Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VISUAL BASIC PRALG.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VISUAL BASIC PRALG."— Transkript prezentace:

1 VISUAL BASIC PRALG

2 Procedury a funkce Procedura – menší logický celek, kterým členíme program Opakované použití lepší „čtení“ programu pro programátora (zkracuje kód) Dělení: Událostní (event procedures) připojené k ovládacím prvkům, vyvolají se po události Obecné – není připojena k objektu General Procedure

3 Typy podprogramů SUB z Subroutine (podprogram) Sub - End Sub
Nevrací hodnotu! Funkce Function - End Function zvl. případ procedury pro výpočty Vrací hodnotu svým jménem Property přiřazuje a vrací hodnoty, nastavuje odkazy na objekty

4 Událostní procedury Ve Visual Basic jsou vytvářeny programy řízené událostmi. Události – kliknutí na tlačítko, stisk klávesy, pohyb myši, atd. Název událostní procedury složen z názvu objektu _ název události

5 Definice funkcí příkazy End Function
[Private] [Public] [Static] Function jméno_procedury (parametry) [As typ] příkazy End Function Musí být definice návratové hodnoty, pokud není je Variant. Eexistuje řada předdefinovaných funkcí – matematické, goniometrické, řetězcové… př. Dim k As Double k = Sin ( ) ‘má jeden vstupní parametr Rem návratová hodnota je datového typu Double Rem výsledek …3.231 E-15

6 Příklad definice funkce
Function Max (a As Double, b As Double) As Double Rem dva vstupní parametry a,b If a > b Then Max = a Else Max = b End If End Function použití funkce: Dim Bigger As Double …. Bigger = Max(5,17)

7 7. Zásady psaní programového kódu
Komentáře – Rem ‘ Kdo, kdy vytvořil, kdo kontroloval Komentáře deklarací proměnných Co funkce dělá, jaké má parametry Odsazování kódu Prázdné řádky Ne příliš dlouhé procedury (max. 1 obrazovka) Ne dlouhé řádky

8 Typové předpony byt Byte bol Boolean cur Currency dbl Double dte Date
sng Single lng Long int Integer obj Object var Variant str String Pro názvy proměnných

9 Předpony ovladačů pic PictureBox lbl Label fra Frame chk ChechBox opt
OptionButton cbo ComboBox lst ListBox hsb HScrollBar vsb VScrollBar drv DriveListBox shp Shape img ImageBox tmr Timer

10 ZÁPIS VLASTNOSTÍ, METOD, FUNKCÍ
FUNKCE NazevFunkce (parametry) Bigger=Max(a,b) F=MsgBox() METODA NazObj.Metoda frmDalsi.Show frmPozdrav.Print VLASTNOST NazObj. Vlatnost= hodnota frmDalsi.Caption= „Další formulář“ NÁZEV UDÁLOSTNÍ PROCEDURY NazObj_Udalost frmHlavni_Load

11 Vlastnost, metoda, funkce

12 Další možnosti psaní kódu
Dva příkazy na jednom řádku – odděleny dvojtečkou : příkaz1:příkaz2 ale pozor If p=1 Then x = 1 : y = 1 není to samé jako If p=1 then x=1 y=1 Jen příkaz na více řádků - oddělení mezerou a podtržítkem

13 8. Vlastnosti objektů Udávají vzhled (apperiance)
chování(behaviour) (Enabled) vazba na databázová data Podle dostupnosti: jen při zakreslování pouze za běhu programu jak při zakreslování, tak při běhu

14 Př2: Nastavování vlastnosti WindowState formuláře pomocí tlačítka Zvětšit/Zmenšit
Private Sub cmdVelikost_Click() frmOkno.cls ‘vymaže formulář If frmOkno.WindowState = 2 Then frmOkno.WindowState = 0 cmdVelikost.Caption = “Zvětšit” Print “Okno je zmenšené“ Else If frmOkno.WindowState = 0 Then frmOkno.WindowState = 2 cmdVelikost.Caption = “Zmenšit” Print “Okno je zvětšené“ End If

15 Výrazy operand1 operátor operand2
Matematické - +, -, *, /, \ (celočíselné dělení), MOD (zbytek po celočíselném dělení) porovnávací - =, <, >, <>, <=, >=, Is (rovnost objektů), Like (porovnání se šablonou) logické - not, and, or, eqv, xor, imp řetězící - &, + (spojování řetězců)


Stáhnout ppt "VISUAL BASIC PRALG."

Podobné prezentace


Reklamy Google