Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Roviny a směry těla Označení materiálu: VY_32_INOVACE_SOMOR.MU1.1002 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Morfologie pohybového systému Ročník: První – rekondiční a sportovní masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Popis anatomických rovin a směrů na lidském těle.

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje 1) Obr. 1.: [online]. [cit ]. Dostupné z: 2) IVAN DYLEVSKÝ. Základy anatomie pro maséry. Praha: Triton, ISBN

5 Roviny a směry těla

6 Slouží pro správný popis a orientaci na lidském těle, jeho jednotlivých částí, poloh a pohybů v jednotlivých kloubech. Vychází ze základního anatomického postavení.

7 Roviny lidského těla Představují soustavu pomyslných rovin, které jsou prokládány tělem a jsou na sebe kolmé. Rozlišujeme rovinu mediální, sagitální, frontální a transverzální.

8 Základní anatomické postavení
Základní anatomické postavení je takový vzpřímený stoj, kdy hlava je držena vzpřímeně, pohled očí směřuje vpřed. Horní končetiny visí podél těla tak, že dlaně jsou obráceny vpřed. Dolní končetiny stojí ve stoji spojném.

9 Obr. 1

10 Rovina mediální Střední, svislá - je kolmá na frontální rovinu a dělí tělo na pravou a levou polovinu. Každá rovina rovnoběžná s rovinou střední se nazývá předozadní – sagitální. pravá část - dexter levá část - sinister

11 Rovina frontální Rovina rovnoběžná s čelem.
Rozděluje tělo na 2 poloviny - přední a zadní. přední část - ventrální = anterior zadní část - dorzální = posterior

12 Transverzální rovina Příčná - vodorovná v polovině těla.
Rozděluje tělo na část horní a dolní, jsou kolmé na rovinu čelní. kraniální - k hlavě kaudální - k dolní části trupu

13 Směry těla Na končetinách popisujeme dva základní směry:
proximální - blíž k tělu distální - blíž k prstům, vzdálená od těla, k periferii končetin

14 Horní končetina hřbet ruky - dorzální dlaň - palmární
palcová strana - radiální malíková strana - ulnární

15 Dolní končetina hřbet nohy - dorzální chodidlo nohy - plantární
fibulární - k zevnímu kotníku (fibula - kost lýtková) tibiální - k vnitřnímu kotníku (tibia - kost holenní)

16 Trup kraniální - k hlavě kaudální - k dolní části trupu
přední část - ventrální zadní část – dorzální pření – anterior zadní – posterior horní – superior dolní - inferior

17 Pohyby v kloubech flexe - ohnutí extenze - natažení
rotace - zevní a vnitřní cirkumdukce - kroužení pronace - dlaň dolů supinace - dlaň nahoru abdukce = upažení, unožení addukce = připažení, přinožení

18 Opakování Jak se nazývá rovina, která dělí tělo na pravou a levou část? mediální transverzální frontální

19 Dorzální znamená: Anterior znamená: zadní horní přední
přední část trupu zadní část trupu dolní část trupu Anterior znamená: zadní horní přední

20 Extenze je: ohnutí natažení stav podobný extázy Addukce je: přinožení, připažení unožení, upažení


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google