Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uhlovodíky - shrnutí Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uhlovodíky - shrnutí Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98"— Transkript prezentace:

1 Uhlovodíky - shrnutí Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98
VY_32_INOVACE_1CH.9.12 Uhlovodíky - shrnutí Autor: Mgr. Petra Skalická Projekt Škola do života CZ.1.07/1.4.00/ Chemie, 9. třída ZŠ Únor 2012 Klíčová slova: uhlovodíky, alkany, alkeny, alkyny, aromatické uhlovodíky, areny, zdroje uhlovodíků, paliva Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2 1. Napiš vzorce látek Toluen Propen Ethan Butyn

3 2. Doplň údaje k látce C2H2 Název látky Skupinu uhlovodíků Vlastnosti
Použití

4 3. Doplň text Organická chemie se zabývá studiem organických látek. Organické látky jsou ………………… ………………… Uhlík v organických látkách je vždy………(vaznost) Nejjednodušší uhlovodík je ………………………

5 4. Produktem zpracování uhlí není:
a) koksárenský plyn b) koks c) mazut d) černouhelný dehet

6 5. Hnědé uhlí obsahuje a) méně než 50% uhlíku b) více než 90% uhlíku
c) 60 – 75% vodíku d) 60 – 75% uhlíku

7 6. Molekulový vzorec ethenu je
a) C2H4 b) C2H6 c) C2H8 d) C2H2

8 7. Karcinogenní aren využívaný na výrobu léčiv a barviv je
a) toluen b) benzen c) benzín d) naftalen

9 8. Děj, při kterém se uhlovodíky s delším řetězcem štěpí na uhlovodíky s kratším řetězcem se nazývá
a) karbonizace b) krakování c) frakční destilace d) koksování

10 9. Produktem frakční destilace ropy není
a) benzín, mazut b) lehký topný olej, asfalt c) nafta, benzín d) černouhelný dehet, zemní plyn

11 10. Hlavní složkou zemního plynu je
a) ethen b) methan c) benzen d) propan-butan

12 11. Alkeny obsahují jednu vazbu
a) trojnou b) jednoduchou c) dvojnou d) dvojnou i trojnou

13 12. Nejekologičtější palivo je
a) nafta b) zemní plyn c) benzín d) dřevo

14 13. Racionální vzorec a) Vyjadřuje druh a počet atomů v molekule
b) Znázorňuje vazby mezi atomy a jejich uspořádání c) Vystihuje pouze druh atomů d) Vystihuje vazbu skupin atomů v molekule

15 Řešení

16 1. Napiš vzorce látek Toluen Propen Ethan Butyn

17 2. Doplň údaje k látce C2H2 Název látky Skupinu uhlovodíků Ethyn
Vlastnosti Použití Ethyn Alkyny Plynná, hořlavá, bezbarvá látka Acetylen-kyslíkový plamen - svařování

18 3. Doplň text Organická chemie se zabývá studiem organických látek. Organické látky jsou ……………………. Uhlík v organických látkách je vždy……… Nejjednodušší uhlovodík je ……………………… sloučeniny uhlíku 4-vazný methan

19 4. Produktem zpracování uhlí není:
a) koksárenský plyn b) koks c) mazut d) černouhelný dehet

20 5. Hnědé uhlí obsahuje a) méně než 50% uhlíku b) více než 90% uhlíku
c) 60 – 75% vodíku d) 60 – 75% uhlíku

21 6. Molekulový vzorec ethenu je
a) C2H4 b) C2H6 c) C2H8 d) C2H2

22 7. Karcinogenní aren využívaný na výrobu léčiv a barviv je
a) toluen b) benzen c) benzín d) naftalen

23 8. Děj, při kterém se uhlovodíky s delším řetězcem štěpí na uhlovodíky s kratším řetězcem se nazývá
a) karbonizace b) krakování c) frakční destilace d) koksování

24 9. Produktem frakční destilace ropy není
a) benzín, mazut b) lehký topný olej, asfalt c) nafta, benzín d) černouhelný dehet, zemní plyn

25 10. Hlavní složkou zemního plynu je
a) ethen b) methan c) benzen d) propan-butan

26 11. Alkeny obsahují jednu vazbu
a) trojnou b) jednoduchou c) dvojnou d) dvojnou i trojnou

27 12. Nejekologičtější palivo je
a) nafta b) zemní plyn c) benzín d) dřevo

28 13. Racionální vzorec a) Vyjadřuje druh a počet atomů v molekule
b) Znázorňuje vazby mezi atomy a jejich uspořádání c) Vystihuje pouze druh atomů d) Vystihuje vazbu skupin atomů v molekule

29 Seznam literatury a pramenů, použité obrázky
PEČOVÁ, Danuše, Ivo KARGER a Pavel PEČ. Chemie II pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Olomouc: PRODOS, ISBN Objekty použité v této prezentaci jsou součástí MS PowerPoint, ACD/CHemSketch a vlastní tvorbou autora.

30 Metodický list Metodické poznámky: V prezentaci jsou procvičovány otázky z organické chemie - uhlovodíků. Žáci doplňují odpovědi zároveň do sešitu. Anotace: Sešit slouží k procvičení učiva. Úkolem žáků je napsat jednotlivé odpovědi zapsat do sešitů, následně provést kontrolu.


Stáhnout ppt "Uhlovodíky - shrnutí Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98"

Podobné prezentace


Reklamy Google