Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Automatizace Vznik, vývoj, historie. Co je automatizace? Strojní inženýr: nový stupeň v rozvoji techniky Technolog: mění zastaralé výrobní metody v moderní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Automatizace Vznik, vývoj, historie. Co je automatizace? Strojní inženýr: nový stupeň v rozvoji techniky Technolog: mění zastaralé výrobní metody v moderní."— Transkript prezentace:

1 Automatizace Vznik, vývoj, historie

2 Co je automatizace? Strojní inženýr: nový stupeň v rozvoji techniky Technolog: mění zastaralé výrobní metody v moderní technologii, umožňuje použít výrobních procesů, o nichž dříve nebylo možno ani hovořit Ekonom: ohromná úspora společensky nutné práce, nová etapa rozvoje výrobních sil společnosti Historik se sociologem: ulehčení a odstranění těžké a únavné monotónní práce člověka, nově se vytvářející vztahy mezi lidmi a výrobou

3 Co je automatizace? Definice: Automatizace je proces vývoje techniky, kde se využívá automaticky pracujících zařízení k osvobození člověka jak od fyzické, ale zejména od duševní řídící práce.

4 Ruční práce – mechanizace - automatizace

5 Historie automatizace

6 Od ručního nástroje k prvním strojům první pracovní nástroj - hrubě opracovaný pazourek či křemen trvalo půl milionu let, než se objevily nástroje v podobě bodců a škrabek několik tisíc let před naším letopočtem - dokonalejší a specializovanější nástroje (luky, šípy, dýky, sekery, kladiva, dláta a motyky) později místo kamene bronz a železo

7 Od ručního nástroje k prvním strojům díky nástrojům se zvýšila výkonnost člověka, ovšem síla lidských svalů je příliš malá (navíc musí člověk spát, odpočívat, jíst a pít) časem se lidé naučili spojovat několik nástrojů dohromady ve stroj - pomohl člověku překonat omezenou sílu svalů první stroje již ve starověkém Egyptu i v říši římské – např. vodní kolo 17. století - začaly se rozrůstat výrobní dílny, tzv. manufaktury - používaly dokonalejší nástroje a jednoduché ručně poháněné stroje

8 Od ručního nástroje k prvním strojům kolem roku 1800 - v dílnách a továrnách vznikajících z velkých manufaktur se objevily první soustruhy na obrábění kovů - strojírenství získalo svůj základní stroj 18. století - první průmyslová revoluce - odstranila řemeslný způsob práce, zvýšila produktivitu lidské svaly, zvířata či vodní kola nahrazeny parním strojem - začaly pohánět továrny, lokomotivy další zdokonalování strojů brzděno převody - hledaly se stroje pracující bez nich

9 Od ručního nástroje k prvním strojům 19. století - člověku se podařilo prakticky využít elektřinu - elektrický motor - vytlačil páru elektrická energie - „čistší“, dala se dobře ovládat, dělit, rozvádět i na větší vzdálenosti elektřina též pracovním nástrojem – elektrická jiskra řeže, taví, vrtá nebo zpracovává materiály člověk stále musí stroje ovládat, zásobovat surovinou a odebírat hotové výrobky, provádět údržbu, seřizovat, opravovat nastala potřeba vytvořit zařízení, jež by dokázala řídit stroje místo člověka

10 Od automatických hříček k prvním automatům slovo „automat“ známo dávno předtím, než do továren nastoupily pracovní stroje vzniklo ze starořeckého „automaton“ – označení pro vše, co se hýbe v tomto slova smyslu automatem každý stroj, který se hýbe – např. i hodiny, moto či elektrický ventilátor - dnes neplatí! první automaty v počátcích našeho letopočtu – např. automaty samočinně zažehující obětní ohně, zpívající ptáci, hudební skříně, tančící figurky, samočinně se otevírající dveře a okna – vše uváděno v činnost ohřátým vzduchem nebo závažími

11 Od automatických hříček k prvním automatům Leonardo da Vinci – k uvítání krále Ludvíka XII. sestrojil mechanického lva, jenž samočinně kráčel až k trůnu a tlapou pozdravil panovníka – našla se také zmínka o stroji na vysekávání pilníků 17. a 18. století – mechanické hodiny s regulátorem chodu (tzv. nepokojem - kyvadlo v podobě malého, kolem své osy se vratně otáčejícího kolečka) – zvonkohra – pohyblivé figurky u orlojů – bezpočet automatických hraček, postavených především pro potěchu tehdejší vládnoucí třídy

12 Od automatických hříček k prvním automatům postaveno i několik automatických hříček využívajících např. vytékání vody maličkým otvorem: – tento způsob velmi připomíná princip činnosti vodních hodin – problémem regulování rychlosti výtoku vody z otvoru se zabývali i Galileo Galilei a Isaac Newton – francouzská Akademie vypsala na vyřešení tohoto problému konkurs - vyhrál slavný Daniel Bernoulli tyto hříčky přinesly cenné zkušenosti s páčkami, kolíčky a kolečky, s vodní tryskou a plovákem - později se uplatnily jako „stavební kostky“ výrobních automatů

13 Od automatických hříček k prvním automatům první výrobní „automat“ - vibrační podavač obilí popisovaný italským technikem Ramellim roku 1588

14 Od automatických hříček k prvním automatům prvními automatickými stroji, jež do výroby nastoupily ve velkém počtu, byly dopřádací stroje sestrojené roku 1801 Francouzem Ch. Jacquardem umožňovaly tkát vzory podle programu předem připraveného v podobě děrných papírových karet každá karta děrována v pořadí barevných nití, poté do těchto děr zapadaly jehly, které se podle toho buď zvedaly, nebo spouštěly nití osnovy zařízení po vynálezci pojmenováno „žakár“

15 Od automatických hříček k prvním automatům v dalších desetiletích se objevily: – poloautomatické revolverové soustruhy – papírenský stroj – zemědělská mlátička místo rozptýlených manufaktur vznikaly továrny se stroji rozdělenými podle druhu práce – začala strojová velkovýroba

16 Začátky automatizace a pásové výroby moderní stroje a automaty nejdříve nastoupily do výroby zbraní, především pušek a revolverů hromadná výroba zbraní přenesena do Ameriky zpočátku vyráběny ručně ve zvláštních přípravcích - zmizelo „pasování“ dílů do sebe kolem roku 1860 – spojily se přípravky s obráběcími stroji v obráběcí automaty - principu se používá dodnes

17 Začátky automatizace a pásové výroby 1855 - závod na výrobu mosazných hodin vyrábějící ročně přes půl milionu „budíčků“ - cena klesla na pakatel šedesátá léta 19. století - hromadná výroba šicích strojů a strojů pro zemědělství osmdesátá léta - zahájena hromadná výroba psacích strojů devadesátá léta - trh zásobován jízdními koly

18 Začátky automatizace a pásové výroby v tomto období měly továrny stroje seřazeny podle postupu výroby, spojení mezi stroji zajišťovaly vozíky nebo dopravní pásy takto pracovala jatka a mlýny, od devadesátých let i továrny na kočáry a na železniční vagony později přichází automobil- problém - mnohem složitější než puška, budíky nebo velocipéd 1910 - automobilka Ford vyrábí 10 tisíc automobilů ročně - po bok soustruhů a fréz nastoupily přesné vyvrtávací stroje a stroje na hoblování a frézování ozubených kol, drážkovačky na hřídele či brusky na přesně uložené části motoru a převodovky

19 Začátky automatizace a pásové výroby před r. 1914 – Ford ve snaze vydělat co nejvíce přišel s montážním pásem - vznikla montážní linka doba montáže na pásu se zkrátila ze 14 na 6 hodin nebyly to v dnešním slova smyslu automaty – pomocní dělníci upínali, vyjímali a přenášeli součásti ručně dělníci kvůli montážním pásům vysilováni prudkým tempem práce - zavádění úplně automatických strojů a zařízení

20 Začátky automatizace a pásové výroby 1928 - automaty se poprvé uplatnily v automatické montáži - Smithova továrna v Milwauke výroba rámu automobilu - celkem jen 16 minut lidské práce - dělníci stroje pouze ošetřovali a kontrolovali začátek druhé světové války - v Sovětském svazu postavena automatická linka současnost - základem prudkého růstu společenské produktivity práce je automatizace spojená s novými vědecky podloženými technologickými způsoby výroby vpád nové techniky a automatizace do výroby ovlivňuje nejen samu výrobu, nýbrž i její organizaci a přináší s sebou nevyhnutelné změny stavějící člověka do nového vztahu jak k přírodě a k technice, tak i ke společnosti

21 Vývojové stupně mechanizace a automatizace

22 8 stupňů Nultý: – konvenční obráběcí stroje, pracovní prostředky a řízení vlastního výrobního procesu – př. doprava obrobků jeřábem, upínání obrobků na obráběcím stroji, upínání nářadí ručně, řízení výrobního střediska mistrem a dispečery

23 Vývojové stupně mechanizace a automatizace První: – komplexní mechanizace technologického procesu – konvenční obráběcí stroje – mechanizovaná výměna nástrojů – přímé řízení vlastního výrobního procesu provádí řídící technik – vychystávání nástrojů, výrobních linek i obrobků pro vlastní obrábění se uskutečňuje na zvláštním pracovišti mimo stroj

24 Vývojové stupně mechanizace a automatizace Druhý: – vybavení i číslicově řízenými stroji – dílčí automatizace se týká hlavně přípravy programů pro NC obráběcí stroje – přímé řízení výrobního procesu řídící technik na základě informací výpočetní techniky ve výrobním procesu

25 Vývojové stupně mechanizace a automatizace Třetí: – výrobní středisko složeno pouze z NC obráběcích strojů a NC obráběcích center – technologický proces zcela automatizováno – ostatní stejné jako u výrobního střediska druhého stupně

26 Vývojové stupně mechanizace a automatizace Čtvrtý: – výrobní středisko s úplnou automatizací procesu obrábění, manipulace a skladování – ostatní znaky shodné s 3. stupněm – integrované výrobní úseky nižšího stupně

27 Vývojové stupně mechanizace a automatizace Pátý: – skladba NC obráběcích strojů umožňuje aplikovat různé formy přímého řízení technologických procesů počítačem, což umožňuje vyloučit nezbytnost přítomnosti operátorů u obráběcích strojů – mezioperační doprava zajištěna automatickým zařízením s číslicovým řízením podle lhůtového rozvrhu, který je uložen v paměti řídícího počítače výrobního procesu – výrobní soustavy s vysokým stupněm automatizace výrobního procesu – charakterizované rychlým přechodem od výroby jedné skupiny součástí ke druhé – náleží sem pružné výrobní systémy (PVS)

28 Vývojové stupně mechanizace a automatizace Šestý – znaky v podstatě shodné s výrobním střediskem pátého stupně – navíc propojení řídícího počítače výrobního a technologického procesu do jednoho funkčního celku – vyšší výrobní soustavy – tvořené několika středisky 5. stupně – s určitým hierarchickým uspořádáním – liší se velikosti a složitosti vnitřní struktury (např. PVS TOS Olomouc, TOS Hostivař aj.)

29 Vývojové stupně mechanizace a automatizace Sedmý: – výrobní středisko 6. stupně s vyšším stupněm řízení výroby centrálními počítači přes hierarchii dílčích počítačů (CAM, CAD, CAPP) – automatizované výrobní závody, kde lidé vykonávají pouze dohlížecí funkci - výroba je tak nezávislá na pracovním fondu společnosti, tj. na lidském činiteli


Stáhnout ppt "Automatizace Vznik, vývoj, historie. Co je automatizace? Strojní inženýr: nový stupeň v rozvoji techniky Technolog: mění zastaralé výrobní metody v moderní."

Podobné prezentace


Reklamy Google