Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_1CH.9.12 Autor: Mgr. Petra Skalická Projekt Škola do života CZ.1.07/1.4.00/21.2699 Chemie, 9. třída ZŠ Únor 2012 Základní škola Kutná Hora,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_1CH.9.12 Autor: Mgr. Petra Skalická Projekt Škola do života CZ.1.07/1.4.00/21.2699 Chemie, 9. třída ZŠ Únor 2012 Základní škola Kutná Hora,"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_1CH.9.12 Autor: Mgr. Petra Skalická Projekt Škola do života CZ.1.07/1.4.00/21.2699 Chemie, 9. třída ZŠ Únor 2012 Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Klíčová slova: uhlovodíky, alkany, alkeny, alkyny, aromatické uhlovodíky, areny, zdroje uhlovodíků, paliva Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2 A. Toluen B. Propen C. Ethan D. Butyn

3 a) Název látky b) Skupinu uhlovodíků c) Vlastnosti d) Použití

4 Organická chemie se zabývá studiem organických látek. Organické látky jsou ………………… ………………… Uhlík v organických látkách je vždy………(vaznost) Nejjednodušší uhlovodík je ………………………

5 4. Produktem zpracování uhlí není: a) koksárenský plyn b) koks c) mazut d) černouhelný dehet

6 5. Hnědé uhlí obsahuje a) méně než 50% uhlíku b) více než 90% uhlíku c) 60 – 75% vodíku d) 60 – 75% uhlíku

7 6. Molekulový vzorec ethenu je a) C 2 H 4 b) C 2 H 6 c) C 2 H 8 d) C 2 H 2

8 7. Karcinogenní aren využívaný na výrobu léčiv a barviv je a) toluen b) benzen c) benzín d) naftalen

9 8. Děj, při kterém se uhlovodíky s delším řetězcem štěpí na uhlovodíky s kratším řetězcem se nazývá a) karbonizace b) krakování c) frakční destilace d) koksování

10 9. Produktem frakční destilace ropy není a) benzín, mazut b) lehký topný olej, asfalt c) nafta, benzín d) černouhelný dehet, zemní plyn

11 10. Hlavní složkou zemního plynu je a) ethen b) methan c) benzen d) propan-butan

12 11. Alkeny obsahují jednu vazbu a) trojnou b) jednoduchou c) dvojnou d) dvojnou i trojnou

13 12. Nejekologičtější palivo je a) nafta b) zemní plyn c) benzín d) dřevo

14 13. Racionální vzorec a) Vyjadřuje druh a počet atomů v molekule b) Znázorňuje vazby mezi atomy a jejich uspořádání c) Vystihuje pouze druh atomů d) Vystihuje vazbu skupin atomů v molekule

15

16 A. Toluen B. Propen C. Ethan D. Butyn

17 a) Název látky b) Skupinu uhlovodíků c) Vlastnosti d) Použití Ethyn Alkyny Plynná, hořlavá, bezbarvá látka Acetylen-kyslíkový plamen - svařování

18 Organická chemie se zabývá studiem organických látek. Organické látky jsou ……………………. Uhlík v organických látkách je vždy……… Nejjednodušší uhlovodík je ……………………… 4-vazný methan sloučeniny uhlíku

19 4. Produktem zpracování uhlí není: a) koksárenský plyn b) koks c) mazut d) černouhelný dehet

20 5. Hnědé uhlí obsahuje a) méně než 50% uhlíku b) více než 90% uhlíku c) 60 – 75% vodíku d) 60 – 75% uhlíku

21 6. Molekulový vzorec ethenu je a) C 2 H 4 b) C 2 H 6 c) C 2 H 8 d) C 2 H 2

22 7. Karcinogenní aren využívaný na výrobu léčiv a barviv je a) toluen b) benzen c) benzín d) naftalen

23 8. Děj, při kterém se uhlovodíky s delším řetězcem štěpí na uhlovodíky s kratším řetězcem se nazývá a) karbonizace b) krakování c) frakční destilace d) koksování

24 9. Produktem frakční destilace ropy není a) benzín, mazut b) lehký topný olej, asfalt c) nafta, benzín d) černouhelný dehet, zemní plyn

25 10. Hlavní složkou zemního plynu je a) ethen b) methan c) benzen d) propan-butan

26 11. Alkeny obsahují jednu vazbu a) trojnou b) jednoduchou c) dvojnou d) dvojnou i trojnou

27 12. Nejekologičtější palivo je a) nafta b) zemní plyn c) benzín d) dřevo

28 13. Racionální vzorec a) Vyjadřuje druh a počet atomů v molekule b) Znázorňuje vazby mezi atomy a jejich uspořádání c) Vystihuje pouze druh atomů d) Vystihuje vazbu skupin atomů v molekule

29  PEČOVÁ, Danuše, Ivo KARGER a Pavel PEČ. Chemie II pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Olomouc: PRODOS, 2004. ISBN 80-7230-036-9.  Objekty použité v této prezentaci jsou součástí MS PowerPoint, ACD/CHemSketch a vlastní tvorbou autora.

30  Metodické poznámky: V prezentaci jsou procvičovány otázky z organické chemie - uhlovodíků. Žáci doplňují odpovědi zároveň do sešitu.  Anotace: Sešit slouží k procvičení učiva.  Úkolem žáků je napsat jednotlivé odpovědi zapsat do sešitů, následně provést kontrolu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_1CH.9.12 Autor: Mgr. Petra Skalická Projekt Škola do života CZ.1.07/1.4.00/21.2699 Chemie, 9. třída ZŠ Únor 2012 Základní škola Kutná Hora,"

Podobné prezentace


Reklamy Google