Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 11Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 11Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 11Číslo DUM05 PředmětPřestavby budov Tematický okruhPoruchy svislých konstrukcí Název materiáluTrhliny – rozdělení, sledování a měření AutorBílek Petr Datum tvorby 20.4.2013Ročník 3. Anotace Prezentace seznamuje žáky 3. ročníku oboru Zednické práce a Zedník s rozdělením trhlin ve svislém zdivu a metodami jejich sledování a měření. Metodický pokyn Učitel látku promítá na tabuli a provádí výklad. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Bílek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Trhliny Každá trhlina svědčí o překročení pevnosti použitého materiálu a o pohybu příslušné části stavby. Trhliny mohou upozorňovat na závažné poruchy staveb. Vznikají z mnoha příčin (často i z několika najednou). Příčinu a závažnost poruchy je možné posoudit podle místa jejich vzniku, jejich množství, tvaru, šířky.

3 Podle vlivu na budovy trhliny rozdělujeme na : a) Neškodné – neovlivňují statiku ani životnost budovy, poškozují vzhled konstrukcí. b) Nebezpečné – aktivní nebo široké trhliny. Jsou projevem poruch, které ohrožují statiku budovy. ROZDĚLENÍ TRHLIH

4 Podle původu (způsobu namáhání) rozdělujeme trhliny na: a) Tahové – mají ostře ohraničené hladké neporušené okraje, rozevírají se nejvíce uprostřed, dutý zvuk při poklepu b) Tlakové - rozdrcený materiál u okrajů, vyboulení a zvrásnění materiálu, odlupování omítky v okolí trhliny, dutý zvuk při polepu c) Smykové – rozdrcené okraje, posunutí částí zdiva v místě trhliny, při poklepu neduní Obr. 1: Druhy trhlin (archiv autora)

5 Metody sledování trhlin: Fotodokumentace nebo nákresy trhliny Sádrové pásky Skleněné pásky (20 x 70 x <1mm, epoxidové lepidlo) Pravítka pro měření trhlin, měřici lupa, měřicí mikroskop Posuvné měřítko Strunové, odporové tenzometry Analogové, nebo digitální úchylkoměry Tvar, velikost, umístění a případný rozvoj nových trhlin odborníkovi ukáže příčinu vzniku trhliny.

6 Trhliny se sledují v dané časových intervalech. Pro snadnější orientaci při sledováni v čase se každá trhlina označí barvou a na konstrukci zaznamená její délka. Při každé kontrole se pořídí fotodokumentace nebo se tvar a rozmístění trhlin zakreslí. Fotodokumentace a nákresy trhliny

7 Sádrové pásky Sádrový pásek se osazuje na očištěné a navlhčené zdivo. Pásek tloušťky 10 až 15 mm se osazuje kolmo na směr trhliny s přesahem 80 až 100 mm na obě strany trhliny Na povrchu pásku se vyznačí datum osazeni a identifikační značka. Uprostřed destičky je vhodné vyznačit rysku, která muže usnadnit měření a vyhodnocování pohybu. Pásky se pravidelně kontrolují. Výsledek kontroly se zaznameá do zapisniku měřeni. Měřeni je pouze informativní, udává zda se jedná o trhlinu aktivní, nebo pasivní. Sádrové pásky mohou prasknout vlastním smrštěním, nebo se na jedné straně mohou odtrhnout. Obr. 2: Sádrový pásek ( archiv autora).

8 Skleněné pásky Skleněné destičky tenčí než 1 mm velikosti přibližně 20 x 70- 100 mm se přilepí na hladký povrch lepidlem s vysokou adhezí (např. epoxidovým lepidlem) přes trhlinu. Lihovým popisovačem se skleněný pásek označí zapíše datum. Pokud destička praskne, může se přelepit novou, která se opět označí datem. Souvrství slepených destiček ukazuje postup rozšiřování trhliny v čase. Obr. 3 : Skleněné pásky (archiv autora).

9 Obr. 4: Schéma měření trhliny posuvným měřítkem (archiv autora). Měření šířky trhliny posuvným měřítkem Na obě strany trhliny vyvrtáme otvor, do kterého osadíme na cementovou maltu nebo chemickou kovu ocelový trn. Vzdálenost trnů měříme posuvným měřítkem a zapisujeme do protokolu o měření trhliny.

10 Pravítko pro měření trhlin Jednoduché pravítko pro určení velikosti trhlin v betonu nebo jiném stavebních materiálu má různě široké čáry s označením její tloušťky. Jednoduchým způsobem můžeme odečíst velikost trhliny a porovnat s předchozím zápisem. Místo měření je potřeba viditelně označit, aby se měření provádělo vždy na stejném místě. Pro přesné měření tenkých trhlin se pravítko sleduje pomocí lupy nebo k měření používá speciální přenosný mikroskop. Jiné pravítko pro měřeni trhlin má velikost standardní kreditní karty. Obr. 5: Schéma jednoduchého pravítka (archiv autora).

11 Obr.č. 6: tcl - i PRAVITKO NA MĚŘENI TRHLIN - Typ TT 1 Standardní [1] Obr.č.7: tcl - i MONITOR TRHLIN © Typ TT 2 roh [2]

12 Tenzometry Tenzometry se používají pro monitorování napětí v konstrukcích a pro sledování vývoje trhlin. strunové – vycházejí ze změn frekvence kmitání integrované struny při změně její napjatosti, odporové – vycházejí ze změny odporu do spirály uspořádaného vodiče při jeho protažení. Obr. 8: Odporový drátkový tenzometr. Měří prodloužení ve směru drátků ( archiv autora).

13 Otázky a úkoly: 1) Vyjmenujte příčiny vzniku trhlin. 2) Jaké znáte druhy trhlin podle působení na konstrukci? 3) Jaké metody můžeme použít při sledování trhlin?

14 [1] - Tcl-i RISSMONITOR© tcl-i Crack-Monitor tcl-i Monitor Trhlin. Home Crack Monitor Rissmonitor Monitor Trhlin ZAKAZKA Optical Optik Nachahmungen Fakes Impressum Skupina tcl – i váš medvědi partner ve stavebnich analỳzách, zajištováni důkazů a..... tcl - i MONITOR TRHLIN© Měřici zařizeni k zjištěni a dokumentaci deformaci stavby tcl - i OPTOMETRICS DELTA 20 Systém pro dokumentárni makrofotografie, jednoduchỳ jako snimek, jen ještě mnohem lepši tcl - i OPTOMETRICS ENDOSKOPE světelnỳ endoskop s nejvyššim rozlišenim k inspekci dutỳch pr [online]. neznámý [cit. 2013-12-08]. Dostupné z: http://www.rissmonitor.com/html/ttprospczxp.HTM [2] - Tcl-i RISSMONITOR© tcl-i Crack-Monitor tcl-i Monitor Trhlin. Home Crack Monitor Rissmonitor Monitor Trhlin ZAKAZKA Optical Optik Nachahmungen Fakes Impressum Skupina tcl – i váš medvědi partner ve stavebnich analỳzách, zajištováni důkazů a..... tcl - i MONITOR TRHLIN© Měřici zařizeni k zjištěni a dokumentaci deformaci stavby tcl - i OPTOMETRICS DELTA 20 Systém pro dokumentárni makrofotografie, jednoduchỳ jako snimek, jen ještě mnohem lepši tcl - i OPTOMETRICS ENDOSKOPE světelnỳ endoskop s nejvyššim rozlišenim k inspekci dutỳch pr [online]. neznámý [cit. 2013-12-08]. Dostupné z: http://www.rissmonitor.com/html/ttprospczxp.HTM


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 11Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google