Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smluvní právo I Non scholae, sed vitae discimus.. Učíme se ne pro školu ale pro život.. Seneca FEL ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smluvní právo I Non scholae, sed vitae discimus.. Učíme se ne pro školu ale pro život.. Seneca FEL ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František."— Transkript prezentace:

1 Smluvní právo I Non scholae, sed vitae discimus.. Učíme se ne pro školu ale pro život.. Seneca FEL ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost www.sejnost.cz šejnost©2010

2 Smluvní právo I Základní zásady smluvních vztahů Základní zásady smluvních vztahů Zásada smluvní rovnosti Zásada smluvní rovnosti Všechny strany jsou si rovny Všechny strany jsou si rovny Mají stejná práva a povinnosti Mají stejná práva a povinnosti

3 Smluvní právo I Základní zásady smluvních vztahů Základní zásady smluvních vztahů Zásada smluvní volnosti Zásada smluvní volnosti Každý účastník může uzavřít smlouvu, s kým chce a za jakých podmínek chce Každý účastník může uzavřít smlouvu, s kým chce a za jakých podmínek chce

4 Smluvní právo I Závazek Závazek Občanskoprávní vztah mezi věřitelem a dlužníkem Občanskoprávní vztah mezi věřitelem a dlužníkem Povinnost, která vyplývá z tohoto vztahu Povinnost, která vyplývá z tohoto vztahu

5 Smluvní právo I Výjimky za smluvní volnosti Výjimky za smluvní volnosti Zákon nařizuje uzavřít smlouvu Zákon nařizuje uzavřít smlouvu Pojistná smlouva Pojistná smlouva

6 Smluvní právo I Výjimky ze smluvní volnosti Výjimky ze smluvní volnosti Zákon zakazuje uzavření smluv Zákon zakazuje uzavření smluv Narušení hospodářské soutěže - fúze Narušení hospodářské soutěže - fúze

7 Smluvní právo I Základní zásady smluvních vztahů Základní zásady smluvních vztahů Smlouvy ať jsou plněny Smlouvy ať jsou plněny (Pakta sunt servanda) Povinnost dodržovat závazky Povinnost dodržovat závazky V případě, že někdo závazek nedodrží, má právo se obrátit druhá strana na soud V případě, že někdo závazek nedodrží, má právo se obrátit druhá strana na soud

8 Smluvní právo I Základní zásady smluvních vztahů Základní zásady smluvních vztahů Zásada ochrany dobré víry Zásada ochrany dobré víry Zákon chrání každého, kdo jednal v dobré víře, že zákon dodržuje Zákon chrání každého, kdo jednal v dobré víře, že zákon dodržuje Pokud někdo tvrdí opak, musí to dokázat Pokud někdo tvrdí opak, musí to dokázat

9 Smluvní právo I Porušení smluvních vztahů Porušení smluvních vztahů Neplnění smluvních povinností Neplnění smluvních povinností Vady zboží, služeb, oprav Vady zboží, služeb, oprav

10 Smluvní právo I Porušení smluvních vztahů Porušení smluvních vztahů Podstatné porušení smlouvy Podstatné porušení smlouvy Na dodání chybějícího množství zboží, jde-li o vadu kvantitativní Na dodání chybějícího množství zboží, jde-li o vadu kvantitativní Požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné Požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné Požadovat odstranění právních vad Požadovat odstranění právních vad

11 Smluvní právo I Porušení smluvních vztahů Porušení smluvních vztahů Podstatné porušení smlouvy Podstatné porušení smlouvy Požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné Požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné Požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny Požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny Odstoupit od smlouvy Odstoupit od smlouvy

12 Smluvní právo I Porušení smluvních vztahů Porušení smluvních vztahů Méně podstatné porušení smlouvy Méně podstatné porušení smlouvy Na dodání chybějícího zboží Na dodání chybějícího zboží Na odstranění ostatních vad zboží - oprava, odstranění právní vady Na odstranění ostatních vad zboží - oprava, odstranění právní vady Na slevu z kupní ceny Na slevu z kupní ceny

13 Smluvní právo I Tabulka č. 1 – Vady díla

14 Smluvní právo I Tabulka č. 2 – Odpovědnost za vady

15 Smluvní právo I Tabulka č. 3 – Odpovědnost za vady

16 Smluvní právo I Porušení smluvní povinnosti Porušení smluvní povinnosti Následky Následky Prodlení dlužníka Prodlení dlužníka Prodlení věřitele Prodlení věřitele Náhrada škody Náhrada škody

17 Smluvní právo I Kontrolní otázka: Kontrolní otázka: Kdy je dlužník v prodlení ? Kdy je dlužník v prodlení ? a) Nezaplacením závazku po splatnosti b) Postoupením pohledávky jinému věřiteli c) Uhrazením svého závazku před jeho splatností

18 Smluvní právo I Porušení smluvní povinnosti Porušení smluvní povinnosti Prodlení dlužníka Prodlení dlužníka Dlužník je v prodlení, jestliže nesplní řádně a včas svůj závazek Dlužník je v prodlení, jestliže nesplní řádně a včas svůj závazek Prodlení dlužníka nastává, jestliže dlužník neposkytne plnění včas, tj. ve lhůtě dohodnuté nebo stanovené zákonem Prodlení dlužníka nastává, jestliže dlužník neposkytne plnění včas, tj. ve lhůtě dohodnuté nebo stanovené zákonem

19 Smluvní právo I Prodlení dlužníka Prodlení dlužníka Nastává objektivně Nastává objektivně Nevyžaduje se k jeho vzniku zavinění - příčina jeho vzniku není relevantní Nevyžaduje se k jeho vzniku zavinění - příčina jeho vzniku není relevantní Výjimka nastává v případě prodlení věřitele Výjimka nastává v případě prodlení věřitele

20 Smluvní právo I Prodlení dlužníka Prodlení dlužníka Právní následky Právní následky Právo věřitele trvat na řádném plnění závazku, nestanoví-li zákon pro konkrétní typ smlouvy něco jiného - požadovat zaplacení ujednané ceny Právo věřitele trvat na řádném plnění závazku, nestanoví-li zákon pro konkrétní typ smlouvy něco jiného - požadovat zaplacení ujednané ceny Právo věřitele požadovat náhradu škodu Právo věřitele požadovat náhradu škodu Právo odstoupit od smlouvy, jestliže tak stanoví zákon nebo smlouva Právo odstoupit od smlouvy, jestliže tak stanoví zákon nebo smlouva

21 Smluvní právo I Prodlení dlužníka Prodlení dlužníka Právní následky Právní následky Právo věřitele na zaplacení smluvní pokuty, jestliže byla dohodnuta Právo věřitele na zaplacení smluvní pokuty, jestliže byla dohodnuta Přechod nebezpečí škody na věci po dobu prodlení na dlužníka, pokud toto nebezpečí nenesl již předtím Přechod nebezpečí škody na věci po dobu prodlení na dlužníka, pokud toto nebezpečí nenesl již předtím

22 Smluvní právo I Prodlení dlužníka Prodlení dlužníka Právní následky Právní následky Právo věřitele na zaplacení úroků z prodlení při prodlení s plněním peněžitého závazku Právo věřitele na zaplacení úroků z prodlení při prodlení s plněním peněžitého závazku Při opožděné platbě ve výši dohodnuté, jinak v nejvyšší přípustné výši stanovené zákonem nebo na základě zákona Při opožděné platbě ve výši dohodnuté, jinak v nejvyšší přípustné výši stanovené zákonem nebo na základě zákona

23 Smluvní právo I Prodlení dlužníka Prodlení dlužníka Fixní smlouvy Fixní smlouvy Prodlení má za následek zánik závazku i zánik smlouvy Prodlení má za následek zánik závazku i zánik smlouvy Jedná se o smlouvy, z jejichž obsahu vyplývá, že věřitel nemá zájem na splnění závazku po době stanovené pro jeho plnění Jedná se o smlouvy, z jejichž obsahu vyplývá, že věřitel nemá zájem na splnění závazku po době stanovené pro jeho plnění Jestliže však věřitel před prodlením dlužníka tomuto oznámí, že na plnění závazku trvá, k zániku závazku pak nedojde Jestliže však věřitel před prodlením dlužníka tomuto oznámí, že na plnění závazku trvá, k zániku závazku pak nedojde

24 Smluvní právo I Prodlení věřitele Prodlení věřitele Nepřevezme řádně nabídnuté plnění Nepřevezme řádně nabídnuté plnění Neposkytne součinnost nutnou k tomu, aby dlužník mohl splnit svůj závazek - neposkytne bankovního spojení Neposkytne součinnost nutnou k tomu, aby dlužník mohl splnit svůj závazek - neposkytne bankovního spojení

25 Smluvní právo I Prodlení věřitele Prodlení věřitele Nastává objektivně bez ohledu na zavinění Nastává objektivně bez ohledu na zavinění Neposkytnutí součinnosti se musí týkat takového spolupůsobení, ke kterému je věřitel povinen podle smlouvy nebo podle zákona Neposkytnutí součinnosti se musí týkat takového spolupůsobení, ke kterému je věřitel povinen podle smlouvy nebo podle zákona Tato povinnost se může vztahovat jak na dobu předcházející dobu plnění závazku, tak i na dobu, která splývá s dobou plnění nebo po ní následuje Tato povinnost se může vztahovat jak na dobu předcházející dobu plnění závazku, tak i na dobu, která splývá s dobou plnění nebo po ní následuje

26 Smluvní právo I Prodlení věřitele Prodlení věřitele Právní důsledky Právní důsledky Nenastává, přerušuje se nebo zaniká prodlení dlužníka Nenastává, přerušuje se nebo zaniká prodlení dlužníka Právo dlužníka trvat na splnění povinnosti věřitele Právo dlužníka trvat na splnění povinnosti věřitele Právo dlužníka na náhradu škody Právo dlužníka na náhradu škody

27 Smluvní právo I Prodlení věřitele Prodlení věřitele Právní důsledky Právní důsledky Právo na smluvní pokutu, pokud byla sjednána Právo na smluvní pokutu, pokud byla sjednána Právo dlužníka odstoupit od smlouvy, jestliže to umožňuje zákon nebo smlouva Právo dlužníka odstoupit od smlouvy, jestliže to umožňuje zákon nebo smlouva Přechod nebezpečí škody na věřitele, pokud je nenesl předtím a předmětem je věc, kterou věřitel nepřevzal v rozporu se svými povinnostmi Přechod nebezpečí škody na věřitele, pokud je nenesl předtím a předmětem je věc, kterou věřitel nepřevzal v rozporu se svými povinnostmi

28 Smluvní právo I Náhrada škody Náhrada škody Škoda Škoda Vymezení újmy vyjádřitelné v penězích, k níž došlo v důsledku porušení právní povinnosti Vymezení újmy vyjádřitelné v penězích, k níž došlo v důsledku porušení právní povinnosti Ke škodě však může dojít i bez jakéhokoli porušení práva Ke škodě však může dojít i bez jakéhokoli porušení práva

29 Smluvní právo I Náhrada škody Náhrada škody Princip prevence Princip prevence Předcházet vzniku škody nebo rozsah vzniklé škody omezovat Předcházet vzniku škody nebo rozsah vzniklé škody omezovat

30 Smluvní právo I Náhrada škody Náhrada škody Princip prevence Princip prevence Oznamovací povinnost Oznamovací povinnost Povinnost odvracet hrozící škodu Povinnost odvracet hrozící škodu

31 Smluvní právo I Vznik odpovědnosti za škodu Vznik odpovědnosti za škodu Protiprávnost - protiprávní úkon Protiprávnost - protiprávní úkon Porušení právní povinnosti vyplývající buď přímo ze zákona, nebo ze závazku Porušení právní povinnosti vyplývající buď přímo ze zákona, nebo ze závazku K takovému porušení může dojít jak konáním, tak i opominutím K takovému porušení může dojít jak konáním, tak i opominutím

32 Smluvní právo I Vznik odpovědnosti za škodu Vznik odpovědnosti za škodu Vznik škody Vznik škody Znamená vznik majetkové újmy, která může mít podobu škody skutečné Znamená vznik majetkové újmy, která může mít podobu škody skutečné

33 Smluvní právo I Vznik škody Vznik škody Zmenšení majetku poškozeného, včetně nákladů spojených se vznikem a zajišťováním škody Zmenšení majetku poškozeného, včetně nákladů spojených se vznikem a zajišťováním škody Marně vynaložených nákladech Marně vynaložených nákladech Nemožnost vykonávat určitá majetková práva Nemožnost vykonávat určitá majetková práva

34 Smluvní právo I Vznik škody Vznik škody Ušlý zisk, který vystihuje, o co byl poškozený zkrácen do budoucna, tedy to, čeho by poškozený býval dosáhl za normálních okolností Ušlý zisk, který vystihuje, o co byl poškozený zkrácen do budoucna, tedy to, čeho by poškozený býval dosáhl za normálních okolností Škoda se nahrazuje v penězích, jestliže však o to oprávněná strana požádá a je-li to možné a obvyklé, nahrazuje se škoda uvedením v předešlý stav Škoda se nahrazuje v penězích, jestliže však o to oprávněná strana požádá a je-li to možné a obvyklé, nahrazuje se škoda uvedením v předešlý stav

35 Smluvní právo I Kontrolní otázka: Kontrolní otázka: Je možné nahrazovat i tzv. morální škodu? Je možné nahrazovat i tzv. morální škodu? a) Je možné pouze v obchodním právu b) Je přípustné pouze v pracovněprávních vztazích c) Je možné s výjimkou obchodního práva

36 Smluvní právo I Vznik škody Vznik škody POZOR! POZOR! Obchodní zákoník nezná pojem tzv. morální škody Obchodní zákoník nezná pojem tzv. morální škody

37 Smluvní právo I Tabulka č. 4 – Odpovědnost za škodu

38 Smluvní právo I Vznik škody Vznik škody POZOR! POZOR! Obchodní zákoník nezná pojem tzv. morální škody Obchodní zákoník nezná pojem tzv. morální škody

39 Smluvní právo I Odstupné Odstupné Samostatný právní institut odlišný od odstoupení od smlouvy Samostatný právní institut odlišný od odstoupení od smlouvy Představuje určitou peněžitou částku, kterou se smluvní strana zavazuje zaplatit druhé straně s úmyslem zrušit smlouvu Představuje určitou peněžitou částku, kterou se smluvní strana zavazuje zaplatit druhé straně s úmyslem zrušit smlouvu

40 Smluvní právo I Odstupné Odstupné Odstupné je způsob, kterým lze rozšířit právně přípustné a mimoodpovědnostní možnosti zániku závazku Odstupné je způsob, kterým lze rozšířit právně přípustné a mimoodpovědnostní možnosti zániku závazku Poskytnutím odstupného dochází k zrušení smlouvy a to od samého počátku - ex tunc Poskytnutím odstupného dochází k zrušení smlouvy a to od samého počátku - ex tunc

41 Smluvní právo I Podmínky pro odstupné Podmínky pro odstupné Musí být ujednání o možnosti zrušit smlouvu zaplacením odstupného zahrnuto do smlouvy Musí být ujednání o možnosti zrušit smlouvu zaplacením odstupného zahrnuto do smlouvy Oprávnění zrušit takto smlouvu mohou mít obě smluvní strany nebo jen jedna – záleží na dohodě účastníků právního vztahu Oprávnění zrušit takto smlouvu mohou mít obě smluvní strany nebo jen jedna – záleží na dohodě účastníků právního vztahu

42 Smluvní právo I Podmínky pro odstupné Podmínky pro odstupné Uvedení výše odstupného Uvedení výše odstupného Obchodní zákoník jeho výši ani podpůrně nestanoví, nicméně je třeba postupovat při jeho stanovení přiměřeně, aby nedošlo k porušení zásad poctivého obchodního styku nebo dobrých mravů Obchodní zákoník jeho výši ani podpůrně nestanoví, nicméně je třeba postupovat při jeho stanovení přiměřeně, aby nedošlo k porušení zásad poctivého obchodního styku nebo dobrých mravů

43 Smluvní právo I Podmínky pro odstupné Podmínky pro odstupné Oprávněná strana oznámí druhé straně, že své právo využívá, a stanovené odstupné skutečně zaplatí Oprávněná strana oznámí druhé straně, že své právo využívá, a stanovené odstupné skutečně zaplatí Nestačí pouhé oznámení oprávněné strany, že smlouvu ruší Nestačí pouhé oznámení oprávněné strany, že smlouvu ruší

44 Smluvní právo I Podmínky pro odstupné Podmínky pro odstupné Forma oznámení bude záviset na tom, zda se ruší smlouva povinně písemně uzavřená nebo u níž se zrušení v písemné formě dohodou stran stanovilo Forma oznámení bude záviset na tom, zda se ruší smlouva povinně písemně uzavřená nebo u níž se zrušení v písemné formě dohodou stran stanovilo Písemnou formu lze však doporučit v každém případě Písemnou formu lze však doporučit v každém případě

45 Smluvní právo I Vyplacení odstupného Vyplacení odstupného Nejčastější forma - finanční podoba Nejčastější forma - finanční podoba Přípustná i jiná forma - služby, práce, výkony, vzdání se práva Přípustná i jiná forma - služby, práce, výkony, vzdání se práva

46 Smluvní právo I Vymáhání nároku soudem Vymáhání nároku soudem Žalobní právo Žalobní právo Obecný prostředek k uplatnění jakéhokoli práva před soudem Obecný prostředek k uplatnění jakéhokoli práva před soudem Jedná se o právo na poskytnutí ochrany státem v situacích, kdy ostatní řešení již nepřicházejí v úvahu Jedná se o právo na poskytnutí ochrany státem v situacích, kdy ostatní řešení již nepřicházejí v úvahu

47 Smluvní právo I Vymáhání nároku soudem Vymáhání nároku soudem Žalobní právo Žalobní právo V obchodní oblasti půjde zejména o situaci porušování smluvních závazků, kdy smluvní strany neúspěšně vyčerpaly mimosoudní způsoby řešení dané situace nebo z okolností případu je zřejmé, že strana nemá zájem na smírném řešení určitého sporu V obchodní oblasti půjde zejména o situaci porušování smluvních závazků, kdy smluvní strany neúspěšně vyčerpaly mimosoudní způsoby řešení dané situace nebo z okolností případu je zřejmé, že strana nemá zájem na smírném řešení určitého sporu

48 Smluvní právo I Vymáhání nároku soudem Vymáhání nároku soudem Žalobní právo Žalobní právo Žalobní právo je v tomto smyslu právo na vydání soudního rozhodnutí na žádost, která je závislá na existenci hmotného práva - práva obchodního, občanského Žalobní právo je v tomto smyslu právo na vydání soudního rozhodnutí na žádost, která je závislá na existenci hmotného práva - práva obchodního, občanského

49 Smluvní právo I Právo na soudní ochranu Právo na soudní ochranu Základní lidské právo Základní lidské právo Listina základních práv a svobod - ústavní zákon č. 23/1991 Sb. stanoví v čl. 36 Listina základních práv a svobod - ústavní zákon č. 23/1991 Sb. stanoví v čl. 36 Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu

50 Smluvní právo I Právo na soudní ochranu Právo na soudní ochranu Základní lidské právo Základní lidské právo Právo na spravedlivý proces je koncipováno jako subjektivní právo každého jednotlivce vůči státu jako povinného subjektu na poskytnutí náležité právní ochrany tomu, kdo se jí dovolá Právo na spravedlivý proces je koncipováno jako subjektivní právo každého jednotlivce vůči státu jako povinného subjektu na poskytnutí náležité právní ochrany tomu, kdo se jí dovolá

51 Smluvní právo I Pojem žaloby Pojem žaloby Návrh na zahájení řízení je významný právní institut Návrh na zahájení řízení je významný právní institut Civilní žaloba - žaloba v občanskoprávních a v obchodněprávních věcech je procení úkon, jímž se žalobce obrací na soud s návrhem, aby o jeho určitém právu proti určitému odpůrci rozhodl Civilní žaloba - žaloba v občanskoprávních a v obchodněprávních věcech je procení úkon, jímž se žalobce obrací na soud s návrhem, aby o jeho určitém právu proti určitému odpůrci rozhodl Žalobce se zároveň obrací na žalovaného, který má zásadně rovné postavení s žalobcem, avšak obrací se na něho výlučné prostřednictvím soudu Žalobce se zároveň obrací na žalovaného, který má zásadně rovné postavení s žalobcem, avšak obrací se na něho výlučné prostřednictvím soudu

52 Smluvní právo I Složky civilní žaloby Složky civilní žaloby Obligatorní náležitosti Obligatorní náležitosti Jsou složky, jejichž prvky dostatečně žalobu individualizují a umožňují určení její totožnosti Jsou složky, jejichž prvky dostatečně žalobu individualizují a umožňují určení její totožnosti

53 Smluvní právo I Složky civilní žaloby Složky civilní žaloby Obligatorní náležitosti Obligatorní náležitosti Strany - účastníci řízení Strany - účastníci řízení Předmět žaloby - žalobní nárok Předmět žaloby - žalobní nárok Žalobní důvod Žalobní důvod

54 Smluvní právo I Obligatorní náležitosti Obligatorní náležitosti Struktura žaloby Struktura žaloby Přesné označení účastníků - jejich zástupců Přesné označení účastníků - jejich zástupců Vylíčení rozhodujících skutečností Vylíčení rozhodujících skutečností Označení důkazů, jichž se žalobce dovolává Označení důkazů, jichž se žalobce dovolává Žalobní petit - čeho se žalobce domáhá Žalobní petit - čeho se žalobce domáhá

55 Smluvní právo I Obligatorní náležitosti Obligatorní náležitosti Druhy žalob Druhy žalob Podle obsahu jejich petitu - podle žalobního návrhu Podle obsahu jejich petitu - podle žalobního návrhu Žaloby ve věci osobního stavu - tzv. statusové Žaloby ve věci osobního stavu - tzv. statusové Žaloby na plnění Žaloby na plnění

56 Smluvní právo I Obligatorní náležitosti Obligatorní náležitosti Druhy žalob Druhy žalob Žaloby určovací Žaloby určovací Žaloby o založení, změnu či zrušení právního vztahu -tzv. konstitutivní Žaloby o založení, změnu či zrušení právního vztahu -tzv. konstitutivní

57 Smluvní právo I Žaloba ve věci osobního stavu - statusové Žaloba ve věci osobního stavu - statusové Řízení o rozvod, neplatnost manželství, o určení, zda tu manželství je či není, o určení otcovství, o osvojení, o způsobilosti k právním úkonům, o prohlášení za mrtvého Řízení o rozvod, neplatnost manželství, o určení, zda tu manželství je či není, o určení otcovství, o osvojení, o způsobilosti k právním úkonům, o prohlášení za mrtvého Směřují k autoritativní úpravě osobního stavu osob, které zpravidla nelze upravit jinou než soudní cestou Směřují k autoritativní úpravě osobního stavu osob, které zpravidla nelze upravit jinou než soudní cestou

58 Smluvní právo I Žaloba na plnění Žaloba na plnění Nejtypičtějším druhem civilních žalob Nejtypičtějším druhem civilních žalob Účelem žaloby je, aby byl žalovaný povinen k určitému plnění Účelem žaloby je, aby byl žalovaný povinen k určitému plnění Rozsudek v těchto věcech je zároveň i exekučním titulem pro případ, že by žalovaný nesplnil svou povinnost dobrovolně ve lhůtě rozsudkem mu uložené Rozsudek v těchto věcech je zároveň i exekučním titulem pro případ, že by žalovaný nesplnil svou povinnost dobrovolně ve lhůtě rozsudkem mu uložené

59 Smluvní právo I Žaloba na plnění Žaloba na plnění Tuto povinnost však soud nezakládá, vždy se jedná o povinnost, která vyplývá ze zákona, z právního vztahu, např. ze smlouvy nebo z porušení práva, a kterou měl žalovaný již dříve splnit sám Tuto povinnost však soud nezakládá, vždy se jedná o povinnost, která vyplývá ze zákona, z právního vztahu, např. ze smlouvy nebo z porušení práva, a kterou měl žalovaný již dříve splnit sám Jde o žaloby, jimiž se žalobce domáhá zaplacení určitého peněžitého plnění, vydání určité věci movité, u nemovitostí je třeba žalovat na vyklizení dané nemovitosti Jde o žaloby, jimiž se žalobce domáhá zaplacení určitého peněžitého plnění, vydání určité věci movité, u nemovitostí je třeba žalovat na vyklizení dané nemovitosti

60 Smluvní právo I Žaloba určovací Žaloba určovací Účelem žaloby je, aby soud autoritativně v rozsudku vyřkl, že určitý právní vztah existuje či neexistuje Účelem žaloby je, aby soud autoritativně v rozsudku vyřkl, že určitý právní vztah existuje či neexistuje Právo umožňuje, aby bylo žalováno na určení existence určitého práva nebo právního vztahu, anebo na určení neexistence práva či právního vztahu Právo umožňuje, aby bylo žalováno na určení existence určitého práva nebo právního vztahu, anebo na určení neexistence práva či právního vztahu

61 Smluvní právo I Žaloba určovací Žaloba určovací Nejčastěji je předmětem určení existence či neexistence vlastnického práva, spoluvlastnického podílu, nájemního či podnájemního vztahu Nejčastěji je předmětem určení existence či neexistence vlastnického práva, spoluvlastnického podílu, nájemního či podnájemního vztahu Podmínkou úspěšnosti žaloby je žalobcům naléhavý právní zájem na požadovaném určení, tedy že z objektivně neurčité či nejasné existence právního vztahu hrozí žalobci nebezpečí nějaké újmy Podmínkou úspěšnosti žaloby je žalobcům naléhavý právní zájem na požadovaném určení, tedy že z objektivně neurčité či nejasné existence právního vztahu hrozí žalobci nebezpečí nějaké újmy

62 Smluvní právo I Žaloba určovací Žaloba určovací Žalobce se bude domáhat určení neplatnosti smlouvy nebo určení vlastnického práva Žalobce se bude domáhat určení neplatnosti smlouvy nebo určení vlastnického práva Nelze žalovat na zrušení smlouvy, neboť soud nemůže uzavřenou smlouvu svým výrokem zrušit Nelze žalovat na zrušení smlouvy, neboť soud nemůže uzavřenou smlouvu svým výrokem zrušit

63 Smluvní právo I Žaloba právotvorná Žaloba právotvorná Žaloba o založení, změnu či zrušení právního vztahu Žaloba o založení, změnu či zrušení právního vztahu Žalobce se domáhá vydání konstitutivního - právotvorného rozhodnutí a žádá soud, aby založil, změnil nebo zrušil právní poměr mezi účastníky, nebo aby nově upravil jejich vzájemná práva a povinnosti Žalobce se domáhá vydání konstitutivního - právotvorného rozhodnutí a žádá soud, aby založil, změnil nebo zrušil právní poměr mezi účastníky, nebo aby nově upravil jejich vzájemná práva a povinnosti

64 Smluvní právo I Žaloba právotvorná Žaloba právotvorná Tento druh žalob je charakterizován tím, že se vždy opírá o výslovné ustanovení zákona Tento druh žalob je charakterizován tím, že se vždy opírá o výslovné ustanovení zákona Soud může zakládat, měnit a rušit právní poměry pouze tam, kde to zákon výslovně stanoví Soud může zakládat, měnit a rušit právní poměry pouze tam, kde to zákon výslovně stanoví

65 Smluvní právo I Žaloba právotvorná Žaloba právotvorná Jedná se například o návrh některého z manželů, kde soud zúží společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti v případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti Jedná se například o návrh některého z manželů, kde soud zúží společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti v případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti

66 Smluvní právo I DISKUZE

67 PIGRITIA MATER VITIORUM.. Lenivost je matka všech neřestí.. - Snaž se mít s každým dobré účty. -Ve sporu zachovávej klidnou hlavu. -I na tobě záleží, zda vytáhneš zbraně nebo bibli.

68 Smluvní právo I Končíme.. Nehlučíme.. Připravujeme se na další předmět..


Stáhnout ppt "Smluvní právo I Non scholae, sed vitae discimus.. Učíme se ne pro školu ale pro život.. Seneca FEL ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František."

Podobné prezentace


Reklamy Google