Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Kostra horní končetiny Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Kostra horní končetiny Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Kostra horní končetiny Označení materiálu: VY_32_INOVACE_SOMOR.MU1.1007 Datum vytvoření: 13. 10. 2013 Vzdělávací oblast: Morfologie pohybového systému Ročník: První – rekondiční a sportovní masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Základní anatomický popis volné horní končetiny. Základní anatomický popis volné horní končetiny.

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor. Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje 1) Obr. 1 Http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2013-10-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illu_upper_extre mity.jpg 2) Obr. 2 Http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2013-10-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Humerus_- _anterior_view2.png 3) Obr. 3 Http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2013-10-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Humerus_ant.jpg

5 4) Obr. 4 Http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2013-10-13]. Dostupné z: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Radius_ant.jpg 5) Obr. 5 Http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2013-10-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ulna_ant_med_n um.JPG 6) Obr. 6 Http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2013-10-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carpus2.jpg 7) IVAN DYLEVSKÝ. Základy anatomie pro maséry. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7245-275-3.

6 Kostra horní končetiny

7 Kostru volné končetiny tvoří kost pažní, dvě kosti předloketní – kost vřetenní a loketní. Kostru volné končetiny tvoří kost pažní, dvě kosti předloketní – kost vřetenní a loketní. Kostra ruky se skládá z 8 zápěstních kůstek, 5 záprstních kůstek a z článků prstů. Kostra ruky se skládá z 8 zápěstních kůstek, 5 záprstních kůstek a z článků prstů. Obr. 1

8 Kost pažní - humerus Je podkladem paže, kost dlouhého typu, tělo je v průřezu kruhovité. Je podkladem paže, kost dlouhého typu, tělo je v průřezu kruhovité. V horní polovině nacházíme drsnatinu deltového svalu = tuberositas deltoidea V horní polovině nacházíme drsnatinu deltového svalu = tuberositas deltoidea Horní konec kosti pažní je ukončen polokulovitou hlavicí kosti pažní = caput humeri Horní konec kosti pažní je ukončen polokulovitou hlavicí kosti pažní = caput humeri Obr. 2

9 Hlavice je od těla oddělena šikmou rýhou, tzv. anatomickým krčkem a v její těsné blízkosti se nachází výrazný velký a malý hrbolek - tuberculum majus et minus, na které se upínají svaly lopatky. Mezi hrbolky je žlábek - sulcus intertubercularis, kterým prochází šlacha bicepsu.

10 Dolní konec humeru se rozšiřuje do plochy a vybíhá ve dva hrboly: Dolní konec humeru se rozšiřuje do plochy a vybíhá ve dva hrboly: menší nadkloubní hrbol = epicondylus lateralis – radiální menší nadkloubní hrbol = epicondylus lateralis – radiální větší nadkloubní hrbol = epicondylus medialis - ulnární větší nadkloubní hrbol = epicondylus medialis - ulnární Na distálním konci je na malíkové straně kladka pažní kosti = trochlea humeri pro spojení s kostí loketní. Na distálním konci je na malíkové straně kladka pažní kosti = trochlea humeri pro spojení s kostí loketní.

11 Epikondyly Hlavice pažní kosti Tuberositas deltoidea Trochlea humeri Obr. 3

12 Kost vřetení - radius Je na palcové straně, dlouhá kost, má trojboké tělo. Je na palcové straně, dlouhá kost, má trojboké tělo. Horní konec = hlavice = caput radii. Horní konec = hlavice = caput radii. Má tvar nízkého válečku, jeho lehce prohloubená základna se opírá o hlavičku kosti pažní. Má tvar nízkého válečku, jeho lehce prohloubená základna se opírá o hlavičku kosti pažní. Caput radii se otáčí v zářezu kosti loketní. Caput radii se otáčí v zářezu kosti loketní. Hlavici s tělem spojuje krček. Hlavici s tělem spojuje krček.

13 Distální konec se ztlušťuje a vybíhá navenek v bodcovitý výběžek kosti vřetenní = processus styloideus radii na palcové straně. Distální konec se ztlušťuje a vybíhá navenek v bodcovitý výběžek kosti vřetenní = processus styloideus radii na palcové straně. Distální plocha radia je určena pro kloubní spojení s karpálními kůstkami. Distální plocha radia je určena pro kloubní spojení s karpálními kůstkami.

14 Processus styloideus radii Caput radii Obr. 4 Tělo Krček

15 Kost loketní - ulna Je uložena na malíkové straně předloktí, má trojboké tělo s ostrou hranou, namířenou proti kosti vřetenní. Je uložena na malíkové straně předloktí, má trojboké tělo s ostrou hranou, namířenou proti kosti vřetenní. Horní rozšířený konec je ventrálně poloměsíčitě vyhlouben = kladkový zářez = incisura trochlearis, zde se stýká ulna s humerem. Horní rozšířený konec je ventrálně poloměsíčitě vyhlouben = kladkový zářez = incisura trochlearis, zde se stýká ulna s humerem. Tento zářez je vzadu ukončen mohutnějším výběžkem loketním = okovec = olecranon ulnae. Tento zářez je vzadu ukončen mohutnějším výběžkem loketním = okovec = olecranon ulnae.

16 Distální konec ulny je lehce ztluštělý. Distální konec ulny je lehce ztluštělý. Na malíkové straně se nachází kostěný výběžek = bodcovitý výběžekkosti loketní = processus styloideus ulnae. Na malíkové straně se nachází kostěný výběžek = bodcovitý výběžekkosti loketní = processus styloideus ulnae.

17 Obr. 5 Kladkový zářez Olecranon Processus styloideus ulnae

18 Kostra ruky Kostra ruky se skládá z: Kostra ruky se skládá z: kostí zápěstních = karpálních kostí zápěstních = karpálních kostí záprstních = metakarpálních kostí záprstních = metakarpálních článků prstů = phalanges. článků prstů = phalanges.

19 Obr. 6

20 Zápěstní kosti - karpální Je jich 8, jsou sestaveny do dvou řad po čtyřech. Je jich 8, jsou sestaveny do dvou řad po čtyřech. V proximální řadě ze strany palcové k malíkové jsou: V proximální řadě ze strany palcové k malíkové jsou: kost člunková = os naviculare – přenáší úder z dlaně na předloktí, snadno praskne, špatně se hojí kost člunková = os naviculare – přenáší úder z dlaně na předloktí, snadno praskne, špatně se hojí kost poloměsíčitá = os lunatum kost poloměsíčitá = os lunatum kost trojhranná = os triquetrum kost trojhranná = os triquetrum kost hrášková = os pisiforme kost hrášková = os pisiforme

21 V distální řadě se nacházejí: V distální řadě se nacházejí: kost trapézová = os trapezium kost trapézová = os trapezium kost trapézovitá = os trapezoideum kost trapézovitá = os trapezoideum kost hlavatá = os capitatum – je největší kost hlavatá = os capitatum – je největší kost hákovitá = os hamatum kost hákovitá = os hamatum

22 Záprstní kosti - metakarpální Označujeme čísly I.-V, jednička označuje palcový metakarp. Označujeme čísly I.-V, jednička označuje palcový metakarp. Rozlišujeme na nich: Rozlišujeme na nich: Tělo = corpus Tělo = corpus Rozšířený proximální konec = základna = base Rozšířený proximální konec = základna = base Rozšířený distální konec = hlavice = caput. Rozšířený distální konec = hlavice = caput. Nejdelší je druhý metakarp, nejkratší a nejsilnější je palcový metakarp. Nejdelší je druhý metakarp, nejkratší a nejsilnější je palcový metakarp.

23 Články prstů - phalanges Palec má dva články, ostatní prsty tři. Palec má dva články, ostatní prsty tři. Rozeznáváme článek proximální, střední a distální. Rozeznáváme článek proximální, střední a distální. Na distálních článcích je zakulacená ploška a na ní leží nehet = nehtový článek. Na distálních článcích je zakulacená ploška a na ní leží nehet = nehtový článek.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Marek Smutný Název materiálu: Kostra horní končetiny Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google