Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady  11 Číslo DUM 05 Předmět Přestavby budov Tematický okruh Poruchy svislých konstrukcí Název materiálu Trhliny – rozdělení, sledování a měření Autor Bílek Petr Datum tvorby   Ročník  3. Anotace Prezentace seznamuje žáky 3. ročníku oboru Zednické práce a Zedník s rozdělením trhlin ve svislém zdivu a metodami jejich sledování a měření. Metodický pokyn  Učitel látku promítá na tabuli a provádí výklad. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Bílek. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Trhliny Každá trhlina svědčí o překročení pevnosti použitého materiálu a o pohybu příslušné části stavby. Trhliny mohou upozorňovat na závažné poruchy staveb. Vznikají z mnoha příčin (často i z několika najednou). Příčinu a závažnost poruchy je možné posoudit podle místa jejich vzniku, jejich množství, tvaru, šířky.

3 ROZDĚLENÍ TRHLIH Podle vlivu na budovy trhliny rozdělujeme na :
a) Neškodné – neovlivňují statiku ani životnost budovy, poškozují vzhled konstrukcí. b) Nebezpečné – aktivní nebo široké trhliny. Jsou projevem poruch, které ohrožují statiku budovy.

4 Podle původu (způsobu namáhání) rozdělujeme trhliny na:
a) Tahové – mají ostře ohraničené hladké neporušené okraje , rozevírají se nejvíce uprostřed, dutý zvuk při poklepu b) Tlakové - rozdrcený materiál u okrajů, vyboulení a zvrásnění materiálu, odlupování omítky v okolí trhliny, dutý zvuk při polepu c) Smykové – rozdrcené okraje, posunutí částí zdiva v místě trhliny, při poklepu neduní Obr. 1: Druhy trhlin (archiv autora)

5 Metody sledování trhlin:
Tvar, velikost, umístění a případný rozvoj nových trhlin odborníkovi ukáže příčinu vzniku trhliny. Fotodokumentace nebo nákresy trhliny Sádrové pásky Skleněné pásky (20 x 70 x <1mm, epoxidové lepidlo) Pravítka pro měření trhlin, měřici lupa, měřicí mikroskop Posuvné měřítko Strunové , odporové tenzometry Analogové, nebo digitální úchylkoměry

6 Fotodokumentace a nákresy trhliny
Trhliny se sledují v dané časových intervalech. Pro snadnější orientaci při sledováni v čase se každá trhlina označí barvou a na konstrukci zaznamená její délka. Při každé kontrole se pořídí fotodokumentace nebo se tvar a rozmístění trhlin zakreslí.

7 Sádrové pásky Sádrový pásek se osazuje na očištěné a navlhčené zdivo.
Pásek tloušťky 10 až 15 mm se osazuje kolmo na směr trhliny s přesahem 80 až 100 mm na obě strany trhliny Na povrchu pásku se vyznačí datum osazeni a identifikační značka. Uprostřed destičky je vhodné vyznačit rysku, která muže usnadnit měření a vyhodnocování pohybu. Pásky se pravidelně kontrolují. Výsledek kontroly se zaznameá do zapisniku měřeni. Měřeni je pouze informativní, udává zda se jedná o trhlinu aktivní, nebo pasivní. Sádrové pásky mohou prasknout vlastním smrštěním, nebo se na jedné straně mohou odtrhnout. Obr. 2: Sádrový pásek ( archiv autora).

8 Skleněné pásky Skleněné destičky tenčí než 1 mm velikosti přibližně 20 x mm se přilepí na hladký povrch lepidlem s vysokou adhezí (např. epoxidovým lepidlem) přes trhlinu. Lihovým popisovačem se skleněný pásek označí zapíše datum . Pokud destička praskne, může se přelepit novou, která se opět označí datem. Souvrství slepených destiček ukazuje postup rozšiřování trhliny v čase. Obr. 3 : Skleněné pásky (archiv autora).

9 Měření šířky trhliny posuvným měřítkem
Na obě strany trhliny vyvrtáme otvor, do kterého osadíme na cementovou maltu nebo chemickou kovu ocelový trn. Vzdálenost trnů měříme posuvným měřítkem a zapisujeme do protokolu o měření trhliny. Obr. 4: Schéma měření trhliny posuvným měřítkem (archiv autora).

10 Pravítko pro měření trhlin
Jednoduché pravítko pro určení velikosti trhlin v betonu nebo jiném stavebních materiálu má různě široké čáry s označením její tloušťky. Jednoduchým způsobem můžeme odečíst velikost trhliny a porovnat s předchozím zápisem. Místo měření je potřeba viditelně označit, aby se měření provádělo vždy na stejném místě. Pro přesné měření tenkých trhlin se pravítko sleduje pomocí lupy nebo k měření používá speciální přenosný mikroskop. Jiné pravítko pro měřeni trhlin má velikost standardní kreditní karty. Obr. 5: Schéma jednoduchého pravítka (archiv autora).

11 Obr.č. 6:  tcl - i • PRAVITKO NA MĚŘENI TRHLIN - Typ TT 1 Standardní [1]
Obr.č.7: tcl - i • MONITOR TRHLIN ©  Typ TT 2 roh [2]

12 Tenzometry Tenzometry se používají pro monitorování napětí v konstrukcích a pro sledování vývoje trhlin. strunové – vycházejí ze změn frekvence kmitání integrované struny při změně její napjatosti, odporové – vycházejí ze změny odporu do spirály uspořádaného vodiče při jeho protažení. Obr. 8: Odporový drátkový tenzometr. Měří prodloužení ve směru drátků ( archiv autora).

13 Otázky a úkoly: 1) Vyjmenujte příčiny vzniku trhlin. 2) Jaké znáte druhy trhlin podle působení na konstrukci? 3) Jaké metody můžeme použít při sledování trhlin?

14 [1] - Tcl-i RISSMONITOR© tcl-i Crack-Monitor tcl-i Monitor Trhlin
[1] - Tcl-i RISSMONITOR© tcl-i Crack-Monitor tcl-i Monitor Trhlin. Home Crack Monitor Rissmonitor Monitor Trhlin ZAKAZKA Optical Optik Nachahmungen Fakes Impressum Skupina • tcl – i váš medvědi partner ve stavebnich analỳzách, zajištováni důkazů a..... tcl - i • MONITOR TRHLIN© Měřici zařizeni k zjištěni a dokumentaci deformaci stavby tcl - i • OPTOMETRICS DELTA 20 Systém pro dokumentárni makrofotografie, jednoduchỳ jako snimek, jen ještě mnohem lepši tcl - i • OPTOMETRICS ENDOSKOPE světelnỳ endoskop s nejvyššim rozlišenim k inspekci dutỳch pr [online]. neznámý [cit ]. Dostupné z: [2] - Tcl-i RISSMONITOR© tcl-i Crack-Monitor tcl-i Monitor Trhlin. Home Crack Monitor Rissmonitor Monitor Trhlin ZAKAZKA Optical Optik Nachahmungen Fakes Impressum Skupina • tcl – i váš medvědi partner ve stavebnich analỳzách, zajištováni důkazů a..... tcl - i • MONITOR TRHLIN© Měřici zařizeni k zjištěni a dokumentaci deformaci stavby tcl - i • OPTOMETRICS DELTA 20 Systém pro dokumentárni makrofotografie, jednoduchỳ jako snimek, jen ještě mnohem lepši tcl - i • OPTOMETRICS ENDOSKOPE světelnỳ endoskop s nejvyššim rozlišenim k inspekci dutỳch pr [online]. neznámý [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google