistrovaný pro používání jednou firmou

42 Funkce značky produktu - výrobce  Důležitý nástroj marketingové strategie  Jeden z rozhodujících faktorů v rozvoji obchodu  Odlišení od konkurence  Pomáhá identifikaci výrobku a je zárukou kvality  Usnadnění segmentace trhu  Právní ochrana jedinečných vlastností  Návrat spokojených zákazníků  Apod.

43 Funkce značky pro spotřebitele Identifikační Úspora času Záruka kvality Radost a spokojenost Apod.

44 Značka sděluje: Vlastnosti produktu Užitky Hodnoty Kulturu Osobnost Uživatel

45 Pět stupňů popularity značky 1. Odmítání – je těžko kontrolovatelné. Důvody odmítnutí: 1. změny „Image“ 2. Změny výrobků či cílového zákazníka 2. Nerozeznávání- finální zákazníci 1. Např. školní potřeby, stolní nádobí apod.

46 3.Rozeznávání Zákazník si značku pamatuje 4. Preference značky 1. Cíloví zákazníci dávají této značce přednost 1. Ze zvyku 2. Dle zkušeností

47 5.Trvání na dané značce Zákazníci trvají na dané značce Tuto značku vyhledávají

48 Rysy dobrého jména značky Krátké a jednoduché Snadný pravopis a čtení Snadno se rozezná a pamatuje Dá se vyslovit jen jedním způsobem Naznačuje výhody výrobků Dá se uzpůsobit potřebám balení Jde s dobou Jeho užívání je právně možné

49 Typy značek Rodinné značky Individuální značky pro jednotlivé výrobky Druhové značky Národní značky Výrobní značky Prodejní značky (Obchodní)

50 OBCHODNÍ ZNAČKA 2 možnosti :  na trhu je prosazována značka výrobce  obchodní firmy zavádějí vlastní značku

51 OBCHODNÍ ZNAČKA Firmy mohou využívat 2 základní strategie:  kmenová – mnoho výrobků je pokryto jednou značkou  individuální


Stáhnout ppt "MARKETINGOVÝ MIX 1. POJEM MARKETINGOVÝ MIX 2. PRODUKT 3. PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY 4. PACKAGE."

Podobné prezentace


Reklamy Google