Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Balík základní péče „ Úhradový“ a „medicínský“ standard z pohledu právníka JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. České zdravotnické fórum Centrum pro zdravotnické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Balík základní péče „ Úhradový“ a „medicínský“ standard z pohledu právníka JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. České zdravotnické fórum Centrum pro zdravotnické."— Transkript prezentace:

1 Balík základní péče „ Úhradový“ a „medicínský“ standard z pohledu právníka JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. České zdravotnické fórum Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelář JUDr. Holubové

2 Malý přehled tezí Pojmy BBP (veřejný nárok) vs. medicínský standard BBP: Věcný obsah, podmínky, vymahatelnost Právní pravidla hry Evropské, Listinné a zákonné limity Jak moc jsou závazné? Sestavujeme BBP Věcný obsah: Hrazené zákroky, léky, PZT Podmínky: Volba, spoluúčasti, regulace Vymahatelnost: Kde si můžu stěžovat?

3 „Úhradový“ vs. „medicínský“ standard Pacient Pojištěnec Poskyto- vatelé Zdravotní pojišťovny BBP „Úhradový standard“ Povinné pojistné Právo na reálné zajištění BBP Povinnost uhradit smluvním ZZ služby spadající do BBP Hospodářská soutěž Purchaser-provider split „Medicínský standard“ Péče na základě současných dostupných poznatků vědy, poučení vč. alternativ, volba lékaře a ZZ Právo na zaplacení služeb – balance billing? Teze otevřeného systému, s omezenými zdroji: Úhradový standard není totožný s medicínským Pacient má právo čerpat medicínskou péči lege artis, nekrytou BBP

4 Hodnota BBP BBP se de facto vytváří vždy a všude NL: rozhodovací mocí „GPs“, na základě zákona (?) ČR: Zákon? Aktuální nápady „někoho na MZ“? Úhradová politika ZP?, praxe ZZ? Schopnost „sponzorovat“? „Potěmkinův model zdravotnictví“ Vymahatelnost blízká nule = hodnota BBP blízká nule Bez ohledu na proklamativní velkorysý zákonný nárok Rozhoduje ten, kdo má intimní vztah s vládní mocí Princip právní jistoty: BBP definovaný právem, předvídatelný Hodnota veřejného nároku na péči (BBP) = (věcný obsah) x (podmínky čerpání) x (vymahatelnost)

5 Právní pravidla tvorby BBP Evropské právo Pacientská mobilita, rozsudky ESD Hospodářská soutěž („preferovaní soutěžitelé“, causa regulační poplatky v krajích) Mezinárodní úmluvy Právo na plné poučení, právo na rovný přístup Nárok na „pojistné plnění“ jako majetkový nárok? Ústavní právo LZPS 31: Princip bezplatnosti, veř.pojištění, zákonnosti Další: Principy nediskriminace, transparence, práva na soudní ochranu, práva na podnikání Zákonná úroveň, podzákonné předpisy

6 Právní pravidla tvorby BBP Jsou tato pravidla závazná? Hráči na zdravotnickém poli: Ano Normotvorba MZ a poradních orgánů, pojišťoven, odb.spol…. Politický reformátor: Do určité míry Suverenita parlamentu Evropské právo: možnost ovlivnit tvorbu či vystoupit z EU? Nadzákonné normy (zejm. Listina): 3/5 většina v Parlamentu Zákony: prostá většina „Předvolební hypotéza“: Prostá většina ano, ústavní většina ne Zákony a nižší změnitelné, Ústavní a EU ne Selhání reformních projektů: neznalost právního rámce? Nerespektování omezené svobody legislativce Projekty řízené péče ZP v prostředí protichůdné zákonné úpravy (právo volby, standard „poznatků medicínské vědy“, systém založený na oddělení ZP a ZZ)

7 BBP: Pro koho? Listina čl. 31: Princip univerzálního pokrytí („občané“ mají právo…) Solidární odvody, community rating (na základě „veřejného“ pojištění)

8 Věcný obsah BBP Věcné složky veřejného nároku Zdravotnické zákroky a péči Léky Zdravotnické prostředky (Preventivní programy?) (Další složky vztahující se ke zlepšování zdrav. stavu?) Ústavní a evropské normy (testováno na úhradách léků) Právo hospodářské soutěže, transparence Právo na soudní ochranu Zákaz diskriminace jedné skupiny pacientů vůči druhé Závěry: Jednotná a jasná kritéria pro všechny složky? Necessity (added value) Effectiveness (evidence) Efficiency (Value for money) Individual responsibility (lifestyle) Rozhodné kritérium nákladová efektivita, „právo na rovnost QALY“?

9 Kdo tvoří BBP? Listina čl. 31, ústavní judikatura: „Na základě zákona“: mandát výhradně pro Parlament Lze převést tvorbu BBP zákonem „jinam“? Např. na pojišťovny, odborné společnosti atd.? Asi lze (neověřeno u ÚS), při stanovení zákonných kritérií a kontroly

10 „Externalizace odpovědnosti“ Případy z praxe: Ombudsman o PL; LDN Zdr. zařízení Pacient Pojištěnec Stát Zdr. pojišťovny Manage ment Zdravot- níci Právo na zdravotní péči Vymaha- telnost? Právo na zajištění péče Vymaha- telnost? Zákony, vyhlášky Smlouvy Finance Pokyny Civilní odpovědnost Trestní, civilní odpovědnost

11 BBP: Podmínky čerpání nároku Časová dostupnost Místní dostupnost Právo pojištěnce na volbu lékaře, volbu ZZ Nezaměňovat s právem pacienta na volbu Gatekeeping: Striktní? „Poplatkový“? Povinnost dodržovat léčebný režim (pod sankcí) Spoluúčasti pacienta, regulační poplatky „Přednostenky“ a „profesorné“

12 BBP: Vymahatelnost nároku „Nebo co?“ Rozhodování subjektu práva: H - > D; H - > non D - > S Neprávem opomíjeno - Proč jen na straně výdajů systému? Interní, externí, soudní přezkum úhradových rozhodnutí Hodnocení nástrojů pro vymahatelnost: Efektivita (cena) Odbornost Rychlost Nepodjatost Projekt ČZF „Rozhodčí soud – externí přezkum úhradových rozhodnutí“ Formální podmínka reformy v oblasti BBP?

13 Dopady zavedení externího přezkumu Pacienti/pojištěnci „Efektivní cesta k právu, odstranění diskriminace“ Zdravotní pojišťovny „Nepolitický dohled, ochrana před nekalou konkurencí“; Podmínka projektů řízené péče? Zdravotnická zařízení a lékaři „Právní jistota, terapeutická autonomie, předvídatelnost smluvních vztahů“ Subjekty platící zdravotní pojištění „Dohled nad rozdělováním prostředků, které jsme do systému odvedli“ Výrobci/dodavatelé „Více transparentnosti, předvídatelnost v obchodních vztazích“ Stát „Úspora nákladů v soudnictví, naplnění mezinárodněprávních závazků“

14 Děkuji za pozornost JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. České zdravotnické fórum Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelář JUDr. Holubové


Stáhnout ppt "Balík základní péče „ Úhradový“ a „medicínský“ standard z pohledu právníka JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. České zdravotnické fórum Centrum pro zdravotnické."

Podobné prezentace


Reklamy Google