Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VISUAL BASIC PRALG. Procedury a funkce Procedura – menší logický celek, kterým členíme program Opakované použití lepší „čtení“ programu pro programátora.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VISUAL BASIC PRALG. Procedury a funkce Procedura – menší logický celek, kterým členíme program Opakované použití lepší „čtení“ programu pro programátora."— Transkript prezentace:

1 VISUAL BASIC PRALG

2 Procedury a funkce Procedura – menší logický celek, kterým členíme program Opakované použití lepší „čtení“ programu pro programátora (zkracuje kód) Dělení: Událostní (event procedures) připojené k ovládacím prvkům, vyvolají se po události Obecné – není připojena k objektu General Procedure

3 Typy podprogramů SUB z Subroutine (podprogram) Sub - End Sub Nevrací hodnotu! Funkce Function - End Function zvl. případ procedury pro výpočty Vrací hodnotu svým jménem Property přiřazuje a vrací hodnoty, nastavuje odkazy na objekty

4 Událostní procedury Ve Visual Basic jsou vytvářeny programy řízené událostmi. Události – kliknutí na tlačítko, stisk klávesy, pohyb myši, atd. Název událostní procedury složen z názvu objektu _ název události

5 Definice funkcí [Private] [Public] [Static] Function jméno_procedury (parametry) [As typ] příkazy End Function Musí být definice návratové hodnoty, pokud není je Variant. Eexistuje řada předdefinovaných funkcí – matematické, goniometrické, řetězcové… př. Dim k As Double k = Sin (3.14159265358979) ‘má jeden vstupní parametr Rem návratová hodnota je datového typu Double Rem výsledek …3.231 E-15

6 Příklad definice funkce Function Max (a As Double, b As Double) As Double Rem dva vstupní parametry a,b If a > b Then Max = a Else Max = b End If End Function použití funkce: Dim Bigger As Double …. Bigger = Max(5,17) ….

7 7. Zásady psaní programového kódu Komentáře – Rem ‘ Kdo, kdy vytvořil, kdo kontroloval Komentáře deklarací proměnných Co funkce dělá, jaké má parametry Odsazování kódu Prázdné řádky Ne příliš dlouhé procedury (max. 1 obrazovka) Ne dlouhé řádky

8 Typové předpony bytByte bolBoolean curCurrency dblDouble dteDate sngSingle lngLong intInteger objObject varVariant strString Pro názvy proměnných

9 Předpony ovladačů picPictureBox lblLabel fraFrame chkChechBox optOptionButton cboComboBox lstListBox hsbHScrollBar vsbVScrollBar drvDriveListBox shpShape imgImageBox tmrTimer

10 ZÁPIS VLASTNOSTÍ, METOD, FUNKCÍ FUNKCENazevFunkce (parametry) Bigger=Max(a,b) F=MsgBox() METODANazObj.MetodafrmDalsi.Show frmPozdrav.Print VLASTNOSTNazObj. Vlatnost= hodnota frmDalsi.Caption= „Další formulář“ NÁZEV UDÁLOSTNÍ PROCEDURY NazObj_UdalostfrmHlavni_Load

11 Vlastnost, metoda, funkce

12 Další možnosti psaní kódu Dva příkazy na jednom řádku – odděleny dvojtečkou : příkaz1:příkaz2 ale pozor If p=1 Then x = 1 : y = 1 není to samé jako If p=1 then x=1 y=1 Jen příkaz na více řádků - oddělení mezerou a podtržítkem

13 8. Vlastnosti objektů Udávají vzhled (apperiance) chování(behaviour) (Enabled) vazba na databázová data Podle dostupnosti: jen při zakreslování pouze za běhu programu jak při zakreslování, tak při běhu

14 Př2: Nastavování vlastnosti WindowState formuláře pomocí tlačítka Zvětšit/Zmenšit Private Sub cmdVelikost_Click() frmOkno.cls ‘vymaže formulář If frmOkno.WindowState = 2 Then frmOkno.WindowState = 0 cmdVelikost.Caption = “Zvětšit” Print “Okno je zmenšené“ Else If frmOkno.WindowState = 0 Then frmOkno.WindowState = 2 cmdVelikost.Caption = “Zmenšit” Print “Okno je zvětšené“ End If

15 Výrazy operand1 operátor operand2 Matematické - +, -, *, /, \ (celočíselné dělení), MOD (zbytek po celočíselném dělení) porovnávací - =,, <>, =, Is (rovnost objektů), Like (porovnání se šablonou) logické - not, and, or, eqv, xor, imp řetězící - &, + (spojování řetězců)


Stáhnout ppt "VISUAL BASIC PRALG. Procedury a funkce Procedura – menší logický celek, kterým členíme program Opakované použití lepší „čtení“ programu pro programátora."

Podobné prezentace


Reklamy Google