Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov"— Transkript prezentace:

1 ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov
SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A PŘEDPROFESNÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ ZŠ PRAKTICKÉ A ZŠ SPECIÁLNÍ ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov

2 Celková výše uznatelných nákladů:
Grantové schéma: „Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních“ 2. kola výzvy OP RLZ: „Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami“. Celková výše uznatelných nákladů: ,- Kč Projekt je hrazen systémem veřejného spolufinancování 75% ze zdrojů Evropského sociálního fondu 25% ze státního rozpočtu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů MŠMT ČR.

3 Data: Prosinec 2005 – seminář k čerpání finančních prostředků
1. 2. – – 80 dní na zpracování projektu Září 2006 – oznámení o udělení grantu, posun zahájení činnosti o 1 měsíc, tj. na 21 měsíců 13. listopadu 2006 – zahájení realizace projektu 30. červen 2008 – ukončení projektových aktivit

4 ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov, okres Sokolov
Partnerské subjekty realizátor: ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov, okres Sokolov partner: ZŠ praktická a ZŠ speciální Kraslice partner: ZŠ Sokolov, Běžecká 2055 partner: Speciální školy Sokolov, Žákovská 1

5 Realizační tým Dohoda o pracovní činnosti: 18 x
Koordinátor – Mgr. Magdalena Čavojská Asistent koordinátora – Mgr. Lenka Chmelíková Administrativní pracovník – Mgr. Anna Hadáčková Účetní – Martina Malečíková Mzdová účetní – Marcela Horníková Webmaster – Jan Hadáček Horní Slavkov: odb.pedagogičtí pracovníci – M.Čavojská, L.Chmelíková externí pracovníci – Libuše Slavíková, Lenka Kelucová, Anna Hadáčková (Naděžda Houšková) Kraslice: odb.pedagogičtí pracovníci – Mgr. Radka Gottfriedová externí pracovníci – Mgr. Jana Klvačová, Martina Bečková Sokolov: odb.pedagogičtí pracovníci – Monika Skalová externí pracovníci – Gabriela Burešová, Lenka Korbelová Dohoda o provedení práce : 3 x (krátkodobé činnosti)

6 Projektem bylo vytvořeno celkem 21 pracovních příležitostí.
ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

7 Klíčové aktivity projektu
Personální zajištění projektu. Informační a propagační kampaň, zajištění publicity projektu. Aktivity organizačního a administrativního charakteru. Vzdělávání učitelů v oblasti sociální komunikace a předprofesní přípravy Úprava tématické učebny Vytvoření obsahové náplně předmětu "Sociální výchova" Spolupráce s vedením SŠ v regionu Odborné exkurze Individuální příprava žáků na další vzdělávání Tvorba výstupních materiálu a souhrnného kurikula

8 Předmět „Sociální výchova“
Výuka předmětu 1 hod týdně, třída (disponibilní hodina) 7. ročník – komunikace „Já - Ty“ (poznávání, sebereflexe, hodnotová orientace, názory a postoje, sebedůvěra, respektování odlišností druhých) 8. ročník - komunikace „My“ (mezilidská komunikace, vztahy ve skupině, specifické dovednosti pro správnou volbu povolání) 9. ročník – předprofesní příprava (cílené aktivity k volbě povolání, exkurze do učilišť regionu, fotogalerie učebních oborů regionu) ročník – základy informační gramotnosti (součást výuky SV – základy práce na PC - textový editor, internet, )

9 Obsah předmětu „Sociální výchova“
obsahová náplň předmětu vytvoření pracovních listů specifikace otázek a úkolů zpracování podle ŠVP: konkretizace výstupů, stanovení obsahu učiva, vytyčení kompetencí a průřezových témat – osobnostní a sociální výchova (osobnostní, sociální a morální rozvoj) Tématické Konference žáků podle ročníků

10 Konference žáků 7. ročníků
realizace – 27. března 2007 účast 15 žáků ze všech partnerských škol Zaměření: „Sebepoznání“ Vyjádření pocitů, aktivity na podporu naslouchání Výstupní materiál: prezentace školy a města, modely, plakáty, zpětné hodnocení žáků – PC anketa, článek Mladá fronta Dnes

11 Konference žáků 9. ročníků
realizace , Sokolov účast 20 žáků ze všech partnerských škol Zaměření: „Volba povolání“ podpora orientace vycházejících žáků na trhu práce předprofesní příprava - prezentace povolání, získávání informací na internetu, inzeráty, výběrové řízení tématické hry a činnosti k rozvoji vzájemné spolupráce

12 Exkurze do odborných učilišť
Cíl exkurzí: nabídka učebních oborů, prostředí učiliště a vybavení tříd, domov mládeže, stravování, poplatky, dojíždění – vzdálenost 1) prosinec 2006 Nejdek Abertamy - lesnické práce 2) červen 2007 Cheb 3) listopad 2007 Karlovy Vary- stavební obory Přehlídka škol 2008, K.Vary-Thermál

13 Vzdělávání učitelů v oblasti komunikace a předprofesní přípravy
Vytvoření nebo zajištění akreditovaných vzdělávacích programů (zaměření na specifika rozvoje komunikativních dovedností a zdravého životního stylu žáků ZŠ praktických a speciálních Spolupráce učitelů ZŠ a SŠ regionu (výjezdy výchovných poradců a třídních učitelů vycházejících žáků - kontakty s učiteli a mistry odborných učilišť, znalost podmínek konkrétních škol a jejich požadavků na výuku, obsah učiva 1. ročníku)

14 1.Víkendový seminář pro učitele
realizace – dubna 2007, Stříbrná, chata Barbora interaktivní seminář „Připraveni pro život“ ve spolupráci s nadačním fondem Lions Quest lektorka PhDr. Jana Stará, Pedagogická fakulta UK Praha Téma: Zvládání emocí, Budování vrstevnických vztahů, Stanovení hodnot

15 2.Víkendový seminář pro učitele
22. – Stříbrná Věra a Ivan Janíkovi „Motivace-životní styl“ Nový Jičín „Antistresový program “ podpora profesního rozvoje učitelů v oblasti zdravého životního stylu interaktivní seminář na zlepšení vztahů v oblasti mezilidské komunikace a ozdravení vztahů ve třídě a na pracovišti

16 1.Diskusní seminář pro učitele
realizace , Sokolov, ZŠ Běžecká Prezentace projektu, plán akcí lektor Mgr. Magdalena Čavojská, autor a koordinátor projektu Systém integrace a vzdělávání žáků se specifickými potřebami v rámci států EU lektor PaedDr. Zuzana Kaprová, MŠMT ČR Základní data o Evropské unii lektor Lucie Šedivá, vedoucí Eurocentra K. Vary

17 „Individuální příprava“
Rovné příležitosti (vyrovnání odlišností v obsahu učiva - podle vybraného oboru) Udržitelnost (minimalizace předčasného ukončení studia z důvodu nezvládnutí výuky po nástupu do učiliště) Jazyková vybavenost (základy konverzace v AJ, NJ u žáků, kteří ještě nemají cizí jazyk v osnovách) Činnost podle Individuálního programu (konkretizace pro každého žáka)

18 Plán projektových aktivit
pro žáky: říjen 2007: Přehlídka škol a exkurze do OU v Karlových Varech Listopad : Konference žáků 9. tříd „Volba povolání“ Únor 2008: Exkurze do OU Sokolov, H.Slavkov březen 2008: Víkendová konference žáků 8. tříd „Vzájemné vztahy“ pro učitele: 22. – , Stříbrná „Antistresový program“ manželé Janíkovi leden, květen 2008: Výjezd učitelů do SŠ regionu (trasa bude upřesněna podle požadavků učitelů) , Sokolov „Konflikt-komunikace“ duben, červen 2008: Diskusní seminář pro učitele

19 www.zsprakticka-hslavkov.euweb.cz Děkuji za pozornost.
Magdalena Čavojská


Stáhnout ppt "ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov"

Podobné prezentace


Reklamy Google