Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítejte ve světě přirozeného spánku Tisková konference 15. 5. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítejte ve světě přirozeného spánku Tisková konference 15. 5. 2008."— Transkript prezentace:

1 Vítejte ve světě přirozeného spánku Tisková konference 15. 5. 2008

2 Světem přirozeného spánku nás provedou: PharmDr. Helena Rösslerová, Lundbeck Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., Neurologická klinika VFN a 1.LF UK Doc. MUDr. Ján Praško, Ph.D., Psychiatrické centrum Praha MUDr. Tomáš Šebek, MeDitorial

3 Helena Rösslerová Dobrý spánek ranní svěžest denní výkonnost

4 Lundbeck  Dánská farmaceutická společnost –Založena v roce 1915, v ČR od 1992 –Výzkum a vývoj inovativních léčiv –50 let specializace na látky pro léčbu poruch centrální nervové soustavy (CNS) »Deprese, demence, schizofrenie »Nově poruchy spánku –Informace »Pro odborníky + pro pacienty a jejich blízké

5 Informace v oblasti onemocnění CNS  Odborné informace pro lékaře: Vzdělávací semináře a další aktivity  Osvěta: Aktivní zájem veřejnosti o vlastní zdraví roste Stigma duševních a nervových chorob často brání adekvátní léčbě Lundbeck: podpora publikací a informačních webů (www.deprese.com, www.dimenzef.cz)

6 Lundbeck a www.dobry-spanek.cz  Lundbeck uvede v brzké době na trh nový přípravek pro léčbu nespavosti –Nový léčebný princip –Spánek – ranní svěžest - denní výkonnost  Rozšíření osvětových aktivit společnosti Lundbeck na oblast léčby poruch spánku –www.dobry-spanek.cz Společnost Meditorial – osvědčený provozovatel webových stránek se zdravotní problematikou

7 Porucha cirkadiánní rytmicity spánku a role melatoninu Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Neurologická klinika VFN a 1. LF UK

8 Cirkadiánní rytmy  Circa – okolo, dies – den  Biologické funkce jsou cirkadiánně řízeny.  Rytmus spánek a bdění - nejvýraznější projev cirkadiánního řízení.  Cirkadiánní opakování v čase je jeden z nejvýznamnějších rysů spánku pro všechny vyšší živočichy.

9 Řízení cirkadiánní funkcí  Vnitřní pacemaker (biologické hodiny) v mozku.  Přesná synchronizace s 24 hodinovým astronomickým časem. Zajišťuje ji hlavně střídání světla a tmy a méně důležité vnější podněty (příjem potravy, sociální kontakty, pracovní povinnosti atd.)

10 Funkce melatoninu  Zprostředkování nastavení organismu na spánek - základní informace celému organismu, že je noc a čas spát.  Vlastní hypnotické působení.  Zpětnovazební ovlivnění vnitřních hodin.  Další funkce

11 Cirkadiánní rytmus spánku a bdění a tělesné teploty Bdění Spánek Tělesná teplota 7.00 Čas Všechny cirkadiánní funkce jsou synchronizovány

12 Poruchy cirkadiánních rytmů  Poruchy cirkadiánního řízení/funkcí  Desynchronizace cirkadiánních funkcí  Jiné časové nastavení cirkadiánního rytmu – geneticky nebo zvykově  Oslabení cirkadiánního řízení (např. ve stáří)  Rytmus nezávislý na astronomickém čase zejména při úplné slepotě  Porucha některých cirkadiánně vázaných funkcí

13 Hladina melatoninu klesá s věkem

14 Nespavost a melatonin doc. MUDr. Ján Praško Pavlov, Ph.D. Psychiatrické centrum Praha

15 Témata  Nespavost – problém současné populace  Mýty o nespavosti  Melatonin jako nová, kvalitativně odlišná léčba  Další účinky melatoninu

16 Insomnie  Stav, kdy je spánek vnímán postiženým jako obtížně dosažitelný, přerušovaný, krátký, nedostatečný, málo osvěžující  Insomnie není jedinou konzistentní patologii, jedna se spíše o celou skupinu poruch s různým charakterem, délkou trvání a etiologií  Trápí přibližně 1/3 populace, 1,5x častější u žen, zvyšuje se s věkem  80 % pacientů má problém déle než rok

17 Mýty a skutečnost  Mýtus: Každou noc je nutné spát nejméně 8 hodin Zdravý člověk spí v průměru 6-8 hodin. Lidé se dělí na krátké a dlouhé spáče, což je zřejmě dané a neměnné během života.  Mýtus: Spánek má být nepřerušovaný Každý se během noci několikrát probudí a zase usne.  Mýtus: Nedostatek spánku může vážně poškodit zdraví Každý se někdy nevyspí, zvláště je-li ve stresu. Když několik nocí spíte hůře, nijak to neohrožuje zdraví. Spánkový dluh lze dospat během následujících nocí.

18 Znalosti o spánku  Potřeba spánku se během života mění - kojenec potřebuje nejvíce hodin 18 – 20, senioři nejméně  Obt í že s us í n á n í m jsou spojeny sp íš e s psychikou (obavy, starosti, napět í )  Mělký sp á nek a předčasně ranní probouzen í s nemožnost í usnout jsou častěji spojeny s nedostatkem energie, depres í, sebevýčitkami, alkoholem  Svěží pocit po probuzení souvisí s fází spánkového cyklu, zastoupením hlubokého spánku, počtem probdělých spánkových cyklů Jeden spánkový cyklus trvá zhruba 1,5 hod. a přirozeně se budíme po násobcích této doby. Probuzení dřív (budík) či dospávání po probuzení většinou vede k pocitu nevyspalosti

19 „Protilehlý proces“ spánkové regulace Homeostatický tlak na spánek Circadianní kolísání bdělosti 09:0015:0021:00 03:00 09:00 Adaptováno z Moore RY. Current Perspectives in Insomnia, Vol 3, 2004. http://www.medscape.com/viewprogram/3516_pnt. Bdění Spánek Bdění Spánek

20 Chronická nespavost  Definice se liší: Délka může být od 30 dnů – 6 měsíců  Často spojena s poruchami nálad, soustředění, pamětí a s některými chorobami srdce a cév, plic či zažívání  Skládá se z jedné či více z následujících obtíží – potíže se zahájením spánku, poruchy udržení spánku, předčasné probouzení  Důsledky: absence v práci, nemocnost, nehody a úrazy, poruchy paměti, snížený výkon v práci, deprese. Obecně tedy snížená kvalita života, která dlouhodobě dále klesá.

21 Léčba nespavosti - obecně Počátek spánku Udržení spánku l Počet probuzení l Délka probuzení l Počet probuzení l Délka probuzení l Čas do usnutí Délka spánku l Celkový čas spánku l Čilost l Fungování l Vitalita Fungování další den

22 Možnosti léčby léčba Kognitivně behaviorální terapie) hypnotika antidepresiva Atypická antipsychotika Čaje, lidové prostředky melatonin NIH Statement. Sleep. 2005;28:1049-1057.

23 Léčba nespavosti - nefarmakologická Kognitivní aktivace: zneklidnění vyplývající z nekvalitního spánku ANM týkající se insomnie nerealistická očekávání Zvýšené nabuzení aktivace fyziologická (stresová reakce) aktivace emocionální úzkost, bezmoc,deprese) Negativní důsledky insomnie: únava snížená denní výkonnost dopad na sociální fungování Špatná spánková hygiena Přehnaně dlouhá doba strávená v posteli nepravidelná doba uléhání a vstávání pospávání přes den aktivity v posteli neslučitelné se spánkem INSOMNIE Morin 1993

24 Léčba Edukace ( Dodržujeme dobu k ulehnutí i přes denní únavu; uléhání jen při ospalosti; používání postele jen ke spánku a sexu; při neusnutí do 20 min vstát, věnovat se nenáročné činnosti a jít si lehnout jen při pocitu ospalosti Odstranění vnějších rušivých faktorů (vybavení ložnice, špunty do uší) Spánková hygiena (káva, čaj, kola, kakao, čokoláda max. 4-5 hodiny před usnutím; večer omezit alkohol, nikotin; fyzická aktivita nejdéle 4 hodiny před usnutím; lehká večeře…) Kognitivně behaviorální terapie, práce s tělesnými projevy ůzkosti (relaxační techniky, tělesné cvičení během dne) Spánková restrikce (spánkový tlak) a vedení spánkového kalendáře (výpočet spánkové efektivity a její hodnocení)

25 Léčba nespavosti - melatonin  Pravděpodobně hlavní mediátor cirkadiánní rytmicity  Mírný hypnogenní účinek související s úpravou cirkadiánních rytmů, dále vysvětlovaný také navozením poklesu teploty  Vliv na imunní systém  Pokles ve stáří – častější insomnie  Produkce souvisí se světelnou délkou dne, potlačení melatoninu v noci je závislé na intenzitě světla

26 Světelnost oblohy v Evropě

27 Světelnost noční oblohy v Evropě 1998 a 2025

28 Nové webové stránky www.dobry-spanek.cz MUDr. Tomáš Šebek, MeDitorial

29 Stránky www.dobry-spanek.cz Proč jsou tady? Aby pomohly všem zorientovat se v problematice nespavosti Aby se pacient mohl online poradit s lékařem Aby pomohly pacientovi v sebediagnostice nespavosti Aby poradily např. rady našich babiček na dobrý spánek

30

31 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Vítejte ve světě přirozeného spánku Tisková konference 15. 5. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google