Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Roviny a směry těla Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Roviny a směry těla Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Roviny a směry těla Označení materiálu: VY_32_INOVACE_SOMOR.MU1.1002 Datum vytvoření: 13. 10. 2013 Vzdělávací oblast: Morfologie pohybového systému Ročník: První – rekondiční a sportovní masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Popis anatomických rovin a směrů na lidském těle.

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor. Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje 1) Obr. 1.: Http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2013-10- 13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomie_rovin y_cz_eng.svg IVAN DYLEVSKÝ. Základy anatomie pro maséry. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7245-275-3. 2) IVAN DYLEVSKÝ. Základy anatomie pro maséry. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7245-275-3.

5 Roviny a směry těla

6 Slouží pro správný popis a orientaci na lidském těle, jeho jednotlivých částí, poloh a pohybů v jednotlivých kloubech. Slouží pro správný popis a orientaci na lidském těle, jeho jednotlivých částí, poloh a pohybů v jednotlivých kloubech. Vychází ze základního anatomického postavení. Vychází ze základního anatomického postavení.

7 Roviny lidského těla Představují soustavu pomyslných rovin, které jsou prokládány tělem a jsou na sebe kolmé. Představují soustavu pomyslných rovin, které jsou prokládány tělem a jsou na sebe kolmé. Rozlišujeme rovinu mediální, sagitální, frontální a transverzální. Rozlišujeme rovinu mediální, sagitální, frontální a transverzální.

8 Základní anatomické postavení Základní anatomické postavení je takový vzpřímený stoj, kdy hlava je držena vzpřímeně, pohled očí směřuje vpřed. Základní anatomické postavení je takový vzpřímený stoj, kdy hlava je držena vzpřímeně, pohled očí směřuje vpřed. Horní končetiny visí podél těla tak, že dlaně jsou obráceny vpřed. Horní končetiny visí podél těla tak, že dlaně jsou obráceny vpřed. Dolní končetiny stojí ve stoji spojném. Dolní končetiny stojí ve stoji spojném.

9 Obr. 1

10 Rovina mediální Střední, svislá - je kolmá na frontální rovinu a dělí tělo na pravou a levou polovinu. Střední, svislá - je kolmá na frontální rovinu a dělí tělo na pravou a levou polovinu. Každá rovina rovnoběžná s rovinou střední se nazývá předozadní – sagitální. Každá rovina rovnoběžná s rovinou střední se nazývá předozadní – sagitální. pravá část - dexter pravá část - dexter levá část - sinister levá část - sinister

11 Rovina frontální Rovina rovnoběžná s čelem. Rovina rovnoběžná s čelem. Rozděluje tělo na 2 poloviny - přední a zadní. Rozděluje tělo na 2 poloviny - přední a zadní. přední část - ventrální = anterior přední část - ventrální = anterior zadní část - dorzální = posterior zadní část - dorzální = posterior

12 Transverzální rovina Příčná - vodorovná v polovině těla. Příčná - vodorovná v polovině těla. Rozděluje tělo na část horní a dolní, jsou kolmé na rovinu čelní. Rozděluje tělo na část horní a dolní, jsou kolmé na rovinu čelní. kraniální - k hlavě kraniální - k hlavě kaudální - k dolní části trupu kaudální - k dolní části trupu

13 Směry těla Na končetinách popisujeme dva základní směry: Na končetinách popisujeme dva základní směry: proximální - blíž k tělu proximální - blíž k tělu distální - blíž k prstům, vzdálená od těla, k periferii končetin distální - blíž k prstům, vzdálená od těla, k periferii končetin

14 Horní končetina hřbet ruky - dorzální hřbet ruky - dorzální dlaň - palmární dlaň - palmární palcová strana - radiální palcová strana - radiální malíková strana - ulnární malíková strana - ulnární

15 Dolní končetina hřbet nohy - dorzální hřbet nohy - dorzální chodidlo nohy - plantární chodidlo nohy - plantární fibulární - k zevnímu kotníku (fibula - kost lýtková) fibulární - k zevnímu kotníku (fibula - kost lýtková) tibiální - k vnitřnímu kotníku (tibia - kost holenní) tibiální - k vnitřnímu kotníku (tibia - kost holenní)

16 Trup kraniální - k hlavě kraniální - k hlavě kaudální - k dolní části trupu kaudální - k dolní části trupu přední část - ventrální přední část - ventrální zadní část – dorzální zadní část – dorzální pření – anterior pření – anterior zadní – posterior zadní – posterior horní – superior horní – superior dolní - inferior dolní - inferior

17 Pohyby v kloubech flexe - ohnutí flexe - ohnutí extenze - natažení extenze - natažení rotace - zevní a vnitřní rotace - zevní a vnitřní cirkumdukce - kroužení cirkumdukce - kroužení pronace - dlaň dolů pronace - dlaň dolů supinace - dlaň nahoru supinace - dlaň nahoru abdukce = upažení, unožení abdukce = upažení, unožení addukce = připažení, přinožení addukce = připažení, přinožení

18 Opakování Jak se nazývá rovina, která dělí tělo na pravou a levou část? Jak se nazývá rovina, která dělí tělo na pravou a levou část? mediální mediální transverzální transverzální frontální frontální

19 Dorzální znamená: Dorzální znamená: přední část trupu přední část trupu zadní část trupu zadní část trupu dolní část trupu dolní část trupu Anterior znamená: Anterior znamená: zadní zadní horní horní přední přední

20 Extenze je: Extenze je: ohnutí ohnutí natažení natažení stav podobný extázy stav podobný extázy Addukce je: Addukce je: přinožení, připažení přinožení, připažení unožení, upažení unožení, upažení ohnutí ohnutí


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Roviny a směry těla Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google