Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyziokratismus. Fyziokratismus  Fyziokraté jsou třetí skupinou filosofů předcházejících klasické škole. Tento směr ekonomického myšlení vznikl v polovině.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyziokratismus. Fyziokratismus  Fyziokraté jsou třetí skupinou filosofů předcházejících klasické škole. Tento směr ekonomického myšlení vznikl v polovině."— Transkript prezentace:

1 Fyziokratismus

2 Fyziokratismus  Fyziokraté jsou třetí skupinou filosofů předcházejících klasické škole. Tento směr ekonomického myšlení vznikl v polovině 18. století ve Francii jako fyziokratismus a měl k ní nejblíže.

3  Fyziokraté se ostře vymezovali vůči merkantilistickému myšlení (pojetí bohatství) a především vůči Colbertově politice, která způsobila úpadek francouzského zemědělství.  Ve filosofické rovině byli fyziokraté spoluautory koncepce přirozeného řádu, která vychází z existence neměnných přirozených zákonů. V souladu s touto filosofii byli zastánci hospodářského liberalismu „Laissez faire, laissez passer“ “nechte být, nechte plynout” a tedy i zastánci volného obchodu.

4  Podstatou fyziokratické ekonomické teorie byla představa, že jediným produktivním sektorem v hospodářství je zemědělství, které dokáže vytvořit tzv. čistý produkt (hodnota výstupu je vyšší než náklady). V tomto smyslu považovali průmysl a obchod za sektor sterilní (hodnota výstupu je stejná jako náklady).

5 Francois Quesnay  1694-1774  zakladatel a nejvýznamnější představitel fyziokratismu pocházel z chudé venkovské rodiny  stal se vynikajícím přírodovědcem, fyziologem a především chirurgem. V roce byl 1753 jmenován osobním lékařem krále Ludvíka XV. (na jeho příkaz i markýzy de Pompadour) a povýšen do šlechtického stavu.  Poslední léta svého dlouhého a plodného života prožil v ústraní a je pochován na neznámém místě.

6  Důvodem k tomu, že se začal ve věku téměř 60 let zabývat ekonomickými otázkami, byl neutěšený stav francouzského hospodářství. Jeho zajímavé ekonomické myšlenky našly záhy řadu stoupenců a obdivovatelů převážně ze šlechtických kruhů.

7  Jeho literární odkaz je relativně chudý  Nejslavnější dílo: "Ekonomická tabulka" (Tableau économique) * z roku 1758  která poprvé ukázala ekonomiku jako proces reprodukce, neboli jako neustále se opakující kruhový tok zboží a peněz.

8  * Quesnay vycházel z existence tří společenských tříd. Vedle produktivní třídy (zemědělci) a sterilní třídy (lidé v průmyslu a obchodě) definoval třetí, tzv. nečinnou třídu (vlastníci půdy, také církev a státní úředníci atd.). Tato jeho ekonomická tabulka byla prvním ekonomickým modelem prosté reprodukce, který popisoval vzájemnou závislost jak mezi jednotlivými sektory ekonomiky, tak mezi hlavními společensko-ekonomickými třídami lidí.  Vedle důležitého metodologického přínosu spočíval její zásadní význam v tom, že ukázala hospodářství jako neustálý, přirozený koloběh, který je schopen obnovovat sám sebe (prostá reprodukce) a udržovat tak společnost v rovnováze a harmonii.

9  reprodukční schéma – rozlišovali dvě činnosti produktivní /zemědělství/ a sterilní /řemesla a obchod – nevzniká jen se mění tvar/ - kruhový tok zboží - poptávka vlastníků musí být na dostatečné úrovni jinak se to zemědělství nevrátí. Zemědělství živí vlastníky pomocí renty X klasikové renta plyne z omezenosti nabídky půdy.

10  Na základě tabulky požadavek na daňovou reformu – zemědělci a řemeslníci nejsou schopni platit daně, daně mají platit jen vlastníci půdy (po revoluci odmítnuto). Fyziokraté chápali kapitál jako zálohy (zálohy do půdy, fixní zálohy a roční zálohy), náklady chápali jako reprodukci kapitálu

11  Hlavní teoretický přínos fyziokratů jako první školy buržoazní politické ekonomie spočívá v tom, že přenesli zkoumání o zdrojích společenského bohatství ze sféry oběhu do sféry výroby, i když ji jednostranně zúžili na sféru zemědělské výroby. SHRNUTÍ

12  Fyziokraté definují tzv. čistý produkt jako přebytek zemědělského produktu nad jeho výrobními náklady (v nichž figuruje mzda jako minimum existenčních prostředků jeho výrobce a zisk jako určitý druh vyšší mzdy podnikatele). Nevidí v něm však výsledek kapitalistického hospodářství v zemědělství, ale "přirozený" plod spolupráce člověka s přírodou, dar přírody resp. půdy pozemkovým vlastníkům.

13


Stáhnout ppt "Fyziokratismus. Fyziokratismus  Fyziokraté jsou třetí skupinou filosofů předcházejících klasické škole. Tento směr ekonomického myšlení vznikl v polovině."

Podobné prezentace


Reklamy Google