Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kartelové dohody uchazečů o veřejné zakázky Bid Rigging Tomáš Kubeša - Igor Pospíšil Odbor kartelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kartelové dohody uchazečů o veřejné zakázky Bid Rigging Tomáš Kubeša - Igor Pospíšil Odbor kartelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže."— Transkript prezentace:

1 Kartelové dohody uchazečů o veřejné zakázky Bid Rigging Tomáš Kubeša - Igor Pospíšil Odbor kartelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

2

3 Struktura prezentace I.Bid rigging a výběrová řízení II.Formy bid rigging II. Důsledky a rizika IV.Prevence V.Jak získat indicie o bid rigging VI.Co dělat? VII.Kam se obrátit? VIII.Praxe a budoucnost

4 I.Bid rigging a výběrová řízení Soutěž je nejefektivnější způsob výběru (poměr kvalita / cena) Bid rigging = tajná dohoda mezi uchazeči o veřejnou zakázku –Nelegální praktika podle českého soutěžního práva –Cílem je ovlivnění výsledku výběrového řízení –Organizované jednání, často korupční jednání

5 Kartelová dohoda (cílem je narušení soutěže; cena, dělení trhu) Potenciál ÚOHS X Zdroje (role prevence) Snaha OECD i ÚOHS –zlepšit monitoring k odhalení a postižení této nelegální praktiky –aktivně přispět ke zvýšení konkurence v oblasti zadávání veřejných zakázek

6 Dohoda -Písemná zřídka -Postačí vzájemná shoda -Nemusí splňovat žádné náležitosti uzavírání smluv (jednání za společnost, forma atd.)

7 II.Formy bid rigging Dělení trhu či kompenzace, příp. kombinace Veřejné i privátní zakázky Stejné i různé trhy Čím sofistikovanější, tím zranitelnější (komunikace, sankce, kontrola, notáři…)

8 Dohoda o tom, kdo v dané soutěži předloží cenově „nejvýhodnější“ nabídku; případná rotace uchazečů (krycí nabídky; odstupování). Dohoda o tom, že se soutěže zúčastní jen omezený počet uchazečů a další možní uchazeči do nich své nabídky nepřihlásí (utlumení nabídek). Dohody mezi uchazeči o protiplnění a vzájemné kompenzaci (subdodávky, často jen formální). Dohody o rozdělení trhu (různé klíče).

9 III.Důsledky a rizika Důsledky: –Plýtvání penězi z veřejných rozpočtů (kvalifikované odhady mezi 10 – 50%) Rizika a sankce: –Trestněprávní (§ 248/2; § 255,-6,-7 TZ) –Administrativněprávní (z. 143/2001 Sb.) –Občanskoprávní (OZ, OBZ, ZP)

10 Nahrávání kartelu Potřeba utratit prostředky do konce roku Obava před protahováním VŘ, námitkami a přezkumem Nedostatečná kontrola Neznalost příslušného trhu První či jen občasné zadávání, nezkušenost

11 Sektory a trhy náchylné ke kartelu Malý počet soutěžitelů Omezené či žádné vstupy na trh Neměnný proud poptávky a nabídky Průmyslová sdružení Opakovanost nabízení Identické či jednoduché produkty Málo alternativ či žádné Malá či žádná technologická změna

12 IV.Prevence Role veřejných zadavatelů – musí být aktivní V čem: –Maximální informovanost před vyhlášením zadávacího řízení (trh, zboží, firmy, podobná VŘ) –Nastavit podmínky zadávacího řízení pro maximální účast uchazečů (neomezovat regionálně, obratem, referencemi; malé podniky) –Transparentnost: nastavit výběrové řízení tak, aby došlo k efektivnímu snížení komunikace mezi uchazeči (nejistota o tom, kdo vše se uchází)

13 –Pečlivě volit kritéria hodnocení výsledků soutěže –Informovat zaměstnance zadavatele o rizicích spojených s těmito tajnými dohodami –Otevřená řízení preferovat před uzavřenými –Ať uchazeči předem definují subdodavatele –Preferovat cíl nikoli cestu –Role compliance programů

14 V.Jak získat indicie o bid rigging Bid rigging dohody – utajované dohody Indicie: –Nepodání nabídky dodavatelem, který se běžně podobných výběrových řízení účastnil –Neobvykle malý počet uchazečů o zakázku –Neočekávané odstupování ze soutěže případně odstoupení vítěze, který se poté stane subdodavatelem –Vzájemné kontakty konkurentů

15 - Vzájemná podobnost nabídek - chyby, vady, vynechané přílohy - známky, odesílací zařízení, stejná osoba přinese na podatelnu - vlastnosti dokumentu word - indexace položek - formulace, hlavičky, subdodavatelé

16 VI.Co dělat? Pokud má zadavatel podezření nebo dokonce jistotu, že došlo k uzavření tajné kartelové dohody mezi uchazeči o zakázku, měl by učinit následující: –nekonzultovat své podezření s uchazeči, ale ani s běžnými zaměstnanci zadavatele –nezveřejňovat svá zjištění a podezření –zajistit maximum důkazů, které podvodné jednání dokládají (nabídkové dokumenty, korespondence, obálky...) –vést detailní záznamy veškerého podezřelého chování a podezřelých prohlášení včetně údajů o tom, koho se týkalo, kdo jiný byl přítomen a co přesně se stalo a bylo řečeno –kontaktovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který je v případě potřeby schopen zajistit anonymitu (viz dále Kam se obrátit) –po konzultaci zvážit, zda je vhodné ve výběrovém řízení pokračovat.

17 VII.Kam se obrátit? Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kapitána Jaroše 7 604 55 Brno Tel.: +420 542 167 /216 /308 /284 E-mail: kartely@compet.czkartely@compet.cz V případě potřeby Vám bude zaručena anonymita.

18 VIII. Praxe a budoucnost Mezinárodní případ (2007) Kartel výrobců tzv. PISU Sofistikované dohody o cenách Díky tzv. leniency programu prominuta pokuta společnosti ABB Zcela vyloučena HS v období let 1991 - 2004 Sankce – téměř 1 mld. pro 16 společností, zrušena krajským soudem

19 První úspěšný tuzemský případ (2010) Provozování ubytoven – vojenská ubytovací správa Litoměřice Organizátor HOKRA Spedition Důkazy – e mail korespondence Sankce 4,9 mil. pro 5 účastníků kartelu (jednání ve vzájemné shodě) 4. případ od roku 2007

20 2010 - 2013 zahájena další spr. řízení ve věci BR 2011 spuštěn Program Úřadu (OECD) Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů Manuál (3 části) 2011 návrh rozsáhlé novely ZOHS 2012 účinnost novely 1.12. – z. č. 360/2012 Sb. 2012 pokuta 97 mil. za bid rigging „Odpady“ (právní moc 6.12.2012)

21 Novela ZOHS – exkurz Bid Rigging Za dohodu v oblasti zakázek a koncesí vedle pokuty zákaz plnění veřejných zakázek / koncesní smlouvy na 3 roky S výjimkou leniency a narovnání

22 Leniency V zákoně jen nejzákladnější kriteria Leniency I.: upuštění od potrestání Leniency II.: snížení pokuty až o 50 % Nástroj odhalování kartelů

23 Narovnání Není dohodou s účastníkem, ale polehčující okolností (uznání právní kvalifikace a nenavrhování dalších úkonů) „Narovnat se“ je možné až po sdělení výhrad Není nástrojem vyšetřovacím: 20 % snížení pokuty (zjednodušení řízení)

24 Pokuty nově se přihlíží k –jednání v průběhu řízení –snaze odstranit škodlivé následky deliktuPrioritizace Ust. § 19a - Ust. § 19a - narušení HS orgány veřejné správy; sankce až 10 mil. Kč

25 Děkuji Vám za pozornost. tomas.kubesa@compet.cz - 542 167 767 igor.pospisil@compet.cz - 542 167 216 www.compet.cz


Stáhnout ppt "Kartelové dohody uchazečů o veřejné zakázky Bid Rigging Tomáš Kubeša - Igor Pospíšil Odbor kartelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže."

Podobné prezentace


Reklamy Google