Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady  12 Číslo DUM 12 Předmět  Stavební technologie Tematický okruh  Střechy Název materiálu  Zednické práce na střechách Autor  Petr Bílek Datum tvorby   Ročník 3.  Anotace  Prezentace seznamuje žáky třetího ročníku oboru Zedník s konstrukcemi a druhy prací, které provádějí zedníci při zhotovování zastřešení budov. Metodický pokyn

2 ZEDNICKÉ KONSTRUKCE A PRÁCE NA STŘECHÁCH
Práce na sklonitých střechách: Komíny a opravy komínů Štítové zdi Zdění vikýřů. Vyzdívání půdního zdiva. Ztužující věnce s kotvami pro pozednice Obezdívání pozednic a vazních trámů. Práce při budování podkrovních místností – podlahy, příčky, omítky, sádrokartonářské práce. Hlavní (podstřešní) římsy. Střešní terasy.

3 Komíny. Podle konstrukce rozeznáváme komíny jednovrstvé a vícevrstvé.
U jednovrstvých komínů průduch tvoří přímo komínový plášť. Dnes se mohou navrhovat jen v občasně užívaných stavbách. Vícevrstvé komíny se skládají z komínových tvarovek, izolace a komínové vložky. Komínové vložky jsou vyrobeny například z antikorozního plechu, ze slitin hliníku, šamotu i plastu. Komínová hlava - část komínu, která vyčnívá nad střechou, má ladit s celou stavbou. Je možné ji zhotovit třemi způsoby. 1) Klasická obezdívka. Obezdění se ukončuje krycí deskou z vláknitého betonu. 2) prefabrikovaný nástavec komínového pláště z vláknitého betonu, který se po úpravě výšky nasadí na nadstřešní část jako jeden celek včetně krycí desky. 3) stavebnice z betonových dílců s povrchovou úpravou (například jako cihly). Kvalitní komín musí být nenasákavý, mít dobrý tah (závisí na průřezu) a musí být požárně bezpečný (závisí na konstrukci a materiálu komínové vložky). Velmi důležité je správné statické posouzení a splnění všech příslušných norem a technologických postupů při provádění. S tím souvisí i dlouhá životnost komínu a úspora energie. Opravy komínů – ubourání poškozené části a znovu vyzdění , opravy spárování, omítek, komínové desky a podobně.nahození)

4

5 Štítové zdi - vyzdění, omítky a opravy štítových zdí.
Zdění střešních vikýřů. Vikýř je nadstřešní konstrukce, která slouží k prosvětlení a provětrání prostoru pod střechou. Zároveň zvětšuje využitelný prostor pod střechou. Vikýře - u obytných domů mají obvykle okno. Vikýře rozeznáváme štítové (mají trojúhelníkový tvar), pultové, sedlové, polovalbové, románské atd. Práce při budování podkrovních místností : Vyzdívání a omítání příček, Provádění potěrů a suchých podlah podkrovních místností Sádrokartonářské práce v obytném podkroví. Obezdívání pozednic. Obezdění vazných trámů. Vazné trámy se osazují do „kapes“ ve zdivu se vzduchovou mezerou. Mezera se provádí proto, aby trám nepřebíral ze zdiva případnou vlhkost

6 BAROKNÍ ŠPITÁL LOUNY ŠTÍT S ATIKOU KOMÍN HLAVNÍ ŘÍMSA

7 PŮDNÍ ZDOVO ŠTÍTOVÁ ZEĎ ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC

8 Římsy. Římsa sice nepatří přímo mezi konstrukce na střeše, ale protože se často používá římsa hlavní (podstřešní), která ukončuje obvodové zdivo budovy pod střechou a uzavírá krov je zde uvádíme. Účelem střešní římsy je chránit průčelí budovy před stékající srážkovou vodou. Římsy rozdělujeme podle jejich umístění na: hlavní - ukončuje budovu v místě napojení střechy pasové - v úrovni stropních konstrukcí jednotlivých podlaží podokenní (parapetní) soklové. Římsy můžeme : vyzdít z cihel nebo kamene, zhotovit z vytuženého betonu jako monolitické římsy, montovat z keramických prvků nebo prefabrikátů.

9

10

11 ATIKA ZDĚNÝ VYKÝŘ TERASA

12 U plochých střech se jedná o tyto konstrukce a práce:
Atiky jsou horní ukončující části obvodového pláště, které jsou vyvedeny minimálně do výšky 150 mm nad úroveň krytiny ploché střechy. Pokud má plochá střecha sklon k žlabu při jedné straně objektu, jsou atiky umístěny ze tří stran objektu. Když má plochá střecha vodu svedenou vnitřním svodem, jsou atiky umístěny ze všech čtyř stran objektu. Konstrukce atik musí být vždy oddělena od konstrukce střešního pláště – dilatační spárou. Vyzdívání, případně dozdívání výtahových šachet a strojoven výtahů. Provádění potěrů, spádových vrstev atd.

13 Otázky a úkoly: Vyjmenujte zednické práce a konstrukce na šikmé střeše. Vyjmenujte zednické práce a konstrukce na ploché střeše. Jaký účel má střešní římsa? Co je to Atika?


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google