Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost práce v chemii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost práce v chemii"— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost práce v chemii
VY_32_INOVACE_G1 - 01 Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Bezpečnost práce v chemii

2 CHEMIE Čím se zabývá?

3 Zkoumá Vlastnosti látek A jejich přeměny na látky jiné

4 Látky (chemické látky)
1. Jmenuj 10 příkladů látek. 2. Jmenuj 3 látky ve skupenství plynném. 3. Jmenuj 3 látky ve skupenství kapalném. 4. Jmenuj 3 látky ve skupenství pevném.

5 Látky (chemické látky)
1. Jmenuj 10 příkladů látek. voda, vzduch, benzín, ocel, cukr … 2. Jmenuj 3 látky ve skupenství plynném. vzduch, vodík, zemní plyn … 3. Jmenuj 3 látky ve skupenství kapalném. olej, ocet, rtuť … 4. Jmenuj 3 látky ve skupenství pevném. dřevo, železo, měď …

6 Hlavními metodami jsou:
pozorování pokus

7 Pokusy Chemické jo-jo. Blesky ve zkumavce. Popiš, co pozoruješ ?

8 POZOR! Některé látky a pokusy mohou být nebezpečné.

9 Pravidla pro práci : 1. Řiď se vždy pokyny učitele a dodržuj daný pracovní postup. 2. Udržuj čistotu a pořádek. 3. Bez souhlasu učitele neopouštěj pracovní místo. 4. Nejez, nepij, neochutnávej chemikálie a výpary látek ověřuj z bezpečné vzdálenosti. 5. S plamenem kahanu zacházej opatrně. 6. Neber chemikálie do rukou, používej lžičku. 7. Použité látky nevracej zpět do zásobních lahví.

10 Pravidla pro práci Se zařízením, pomůckami a látkami zacházej opatrně. Nehodu i poranění hlas ihned učiteli. Používej ochranné pomůcky: plášť, brýle nebo ochranný štít, gumové rukavice. 10. Po ukončení práce umyj laboratorní sklo, ukliď pracoviště a umyj si ruce mýdlem.

11 Nebezpečné látky Benzín, zemní plyn … se snadno vznítí VYSOCE A EXTRÉMNĚ HOŘLAVÉ Pokus: kádinka s vodou a saponátem, probublává plyn, po ukončení zapálit pěnu Kyselina sírová, hydroxid sodný …poleptají pokožku … ŽÍRAVÉ Pokus: na odpařovací misku dát kousek papíru, kostku cukru, tkaninu a nalít koncentrovanou kyselinu sírovou

12 Nebezpečné látky Trinitrotoluen… při reakci vzniká množství plynů, které se rozpínají VÝBUŠNÉ Chlorečnan draselný… při styku s jinými látkami prudce hoří OXIDUJÍCÍ Pokus: hoření chlorečnanu a cukru

13 Nebezpečné látky Modrá skalice, nikotin … způsobují smrt i v malých dávkách TOXICKÉ (jedovaté) ZDRAVÍ ŠKODLIVÉ A TOXICKÉ NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

14 Výstražné symboly

15 R-věty a S-věty R-věty upřesňují rizikovost látek.
S-věty obsahují pokyny pro bezpečné zacházení s látkami.

16 R-věty a S-věty

17 PRÁCE VE SKUPINKÁCH Každá skupinka dostane etiketu nebezpečné látky. Informace prostuduje, sdělí ostatním skupinám, posoudí a porovná nebezpečnost těchto látek.


Stáhnout ppt "Bezpečnost práce v chemii"

Podobné prezentace


Reklamy Google