Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypráví se vtip: Katecheta se zeptá dětí v náboženství: „Děti je to chlupaté, má to dlouhý ocas a skáče to po stromě, co je to?“ Malý Jenda se ujme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypráví se vtip: Katecheta se zeptá dětí v náboženství: „Děti je to chlupaté, má to dlouhý ocas a skáče to po stromě, co je to?“ Malý Jenda se ujme."— Transkript prezentace:

1 Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,16)

2 Vypráví se vtip: Katecheta se zeptá dětí v náboženství: „Děti je to chlupaté, má to dlouhý ocas a skáče to po stromě, co je to?“ Malý Jenda se ujme slova: „Normálně by to byla veverka, ale protože jsme v náboženství, tak je to Pán Ježíš.

3 Chci být biřmovaný … (Je třeba, aby to bylo mé rozhodnutí).

4 Chci být biřmovaný … Ale co to znamená být biřmovaný?

5 Chci být biřmovaný … Ale co to znamená být biřmovaný? Stát se křesťansky dospělým a odpovědným.

6 Chci být biřmovaný … Ale co to znamená být biřmovaný? Stát se křesťansky dospělým a odpovědným. Co znamená být křesťanem?

7 Chci být biřmovaný … Ale co to znamená být biřmovaný? Stát se křesťansky dospělým a odpovědným. Co znamená být křesťanem? Následovat Ježíše Krista, snažit se jeho slova uskutečnit ve svém životě. (Nechat se unést Ježíšem, být jím fascinovaný a snažit se ho napodobit, proto je středem našeho zájmu.)

8 Chci být biřmovaný … Ale co to znamená být biřmovaný? Stát se křesťansky dospělým a odpovědným. Co znamená být křesťanem? Následovat Ježíše Krista, snažit se jeho slova uskutečnit ve svém životě. Toto rozhodnutí nikdo za vás nevykoná.

9 Chci být biřmovaný … Ale co to znamená být biřmovaný? Stát se křesťansky dospělým a odpovědným. Co znamená být křesťanem? Následovat Ježíše Krista, snažit se jeho slova uskutečnit ve svém životě. Toto rozhodnutí nikdo za vás nevykoná. Musíte tedy dokázat, že to chcete.

10 Celé naše snažení k tomu bude směřovat.
Příprava potrvá asi 19 měsíců. Scházet se budeme jedenkrát za čtrnáct dní (mimo prázdniny). Vyjde to zhruba na třicet setkání + jedno víkendové soustředění v Osové Bítýšce. Chybět budete moci nanejvýše 6x. Ale to nejtěžší je opravdové rozhodnutí, zdali chci skutečně žít jako křesťan.

11 Vůbec se nemusí jednat o prohru, když někdo pozná, že to co se zde bude říkat není jeho cesta a přípravu ukončí. Prohrou bude, když budeme ze sebe dělat něco, čím nechceme být. Nemějte strach, všichni kdo dají svým přístupem jasně najevo, že chtějí být biřmováni, biřmováni budou .

12 Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,16)

13 Konfirmatio znamená v latině „upevnění“.
Máte být upevněni ve víře. Apoštolové, dokud na ně nesestoupil Duch Svatý, byli neschopní dle Ježíšových slov jednat. Po Letnicích pochopili Ježíšovo učení, dostali odvahu a dar porozumění jednoho druhému a tak vytvářet společenství.

14 Bůh skrze proroka Jeremiáše oznamuje: „Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.“ Přiznejme si, že Boha můžeme chápat jako svého protivníka. Jeho požadavky jsou nám nepříjemné. Duch Svatý dává niterné porozumění Božím požadavkům, které potom člověk ze svého nitra chápe jako součást svého života.

15 Největší problém máme vždy se sebou samými
Největší problém máme vždy se sebou samými. Usilovat ve své životě o dobro, přes překážky a odpor zla. Začít svůj život chápat jako službu Bohu a lidem. Být vnímavý k tomu, co je třeba a ochotný to konat. Každé lidské společenství má své potřeby i církev. Duch dává dary pro službu. Pokud se můj život nestane darem pro druhé, nebude darem ani pro mě, ale přítěží. Být odvážný vyznávat svou víru.

16 Byli jsme stvoření pro život ve společenství
Byli jsme stvoření pro život ve společenství. Přesto se lidské společenství stává až nesnesitelné, díky naší porušenosti hříchem. Rozdílnost mezi námi chápeme jako konkurenci nebo útok proti svým představám. Duch toto dokáže překonávat, dává bytostné porozumění jednoho druhému. Rozdílnost druhého se stává mým obohacením. Jednota se uskutečňuje v rozdílnosti, jinak je to uniformita.

17 Pro svátosti je potřebná dispozice, ale nakonec předcházejí naše schopnosti.
Bůh může překonat veškerou naši omezenost, ale my musíme chtít se Bohu odevzdat. Bůh nikoho z vás nebude nutit, naprosto respektuje vaši svobodnou vůli. A tak tedy záleží na vás, z jakého konce přípravu na biřmovaní pojmete. Jako něco, co budu muset vydržet nebo příležitost více najít Boha ve svém životě.

18 Svátost biřmování z vás může skutečně udělat dospělé lidi.
Začne se modlit, přicházet do kostela, plnit Boží přikázání, protože chcete, ne že musíte. Dostanete sílu konat dobro, dát svůj život jako dar pro druhé lidi. Být schopnými navazovat s druhými správné vztahy a vytvářet společenství.

19 Svátost biřmování patří ke svátostem, které se udělují 1x za život.
Vtiskuje nesmazatelné znamení na duši – pečeť Ducha Svatého. Avšak je třeba pamatovat, že je jako pramen, který je otevřen a člověk musí chtít z něho čerpat.

20 Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,16)


Stáhnout ppt "Vypráví se vtip: Katecheta se zeptá dětí v náboženství: „Děti je to chlupaté, má to dlouhý ocas a skáče to po stromě, co je to?“ Malý Jenda se ujme."

Podobné prezentace


Reklamy Google