Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,16)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,16)"— Transkript prezentace:

1 Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,16)

2  Vypráví se vtip: Katecheta se zeptá dětí v náboženství: „Děti je to chlupaté, má to dlouhý ocas a skáče to po stromě, co je to?“ Malý Jenda se ujme slova: „Normálně by to byla veverka, ale protože jsme v náboženství, tak je to Pán Ježíš.

3  Chci být biřmovaný … (Je třeba, aby to bylo mé rozhodnutí).

4  Chci být biřmovaný …  Ale co to znamená být biřmovaný?

5  Chci být biřmovaný …  Ale co to znamená být biřmovaný?  Stát se křesťansky dospělým a odpovědným.

6  Chci být biřmovaný …  Ale co to znamená být biřmovaný?  Stát se křesťansky dospělým a odpovědným.  Co znamená být křesťanem?

7  Chci být biřmovaný …  Ale co to znamená být biřmovaný?  Stát se křesťansky dospělým a odpovědným.  Co znamená být křesťanem?  Následovat Ježíše Krista, snažit se jeho slova uskutečnit ve svém životě. (Nechat se unést Ježíšem, být jím fascinovaný a snažit se ho napodobit, proto je středem našeho zájmu.)

8  Chci být biřmovaný …  Ale co to znamená být biřmovaný?  Stát se křesťansky dospělým a odpovědným.  Co znamená být křesťanem?  Následovat Ježíše Krista, snažit se jeho slova uskutečnit ve svém životě.  Toto rozhodnutí nikdo za vás nevykoná.

9  Chci být biřmovaný …  Ale co to znamená být biřmovaný?  Stát se křesťansky dospělým a odpovědným.  Co znamená být křesťanem?  Následovat Ježíše Krista, snažit se jeho slova uskutečnit ve svém životě.  Toto rozhodnutí nikdo za vás nevykoná.  Musíte tedy dokázat, že to chcete.

10  Celé naše snažení k tomu bude směřovat.  Příprava potrvá asi 19 měsíců. Scházet se budeme jedenkrát za čtrnáct dní (mimo prázdniny). Vyjde to zhruba na třicet setkání + jedno víkendové soustředění v Osové Bítýšce.  Chybět budete moci nanejvýše 6x.  Ale to nejtěžší je opravdové rozhodnutí, zdali chci skutečně žít jako křesťan.

11  Vůbec se nemusí jednat o prohru, když někdo pozná, že to co se zde bude říkat není jeho cesta a přípravu ukončí.  Prohrou bude, když budeme ze sebe dělat něco, čím nechceme být.  Nemějte strach, všichni kdo dají svým přístupem jasně najevo, že chtějí být biřmováni, biřmováni budou.

12 Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,16)

13  Konfirmatio znamená v latině „upevnění“.  Máte být upevněni ve víře.  Apoštolové, dokud na ně nesestoupil Duch Svatý, byli neschopní dle Ježíšových slov jednat.  Po Letnicích pochopili Ježíšovo učení, dostali odvahu a dar porozumění jednoho druhému a tak vytvářet společenství.

14  Bůh skrze proroka Jeremiáše oznamuje: „Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.“  Přiznejme si, že Boha můžeme chápat jako svého protivníka. Jeho požadavky jsou nám nepříjemné.  Duch Svatý dává niterné porozumění Božím požadavkům, které potom člověk ze svého nitra chápe jako součást svého života.

15  Největší problém máme vždy se sebou samými. Usilovat ve své životě o dobro, přes překážky a odpor zla.  Začít svůj život chápat jako službu Bohu a lidem. Být vnímavý k tomu, co je třeba a ochotný to konat. Každé lidské společenství má své potřeby i církev. Duch dává dary pro službu.  Pokud se můj život nestane darem pro druhé, nebude darem ani pro mě, ale přítěží.  Být odvážný vyznávat svou víru.

16  Byli jsme stvoření pro život ve společenství. Přesto se lidské společenství stává až nesnesitelné, díky naší porušenosti hříchem.  Rozdílnost mezi námi chápeme jako konkurenci nebo útok proti svým představám.  Duch toto dokáže překonávat, dává bytostné porozumění jednoho druhému. Rozdílnost druhého se stává mým obohacením.  Jednota se uskutečňuje v rozdílnosti, jinak je to uniformita.

17  Pro svátosti je potřebná dispozice, ale nakonec předcházejí naše schopnosti.  Bůh může překonat veškerou naši omezenost, ale my musíme chtít se Bohu odevzdat.  Bůh nikoho z vás nebude nutit, naprosto respektuje vaši svobodnou vůli.  A tak tedy záleží na vás, z jakého konce přípravu na biřmovaní pojmete.  Jako něco, co budu muset vydržet nebo příležitost více najít Boha ve svém životě.

18  Svátost biřmování z vás může skutečně udělat dospělé lidi.  Začne se modlit, přicházet do kostela, plnit Boží přikázání, protože chcete, ne že musíte.  Dostanete sílu konat dobro, dát svůj život jako dar pro druhé lidi.  Být schopnými navazovat s druhými správné vztahy a vytvářet společenství.

19  Svátost biřmování patří ke svátostem, které se udělují 1x za život.  Vtiskuje nesmazatelné znamení na duši – pečeť Ducha Svatého.  Avšak je třeba pamatovat, že je jako pramen, který je otevřen a člověk musí chtít z něho čerpat.

20 Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,16)


Stáhnout ppt "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,16)"

Podobné prezentace


Reklamy Google